1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hayatımızdan ne kadar memnunuz?
Hayatımızdan ne kadar memnunuz?

Hayatımızdan ne kadar memnunuz?

En önemli sorunumuz hayat pahalılığı ve yaşam maliyeti- Avrupa Birliği yaşam memnuniyet ortalaması: % 84- Kıbrıslı Türkler, Avrupa ortalamasının 24 puan gerisinde- Kıbrıs sorunu “en önemli beşinci sorun” görülüyor

A+A-

Standart Eurobarometer 92 araştırmasına göre, Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli sorunlar ekonomik konular, özellikle alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması yer alıyor.
Kıbrıs Türk toplumunun yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62, Kıbrıslı Rum toplumunun ise yüzde 89 olarak dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun 2005 yılından itibaren Kıbrıs Türk Toplumu için yılda iki kez yaptırdığı Standart Eurobarometer araştırmasının 2019’a ait bulguları yayınlandı.

1-25 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeyle, 5 aday ülke olan Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk ile Kıbrıs Türk toplumunu kapsıyor.

Araştırmaya göre Kıbrıslı Türklerin yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62… Ancak bu oran ile Kıbrıslı Türkler yüzde 84 olan Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.

Kıbrıslı Türklere göre en önemli toplumsal sorun %36 ile Fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti… Onu %34 ile ekonomik durum ve %25 ile de işsizlik izliyor…

Araştırmaya göre, 2019 yılında toplumun Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşler neredeyse ‘kesildi’, Kıbrıs Sorunu toplumdaki en önemli konu olarak beşinci sırada yer aldı.

Kıbrıs Türk toplumunu yakından ilgilendiren diğer iç siyasi ve ekonomik konuların yoğun konuşulduğu kaydedildi.

Standart Eurobarometer 92 araştırmasına göre, Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli konunun ekonomik konular, özellikle alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması.

Kıbrıs Türk halkının yaşamdan memnuniyet oranı ise yüzde 62.

Avrupa Komisyonu’nun Eurobarometer Kıbrıs araştırması:
En önemli sorunumuz hayat pahalılığı ve yaşam maliyeti
Avrupa Birliği yaşam memnuniyet ortalaması: % 84
 Kıbrıslı Türkler, yaşamdan memnuniyette Avrupa ortalamasının 24 puan gerisinde
 Kıbrıs sorunu “en önemli beşinci sorun” görülüyor
‘Suç artışı’ ve ‘işsizlik’ ön planda…
 

Standart Eurobarometer 92 Araştırması’na göre, dövizdeki artış ve düşüşler şeklindeki dengesizlik, gerek iş yaşamı, gerekse hane halkı alım gücünü olumsuz olarak etkiledi. 

Suç düzeyinin artması ve işsizlik konularının da öne çıktığı araştırmaya göre Kıbrıs sorunu ve buna bağlı görüşmeler gündemin oldukça gerisine düştü. 

Araştırma 15 yaş ve üzeri Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. 

Yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62…

Standart Eurobarometer 92 Araştırması’na göre, Kıbrıs Türk toplumunda 2018’de yüzde 60 olan “yaşamdan memnuniyet” oranı 2019’da yüzde 62 oldu.
Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, yüzde 84 olan Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.

Araştırma raporunda, bu durum, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu olumsuz ve karamsar sosyo-ekonomik ortamın bir yansıması olarak yorumlandı.

Danimarka (yüzde 97), Hollanda (yüzde 96), İrlanda (yüzde 94), Lüksemburg (yüzde 94), Malta (yüzde 92), İsveç (yüzde 96) gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında memnuniyet oranı en yüksek ülkeler olarak öne çıktı.
Kıbrıslı Rumların yaşamdan memnuniyet oranı ise yüzde 89.

Kıbrıs Türk toplumu “yaşamdan memnuniyet” konusunda, Bulgaristan (yüzde 54) ve Yunanistan’dan (yüzde 52) sonra sondan üçüncü sırada yer aldı.

Demokrasinin işleyişiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 55’i, demokrasinin işleyişinden genel olarak memnun olduklarını belirtti.

Kıbrıs sorunu 5’inci sırada…

Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 36’sı “fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”, yüzde 34’ü “ekonomik durumu” ve yüzde 25’i ise “işsizliği” en önemli sorun olarak görüyor. Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde “Kıbrıs sorunu” toplumdaki en önemli konu olarak 5’inci sırada yer aldı.

Raporda, bütün sosyo-ekonomik sorunların temelinde yatan ve Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliğinin faydalarından yeterli derecede faydalanmasına engel teşkil eden Kıbrıs sorununun 2019 yılında da bir durağanlaşma sürecine girmesinin bu tür sorunların öne çıkmasına vesile olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa Birliği hakkındaki genel imaja bakıldığında yüzde 50 oranında olumlu ve pozitif bir algının yaygın olduğu görülmekte. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında ortalama olumlu imaj algısı ise yüzde 42.

“Suç olayları gündemde geniş yer tutuyor”

Toplumun gündemindeki en önemli konu sıralamasında “suç konuları” cevabı verenlerin oranı ise yüzde 24. 

Raporda, bu durumun, son bir yıl içerisinde yaşanan ve medyaya oldukça olumsuz bir şekilde yansıyan çeşitli cinayetler, aile içi şiddet ve trafikte ihlal edilen suçlar ve ölümle sonuçlanan kazalardan kaynaklanabileceği tahmini yapılıyor.

Bu yönde yaşanan suç olayları toplumun gündeminde geniş yer tutmuş ve bu konudaki endişe, çıkan oranlarla paralellik gösteriyor. 

Bu arada, en önemli kişisel sorunların toplumdaki önemli konular ile paralellik gösterdiği belirlendi.

Avrupa Birliği katkısıyla küçük ve orta halli işletmelere yeni yatırımlar…

Avrupa Birliği Mali Yardım Programı’nın finansmanı ile Kıbrıs Türk toplumunda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının 2019’da da devam ettiği kaydedildi. 2019 yılı içerisinde küçük ve orta boy işletmelere yönelik altyapı yatırımları kapsamında kazanan yeni projelerin duyurusu yapıldığına değinildi. Raporda, Avrupa Birliği Mali Yardım Desteği ile bu yönde çalışmalar yürütülmeye başlandığı ve daha önceden hibe verilen Sivil Toplum Örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve tarım sektörü ile ilgili projelerin olumlu bir imaj sağladığı yazıldı.

“Yaşamdan memnuniyet oranı düşük, en önemli toplum sorunu ekonomi…”

Kıbrıs Türk toplumunda “yaşamdan memnuniyet” oranı 2019 yılında %62 olarak bulundu.

2018 yılında bu oran %60 olduğu belirtilirken, Kıbrıs Türk toplumunun, yaşamdan memnuniyeti %84 olan Avrupa Birliği ortalamasının %24 oranında gerisinde kaldığı kaydedildi.

Rapora göre, Kıbrıs Türk toplumunun en önemli toplumsal sorunu %36 oranıyla fiyatlar, enflasyon ve yaşam maliyeti…

Bunun hemen ardından ise %34 ile ekonomik durum, %25 ile de işsizlik sorunu geliyor.

Kıbrıs sorunu ise, toplumdaki en önemli konu olarak beşinci sırada yer alıyor.

Araştırmada, Kıbrıs sorununun %14 oranında toplumsal sorun olarak görülmesine ve somut bir adım atılmamış olmasına rağmen toplumdaki önemini koruduğu da görüldü.

“Kıbrıs Türk toplumu Avrupa’ya güveniyor, özgür dolaşım hakkını olumlu buluyor…”

Araştırma sonucunda Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Parlamentosu hakkında haberdarlığının %61, Avrupa Komisyonu hakkındaki bilinirliğin ise %59 oranında olduğu bulundu. Raporda, bu oranların AB ortalamasından düşük olduğu kaydedildi.

Ancak toplumun Avrupa’ya duyduğu güvenin AB’ye üye ülkelerden daha yüksek olduğu, bu oranın %59 şeklinde olduğu bildirildi.

Raporda, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği’ne genel imaj olarak %50 oranında olumlu bir algının yaygın olduğu ifade edildi. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için bu oran %42.

Kıbrıslı Türklere AB’nin en olumlu yanı sorulduğunda, %24 oranında “İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbest dolaşımı” cevabı alındığı yazıldı. Aynı ifade AB’ye üye ülkeler arasında 2. önemli sırada yer alarak, %25 oranında gösterildi.

Kıbrıslı Türklere ‘Avrupa Birliği sizin için ne anlama geliyor?’ diye sorulduğunda “Avrupa Birliği'nde herhangi bir yerde seyahat, öğrenim ve çalışma özgürlüğü” ifadesi Kıbrıs Türk toplumunda %30 oranı ile ilk sırada yerini aldığı dile getirildi.

Hayatın gidişatına, AB’ye üye ülkelere kıyasla ‘iyi bakılmıyor’…

Araştırmaya göre, Kıbrıs Türk toplumunun %38’lik önemli bir bölümü, genelde hayatın gidişatının

daha iyi olacağı yönünde yorumda bulundu. %9’luk bir kesim ise, belirsizliği işaret ederek “bilmiyorum” cevabı verdi. Genel hayatın gidişatı konusunda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve aynı kalacağını belirtenler ise %31 oranındayken, AB ülkelerinde bu oranın %58 olduğu kaydedildi.

Toplum demokrasi işleyişinden memnun…

Standart Eurobarometer 92 Araştırmasına göre, Kıbrıs Türk toplumu demokrasinin işleyişi ile ilgili %55 oranında genel olarak memnun olduklarını belirtti. Bu oran AB ülkelerinde %56 şeklinde.

Raporda Kıbrıs Türk toplumunun, Avrupa Birliği’ndeki demokrasinin işleyişinden %34 oranında memnun olduğu ifade edildi. AB’ye üye ülkelerde ise bu oran %52 olarak çok daha yüksek…

 

Bu haber toplam 1666 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler