1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İşte UBP - DP- YDP azınlık Hükümet'nin Programı (Tam metin)
İşte UBP - DP- YDP  azınlık Hükümet'nin Programı (Tam metin)

İşte UBP - DP- YDP azınlık Hükümet'nin Programı (Tam metin)

Hükümet Programı Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Hükümet Programı üzerindeki  görüşmeler , programın okunmasından 2 tam gün sonra, yani 17 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

A+A-

Hükümet Programı Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Hükümet Programı üzerindeki  görüşmeler , programın okunmasından 2 tam gün sonra, yani 17 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin Başbakanı Ersan Saner programı okumaya başlamadan önce yaptığı konuşmada, kabinenin Meclis’te okunmasından sonra 1 haftalık süreleri olmasına rağmen ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak hükümet programını bugün sunduklarını dile getirdi. 
Programı hazırlarken yapabilecekleri işlere odaklandıklarını anlatan Saner, bu sürede en iyi programı yapmak için bakanların tüm gayretlerini ortaya koyduğunu anlattı.
Hükümetin bir an önce kurulup icraata başlaması gerektiğini kaydeden Saner, programa konulacak katkılar için şimdiden teşekkür ettiğini ifade etti.
Covid-19’un ülkede kendini ciddi şekilde hissettirmeye başladığını anlatan Saner, önce sağlık diyerek Bilim Kurulunun alacağı kararları uygulayacaklarını belirtti.  

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin Başbakanı Ersan Saner tarafından mecliste okunan hükümet programının tam metni

 

HÜKÜMET PROGRAMI

 

Geride bırakmakta olduğumuz 2020 yılı her halde dünya tarihinin en fazla anılacak, üzerinde durulacak yıllarından biri olacaktır. Ülkemizde de görülen Covid-19 hem sağlık hem de ekonomi açısından dünyayı tam anlamıyla kasıp kavurmuştur. Dünya ekonomisi altüst olmuş tüm sektörlerde ciddi gerilemeler yaşanmıştır.

Covid-19 dışında, bölgemiz ve dünya, 2020 yılında, savaşlar, çatışmalar, ve siyasi yönden de ciddi gelişmelere sahne olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump yönetimi sona ermiş, Avrupa Birliği, Birleşik Krallığın Birlik’ten ayrılmasının yaratacağı sonuçları tartışmaya devam etmiştir. Türkiye terörle mücadelesine başarı ile devam etmiş, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki haklarımızdan vazgeçmeyeceğini ortaya net bir şekilde koymuştur. Yıl sonuna doğru Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’ı geri alması, Türkiye ve bizim açımızdan sevindirici, umut verici bir gelişme olmuştur.

Ekim ayı başında kapalı Maraş’ın açılması bize göre Kıbrıs konusunda oyun değiştirici etki yapacak, Kıbrıs Türk ve Rum halklarının yararına sonuçlar doğuracak tarihi ve insanı çok önemli bir adımdır. Bu yılın Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi de ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir kanaatindeyiz. İlk kez bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, 2 Devletli çözümü masaya getireceğini, Kapalı Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde açılmasını sağlayacağını açık bir şekilde seçmenimizin takdirine sunmuştur ve seçimi kazanmıştır. Kıbrıs Türk Halkının iradesi ve takdiri ile Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Yine ilk kez, Türkiye Cumhuriyeti en yetkili makam olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından federal çözüm öngören Kıbrıs konusundaki Birleşmiş Milletler parametrelerinin değişmesi gerektiğini net bir şekilde, tüm dünyanın gündemine getirmiştir. Türkiye, iki Devletli çözümden yana olduğunu, Kıbrıs konusunda düzenlenmesi tasarlanan 5 artı bir konferansına iki Devletli çözümü gündeme aldırmak için gidebileceğini net bir şekilde vurgulamıştır. 

Günümüz itibarıyla Covid-19 salgınından dolayı dünyadaki toplam vaka sayısı 72 milyonu ve hayatını kaybeden insan sayısı bir milyon 600 bini aşmıştır. Dünyanın en gelişmiş ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde salgından ölenlerin sayısı 300 bini, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki ölenlerin sayısı 350 bini; Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 13,500’ü, ölenlerin sayısı 70’i aşmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dünya ülkeleri ile kıyaslandığında Dünyada en başarılı ve güvenilir ülkesi durumunda olduğu görülmektedir. Ülkemizde 10 Mart’tan bu yana saptanan toplam vaka sayısı 1,250 civarında olup sadece 6 kaybımız söz konusudur. Bu başarı, başta sağlık çalışanları ve halkımız olmak üzere hepimizin çabaları sonucunda elde edilmiştir.

Bu rakamları ortaya koymamızın nedeni, dünya ile birlikte yaşadığımız Covid-19 kaynaklı ekonomik daralmayı, göreceli avantajımızı kullanarak aşacağız. Başlatmış olduğumuz çalışmaları tamamlayarak, yüksek öğrenim, turizm ve konut sektörümüzü, kısa süre içinde daha iyi bir duruma getirmeyi hedeflemekteyiz.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken 2 ayı aşkın bir süredir ülkemizde iktidar boşluğu söz konusudur. Koalisyon protokolümüzde de ifade ettiğimiz üzere yaşanan iktidar boşluğu nedeniyle alınması gereken rutin kararlar bile alınamamakta, Devletin yapması gereken işlerde büyük aksamalar yaşanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin acilen biriken sorunlarını çözecek bir hükümete ihtiyacı vardır.

Sayın Tatar’ın, Cumhurbaşkanı seçilmesi ile 18 Ekim’den bu yana yaşanan süreç hepimizin malumudur. Bu süreçte Ulusal Birlik Partisini temsilen yaptığım çalışmalarda gerek şahsım gerekse Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman ilk denemelerimizde hükümet kurmak mümkün olmamıştır. Ancak 7 Aralık 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurma görevi ikinci kez şahsıma tevdi edildiğinde, ilk turdaki değerlendirmeler ışığında, Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi’nin destek vermeleri sonucu yeni bir hükümet kurmayı süratle başararak kabineyi sayın Cumhurbaşkanına sunmamız sonucunda, hükümetim Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 9 Aralık günü onaylanmıştır.

Dünyada etkili olan Covid-19 sürecinde hükümetimizin en önemli önceliği, ülke ekonomisini düzenleyip ileriye taşımak olacaktır. Ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğumuz için Meclisimize bu süreçte yapabileceklerimizi ve yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren bir hükümet programı sunuyoruz.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın uyarıları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilecektir.

Öncelikle sağlık alanında, bilim insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını dikkate alarak gereken adımları atacağız. Özellikle, yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır. Tüm dünyada gündeme gelen Covid-19 aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecektir. Hükümet bünyesinde, ekonomik sıkıntıların aşılması için bilim insanları ile tüm sektörlerin öneri ve görüşlerini ortaya koyabilecekleri,  çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bir ekonomi danışma kurulu oluşturulacaktır.

Yaşamış olduğumuz COVID-19 Pandemi felaketi nedeniyle önce sağlık ilkesinden hareketle, sağlıkta alınması gereken tedbirlerden taviz vermeden ekonomide yaşamakta olduğumuz sıkıntıları azaltmak için yeni kaynak yaratma ve kaynakların etkin kullanılması hükümetimiz döneminde büyük önem arz etmektedir.

Anavatan Türkiye ile 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanması için gereken çalışmalar başlatılacak, temaslar yapılacaktır. Kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşım benimsenerek ilgili yasada tadilatlar yapılacaktır. Halkımızın hassasiyetleri ile ülkemizde çalışma izni ile bulunan çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır.

