1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. “Kahve temini zora girdi, fiyatlar yükselecek”
Kamudan geçici çıkarma

Kamudan geçici çıkarma

‘Faaliyette olmayan işyerine tescil’, ‘görev yerine futbol maçında olan işçiye ek mesai’ tespiti, ilgili kamu görevlilerine ceza getirdi.

A+A-

Kamu Hizmeti Komisyonu, verdiği iki ayrı kararla, iki kamu görevlisini geçici olarak görevden çıkardı.

Limanlar Dairesi I. Derece Liman Makine Operatörü, işçi statüsündeki bir çalışanı ‘ek mesaide’ gösterdiği gerekçesiyle aleyhine getirilen 25 davadan da suçlu bulundu.

FAALİYETTE DEĞİL, TESCİL ONAYI ALDI… İlk kararda; Sosyal Sigortalar Dairesi’nde II. Derece I. Sınıf Katip görevinde bulunan ve müfettiş olarak görevlendirilen Mehmet Menekşeli’nin bir kişiye ait faaliyette olmayan işyerini ‘faaliyeti tespit edildi, tescili uygundur kanaatindeyim’ notu düşerek, imzaladığı, yasal ödev ve yükümlülüklerine aykırı davrandığı belirlendi.

GÖREVDE OLMAYAN, FUTBOL MAÇINDA OYNAYAN İŞÇİYE EK MESAİ… İkinci kararda ise Limanlar Dairesi I. Derece Liman Makine Operatörü Hüdaverdi Baykur’un, 2016 ve 2017 yıllarında, farklı tarihlerde görevde olmamasına, hatta bazı zamanlarda futbol maçında oynamasına rağmen, işçi statüsündeki bir çalışanı ‘ek mesaide’ gösterdiği belirlendi.

 

Ayşe GÜLER

Kamu Hizmeti Komisyonu, verdiği iki ayrı kararla, iki kamu görevlisini geçici olarak görevden çıkardı.

İlk kararda; Sosyal Sigortalar Dairesi’nde II. Derece I. Sınıf Katip görevinde bulunan ve müfettiş olarak görevlendirilen Mehmet Menekşeli’nin bir kişiye ait çiftçilik mahiyetli işyerini fiilen faaliyet göstermediği halde, gerekli tahkikatı yapmaksızın ‘faaliyeti tespit edildi, tescili uygundur kanaatindeyim’ notu düşerek, imzaladığı, yasal ödev ve yükümlülüklerine aykırı davrandığı belirlendi.

İkinci kararda ise Limanlar Dairesi I. Derece Liman Makine Operatörü Hüdaverdi Baykur’un 2016 ve 2017 yıllarında, farklı tarihlerde görevde olmamasına, bazı zamanlarda ise futbol maçında oynamasına rağmen, işçi statüsündeki bir çalışanı ‘ek mesaide’ gösterdiği belirlendi.

Komisyon, Menekşeli’nin 16 ay maaş almamak kaydıyla geçici olarak görevden çıkarılmasına karar verdi.

Alınan kararda, Menekşeli’nin ‘geçici olarak görevden uzaklaştırma süresi bittikten sonra uygulanmak üzere’ 2 yıl süre ile en son çektiği aylık net maaşın 4’te birinin kesilmesini de onayladı.

Baykur ise 8 ay yarı maaş verilerek, geçici süre için kamu görevinden çıkarıldı.

Her iki karar; Başkan Kamil Kayral ile Üyeler Nilgün Şefik ve Cevdet Hacıoğlu imzasıyla tüm ilgili kurumlara dağıtıldı.

 

“Menekşeli yasal olmayan şekilde görevlendirildi”

7 Ocak’ta başlayan ve art arda devam eden duruşmalar neticesinde Menekşeli, aleyhine getirilen 4 davadan suçlu bulundu.

Komisyon tarafından verilen kararda hem Menekşeli’nin kamudaki yasal statüsü, hem de devlet dairelerindeki işleyişle ilgili tespitler dikkat çekti.

Kamu Hizmeti;  Menekşeli’nin yasal olmayan şekilde müfettişliğe görevlendirildiğini, bu mevkii yürütebilecek niteliğe de haiz olmadığının görüldüğünü tespit etti.

Kamudaki bazı mevkilerde idare tarafından yasa dışı olarak görevlendirilen kamu görevlileri bulunduğu, bu yöndeki uygulamaların kamudaki liyakat sisteminin bozulmasının en başta gelen nedenlerinden birisi olduğu vurgulandı. Belgeye dayalı işlem yapılması gerektiği hallerde bile keyfi olarak belgelerin göz ardı edildiğine de dikkat çekildi.


