30 dava ve dokunulmazlık  gündemde

30 dava ve dokunulmazlık gündemde

Başsavcılık’tan UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda ile ilgili ‘dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik’ rapor: ‘30 AYRI DAVA, DEVLETİ 230 BİN TL ZARARA UĞRATMA BULGUSU.

A+A-

Başsavcılık (Hukuk Dairesi), UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik raporu Meclis’e sundu.

‘DEVLETİ 230 BİN TL ZARARA UĞRATMA’...  Meclis’ten edinilen gayrı resmi bilgiye göre; Çaluda aleyhine hazırlanan raporda; ‘15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemde ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaparak devleti yaklaşık olarak 230 bin TL zarara uğrattığı’, 30 ayrı davanın bulunduğu açıkça belirtildi.

ÖNCE DANIŞMA KURULU, SONRA ÖZEL KOMİTE… Meclis Genel Kurulu, rapor sonrasında ‘Aytaç Çaluda’ ile ilgili yoğun mesai yapacak. Çaluda aleyhine hazırlanan rapora yönelik izlenecek yol, gelecek hafta şekillenecek. Söz konusu rapor, Pazartesi günü önce 11 üyeli Danışma Kurulu’nun gündemine gelecek. Kurul, yapacağı incelemenin ardından süreci yönetecek Özel Komite’yi oluşturacak.

 

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

  • Meclis Başkanlığı, Başsavcılık ’tan gelen ‘dokunulmazlığın kaldırılmasına’ yönelik istemi, derhal gelen evrak listesine geçirecek.
  • 11 üyeli Danışma Kurulu, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyayı, görüşmek üzere özel bir komite oluşturacak.
  • Özel Komite’de grubu olan siyasi partiler yer alacak. ‘En fazla milletvekiline’ sahip olması nedeniyle UBP’den 3, CTP ve HP’den 2’şer milletvekili komitede görev yapacak.
  • Özel komite, kendisine iletilen evrakı inceleyecek, dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekili veya bakanı dinleyecek.
  • Yasaya göre; özel komitenin çalışmalarını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.
  • Özel Komite, son adımda ise bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem tespiti olması ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa, bu konuda gerekçeli bir rapor düzenleyerek Genel Kurula havale edecek.

 

Ayşe GÜLER

Başsavcılık (Hukuk Dairesi), UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik incelemesini tamamladı, bu konudaki raporu Meclis’e sundu.

Meclis’ten edinilen gayrı resmi bilgiye göre; hazırlanan Başsavcılık raporunda 15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemde Çaluda’nın ‘ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaparak devleti yaklaşık olarak 230 bin TL zarara uğrattığı’ açıkça belirtildi.

Çaluda aleyhinde 30 ayrı dava olduğu da Başsavcılık raporunda yer aldı.

Gözler yeni süreçte…

Başsavcılık raporunun ardından gözler, Çaluda ile ilgili atılacak adımlara çevrildi.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü geldiği öğrenilen dosyanın dün Meclis Başkanlığı arşivine iletildiği, bugün de ‘gelen evrak’ listesine geçirileceği öğrenildi.
Raporun ‘gelen evrak’ listesine geçirilmesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik sürecin başlamasına işaret ediyor.

Önce Danışma Kurulu…

Meclis Genel Kurulu, rapor sonrasında ‘Aytaç Çaluda’ ile ilgili yoğun mesai yapacak.
Çaluda aleyhine hazırlanan rapora yönelik izlenecek yol, gelecek hafta şekillenecek.
Söz konusu rapor, Pazartesi günü önce 11 üyeli Danışma Kurulu’nun gündemine gelecek.
Kurul, yapacağı incelemenin ardından süreci yönetecek Özel Komite’yi oluşturacak.

Danışma Kurulu üyeleri…

Danışma Kurulu’nda Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin yanı sıra Başbakan Tufan Erhürman CTP Grup Başkan Vekili olarak, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ise grup başkan vekili olarak Danışma Kurulu’nda yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay  HP Grup Başkanı olarak, HP Milletvekilleri Hasan Topal ile Mesut Genç Grup Başkan Vekilleri olarak bulunuyor.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Grup Başkan Vekilleri Ersin Tatar ile Dursun Oğuz da Danışma Kurulu üyelerinden…

Özel Komite…

Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak.
Böylelikle ‘en fazla milletvekili sayısına’ sahip olması nedeniyle UBP’den 3, CTP ve HP’den de 2’şer milletvekili komitede yer alacak.

45 gün süre…

Yasada dokunulmazlıkla ilgili özel komitenin çalışmalarının çerçevesi de çiziliyor.
Buna göre; özel komitenin kendisine iletilen evrakı incelediği, dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya bakanı dinlediği ancak tanık dinleyemediği yasada yer alıyor.
Özel komitenin çalışmalarını 45 gün içinde tamamlanması gerektiğine de işaret ediliyor.
Son adımda ise komitenin; bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem tespiti olması ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varılırsa, bu konuda gerekçeli bir rapor düzenleyerek Genel Kurula havale ettiğine değiniliyor.


