1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Muhaceret' Yasası mecliste
Muhaceret Yasası mecliste

'Muhaceret' Yasası mecliste

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede oybirliği ile onaylandı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi…

A+A-

 

SUÇLULARA DEĞİL, ‘KAYIT DIŞINA DÜŞMÜŞ OLANLARA’ AF… Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı sadece, ülkede kayıt dışına düşmüş veya para cezalarını ödemedikleri için ülkeye girişlerine engel konan yabancıları içeriyor… Herhangi adli ir suç nedeniyle ülkeye girişleri yasaklanmış yabancıları kapsamıyor…

• Ülkede kayıt dışına düşmüş veya para cezalarını ödemedikleri için ülkeye girişlerine engel konuşan yabancıların beklediği ‘Muhaceret Affı’ yasallaşma yolunda.

• Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ülkeye girişlerine engel konan yabancıların, bir asgari ücret ödeyerek YASAL hale girmelerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Meltem SONAY

Kayıt dışına düşmüş yabancılara ‘muhaceret affı’ sağlayacak Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede oybirliği ile onaylandı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Ülkede kayıt dışına düşmüş veya para cezalarını ödemedikleri için ülkeye girişlerine engel konuşan yabancıların beklediği ‘Muhaceret Affı’ yasallaşma yolunda.

Meclis, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan Değişiklik Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı.
Komitede görüşülüp oybirliği ile onaylanan yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ülkede kayıt dışına düşmüş veya para cezalarını ödemedikleri için ülkeye girişlerine engel konuşan yabancıların, bir asgari ücret ödeyerek YASAL hale girmelerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

1 asgari ücret ödeyerek 30 gün ziyaretçi izni

Yasa Tasarısı’nın ‘Geçici 1. Madde’si, muhaceret izinsiz olmaları nedeniyle oluşan para cezasını ödemedikleri için ülkeye girişlerine engel konulan yabancıların durumunu düzenliyor.

Tasarı uyarınca yasanın yürürlüğe girdiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında para cezasını ödeyerek yasadan yararlanan yabancılara, bu yasa veya başka bir yasa uyarınca ülkeye girişlerine engel herhangi bir sebep olmaması koşuluyla, ülkeye girişlerinde otuz günlük ziyaretçi izni verilecek.

Kimler yararlanabilecek

Tasarı’ya göre; Kuzey Kıbrıs girişine engel konulan ve ödenecek para cezası tutarı, aylık brüt asgari ücret tutarından fazla olan yabancılar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki ay içinde KKTC’ye giriş yapmaları ve giriş esnasında aylık brüt asgari ücret tutarında para cezası ödemeleri KKTC’ye giriş yapabilecekler.

Tasarı yasa yürürlüğü girdiği tarihte KKTC yurttaşı ile evli olanlar, KKTC yurttaşının 18 yaşından büyük bekar çocuklarını, KKTC yurttaşının anne ve babasını, Beyaz Kimlik sahibi ile evli olanları, 18 yaşından büyük bekar çocuklarını, ikamet, çalışma, iş kurma, öğrenci izni ile ikamet eden yabancıların eşlerini,18 yaşından büyük bekar çocuklarını ve KKTC üniversitelerine kayıt hakkı kazanan veya kayıtlı olan öğrencilerle, bunların anne, bana ve eşlerini kapsayacak.

KKTC’de kaçak durumuna düşenler de 1 asgari ücretle yasal olabilecek

Değişiklik Yasa Tasarısı’nın bir diğer ‘Geçici Madde’si, ülkede bulunan yabancılara, çıkış yaparak veya çıkış yapmadan yasal hale gelmede kolaylık sağlanmasını içeriyor.

Yasa Tasarısı’nın ilgili maddesine göre, KKTC’ye girişte kendisine verilen ziyaretçi izni bitmiş olmasına rağmen buradan ayrılmayan veya ikamet izni, eşe refakat izni, çalışma izni, iş kurma izni veya öğrenci izni bitmiş olmasına rağmen uzatmayanlar, kesilen para cezası tutarı ne kadar olursa olsun, KKTC’den çıkış yapmaları ve çıkışta da 1 asgari ücret tutarında para cezası ödemeleri halinde, cezalarının geriye kalan kısmı affedilecek.

Ülkeye tekrar gelmeleri halinde, bu yasa veya başka bir yasa uyarınca ülkeye girişlerine engel herhangi bir sebep olmaması koşuluyla, ülkeye girişlerinde kendilerine otuz günlük ziyaretçi izni verilecek.

Yurt dışına çıkmadan yararlanacaklar, 200 TL de Muhaceret Dairesi’ne yatıracak…

Yurt dışına çıkış yapmadan aftan yararlanmak isteyenler, yasa tasarısı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Muhaceret Dairesi’ne başvurmak durumunda olacak.

Tasarısı ilgili maddesine göre, yurt dışına çıkmadan aftan yararlanmak isteyenler, aylık brüt asgari ücret tutarındaki cezanın yanı sıra, 200 TL’ de ek bir meblağı Muhaceret Dairesi veznesine yatırmak zorunda olacak.

‘Ön izin’den de muaf

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bir diğer ‘Geçici Madde’si, ülkeden çıkış yapmayanlara ziyaretçi izni verilmesi ve ön izinden muaf tutulmalarını düzenliyor.

Tasarının ilgili maddesine göre, ülkeden çıkış yapmadan yasa uyarınca aftan yararlananlar, Muhaceret Dairesi’nce hiçbir harç alınmadan 30 günlük ziyaretçi izni alabilecek.

Yasanın bu maddesinden yaralanan bir yabancı, 30 günlük ziyaretçi izni süresi içerisinde, çalışma izni almak amacıyla işvereni tarafından müracaat edilmesi halinde, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde öngörülen ‘Ön izin’ işlemlerinden muaf tutulacak.

Bu haber toplam 5990 defa okunmuştur