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı tüm ilgili belediyeler, tarafların görüşleri alınmak ve halkın katılımı sağlanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır. Devlete istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecektir. Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, kapalı Maraş’ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda, iki Devletli bir çözüme ulaşılması için, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak olacaktır.

Ülkemiz, olağanüstü bir salgın ve ekonomik kriz içerisinde olup, bu krizin ne kadar süreceği bilinmemekte, ve bu yüzden bu krizin ülkemizde yaratacağı tahribatı minimize edebilmek için Hükümetimiz, KKTC Cumhuriyet Meclisini önümüzdeki yaz tatili döneminde de etkin bir şekilde çalıştırarak yasama ve denetim faaliyetlerine devam edilmesini amaçlamaktadır.

 Başbakanlık

İçinden bulunduğumuz ve tüm dünyayı da etkisi altına alan COVID-19 Pandemi felaketi ve Ekonomik kriz ortamında, önceliğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sonuçlandırılıp imzalamak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu ekonomik krizde toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarının bilincinde olup kıt kaynakları en etkin şekilde kullanılması ve yönetilmesinde Başbakanlığın etkin bir rol oynayacağını vurgulamak isterim.

Başbakanlık bünyesinde kapalı Maraş’ın açılım sürecine teknik katkı koyacak, bu açılımın özelde Kıbrıs Türk turizmine, genelde ülke ekonomisine maksimum katkı sağlaması için önerilerde bulunacak özel bir komite oluşturulacaktır.

COVID-19 salgını, dijitalleşmenin önemini bir kez daha göstermiştir. Gerek kamu yönetiminde gerek ekonomik ve sosyal hayatımızda dijitalleşme kaçınılmaz bir süreç olduğu kadar, rekabet üstünlüğü sağlayacak bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden hükümetimizin dijitalleşme konusunda hassas davranarak gerekli adımları kararlılıkla atarak, E-Devlet projesinin bir an önce hayat bulması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet Yürütme Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından onaylanmış olan E-Devlet ve KKTC Veri Merkezi Binası Projelerinin, en yakın zamanda temelleri atılacak ve inşaatına başlanacaktır. Sağlık Bilgi Sistemi (E-Sağlık) ve Sigortalar Bilgi Sistemi (E-Sigorta) projelerinin yapımına 2021 yılının ilk çeyreğinde başlanacak ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Tüm Kamu Hizmetlerinin elektronik ortamda tek noktadan yapılmasını sağlayacak E-Devlet Kapısı Projesi tamamlanmış olup pilot uygulaması hayata geçirilecek ve hemen ardından vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde tüm tüzel verilerin bir merkezde toplandığı Bilgi Sistemi (E-Tüzel) Projesi yakın bir zamanda kullanıma girecektir. Gümrük Bilgi Sistemi (E-Gümrük) Projesinin yapımı son aşamaya gelmiş olup yakın bir gelecekte kullanıma alınması sağlanacaktır. Şu an test aşamasında olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Kamu Yönetim Bilgi Sistemleri Projeleri de yılın ilk çeyreğinde hayata geçirilecektir. Kamu, Kurum ve kuruluşlarda halen kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin e-Devlet ile uyumlaştırılması sağlanarak e-Devlet üzerinden hizmet vermelerine olanak sağlanacaktır. E-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları belirlemek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere KKTC Cumhuriyet Meclisine sunulan “DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ELEKTRONİK DEVLET İDARESİ YASA tasarısı üzerindeki çalışmalar devam edecektir.

Az önce belirtmiş olduğum gibi, Covid-19 salgını ile birlikte bilişim ve teknoloji kullanımının önemi artmıştır. KKTC Bilişim sektörünün geliştirilmesine, dünyaya açılmasına ve ülkemizde dijital dönüşümün sağlanmasına yönelik devlet politikaları geliştirmek için Başbakanlık bünyesinde reel sektör temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı özel bir kurul oluşturulacaktır.

Hükümetimiz, COVID-19 salgınının etkisinde kalan ekonomimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için daralan dış talebi genişletici önlemler alma çabası içinde olacaktır. Bu amaçla, yükseköğretim, turizm ve inşaat sektörlerimizin ayakta kalmasını sağlamak başlıca hedefimiz olacaktır.

Yerel yönetimler ile kamuda borçlanma yetkisi olan kuruluşların da daha ucuz maliyetle finansmana erişebilmesini sağlamak amacıyla, merkezi borçlanma modeli oluşturulacaktır.

Hükümetimiz döneminde, gerek Ekonomik Koordinasyon Kurulu, gerekse Reel Sektör Danışma Kurulu daha etkin ve yoğun bir şekilde toplanacak ve gerekli çalışmaları yapacaktır.

Kamu idaresini düzenleyen yasalarda adım adım değişikliğe gidilerek etkinlik ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır. Personel yönetiminde yaşanan sıkıntılar objektif ve çağdaş bir yaklaşımla ele alınarak bu yönde düzenlemelere gidilecek. Üst kademe yöneticilerinin atanmasında kriterlerin artırılması gibi temel konular öncelikle ele alınacaktır.

Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. AB uyum çalışmaları ve mali yardım çalışmalarının etkin koordinasyonunun ve AB ile tesis edilen işbirliğinin devamı sağlanacaktır. AB uyum çalışmalarının kısa vadede önceliklendirilmesi ve hedeflerin takvimlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacak ve AB uyum sürecini desteklemeyi amaçlayan yasa yapma kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler hayata geçirilecektir.

KKTC Başbakanlığı, Hellim Koordinasyon Kurulunu aktif bir şekilde çalıştırmak suretiyle, AB ve diğer ülkelerdeki haklarımızın korunması, hellim üretiminde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan hastalıklarının eradikasyonu gibi konularda pro-aktif çalışmalar yapacaktır.

Devlet Planlama Örgütü yasası ivedi olarak güncellenecektir. Yatırım teşvikleri ile ilgili mevcut mevzuat gözden geçirilerek Teşvik Yasası altında bütüncül bir Yatırım Teşvik Sistemi oluşturulacaktır. Devlet Planlama Örgütü kurumsal yapısı güçlendirilecek ve böylece Kurumun daha etkin ve verimli planlama yapabilmesine imkan sağlanacaktır.

İstatistik Kurumunun, fiziki altyapısı güçlendirilerek kamu kurum ve kuruluşları veri akışının belli bir standartta sağlanması, İş Kayıtları Sisteminin oluşturulması, sınıflama sunucu sisteminin 2021 yılı içerisinde kurulup hizmete sunulması sağlanacaktır.

İstatistik Kurumu Bilişim Altyapısı Kurulumu ve İdari Kayıt Sisteminin Oluşturulması adı altında, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verecek olan idari kayıt sistemi oluşturulacaktır. Hanehalkı Bütçe Anketi, Dünya Bankası’nın teknik ve mali desteği ile, 2021 yılı içerisinde başlatılacaktır.

Resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere ilk kez İstatistik Konseyi toplantıları yapılmaya başlanacaktır.  Devamla, İstatistik Kurumu ilk kez 2021-2025 yıllarını kapsayan beş yıllık Resmi İstatistik Programı hazırlayarak, ülkemizde istatistik sisteminde programlı döneme geçiş sağlanacaktır. İstatistik Kurumunun kurumsal ve beşeri alt yapısı güçlendirilecektir.

Dünya’da iş yapabilirlik sıralamasında üst seviyelere çıkabilmek için yatırım ortamındaki aksaklıklar ivedilikle giderilecek, reel sektörün karşılaştığı karmaşık bürokrasi pratikleştirilerek süratlendirilecektir. Yatırım ortamının geliştirilmesi, planlama faaliyetleri ve yeni raporların oluşturulması, finansal ve teknik destek programlarının geliştirilerek yürütülmesi, girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak mevcut yapının geliştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edilecektir.

Hükümetimiz, Eğitim, istihdam, sosyal güvence, girişimcilik, ulaşım ve barınma gibi gençliğimizi doğrudan ilgilendiren konularda devletin ilgili kurumlarıyla etkin ilişki ve iş birliği kurulacak ve bütünlüklü politikalar geliştirilecektir.

Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebileceği sosyal, kültürel, eğitsel, sportif ve bilimsel etkinliklerde bulunmalarına olanak sağlamak üzere yeni gençlik merkezleri açılacaktır. Bunun yanında gezici gençlik merkezlerinin faaliyetleri artırılırken mevcut gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve faaliyetlerinin artırılması amacıyla da kamu kurumları yanında sivil toplum örgütleri ile de iş birliği yapılacaktır. Engelli gençlerin de sosyal, kültürel ve sportif yaşam içinde hak ettikleri yeri alabilmelerine yönelik her türlü tedbir alınacaktır. Başbakanlık, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına gereken her türlü desteği vermeye devam edecektir. 

Dünyanın en ciddi sorunları arasında yer alan bağımlılıklarla ilgili mücadele, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü strateji, Avrupa ve ilgili Uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen uyuşturucu önleme rehberleri çerçevesinde sürdürülecektir. Uyuşturucu alkol ve tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar ve internet bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla ilgili olarak geliştirilen bilimsel projeler çerçevesinde, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilecektir. Tedavi ve rehabilitasyon açısından en ciddi ihtiyaçlar arasında yer alan ve temelleri 2020 yılında atılan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi tamamlanarak hizmete en erken bir zamanda açılabilmesi için gayret sarf edilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olması muhtemel afet ve acil durum hallerinde, bu haller oluşmazdan önce veya bu haller sonrasında, ülkenin kaynaklarını en etkili bir şekilde kullanmak; kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yerine gelmesini sağlamak; bu gibi hallerde halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek; afet ve acil durumlara ilişkin hizmetleri koordine etmek ve yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi, teşkilat yapısı, görevleri ve yetkileri ile birlikte bir kurumsal yapı oluşturulacak bir yasa tasarısı ilgili çalışmalar devam edecektir. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı için, altyapısı hazırlanan Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü aktif hale getirilecektir. Ulusal ve uluslararası insani yardım etkinliğinin artırılması, teknolojik ve mobil imkan kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik destek sağlanacak ve ülkemizin Afet ve Acil durumlara hazırlık seviyesi artırılacaktır.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu´nun televizyon yayınlarının niteliği güçlendirilecek ve çağdaş anlayışla yayınlarını sürdürecektir. BRT’de çok sesliliğe halel gelmeksizin Kıbrıs Türk Halkının meşru hak ve menfaatlerini gözeten bir yayın politikası izlenecektir. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu´nun dijital çağa uygun yayın yapması, daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için yasal çalışmalara devam edilecektir.

İnsanımızın huzur ve güvenliği için ülkemizde artan ve çeşitlenen suçla ve suçlularla insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde daha etkili mücadele yürütülmesini sağlamak için Polis Genel Müdürlügü’ne gerekli yönetsel, teknolojik ve yasal desteğin sağlanmasına devam edilecektir.

2021 yılı içerisinde Lefke Mahkeme binasının restorasyon çalışmaları tamamlanarak, binanın hizmete girmesi sağlanacaktır.

Başbakanlık bünyesinde, Başbakanlık ve tüm Bakanlıklar için  günün koşullarına ve KKTC’nin içinde bulunduğu şartlara uygun Daire ve Kuruluşların belirlenerek sabitlenmesi; hükümetler değiştiğinde bile söz konusu Bakanlıklara bağlı Daire ve kuruluşların, organizasyon yapılarının korunmasını sağlayabilmek amacı ile yasal bir düzenleme önerisinde bulunacak özel bir komite oluşturulacaktır.   

 
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı

Hükümetimizin, KKTC ekonomisinin salgından olumsuz etkilenmesinden dolayı ekonomimizi ayakta tutacak tedbirler alınması önceliklerimiz arasındadır. Hükümetimiz bünyesinde, ekonomik sıkıntıların aşılması için bilim insanları ve tüm paydaşların ve de tüm sektörlerin öneri ve görüşleri dikkate alınarak, çözümler üretilmesi yönünde bir ekonomi danışma kurulu oluşturulacaktır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ve ekonomi politikalarının temel amacı toplumun refah seviyesini yükseltmek, üretimi teşvik etmek ve arttırmak bununla birlikte istihdam alanlarının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Ekonomi, tüm sektörleri ile bir bütündür ve yaratılacak katma değer yönünden birbirlerini tamamlayıcı olacak şekilde yönlendirilecektir. Özellikle kırsal kesim için kırsal kesimin ekonomiye kazandırılması ve refahını arttırmaya yönelik çalışma başlatılacaktır. Bu çalışmalar konu ile ilgili tüm paydaşların katılımı ile en erken zamanda başlayacaktır. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması konusunda Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır. Amacımız yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için özel sektörle işbirliğinin arttırılmasıdır. YAGA ile ülkenin ekonomik kalkınmasına gereksinim duyulan yatırımların arttırılması bu yönde yatırım ikliminin iyileştirilmesi çalışmalarına önem verilecektir.

Sanayi bölgeleri tekrar gözden geçirilerek iyileştirme yönünde önemli çalışmalar yapılacaktır. Yeni bir strateji ile sanayi bölgeleri planlanıp ekonomimize kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır. Organize sanayi bölgelerinin gelirleri ve ödenmeyen borçlar takibe alınacaktır. Sanayi bölgelerindeki arazi tahsisleri ile ilgili kriterler paydaşlarla istişare edilerek gerekirse yeniden belirlenip düzenlemeye gidilecektir. Sanayi strateji raporu güncellenecektir. Yerli ürünlerle ilgili markalaşma, planlama, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılarak yerli üretim ve istihdam desteklenecektir.

Etiket, Tarife ve fiyat Listeleri Tüzüğü günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.  Uzun yıllardır tamamlanamayan Hal Yasasının yasallaşması sağlanacaktır. Temel ihtiyaç maddelerinin piyasa satışlarının denetlenmesi için dar gelirli vatandaşların alım gücünün arttırılmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Ürün güvenliği yasasına bağlı tüzükler ivedi olarak tamamlanacaktır. Şirket kurulması, uluslararası şirketlerin dış yatırımcıya tanıtımı çalışmaları arttırılacaktır.

Sporda temel prensibimiz kitle sporunu teşvik edip sporu özendirmektir. Her yaşta insanın kendi yaşına uygun, bilinçli spor yapmasına imkan sağlayıp sporu geliştirmek önemli hedefimizdir. Mevcut elimizde bulunan sportif tesislerin bakım, onarım ve korunması ve yenileri ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacaktır. Başarılı sporcu, teknik adam, idareci ve yönetici yetiştirilmesi amacıyla planlamalar yapılacaktır. Spor federasyonlarımızın faaliyet ve çalışmalarına destek olunmasına devam edilecektir. Özellikle engelli bireylerin, zihinsel ve fiziksel kapasiteleri oranında spor yapabilmeleri için gerekli işbirliği ve katkının sağlanması yapılacaktır. Başarılı sporcular ödüllendirilerek desteklenecektir. Bilimsel yöntemlerle sporcularımızın verimini arttırmaya yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Vakıflar İdaresinde yaklaşık 448 yıldır devam eden çalışmalarımız artarak devam edecektir.  Ecdadımızdan bize miras kalan Kıbrıs Türk Varlıkları, Güney Kıbrıs’taki Türk Kültür Varlıklarını korumaya ve yaşatmaya devam edilecektir. Bu önemli eserlerin tamir, restorasyon, bakım ve onarımına önem verilecektir. Ayrıca ihtiyaçlı bireylerin doyurulması, aş evlerine yapılan katkılar, fakir öğrencilerin burs, giyecek, okul ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.

Ülkeye gelen her çeşit akaryakıt için testlerin yapılması, kalite kontrolü ve standartlara uygunlukları titizlikle takip edilecektir. Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrik ve doğal gaz getirilmesi ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramaları ile ilgili çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde artarak devam edecektir. Yenilenebilir enerji konusunda artan talebin karşılanmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.

Rekabet ikliminin ülkemizde tam manası ile kusursuz olabilmesi için rekabet kurulunun daha verimli ve etkin çalışması sağlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Hükümetimizin Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülecek olan dış politikasında temel hedefimiz, sadece Kıbrıs sorunu bağlamında değil diğer tüm alanlarda uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını, uluslararası konjektür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde geliştirilen proaktif yaklaşımlar çerçevesinde korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımaktır.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında 50 yılı aşkın süredir federasyon zeminde Rum-Yunan uzlaşmasızlığı nedeniyle sonuçsuz olarak sürdürülen müzakereler 2017 yılında Crans Montana’da düzenlenen Kıbrıs Konferansı’nda çökmüştür ve bu zemin ortadan kalkmıştır. 18 Ekim 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Halkımızdan iki Devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözüm konusunda yetki almıştır. Hükümetimiz bu doğrultuda tam bir uyumla Cumhurbaşkanlığı ve Anavatan Türkiye ile istişare içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapacak KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için uğraş verecektir.

Eşit sahibi olduğumuz doğalgaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte korunmaya devam edecektir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nı yok sayarak haklarımızı gasp etmesine izin verilmeyecek, bu yönde atacakları adımlara Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte mukabil yanıt verilecek ve bu doğrultudaki kararlılığımız ileriye taşınacaktır. Doğu Akdeniz Bölgesi’ne istikrar getirecek doğalgaz konusunda diplomasi ve diyalog zeminindeki işbirliği öneri ve çağrılarımız halen masadadır, bu hususların görüşülebileceği ilgili paydaşların katılımıyla düzenlenecek doğal gaz konusundaki bölgesel konferans önerimizin gerçekleşebilmesi doğrultusunda çok taraflı bir diplomasi yürütülecektir. 

Geçtiğimiz Ekim ayında açılan Kapalı Maraş’a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılacak adımlar konusunda belirlenen devlet politikası Cumhurbaşkanlığı ve Anavatan Türkiye ile birlikte ileriye götürülecek ve aktif diplomasi anlayışıyla her platformda bu politikamız ilgili çevrelere anlatılacaktır. Tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik dış temsilciliklerimizin çok daha etkin olabilmeleri yönünde olanaklar zorlanacaktır.

 Maliye Bakanlığı

Dünya genelinde yaşanan Pandemik Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla ülkemizde ve ülke ekonomisinde yaşanılan ve 2020 yılı içerisinde ekonominin daralmasına Bütçede öngörülen gelirlere ulaşılamamasına yol açan pandeminin etkilerinin ortadan kaldırılması için kaynak yaratılarak reel sektörün desteklenmesine devam edilecektir.

Kamu maliyesinin ana hedefi mali disiplinin sağlanması olup, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir.

Kalkınmayı önleyen ve mali istikrarı bozan iç borç yükünü azaltmak için yapılmış olan  ödeme planlamasına devam edilecektir. Muhasebe ve Denetim mesleğini kontrol altına alacak ve kayıt dışılığın önlenmesinde büyük katkı sağlayacak olan Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılması için çalışmalar devam edecektir. Gelir artırıcı, gider azaltıcı  düzenleme içeren yasa tasarılarının görüşülmesine öncelik verilecektir.

Elektronik fatura, uygulaması iki ay içerisinde hayata geçirilerek ticaretin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktır. Elektronik fatura uygulaması ile,  kayıt dışılığın kayıt altına alınmasına önemli katkı sağlanacaktır. Kamu alacaklarının elektronik takibinin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi, elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılması sağlanacaktır. Vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarında düzenleme yapılması suretiyle gelirleri artırmak temel politikamız olacaktır. Yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecektir.

Yükümlü haklarını artıran; vergi denetiminde adaleti, eşitliği ve güven duygusunu sağlayan; vergi dairesi uygulamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran; uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıran; değerleme ölçülerini yükümlü lehine iyileştiren; vergiye uyum maliyetlerini düşüren düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Görsel ve yazılı basında vergi bilincinin artırılması için  çalışmalar yapılacaktır.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. İstisna, muafiyet, ve indirimler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilip günün gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Vergileme alanında vatandaşa hizmeti sunarken, teknolojinin imkânlarından daha çok yararlanılacak e-vergi uygulaması geliştirilecektir. Vergi Dairesinin beşeri ve teknik kapasitesi  artırılacaktır. e-vergi ile elektronik takip sistemi geliştirilecektir. e-gümrüğün devreye alınması ile birlikte vergideki kayıp ve kaçağın önlenmesinde devrim niteliğinde bir aşama kaydedilecektir.   

Vergi yükümlülerimizin Gelir ve Vergi Dairesine gelip yapmak zorunda kaldığı birçok işlem e-vergi kapsamına alınmıştır. Yıllık olarak verilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyan ve hesaplarının da Vergi Dairesine gelmeden elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır. Kamu tahsilatlarında diğer devlet kurumlarımızla devam eden entegrasyon çalışmalarına hız verilerek tüm kamu tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlanacaktır.

Kayıt dışı ekonominin boyutlarının azaltılmasının orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar ve birçok makroekonomik unsurun nitelikli bir biçimde iyileşmesine ve ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Gümrük İdaresi'nin otomasyona geçirilmesi, gümrük otomasyonunun tamamlanması ve vergi otomasyonu ile birleştirilmesi sonucunda ülkede mevcut kayıt dışılığın önemli ölçüde önüne geçilebilecektir. "Gümrük Bilgi Sistemi" projesinin, 2021 yılı içerisinde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

"Gümrük Bilgi Sistemi" projesi ve bu proje ile bağlantılı yasal düzenlemeler, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili daire, kurum ve kuruluşları da kapsayacak şekilde ve günün koşullarına uygun olarak hazırlanan mevzuat 2021 yılı başında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

AB direktiflerine ve mali eylem görev gücü (FATF‘ın) tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmış Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası yasallaştırılacaktır. Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Biriminin daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

Dünyadaki finansal ve ekonomik gelişime paralel olarak zaman içinde yürüttüğü görevler değişime uğramış ve sorumluluğuna yasalarla yeni görevler eklenmiş olan  dairelerimizin Kuruluş Görev ve Çalışma yasaları günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan devlete ait taşınmaz malların elektronik ortamda takip edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların yapılması amacıyla kiralanması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

İçişleri Bakanlığı

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri sorgulama teknolojilerini de içeren veri tabanına sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Tapu ve Mekansal Gayrimenkul Otomasyon Sistemlerinin koordineli bir şekilde vatandaşın hizmetine sunulması planlanmaktadır. Bu dönemde gerekli olan hizmet içi eğitimler ve e-devlet kapısı üzerinden hizmet akışı sağlanacaktır. Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ve İlçe Tapu Amirlikleri bünyesinde zamanla çok büyük bir doküman ve dosya Arşivinin oluşması neticesinde Tapu Dairesi içerisinde ve Kurumlara hizmet verebilecek şekilde ARŞİV otomasyon sisteminin Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılarak ve planlanarak tüm icraatlara ve işlemlere cevap verecek şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası günün koşullarına göre düzenlenerek yürürlüğe konacaktır. KKTC Topoğrafik Haritaların Oluşturulması, Arazi Konum Belirleme Ölçümleri ve Gayrimenkul Değer Tespit Ölçümleri Projesi ile vatandaşların, kamu ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu harita bilgilerine online olarak ulaşması sağlanacaktır.

Kermiya Şehit Çocukları Arsaları Alt Yapı Projesi çerçevesinde açılan ihale sonuçlandırılacak; Telefon, Su ve Asfalt Yol Projeleri hayata geçirilecektir. Altyapı eksikliği bulunan kırsal kesim arsalarının bu eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmalara hız verilecektir. Kırsalda yaşayan gençlerin şehirlere göç etmesini önlemek amacıyla ihtiyaç ve hak sahibi gençlere kırsal kesim arsaları dağıtılarak konut sahibi olmaları sağlanacaktır.

Yerel Yönetimlerin demokratik, çağdaş, özerk ve mali açıdan daha güçlü bir konuma gelebilmelerini, işlemlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacak yapının oluşturulması için 51/1995 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası'nın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konması sağlanacaktır. 65/2007 Sayılı Belediye Personel Yasası altında belediyelerde göreve alınmalarda ve sınıflar içinde derece yükselmelerinde yapılacak sınavları düzenleyen sınav tüzüğünün hazırlanması ve yürürlüğe konması sağlanacaktır.

KKTC Başbakanlık E- Devlet Yürütme Kurulu ve Yerel Yönetimler iş birliği sonucu Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi kapsamında ada genelinde sahadan toplanan verilerin güncellenmesi ve eksiklilerinin tamamlanması çalışmalarına devam edilecektir. Çalışmaların tamamlanması ile İçişleri Bakanlığı nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adreslerin eşleştirilmesi sağlanacaktır.

Yerel yönetimlerin İçişleri Bakanlığı ile ilişkilerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması için bakanlık bünyesinde bu ilişki ve görevleri yürütecek teşkilat yasa çalışmaları sonuçlandırılacaktır.

Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yapımı tamamlanıp test aşamasında olan sızıntı suyu arıtma tesisi ile çöp gazından elektrik üretme tesisinin teslim alınarak faaliyete geçirilmesi ve tesisin tüm elektrik ihtiyacının bu sistemden sağlanması hedeflenmektedir.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nın çevre düzenlemesinin (peyzajının) 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nın çevre düzenlemesi (peyzajı) tamamlanacaktır. Anıtlar ve Şehitlikler Komisyonu tarafından KKTC hudutları içerisindeki mevcut tamir/tadilata ihtiyaç duyan anıtlarımız ve şehitliklerimizin tamiratları yaptırılacak ve talep edilen yeni anıt projeleri tamamlanacaktır. 

Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısında  yasanın uygulanmasından kaynaklanan sıkıntıları giderebilmek amacıyla söz konusu değişiklik çalışmaları tamamlanacaktır. Yapımı tamamlanan yeni Cezaevi binasının 2021 yılı içerisinde hizmete girmesi hedeflenmektedir. Yeni inşa edilen Cezaevine uygun olarak, Merkezi Cezaevi Teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yasal çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. KKTC Yasal Mevzuatında yer almayan ancak yeni Cezaevi projesinde yer alan Açık Cezaevi ile ilgili olarak yasal mevzuat eksikliğimizin giderilmesi yönünde çalışma yapılacaktır. Cezaevi Disiplin Yasası ve Tüzüklerinin  günün çağdaş koşullarına uygun olarak düzenlenmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır.

Yurttaşlık başvurularının online ortama geçmesi, randevu alma, başvuru vb. takibinin sağlanması hedeflenmektedir. Pasaport Yazılım ve Pasaport Tedarik Projesi kapsamında ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

E-Nüfus sistemi ve E-kimlik ile ilgili olarak 2021 yılında Türksat tarafından yürütülen İş Artırımı Ve Bakım Onarım Projesi Tükiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış ve proje şartname aşamasında olup ortak çalışmalar devam etmektedir. E-Nüfus sistemi ve E-kimlik'de yaşanan teknik sorunlar giderilecek, teknik destek tarafımıza verilecek , mavi kimlik basımı yapılacak ve yazılım güncellemeleri sağlanacaktır. Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasası, Sakinlerin Kaydı Yasası (Kimlik Kartı Yasası) ve Soyadı Yasa Tasarısı (Türk Cemaatı Soyadı Kuralı) günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasası günün koşullarına göre yeniden revize edilerek yasallaştırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan, çekmeli motorsuz karavan araçların, işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Karavan Alanları Yasa Tasarısının yasallaştırılması sağlanacaktır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Hükümetimizin eğitim alanındaki hedefi “yaşam boyu eğitim ile öğrenen insan” ve “öğrenen toplum” anlayışından hareketle nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi uygulamaktır. Bu bağlamda amacımız “Atatürkçü düşünce sistemini” benimsemiş, bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap verecek, Kıbrıs Türk Halkının ulusal, kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmasının yanı sıra, uluslararası alandaki gelişmeleri de gözeten akılcı, yaratıcı, çağdaş, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bir toplumun geleceği, nitelikleri yüksek, dünyaya açık ve üretken bireylere bağlıdır. Eğitimi, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmede, ülkemizin dünya ile rekabet etme gücünü artırmada yaşam boyu süren bir gereksinim olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. Bu bağlamda;

Eğitim hizmetlerinin çağdaş eğitim bilimi ve eğitim teknolojisinin gereklerine göre geliştirilmesine odaklanarak, örgün ve yaygın eğitim sistemleri arasındaki bütünlüğün korunmasına, üretimde kişilerin bilgilerini yenilemesine, eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına ve nitelikleri insan gücü ile istihdam arasındaki temel dengenin kurulması için planlı bir eğitim uygulamasına geçilecektir.

Eğitim Sisteminin geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüşmesi yönünde sürdürülen Stratejik Eğitim Planı’nın yayınlanması gerçekleştirilecektir. Eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi hedefinde çalışmalar yapılacaktır.

Okul öncesi eğitim uygulamaları, çağdaş örneklemeler ve uygulamalar düzeyinde programlanarak yaygınlaştırılacaktır. Özellikle Pandemi döneminde gündeme gelen “Uzaktan Eğitim” uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirilecektir. Eğitim kalitesinin artırılması “eğitim standartlarının” belirlenmesi ve hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalara başlanacaktır.

Eğitimin temel öğelerinden biri olan öğretim programlarının her düzey ve kademesinin 21. Yüzyıl becerilerine yönelik olarak geliştirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirilmesi yapılarak gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap vermesi sağlanacaktır. Bu çerçevede Talim ve Terbiye Dairesinin günümüz koşullarına uygun olarak teşkilat yasasının düzenlenmesi çalışmaları tamamlanacaktır. Cumhuriyet Meclisi alt komitesinde beklemekte olan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı” Genel Kurula taşınarak yasallaştırılacaktır. “Milli Eğitim Yasası, Öğretmenler Yasası”  ve tüzükleri günümüz ihtiyaçlarına bağlı olarak yeniden güncellenecektir.

Eğitimin her kademesinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. Bu kapsamda okulların teknolojik alt yapıları geliştirilerek görsel işitsel eğitim materyallerinin oluşturulması ve okulların kamu net omurgasına bağlantıları sağlanarak bilgiye kolay erişimleri sağlanacaktır.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı koymak, teknolojik, bilimsel yenilikler dikkate alınarak, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda, hizmet içi eğitim kurslarının etkin bir şekilde devamı sağlanacaktır. Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının, sicil işlemleri, çalışma koşulları ve öğrenci kayıtları eğitim öğretim programları denetlenecektir. “Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” gözden geçirilecektir.

Eğitimin planlanması sonucunda her kademede ihtiyaç duyulan yeni okullar çağın gereksinimleri dikkate alınarak planlanacak ve inşa edilecektir. “Okul Sağlığı” ve “Okul Güvenliği” konularına önem verilerek, tespit edilen altyapı eksiklikleri giderilecektir.

Mesleki eğitimin kalite ve güvence sistemine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çıraklık eğitimi desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasasına bağlı tüzükler yeniden düzenlenerek “Yaşam Boyu Eğitim Sistemi” kurulacaktır.

Trafik bilincine sahip çevreye duyarlı gençler yetiştirmek amacıyla trafik ve çevre duyarlılığında farkındalık yaratacak uygulamalara önem verilecektir. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalar yapılacaktır.

“Mesleki Yeterlilik Çerçevesinin” ilanı sağlanacaktır. Mesleki eğitim teşvik edilerek ülkemizin ihtiyacı olan teknik eleman ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması sürdürülecektir.

Kıbrıs Türk kültürünün öz değerlerine ve öz kimliğine yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler desteklenecektir. Kültür ve tarihimizi diğer kuşaklara aktaracak, sanatsal ve eski eserlerle ilgili yayınlara ve kültür konusunda yapılacak olan bilimsel araştırmalara gereken önem verilecektir. Bu konudaki çalışmalar teşvik edilecektir.

Ülkemizde eğitim veren yükseköğretim kurumları 2020 -2021 Bahar Dönemi itibarı ile yüz yüze eğitime geçiş için gerekli çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimizin adaya güvenli ve kontrollü bir şekilde dönüşlerinin sağlanması; 2020-2021 öğretim yılı Bahar Döneminin normalleşme sürecine geçiş için iyi organize edilmiş bir zaman dilimi olarak kullanılması ve KKTC’deki yükseköğrenim alanından ekonomik anlamda katkı alan tüm sektörlerin yeniden canlandırılarak küresel ölçekte yaşanan Covid 19 pandemisinin mümkün olan en az zararla atlatılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

“KKTC Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planı” Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacaktır. Yükseköğrenim eylem planında yer alan hedeflerle ilgili çalışmalar yapılacaktır. Üniversitelerin akreditasyon ve kaliteye yönelik çalışmaları desteklenecektir. Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları desteklenecektir. Yükseköğrenimde öğrenci memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Başlatılan tam donanımlı bir Devlet Tiyatrosu Salonu inşası çalışmaları tamamlanacaktır. Tiyatro salonunun tamamlanması ile birlikte Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından oynanan tiyatro oyunlarının geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Hükümetimiz, karayollarındaki standartların yükseltilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacı ile mali kaynakları etkin bir şekilde kullanarak projeler üretecektir.

Karayolları ağındaki mevcut yollarda bakım-onarım çalışmaları ile yol trafik güvenlik tedbirlerinin artırılması çalışmaları yanında trafik sayımları sonucu hizmet seviyeleri düşmüş yolların hizmet seviyelerinin artırılmasına yönelik yeni ve alternatif yollar tasarlamak veya bu yolların standardının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Trafik güvenliğini artırmak, ölümlü ve ciddi yaralanmalı çarpışmaları önlemek için Eğitim, Denetim, Mühendislik, Acil Hizmetler, Açığa Çıkarma, Değerlendirme ve Teşvik unsurlarından oluşan” Vizyon Sıfır Trafik Güvenliği Sistemi” benimsenecektir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü kurumları ile işbirliği çerçevesinde, okullarda trafik eğitimleri artırılarak çocuk ve gençlerimizin trafik güvenliğine dair duyarlılığı artırılacaktır.

Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçirilecektir. Sürücü adaylarının eğitimi, şoför okulları ve eğitmenlerinin eğitim tazelemesi ile sınav sistemine uluslararası standartlar seviyesine getirilecektir. Geçici bir süre için ülkemizde ikamet edecek olan 3’üncü ülke uyruklu yabancı şahıslara ehliyet verilmesi belirli kriterlerle uygulanacaktır. Sürücü ehliyetlerimiz uluslararası standartlara uygun, üst düzey güvenlikli hale getirilecektir. Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilecektir.

“Akıllı ulaşım sistemlerinin” ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak ve hız, kırmızı ışık ve şerit ihlali denetimleri artırılarak devam ettirilecektir. Ağır yük taşıma mevzuatındaki eksiklikler giderilerek, araçlarda kapasite üzeri yük taşınmaması için sabit ve portatif kantar sistemleri ile, etkin bir denetim mekanizması sağlanacaktır.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, araç muayene istasyonlarında uluslararası standartlarda hizmet verilebilmesi, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması için Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde ihaleye çıkılacaktır.

Toplu taşımacılığın bölgesel olarak kooperatifleşmesi yönünde devam eden çalışmalar tamamlanacaktır. Elektronik takip ve ödeme sistemlerinin de olacağı yeni yapıda, ülke geneli toplu taşımacılık ağı genişletilerek, verilen hizmet saatleri artırılacaktır. 

“T” izinsiz araçlar ile ciddi boyutlarda kayıt dışılık ve haksız rekabet yaratan korsan taşımacılığa karşı başlatılan denetim mekanizması Polis Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler işbirlikleri geliştirilerek caydırıcı cezai yaptırımlar uygulaması yönüne gidilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Modern bir Telekomünikasyon şebekesine ve alt yapısına kavuşturulabilmesi ve bu konu ile ilgili gereken tüm yeni yatırımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlayabilmek üzere, Telekomünikasyon Dairesi Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacaktır. Söz konusu Kamu-Özel Ortaklığı  ile günümüzde özel sektörün verimli işletmecilik becerilerinden yararlanılması, kamunun ise yatırımların koordinasyonu, genel planlama, denetleme ve politika belirleme gibi alanlarda odaklaşması sağlanacaktır. Telekomünikasyon Dairesinin Kamu-Özel Ortaklığı ile yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri de Kamu-Özel ortaklığında hayata geçirilecektir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve KAMU-NET ortaklığında başlatılan, ve halihazırda yarısından fazlası tamamlanan, proje kapsamında okulların tümüne fiber optik kablo bağlantısı ile genişbant internet hizmeti sağlanacaktır.

Limanlar Dairesi yeniden yapılandırılmak sureti ile uluslararası standartlarda düzenleyici ve denetleyici bir otorite oluşturulacaktır. Gazimağusa Limanı Kamu-Özel işbirliği ile yat ve kruvaziyer gemilerine de uluslararası hizmet verebilecek bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Posta Dairesinde, hizmetlerin etkinleştirilmesi ve güvenliğini artırmak için Posta İşleme Merkezi kurulacaktır. Posta dağıtım hizmetleri, teknolojik imkanlardan da yararlanılarak, iyileştirilecek ve hızlandırılacaktır. 

Ercan Havalimanı’nın, kamu menfaatleri doğrultusunda etkin yönetilmesi ve işletmenin doğru şekilde denetlenmesi yönünde var olan uygulamalar geliştirilerek devam ettirilecektir. Geçitkale Havalimanında engel teşkil eden elektrik direklerinin kaldırılması çalışmaları devam edecektir.

Meteoroloji Dairesinin teknolojiden azami derecede yararlanması ve hizmet kalitesinin ve tahmin tutarlılığının artırılması sağlanacaktır. Sismoloji Bölümü yeniden düzenlenecek ve kesintisiz çalışma düzenine geçilmesi sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirlikleri geliştirilecektir.

Tarım ve Doğal Bakanlığı

Tarım sektörü insan beslenmesi ve sağlığı, ayni zamanda ülke ekonomisi ile sosyal yapısı için çok önemli stratejik bir sektördür. Ülkede, sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimini sağlayarak, tarım sektöründeki rekabetçiliği artırmak ve kırsal alanlarda yaşayan toplumun yaşam koşullarının iyileştirmek gerekmektedir.

Tarım Master Planı doğrultusunda mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak örgütlü rekabet edebilen, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması, halkın güvenli gıdaya ulaşımının sürekli olarak sağlanması hedeflenmektedir. 

Tarımsal desteklerin etkin ve verimli kullanımı ile gıda güvenliğini önemseyen, kırsal nüfusun, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiği bir sistem oluşturulacaktır.

Hayvan hastalıkları ile mücadele etkin bir program dahilinde sürdürülecektir. Hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasının yanında uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapı oluşturulacaktır. 

Hellim tescili ve ülke coğrafyasına uyumu dikkate alınarak küçükbaş hayvan varlığı ve verimliliğinin artırılması sağlanacaktır. Hayvansal ürünlerde hijyen ve kalitesinin artırılması doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

Kümelenmeyi (Kooperatifleşme, vb.) özendirecek destekleme sistemleri geliştirilecektir. Tarım ürünlerinde fiyatlandırmanın serbest piyasada oluşacağı, ancak devletin ilgili kurumlarının denge unsuru olarak piyasada yer alacağı sistemlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Bitkisel üretimde ülke ihtiyaçlarına yönelik ve ihracat potansiyeli olan ürünlerde (Narenciye, patates, nar, v.b) kalite ve verimliliği artırıcı projeli yatırımlar desteklenecektir. Tarım Bakanlığının kontrol ve denetim faaliyetleri ile ilgili etkinliğinin ve kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Tarımda ithal ikamesini destekleyici faaliyetlere yönelik Tarım Master Planı paralelinde eylem planları hazırlanacaktır.

Denizlerimizden daha fazla yararlanacak sürdürülebilir bir su ürünleri politikası geliştirilecektir. Doğrudan gelir desteği uygulamaları, istihdam ve katma değer yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyecek, kaliteyi çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su konusunda tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda suyun değeri ve alternatif maliyetleri de dikkate alınarak dış ticaret bağlamında katma değeri yüksek alanlarda kullanımı teşvik edilecektir. Su İşleri Dairesi ülkedeki su kaynaklarını etkin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını yönetip denetleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su, tüm köylerimize, yurdumuzun her köşesine ulaştırılması hedeflenmektedir. Su İdaresi ve su kullanım verimliliğinin artırılması için su kurulu ve su yönetimi ile yeni yasal düzeleme çalışması başlatılacaktır.

Taş ocaklarının etkin verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve ocakların rehabilite edilerek çevreye kazandırılması sağlanacaktır. Ormancılık faaliyetleri eylem planı hazırlanarak ülke ormanlarının kalitesi artırılacak aynı zamanda Ülke ormanlarının ekonomiye katkısının artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı

Hükümetimiz, sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de dikkate alan bir anlayışla, doğaya saygılı, tasarım odaklı bir turizm oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılıp, dijital dönüşüm hayata geçirilecektir.

Turizm Stratejik Planı, değişen koşullar kapsamında revize edilerek, yasal mevzuat haline getirilip, değişen turizm paradigmasını dikkate alarak tüm paydaşların Post-Pandemi dönemine hazır olması sağlanacaktır.

Turist tercihleri göz önüne alınarak “Pazar eksenli” ürün oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılıp, çeşitliliği temel alan bir Ürün Stratejisi oluşturulacaktır.

Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan bina, arazi, tesis vb. ile ilgili kiralama ve katkı payı gibi yollarla elde edilen gelirlerin takibi ve kontrolünün sağlanması amacı ile Turizm Gelirleri Otomasyon Projesi hayata geçirilecektir.

Kuzey Kıbrıs markasına değer kazandırılması ve alt markalar yaratılması için çalışmalar başlatılıp, ülke turizminin rekabet edilebilirliği yüksek bir destinasyon haline getirilmesi yönünde çalışmalar hedeflenmektedir.

Turizmde teşviklendirme sistemi güncel bir anlayış ile, yeniden düzenlenerek, kısa ve orta vadede ülke turizminin konumlandırılmasına katkı yapan ve tur operatörlerinin Pazar çalışmaları desteklenecektir.

“Lokomotif sektör Turizm” anlayışını etkinleştirmek amacı ile, tüm icraatlarda “turizm” algısını yerleşik kılarak, buna mukabil toplumdaki turizm bilincinin artırılması yönünde çabalar sarf edilecektir. Sağlık, hijyen ve mesafe koşulları gözetilerek, sürdürülebilir çevre kaygılı bir konsept içinde eğlence turizmi, kültür turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi, gastronomi, doğa ve eko turizm öncelikli hale getirilip, bu anlayışta politikalar hayata geçirilecektir.

Lefkoşa Sur İçi ve Gazimağusa Sur İçi bölgeleri ile Girne Antik Limanı’nın turistik birer marka haline getirilmesi amacı ile sonuç alıcı çalışmalar başlatılacaktır. Turizm ve seyahat acentelerinin dijitalleşmesi ve konaklama sektörünün erken rezervasyon sistemlerine kanalize olunması yönünde çalışmalar hayata geçirilecektir.

Turizm sektörüne nitelikli yerel işgücü kazandırma amacı ile KKTC’de faaliyet gösteren üniversiteler ile işbirliği başlatılacaktır. “Her ilçeye bir kent müzesi” sloganı çerçevesinde sponsorluk ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde KKTC’de müze etkinliği hareketi hayata geçirilecektir.

Çevre alanında AB ile yürütülen mevzuat uyumlaştırma ve tüzük çalışmalarına devam edilecektir. Çevre denetimleri artırılacak ve denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çevre Bilincinin artırılmasına yönelik 9. sınıflarda devam eden çevre dersinin , Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile daha küçük yaşlara indirgenmesi için çalışmalar hızlandırılacaktır.

Atık Yönetim Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi sağlanıp, çöp ayrıştırma sürecini evden başlatan uygulamayı pilot bölge ile hayata geçirip, bilahare yaygınlaştırılması yönünde çabalar ortaya konacaktır. Küresel ısınmaya karşılık çevre kaygılı bir anlayışla, karbondioksit salınımını önleyecek tedbirlerin alınması yönünde tüm paydaşlar ile işbirliği gerçekleştirilecektir. Hava emisyonları partikül madde analizi yapabilecek bir laboratuarın kurulması ve analizleri gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

Deniz kirliliğinin önlenmesi amacı ile Sürekli atık su izleme sistemi (SAİS) kurulumuna ilişkin çalışmalar  sonuçlandırılarak, plaj ve denizlerde mavi bayrak standartlarının getirilmesine yönelik çalışmalara ivedilikle başlanacaktır. Ülkemizde ilk kez tam teşekküllü tehlikeli atık bertaraf tesisi gerçekleştirilecektir. Alternatif bertaraf yöntemleri çalışmalarına hız verilecektir.

Sağlık Bakanlığı

Hükümetimiz, sağlık hizmetlerinin tüm halkımız için, erişilebilir, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını ulaşılması gereken en temel hedef olarak ortaya koymuştur. Bu hedef doğrultusunda hasta odaklı ve halkımızın sağlık harcamalarını asgariye indiren bir sağlık sisteminin oluşturulması adına kararlılıkla gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Sağlık kurumlarına belirli standartların getirilebilmesi için gerekli tüm çalışmalar başlatılacak, hem hasta hem de çalışan memnuniyetinin artırılması yoluna gidilecektir.

Sağlık kurumlarının alt yapılarının geliştirilmesi ve sevk sayılarının azaltılması temel hedeflerimizden biri olacaktır. Sürdürülebilir bir sağlık sistemini oluşturmak için yasa çalışmalarına devam edilecektir. 

Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır. Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten tüm sağlık merkezlerinin, doktor, insan kaynağı, altyapı, tıbbi alet ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi yolunda çalışmalar yapılacaktır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili tüzüklerin ivedilikle hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Lefkoşa’da BRT Sitesinin arkasında yaklaşık 270 dönümlük arazi içerisine  yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastanenin en erken zamanda faaliyete girebilmesi için 2021 yılının ilk yarısında temel atılması hedeflenmektedir. 

3’üncü etap yapım işleri devam etmekte olan Güzelyurt Hastanesinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.  Cengiz Topel Hastanesi, bölgenin artan nüfusu da dikkate alınarak geliştirilecektir

Hastanelerde uygulanmaya başlanan otomasyon sistemi, sağlık merkezleri, özel klinik ve hastaneleri, eczaneleri ve laboratuarları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. Otomasyon sisteminin yaygınlaştırılması için çalışmalar devam edecektir.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başlatılan iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir. 1’inci etap kapsamında, betonarme karkasının yapımı gerçekleştirilen alkol ve madde bağımlıları  tedavi ve rehabilitasyon  merkezinin 2’nci ve son etap ihalesinin 2021 yılı içinde tamamlanması ve söz konusu merkezin faaliyetlerine başlaması hedeflenmektedir.

Girne – Zeytinlik’te Sağlık Bakanlığı’na devredilen yarım inşaat halindeki hastane binasının projesi geliştirilmiş olup, 136 servis yatağı,29 adet yoğun bakım yatağı ve 4’ü kalp-damar cerrahisine yönelik toplam 6 ameliyathaneye sahip olacak şekilde revize edilen ve ihale duyurusu yapılan Yeni Girne Hastanesinin inşaatının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Yeni tamamlanan Lefkoşa Acil Durum hastanesinde ihtiyaç duyulan personel kadroları en erken zamanda tamamlanıp 2021 yılı başında tam kapasite ile çalıştırılmaya başlanacaktır. Hasta memnuniyetinin veya memnuniyetsizliğinin ölçümü için bir hasta iletişim merkezi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hükümetimiz, KKTC’nin geçmişte karşılaştığı ekonomik krizlerden farklı bir özellik arz eden atipik bir ekonomik krizin içinden geçmektedir. Bu krizin, doğrudan insanlara, genel olarak hayata, çalışmaya, işlerin fiziki olarak yürütülmesine engel olan bir sağlık nedeninden, COVID-19 Pandemisinden kaynaklanması nedeniyle geçmişte yaşanan krizlerden farklı bir süreç yaşamaktayız.

Covid-19 virüsünün neden olduğu süreç ülkemizi birçok açıdan etkilemiş ve alınan sağlık tedbirleri kapsamında işletmelerin çoğu bir süreliğine Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış ve sonrasında birçok işyeri yeniden açılma sürecinde ekonomik sorunlar yaşamak zorunda kalmıştır. Bu yeni dönemde birçok işyerinin ekonomik anlamda yeniden bir toparlanma süreci içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda çalışma hayatında, ekonomimizde sektörel büyüme hedefleriyle uyumlu istihdam imkanlarının geliştirilmesinin yanı sıra çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek, çalışma barışını sağlamak ve toplum refahının artmasına katkı sağlayacak ve nüfusun tümünü kapsayan bir yapı oluşturulması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temel hedefi olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının en önemli hedefi, istihdamların devamı işletmelerin sürekliliği esas olacaktır. 2020 Mart ayından bu yana yaşanan pandemi sürecinin çalışma yaşamına olan etkilerinin en aza indirilmesi, istihdamda sürekliliğin ve işletmelerin devamlılığının sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birçok yasal mevzuat değişikliği yapılmış ve bir dizi teşvik programı uygulamaya konmuştur. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde çalışma ve sosyal güvenlik alanında mevcut uygulamaların devamı sağlanırken reel sektöre olan desteğin devamı için stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalar ortaya konacaktır.

2021 Yılı boyunca mevcut istihdam teşvikleri çeşitlendirilerek devam edecek ve Pandemi sürecinin KKTC çalışma hayatındaki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda;

KKTC İş gücü piyasası içerisinde yerli iş gücü oranını artırmak ve işsizliğin azaltılması için istihdam yaratmak bu dönem için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının en temel politikası olacaktır. İşgücü talebi ile arzının daha etkin biçimde eşleştirilebilmesi için ülkedeki kamu istihdam servislerinin modernleştirilmesi sağlanarak KKTC istihdamına doğrudan teşvik programı hayata geçirilecektir. Sosyal Güvenlik fonları güçlendirilerek Yeni İstihdamda Tam Sosyal Güvenlik Desteği, Yeni İstihdama Ücret Desteği, Kalkınmaya Katkı ve Düzenli Prim Ödeyen İşverenlere Prim Desteği, Mesleki Teknik Okul Öğrencilerinin ve Mezunlarının Çalışma Hayatına Katılması ile Kadın Girişimciliği ve İstihdamına Yönelik Teşvik Politika Uygulamaları yürürlüğe konacaktır.

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli işgücünün sağlanması amacıyla Mesleki Sertifikalandırma ile nitelikli işgücüne erişim sağlanacaktır. Ülkemizde yer alan kayıt dışı işgücünün kayıt altına alınması ve kayıtlı sektörlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Sisteminin gelecek 25 yıla yönelik aktüeryal denge analizi ile ilgili stratejik plan hazırlanacaktır. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Engelsiz Yaşam Evi Projesinin ikinci etabı tamamlanıp, 2021 yılı içerisinde ihtiyaçlı bireylerimizin hizmetine açılacaktır. Yaşlılarımız, engelli ve korunmaya muhtaç yurttaşlarımız için verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi bu dönem temel hedeflerden olup yeni bir huzurevi yapılması amacıyla çalışmalar hızlandırılacaktır. Yaşlılarımızın hayattan kopmayıp topluma entegre olmalarını sağlayacak ve 60 yaş üstü yetişkinlerin çeşitli spor, sanat ve kültür aktiviteleri ile  sosyalleşmesine imkan tanıyacak  gündüz yaşlı bakım merkezlerinin Mağusa ve  Lefkoşa bölgelerinde  hayata geçirilmesi  sağlanacaktır.

Sosyal yardımlar bakımından şu an kullanımda olan göreli yoksulluk ölçümlemelerine tamamlayıcı olarak yoksulluğu izleyebilmek ve yoksul haneleri tespit için mutlak yoksulluk sınırının belirlenmesi gerekmektedir. Mutlak yoksulluk ölçümü hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ihtiyaç duyacakları asgari parasal miktarı belirler ve etkili sosyal yardım sistemi oluşturmak için en gerekli unsurdur. Bu bağlamda, ilgili paydaşlar ile mutlak yoksulluğu belirleme çalışmaları hızla tamamlanarak, Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla aktif işgücü programları düzenlenecek ve düzeylerine göre işe yönlendirme programları hazırlanacaktır.

Eşinden boşanan kadınlarımıza, ödenen sosyal yardımlarda, kadınlarımızın eşinden ödenen nafakanın dikkate alınmadan tam kıstas yardım alabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Eşinden boşanan, terk edilen ve çalışmak isteyen kadınlara kreş desteği verilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin çalışmalarını daha etkin kılabilmek için gerekli tüm imkanlar kullanılacaktır.

Bu programda belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen bütün gayreti sergileyeceğimiz konusunda sizleri temin ederiz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.

 

 

Bu haber toplam 2436 defa okunmuştur