1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. BU NASIL BİR ALDATMACA
BU NASIL BİR ALDATMACA

BU NASIL BİR ALDATMACA

‘Varaka-harita, Blok ve Parsel numarasız’ Hak Sahipliği Belgesi!..

A+A-

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin seçim yasaklarına günler kala 31 köyde dağıtmaya başladığı kırsal kesim arsaları için verilen bazı belgelerde  “Varaka-harita, Blok ve Parsel numarası olmadığı” ortaya çıktı.

“Arsa”nın nerede olduğuna dair esas önemli bilgilerin yer almadığı pek çok belgede “Varaka- Harita, Blok ve Parsel numarası” bölümleri boş görünüyor.

Altyapı ya da planlaması olmayan kırsal kesim arsalarına “hak sahipleri”nin nasıl belirlendiği de bilinmezken, köylerde ciddi tartışmalar yaşanıyor.
 

60/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası, verilecek konut ve kırsal kesim arsalarının ‘altyapılarını tamamlandıktan sonra’ verilmesine işaret ederken, UBP-DP Hükümeti’nin buna uymadığı da ortaya çıktı

 

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin seçim yasaklarına günler kala 31 köyde dağıtmaya başladığı kırsal kesim arsaları için verilen bazı belgelerde ‘Varaka-harita, Blok ve Parsel numarası olmadığı’ ortaya çıktı.

“Altyapısız ve plansız” arsa dağıtımına yönelik tepkiler büyürken, hak sahiplerinin nasıl belirlendiği de bilinmiyor.

Bir “hak sahibinin” şaşkınlığı

Yeşilyurt’ta dağıtılan sosyal konut arsaları için bir yurttaşa verilen Hak Sahipliği Belgesi’nde, adı, soyadı, kimlik numarası ve arsanın Yeşilyurt’ta olduğu dışında herhangi bir bilgi yazılmadığı dikkat çekiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan “hak sahibi” şaşkınlığını dile getirirken, arsasının nerede olduğunu bilmediğini söyledi.
Belgede esas önemli bilgilerin yer almadığı, ‘Varaka- Harita, Blok ve Parsel numarası’ olmadığı görülüyor.

Paşaköy’de dağıtılan hak sahibi belgelerinde de kimlik bilgileri ve Paşaköy ibaresi dışında, Varaka- Harita, Blok ve Parsel numarası’ bulunmuyor.

Yasaya uyulmuyor

‘Varaka- Harita, Blok ve Parsel numarası’ olmaması, ortada bir arsa olmadığı anlamına geliyor, verilen hak sahipliği belgesinin de bir anlamı kalmıyor.

60/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası, verilecek konut ve kırsal kesim arsalarının ‘altyapılarını tamamlandıktan sonra’ verilmesine işaret ederken, UBP-DP Hükümeti’nin ‘‘Varaka- Harita, Blok ve Parsel numarasız’ dağıttığı belgelerin YASAL OLARAK DA HİÇBİR ANLAMI OLMADIĞINI ortaya koyuyor.

 

63/2007 Konut Edindirme Yasası ne diyor?

 

Konutların ve Kırsal Kesim Arsalarının Dağıtım Yöntemi:

 

35. Konutlar ve kırsal kesim arsaları tamamlandıktan sonra, İdare tarafından hak sahiplerine kura usulüyle dağıtılır. Kırsal kesim arsalarının toplu dağıtımının tamamlanmasından sonra, İdare istisnai durumlarda en çok üç kırsal kesim arsası için hak sahiplerine münferit dağıtım yapabilir.

Kırsal Kesim Arsa Hak Sahipliği için Aranan Nitelikler

7. Aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar bu Yasaya göre kırsal kesim arsa hak sahibi sayılır:

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak ;

(2)

20 yaşını doldurmuş olmak veya 20 yaşından küçük olması durumunda evli olmak;

(3)

Kendinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının oturmaya elverişli tapulu bir konutu bulunmamak ve/veya konut yapmaya elverişli arsası ve/veya arazisi bulunmamak ve kendi başına bir konut yapmasına olanak sağlayacak düzeyde geliri ve mali imkanı olmamak.

            Ancak mahkeme kararı ile ayrılan eşlerde, aileye ait tapulu konutun veya konut yapmaya elverişli arsanın veya arazinin mahkeme kararı ile velayet altındaki çocuğa veya çocuklara devredilmesi durumunda, velayeti alan ebeveynin konutta ikameti hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.

(4)

Mahkeme emriyle mecburi satış dışında konutunu ve/veya konut yapmaya elverişli arsasını ve/veya arazisini bu Yasa kuralları uyarınca konut edinmek için yapacağı başvuru tarihinden önceki beş yıllık sürede satış, hibe veya benzeri şekilde devretmemiş olmak;

(5)

Sözleşme ile taksit yöntemiyle konut ve/veya arsa satın almamış olmak;

(6)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmek;

        Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup, yurt dışında ikamet edip kesin dönüş yapacağını yazılı olarak beyan edenlerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etme koşulu aranmaz.

(7)

Bu Yasa veya bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Sosyal Konut Yasası veya Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca konut ve/veya kırsal kesim arsası almamış olmak.

 

Kırsal Kesim Arsa Hak Sahipliğinde Sıralama

8.   (1)

Hak sahiplerinin sıralanmasında aşağıdaki nitelikler göz önünde tutularak toplam 100 puan üzerinden puanlama yapılır:

 

(A)

Arsanın tesis edileceği yerleşim yeri veya yöresinde ikamet etmesi;

 

(B)

Kendinin veya eşinin arsanın tesis edileceği yerleşim yeri veya yöresinde sürekli olarak çalışması;

 

(C)

Kendinin veya eşinin arsanın tesis edileceği yerleşim yerinde doğup da başka bölgelerde veya yurt dışında ikamet ediyor olması;

 

(Ç)

Kendisi ile ikamet eden ve bakmakla zorunlu olduğu çocuk veya yakınlarının sayısının fazlalığı;

 

(D)

İkamet ettiği konuta ödediği kiranın toplam aile gelirine oranının %20 ve üzerinde olması;

 

(E)

İkamet ettiği konutun sağlık koşullarına uygun olmaması;

 

(F)

Toplam aile gelirinin azlığı;

 

(G)

Kendinin veya eşinin  taşınmaz mallarının azlığı;

 

(Ğ)

Annesiyle babasının ve eşinin annesiyle babasının adlarına kayıtlı taşınmaz mallarının azlığı.

 

Bu haber toplam 8627 defa okunmuştur
İlgili Haberler