4 dava…

Menekşeli aleyhine 4 dava getirildi.

Yargılanan kamu görevlisi aleyhinde ilk dava olarak ‘Kamu Görevlileri Yasası’nın 11., 100’üncü maddesine aykırı yasa tüzük ve yönetmenliklerde öngörülen ödev ve yükümlülükleri yerine getirmemek’ suçu getirildi.

Menekşeli; Kamu Görevlileri Yasası’nın 10., 98. ve 103’üncü maddesine aykırı olarak yasa tüzük ve yönetmenliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmekten kaçınmak’ suçundan da itham edildi.

 

12 tanık dinlendi…

Kararda; Savcı Ayşe Kaymak Şadi’nin Kamu Hizmeti Komisyonu’na 11 tanık dinlettiği, 31 adet emare sunduğu belirtildi.

Sanık Avukatı Seniha Öztoprak’ın ise komisyona 1 tanık daha dinlettiği kaydedildi.

 

“Geçici istihdam edildi, yasal olmayan şekilde görevlendirildi”

Komisyon, önünde bulunan davalarla ilgili olarak değerlendirmelerde de bulundu.

Buna göre; sanığın lise mezunu olduğu, 1 Aralık 1987 tarihinde kamuda ‘geçici memur’ olarak istihdam edildiğini, 17 Şubat 2003’te KHK tarafından IV. Derece Katip Yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

Halen II. Derece I. Sınıf Katip kadrosunda bulunduğu, 2 Mayıs 1997 yılında ‘geçici memur’ statüsünde bulunmasına rağmen dönemin Sosyal Sigortalar Dairesi müdürü tarafından III. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişliği yapmak üzere görevlendirildiği kararda yer aldı.

Sanığın yasal olmayan şekilde görevlendirilmesi bir yana, bu mevkii yürütebilecek niteliğe de haiz olmadığının görüldüğü belirtildi.


Kamu Hizmeti Komisyonu tespitleri…

Kamu Hizmeti Komisyonu, verdiği kararda devlet dairelerindeki uygulamalardaki ‘yanlışlıkları’ da madde madde sıraladı.

Dikkat çeken tespitler şöyle:

 

  • Bazı mevkilerde idare tarafından yasa dışı olarak görevlendirilen kamu görevlileri bulunuyor.
  • Üst düzey yöneticileri şube amirliği kadrolarını yıllarca boş tutarak, kamu hizmetlerini yasal yetkileri olmamasına rağmen, kendi görevlendirdikleri kamu görevlileri vasıtasıyla yürütmeye çalışılıyor.
  • Bu yöndeki uygulamalar kamudaki liyakat sisteminin bozulmasının en başta gelen nedenlerinden birisi...
  • Genelgeler, amirler de dahil olmak üzere kamu görevlileri tarafından bilinmiyor
  • Belgeye dayalı işlem yapılması gerektiği hallerde bile keyfi olarak belgelerin göz ardı ediliyor.

 

“Üst düzey yöneticileri şube amirliği kadrolarını yıllarca boş tutarak, kendi görevlendirdikleri kamu görevlileri vasıtasıyla yürütmeye çalışılıyor”

Komisyon kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak bazı genel ve özel hususlara vurgu yapmak gereğini duyduğunu belirtti.

Bu olayda da olduğu gibi, bazı mevkilerde idare tarafından yasa dışı olarak görevlendirilen kamu görevlilerinin bulunduğuna vurgu yapıldı.

Üst düzey yöneticilerinin şube amirliği kadrolarını yıllarca boş tutarak, kamu hizmetlerini yasal yetkileri olmamasına rağmen, kendi görevlendirdikleri kamu görevlileri vasıtasıyla yürütmeye çalışıldığı kararda dikkat çekti.

Bu yöndeki uygulamaların kamudaki liyakat sisteminin bozulmasının en başta gelen nedenlerinden birisi olduğunun da altı çizildi.

Komisyon, Başbakanlık Personel Dairesi’nin bu gibi yasal olmayan görevlendirmeleri saptamak ve gerekli önlemleri almak için geniş çağlı çalışma yapması, kamu hizmetlerinin istenilen seviyede daha düzenli verilebilmesi için büyük önem arz ettiğine değindi.

 

“Yansızlık ödevine aykırı olarak adam kayırma ortaya çıktı”

Dava konusu olaya bakıldığında, yasa dışı görevlendirmelerin neticesinin açıkça görüldüğü, dairedeki liyakat sisteminin bozulduğu, doğan idari boşluktan, düzensizlik, bilgisizlik, görevi özenle yerine getirmeme, emirlere uymama ve yansızlık ödevine aykırı olarak adam kayırmanın ortaya çıktığı kararda yer aldı.

Şubelerin Merkez Müdürlük tarafından denetlenmemesi de eklenince, kamu hizmetlerinin gereği gibi verilemediği, hem devlet hem de vatandaşların mağdur olduğu belirtildi.

 

“Genelgeler, amirler de dahil olmak üzere kamu görevlileri tarafından bilinmiyor”

Komisyon, duruşma boyunca verilen şahadet, yapılan savunma ve değerlendirmelerden, devletin ilgili kurumlarının da çalışmalarında gerekli özen ve titizliği göstermediğini saptadığını belirtti.

Çoğu kez genelgelerin, amirler de dahil olmak üzere kamu görevlileri tarafından bilinmediğinin anlaşıldığı, kamu da çalışanların amirleri tarafından denetlenmediği kaydedildi.

Komisyon, belgeye dayalı işlem yapılması gerektiği hallerde bile keyfi olarak belgelerin göz ardı edildiğinin altını çizdi.

Hatta tanıklık yapan bir kamu görevlisinin belgeler sorulduğu zaman komisyon huzurunda ‘dosya kayboldu’ diye ifade verebildiğine değinildi.

 


Bir diğer dava sonucu…

25 ayrı davadan suçlu bulundu

Limanlar Dairesi I. Derece Liman Makine Operatörü Hüdaverdi Baykur, 2016 ve 2017 yıllarında, farklı tarihlerde görevde olmamasına, bazı zamanlarda ise futbol maçında oynamasına rağmen, işçi statüsündeki bir çalışanı ‘ek mesaide’ gösterdiği gerekçesiyle aleyhine getirilen 25 davadan da suçlu bulundu.

Kamu Hizmeti Komisyonu, 7 Şubat’ta verdiği karar ile Baykur’un 8 ay yarı maaş verilerek, geçici süre için kamu görevinden çıkardı.

Başkan Kamil Kayral ile üyeler Nilgün Şefik ve Cevdet Hacıoğlu imzalı karar, ilgili tüm kurumlara dağıtıldı.

 

Tüm taraflar dinlendi…

Komisyon, karar öncesinde tüm tarafları dinledi.

Disiplin davasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına Savcı Gözdem Çeliker Sarp, Hüdaverdi Baykur ile Avukat Yunsal İlhan hazır bulundu.

Savcı, komisyona 16 emare sundu.


“Yasa kurallarına aykırı davranıp, ‘sorumlu tutulamayacağını’ iddia etme hakkı yok”

Kararda, Baykur’un Kamu görevlileri, görevlerini  dikkat ve özenle yerine getirmek zorundadırlar” yasal ödevini yerine getirmediği ifade edildi.

Komisyon, bu davada olduğu gibi bir kamu görevlisinin ilgili yasa kurallarına aykırı davranıp, sonra da ‘sorumlu tutulamayacağını’ iddia etme hakkı olmadığını belirtti.

Verilen kararda, davalarda emare olarak kullanılacak evrakın iddia edildiği yok edilmesi veya davayı yürüten savcı ya da komisyondan gizlenmesi halinde bunun ayrı olarak araştırılması ve idare tarafından yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu konuda en üst hiyerarşik amir olarak ilgili bakanın büyük bir sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak bazı genel ve özel hususlara vurgu yapıldı.

 

“Yasa, tüzük ve yönetmenlikler yöneticiler tarafından bilinmiyor”

Birçok konuda yasa, tüzük ve yönetmenliklerin yöneticiler tarafından yeteri kadar bilinmediği verilen kararda da ifade edildi.

Komisyon kararında; söz konusu olayda olduğu gibi bir takım hizmetlerin yasa dışı görevlendirmelerle yürütülmeye çalışıldığını kaydedildi, liyakat sisteminin bozulduğu, bunun neticesi olarak da idari boşluk doğduğu belirtildi.

 

‘Ek mesailerin gelişigüzel yapılıyor, denetlenmiyor’ endişesi…

Kararda; ek mesailerin gelişigüzel yapıldığı ve denetlenmediği konusunda büyük endişeler olduğu vurgulandı.

Bu konuda koordineli bir şekilde ilgili bakanlıkla birlikte Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Personel Dairesi’nin de acilen bir düzenleme yapmasının zaruri olduğuna dikkat çekildi.

Bu haber toplam 8889 defa okunmuştur
İlgili Haberler