 

ANAYASA VE İLGİLİ YASA NEYE İŞARET EDİYOR?

Meclis kararı olmadan tutuklanamaz, yargılanamaz

Anayasa’nın 84. maddesinde yer alan ‘Yasama Dokunulmazlığı’ milletvekilleriyle ilgili yargılanma sürecine de açıkça değiniyor.

Buna göre; seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Cumhuriyet Meclisi’nin kararı olmadıkça tutuklanıp, yargılanamayacağına işaret ediliyor.

Ölüm veya beş yıl veya daha çok hapis cezasını gerektiren suçüstü durumu, bu kuralın dışında tutulduğu dile getiriliyor. Ancak, yetkili kişi, durumu derhal Cumhuriyet Meclisi’ne bildirmek zorunda olduğu kaydediliyor.

Seçimden önce veya sonra milletvekili hakkında verilmiş cezanın yerine getirilmesi, dönem sonuna bırakıldığı, milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemeyeceği de söyleniyor.

Yasa ne diyor?

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 128.

(1) Bir milletvekilinin veya Meclis üyesi olmayan bir Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istem Başsavcılıkça Meclis Başkanlığına iletilir.

İstemi

(2) Dokunulmazlığın kaldırılması isteminde, hangi yasadaki hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir.

(3) Başkanlık, bu istemi derhal gelen evrak listesine geçirir ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyayı, oluşturulacak özel bir komiteye iletir.

Dokunulmazlıkla İlgili Özel Komitenin Çalışmaları 129.

(1) Dokunulmazlıkla ilgili özel komite, kendisine iletilen bütün evrakı inceler ve dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya Bakanı dinler, tanık dinleyemez.

ve Raporu (2) Özel komite çalışmalarını kırk beş gün içinde tamamlamakla yükümlüdür.

(3) Bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir Bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem isnat edilir ve Komite isnadın ciddiliği ve Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa, bu konuda gerekçeli bir Rapor düzenleyerek Genel Kurula havale eder. 56

(4) Komite söz konusu Raporu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karara bağlar.

 (5) Komite, milletvekilinin veya milletvekili olmayan Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görmediği takdirde kovuşturma ve yargılamanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırarak, Raporunda belirtir.

(6) Komite Raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise, Genel Kurulda okunduğu tarihten başlayarak on gün içinde bu rapora, Hükümet, Siyasal Parti grupları veya milletvekillerince yazılı itiraz edilmezse kesinleşir.

(7) Komitenin Raporu, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya yukarıdaki (6)’ncı fıkra uyarınca Rapora itiraz edilmişse, Genel Kurulda görüşülür ve karara bağlanır. Raporun görüşülmesine ilişkin söz istemleri bu İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (15)’inci fıkrasında belirtilen sürelere göre yapılır.

(8) Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamışsa Yasama dönemi yenilenmiş olsa bile, milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece, ilgili hakkında kovuşturma yapılamaz.

Savunma Hakkı ve İtiraz 130.

(1) Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekili veya Bakan, Komitede ve Genel Kurulda kendini savunmaya veya bir milletvekiline savundurmaya çağrılır. Savunmasını yaparken kanıt da sunabilir.

(2) Komitede ve Genel Kurulda savunma için çağrılan milletvekili veya Bakan çağrıya uymazsa, evrak üzerinde karar verilir. Ancak, her halükarda son söz savunmanındır.

(3) Bir milletvekilinin, dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat istemesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına yeterli değildir; isteme bağlı kalınarak dokunulmazlık kaldırılamaz.

(4) Cumhuriyet Meclisi, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse ilgili milletvekili veya Bakan veya Mecliste temsil edilen bir Siyasal Parti veya Siyasal Parti grubu bu kararın Anayasa ve İçtüzük kurallarına aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir ve iptal davası açabilir.


 

Özersay: “Dokunulmazlık konusundaki kararlılığımız devam ediyor”

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda dün rutin bazı kararlar yanında dokunulmazlıklar konusunun da ele alındığına dikkat çekerek, dokunulmazlıklarla ilgili olarak hali hazırda Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmiş dokunulmazlık talebi bulunduğunu anımsattı.

Gerek bu talep, gerekse bundan sonra savcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilebilecek herhangi bir başka dokunulmazlığı kaldırma talebiyle ilgili hükümetin kararlılığının devam ettiğini ifade eden Kudret Özersay, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin kararlılığının devam ettiğinin teyit edildiğini söyledi.

Özersay, önümüzdeki dönemde koalisyon protokolü ve hükümet programında da yazdığı gibi, bu konularda savcılık kanalıyla dokunulmazlığının kaldırılması talebi gelmesi durumunda hükümetin bu dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde iradesinin devam ettiğini, bunun kamuoyu tarafından bilinmesini istediklerini vurguladı.

Özersay, Cumhuriyet Meclisi’ne bu yönde yazıların gitmeye başladığını da anımsattı.

 

yeniduzen-satin-aliniz-384.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 2641 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler