1. HABERLER

 2. HABERLER

 3. KAMU-İŞ yarın yapacağı grevi kaldırdı
TIP- İŞ'ten sağlık için 9 maddelik talep

TIP- İŞ'ten sağlık için 9 maddelik talep

Tıp-İş, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e açık mektup göndererek, kamudaki sağlık hizmetleri ile ilgili taleplerini sıraladı.

A+A-

Tıp-İş, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e açık mektup göndererek, kamudaki sağlık hizmetleri ile ilgili 9 maddelik taleplerini sıraladı.
 

Dr. Ahmet Varış’ın Tıp-İş Yönetim Kurulu adına yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

 

Sayın Dr. Filiz Besim
KKTC Sağlık Bakanı

Değerli meslektaşımız, öncelikle yeni atandığınız Sağlık Bakanlığı görevinizin ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Sizin de malumunuz üzere Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası yıllardır ülkemizde sağlığın kalesi olan kamu sağlık merkezlerimizin her yönüyle koruyucusu durumundadır ve kamusal sağlık hizmetlerinin geliştirilip ülkemizde bulunan her bireyin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti alması için mücadele etmektedir.

Sosyal devlet anlayışından ödün verilmemesi gerektiğine inanan Sendikamız yeni kurulan hükümetinizden, çağımızın gelişen teknolojik yapısıyla birlikte ülkemizin de ihtiyaçlarının belirlenerek ivedi bir şekilde özellikle aşağıda belirttiğimiz hususlardaki taleplerin karşılanmasını beklemektedir. 

 1. Kamu sağlık merkezlerindeki fiziki alt yapı ve personel eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi

Ülkemizde sağlığın yürütücü motoru olan kamu sağlık merkezlerimizdeki eksiklikler,bazı branşlarda ve merkezlerde hizmetlerin önemli ölçüde aksamasına hatta durma noktasına gelmesine neden olmaktadır. Gelmiş geçmiş hükümetlerin hep ötelediği kamu sağlık merkezlerindeki alt yapı ve personel eksiklikleri çağımızın gerektirdiği modern teknolojiye uygun  şekilde giderilmelidir. Bu konuyla ilgili Sendikamız mükerrer uyarılarda bulunmuştur.Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın güncel ve ihtiyaca yönelik şekilde teşkilatlanmasının tamamlanması ve eksik/boş  kadroların münhal edilerek doldurulması daha fazla geciktirilmemelidir.

 1. Kamu sağlık merkezlerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun çözümü için sendikamızla işbirliği içinde çalışılması

Acil servis, poliklinikler, ameliyathaneler ve yoğun bakımlardakiişleyişle ilgili aksaklıkların giderilmesi ve verimliliğin artırılması konusunda Sendikamızla diyalog kurularak çözümler üretilmelidir.Bu bağlamda sendika olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz.

 1. Kamu Tabipleri Yasası

Hekimliğin meslek olarak özerkliği olduğu kabul edilen bir gerçektir.Avrupa Birliği Ülkeleri’nin birçoğunda hekimlerin kendi yasaları vardır. Hekimler standart kamu görevlisi olarak kabul edilmemekte ve kendi yasalarındaki kurallara göre çalışmaktadır. Ülkemizde yargı mensupları, öğretmenler ve güvenlik görevlileri olmak üzere çeşitli meslek gruplarının kendi özel yasaları vardır. Dolayısıyla ülkemizin kanayan bir yarası olan bu sorunun, ‘Kamu Tabipleri Yasası’nın biran önce hazırlanıp yasallaşması suretiyle giderilmesi Sendikamızın olmazsa olmazıdır ve ivedi konularımızın başında gelmektedir.

 1. Kamu sağlık merkezlerinde özerk/yerinden yönetim anlayışının güçlendirilmesi

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kamu sağlık merkezlerindeözerk/yerinden yönetim anlayışının benimsenmesiözlenen bir durumdur.  ‘Hastane Yönetim Kurulları’ sağlıkta verimliliğin artırılması ve eksikliklerin giderilip çözüme daha hızlı ulaşılması bakımından son derece önemlidir.Çalışanların karar alma mekanizmalarındaki aktif katılımı hizmet kalitesini doğrudan artıracaktır. Tepeden inme kararlar demokratik olmadıkları gibi aynı zamanda hizmetlerdeki uyumu da olumsuz etkilemekte, denetimleri aksatmaktadır. Hastane Yönetim Kurulu başkanı olan başhekimlerinödeneklerinin artırılmasıyla ilgili düzenlemelerin de ivedi şekilde tarafınızdan ele alınmasını talep ederiz.

 1. Mesleki eğitimin geliştirilmesi için sendika ile diyalog halinde gerekli imkanların ve ödeneklerin  sağlanması

Hekimlik, sürekli yenilik ve eğitim gerektiren bir meslektir. Bu bağlamda mevcut Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda varolan ve kamu hekimlerinin yasal hakkı olan eğitim ve burs/kurs ödeneği haklarının etkin bir şekilde kullanılması konusunda Bakanlığınızla Sendikamızın işbirliği içinde olmasına dair talebimizi hasseten belirtmek isteriz.

 1. Döner sermaye yasasının anayasaya uygun bir şekilde düzenlenmesi

Önceki meclis döneminde hazırlanan ve KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne görüş alınmak üzere gönderilen ‘Döner Sermaye Yasası’nın Anayasa Mahkemesi’nin kararına uygun olarak ve dünyanın çeşitli ülkelerindekine benzer şekilde yeniden düzenlenmesini talep ederiz.

 1. Sınav Tüzüğü’nün ülkemizin gerçeklerine uygun şekilde, Sendikamızın da içinde yer alacağız bir komite tarafından biran önce düzenlenip yasallaşması sağlanmalıdır.
 2. Radyasyon izni tüzüğünün ivedi şekilde hazırlanıp Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi
 3.  Hizmet alımı işlemlerinin keyfi olarak uygulanmasına son verilmesi, makul kriterler çerçevesinde yapılması

İhtiyaç duyulan konularla ilgili hizmet alımları, Hastane Yönetim Kurulları, İlgili Branş Hekimleri ve Sendikanın bulunduğu bir komite çatısı altında, objektif, makul kriterlere göre yapılmalıdır. Hizmet alımı işlemlerinin keyfi olarak uygulanmasına son verilmesini talep ederiz.

 

 

 

Bu haber toplam 2426 defa okunmuştur
Etiketler : ,