1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. İMAR PLANI ETKİSİ
İMAR PLANI ETKİSİ

İMAR PLANI ETKİSİ

Girne İmar Planı hem memnuniyetle karşılandı, hem de kimi çevreleri endişelendirdi.

A+A-

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman “Planın yürürlüğe girmesini eksikliklerine rağmen olumlu buluyoruz!”

Girne İnisiyatifi Aktivisti Safiye Özaltıner “Bence, 7 katlı inşaat izinleriyle ilgili geriye dönük soruşturma açılmalı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “İşin ceza-i müeyyideler kısmı bizim için çok önemli”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur “Uygulama fiyatları çok yükseltti, yüzde 40 daha da artacak”

Girne UBP Milletvekili İzlem Gürçağ “Zararın neresinden dönersek kardır…”

Girne CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “Planın her koşulda hayata geçmesi olumludur, süreç içerisinde iyileştirilmeye gidilecektir”

Kumsal Emlak Direktörü Necmi Sıddık “Çatalköy’de 150 bin Sterlin olan ev, 200 bin Sterlin’i geçecek”

Emlak Dünyası Direktörü Hasan Efe “Yerli halk Girne’de mal alamayacak duruma gelecek…”

 

Fehime ALASYA


Emlakçılar yürürlüğe giren Girne İmar Planı'nın emlak fiyatlarını artıracağına işaret ederken, çevre aktivistleri ve siyasiler plana ilişkin memnuniyet belirtti.

Sektörel örgütler, planın doğal kaynak kullanımıyla ilişkilendirilmemiş olmasının bir sıkıntı olduğuna değinirken, sivil toplum örgütleri ise ulaşım sistemi projelerinin eksik olduğunu dile getirdi.  

Kat izinlerinden dolayı çok sıkıntı yaşanacağını belirten bazı emlakçılar ise fiyatların çok fazla yükseleceğini öngörüyor. Girne’nin şu anki durumunun içler acısı olduğuna değinen emlakçılar, Girne İmar Planı’nda verilen standardın dışına çıkılmadığı takdirde, beş yıl sonra planın etkisinin görüleceğini belirtti.

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman gördükleri en önemli eksikliğin planın doğal kaynak kullanımıyla ilişkilendirilmemiş olmasıdır derken, Girne İnisiyatifi Aktivisti Safiye Özaltıner 7 katlı inşaat izinleriyle ilgili geriye dönük soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptırım için ceza-i müeyyide kısmının önemine dikkat çekerken, Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ise bu uygulamanın fiyatları çok yükselttiğini ifade ederken, emlak fiyatlarının yüzde 40 daha da artacağını öngördü.


Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman:

“Planın yürürlüğe girmesini eksikliklerine rağmen olumlu buluyoruz!”

“Planda eksik olan unsurlara rağmen imar planının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini Oda olarak olumlu olarak değerlendiriyoruz ve destekliyoruz.  

Girne, yıllarca amacına aykırı bir biçimde kullanılan emirnameler dolayısıyla içinden çıkılması zor sorunlarla baş başa bırakılmıştır, bu yönüyle emirname düzeninin ortadan kaldırılmasını ve imar planı düzenine geçilmesini destekliyoruz.

Planın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte artık imar değişikliklerinin bakanların iki dudağı arasından çıktı, 55/1989 sayılı İmar Yasası’nda çeşitli katılım mekanizmaları bulunmakla birlikte bunun günün demokratik anlayışlarına uygun olarak daha da geliştirilmesini talep ediyoruz.

Planda olumlu gördüğümüz unsurların yanında eksiklikler de bulunuyor.

Plan taslağının açıklandığı 26 Temmuz 2017 tarihinden sonra Oda olarak görüşlerini yasal süre içerisinde Şehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi ile paylaştık ve bu görüşlerin bir kısmı da yayınlanan planda giderildi.

Bununla birlikte halen eksik kalan yönler var ancak bu eksikliklerin artık yeni bir zeminde tartışılarak hızlıca giderilebileceği düşünüyoruz.”

 

“En önemli eksiklik planın doğal kaynak kullanımıyla ilişkilendirilmemiş olmasıdır”

“Odamız açısından en önemli eksiklik planın doğal kaynak kullanımıyla ilişkilendirilmemiş olmasıdır. Plan bu yönüyle gerçekten eksiktir. Öte yandan deprem-zemin-yapı etkileşimine bağlı olarak da bir değerlendirme yapılmadığını ve bu açıdan risk değerlendirmelerine ilişkin hedefler bulunmadığını görüyoruz. Plan içerisinde kullanılan ‘niteliksizleşecek bina’ kavramı ve buna bağlı olarak verilen rakamlar da ampirik yöntemlerle ele alınmış gibi duruyor. Bunların muhakkak bilimsel yöntemlerle ele alınması, kurumların bu çerçevede organize olmaları bizler açısından önemlidir.”


Girne İnisiyatifi Aktivisti Safiye Özaltıner:

“7 kat izinleriyle ilgili geriye dönük soruşturma açılmalı”

“Bu bizim için çok olumlu bir süreçti. En başta toplantılar yapılması, halkın ve örgütlerin görüş ve uyarıları dikkate alınarak hayata geçmesi çok sevindirici. Bu 1 yıl önce başladı, aradan geçen 1 yılda çok ciddi farklar doğdu. Kat sınırına karşın şehir planlama dairesi izin verdi, bunun gibi benzer sıkıntılar doğu, emirnamelerden sonra geçen imar planında bölgelerdeki çelişkileri aktardık ve ikazlarda bulunduk fakat dikkate alınmadık. En azından bu izinlerin askıya alınmasını talep ettik fakat alınmadı. Bu konuda olan sıkıntılarımız gelecekle ilgili de kaygı verici. 7 kat inşaat izni verilen bölgelerde imar planı 5 kata düştü. Bunu hem ilgili daire hem de mal sahipleri biliyordu, bunun üzerinden bir rant elde edildi, geri dönüşü de olmayacak gibi görünüyor. Bence, bu 7 katlı izinlerle ilgili geriye dönük soruşturma açılmalı. Bu izinler gerçekten hak sahibi midir yoksa tamamen rant mı elde edilmek istendi? Bunlar araştırılmalı…

Ara dönemde verilen tüm izinler imar planı çalışmasını da günü sonunda engellemiş olacak.

Turistik tesislere ve büyük otellere izin verilmeyecek olmasını çok olumlu bulduk.

Kamusal alanların sadece kamuya hizmet edecek olması bizim için çok önemli.

Askere ait arazilerin boşalmasının ardından kamusal alan olarak kullanılacağı geçiyor, bu da çok ciddi bir noktadır.  Bu alanlar peşkeş çekilmeyecek.

Bunun yanında çok ciddi eksiklikleri de var. Ulaşım sistem projeleri henüz plana eklenmiş değil, bunlar eksik…

Güncel nüfus sayımı olmadan yapılan konut projelendirmeleri ne kadar sağlıklı bilemiyoruz.

Bir takım sıkıntı ve kaygı görsek de her şeye rağmen bu planın hayata geçmesi çok ama çok önemliydi… Artık her şey tüm kesimler için yasal zemine kavuştu.

Her beş yılda bir revize edilecek olması ise kaygılarımızı bir nebze de olsa dindiriyor. Artık, bu planı çok daha iyi bir noktaya getirmek için uğraşacağız.


Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“İşin ceza-i müeyyideler kısmı bizim için çok önemli”

“Bu planla ilgili olarak kendimize göre yanlış olan ve düzeltilmesini istediğimiz noktaları yazılı olarak ilettik. Genel hatlarıyla olumlu karşılıyoruz. Ancak endişemiz bununla kalmaması gerektiği yönündedir. Yani imar planlarının ihlal edilmesi olağan hale dönüştü. Örneğin şahıslara göre imar planları değiştirilebiliyor.

Bunların yaşanmışlıklarını görüyoruz.  

Dolayısıyla ihmal edilmesi durumunda cezalar uygulanmalı ki plan tam anlamıyla hizmet edebilsin.

Askeri alanlar yeşil alan olarak gösterilir. Zaten Girne yeşil alan açısından çok fakir duruma düşmüştür. Dolayısıyla yılan adası noktası ve onun olduğu bölge konut gelişim alanı olarak belirlendi, biz buna karşı çıktık. Kamu yararına park ve yeşil alan olarak düzenlenebilir. Bu sayede suiistimale de kapalı olur. Asker çekilince şahısların değil, yeşil alan olur. Fakat bu talebimiz yerine gelmedi. Genel hatlarıyla bu plan şarttı ve yapıldı. Yasa gereği revizyonu da olduğu için güzel. İşin ceza-i muayedeler kısmı bizim için çok önemlidir. İmar kurallarının ihlal edilmesi halinde ağır yasalar cezalar konulmalı. Bunlar eksik yanlarıdır. Bizce bular da olmalıdır.

Yine de her şeye rağmen bu planı olumlu bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz.” 


Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur:

“Uygulama fiyatları çok yükseltti, yüzde 40 daha da artacak”

“Bu uygulama fiyatları çok yükseltti, eylül ayına kadar da fiyatlar yüzde 40 daha artacak. Bu konuda da rahatlatıcı tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. İmar kısıldı, katlar azaldı, arsa fiyatları yükseldi, bu durum emlak sektöründe kriz yarattı, fiyatlar çok yükseldi.

Katlar indi, imar kısıldı, bazı bölgeler tamamen kapandı, bunlar en önemli sıkıntılar… Arazi maliyetleri arttı, zaten Sterlin yükseldikçe sıkıntı artıyor bir de bu şekilde olumsuz yansıma oldu.

Biz ada ülkesiyiz ve arazi konusunda fakiriz, buradaki kat sınırları da arazi tüketimine neden oluyor.

Artan ve artacak olan bu fiyatlara karşın, ev maliyetlerini düşürücü tedbirler düşünülmeli, bu fiyatları nasıl düzeltebiliriz diye hemen toplanılmalı… Bir dönem çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı, dönemin Başbakanı, sivil toplum örgütleri ile görüşerek bu krizi ortadan kaldırmıştı.

Yine şimdi Başbakan, sivil toplum örgütlerini çağırmalı ve karşılıklı istişarelerle, acil tedbirler alınmalı…”


GİRNE MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

Girne CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Planın her koşulda hayata geçmesi olumludur”

“1989 yılından bu yana Lefkoşa imar planı dışında plan hayata geçmedi maalesef. Girne diğer birçok yer gibi emirnameler ile yönetildi. Ama burada yıllar içinde emirnameler de değişikliğe uğradı ve maalesef kontrolsüz bir yapılaşma bizi bu noktaya getirdi. Girne’nin böyle bir plana ihtiyacı vardı. Uzun yıllardır bu eksiklikle Girne büyüdü ve ortaya çıkan sonuç ortada…

En küçük yağmurda bile tıkanan yollar, kangren olmuş sıkıntılar çerçevesinde bu imar planının hayata geçmesi çok önemlidir.

Bu imar planı taslağı aylar önce çıkmıştı, o gün de bunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Bu sürede yapılan başvurular ve verilen izinlerle bizleri daha neler bekler bilemiyoruz. Muhakkak bu aylarda yapılan başvurular, verile izinler vardır, bunların neler oldu kestiremiyoruz. İmar planında sınırlamaya gidilecek deyip aynı mevzuatla devam ettiler, en azından bugünden sonraki süreci güvenceye almış olduk.

Bu imar planında çeşitli değişikliklerle daha iyi bir noktaya gelebilmesi mümkün fakat bu şekliyle bile olsa bir imar planına ihtiyacı vardır.

Zaten beş yılda bir revizeye gidileceği için tüm paydaşlarla değerlendirilip değişiklik işle daha da iyi bir hale getirilir.

Geç kalınmış bu planın her koşulda hayata geçmesi olumludur, süreç içerisinde iyileştirilmeye gidilecektir.

Tüm bölgelerin imar planına geçmesini sağlayacağız. Birçok bölgedeki sorunlar, ilgili bölgelerde de imar planının geçmesiyle rahata kavuşacaktır.”     


Girne UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Zararın neresinden dönersek kardır…”

“Her zaman Girne’nin çirkin bir mimari yapılaşma ile yüz yüze olduğunu, çarpık bir kentleşmesi olmasındandır dedim. İnşallah bundan sonra hayata geçecek olan imar planı ile kötünün neresinden dönersek kardır diyerek bu planı destekliyorum.  Bu plan için, şehrimiz için maalesef çok geç kalındı, iş işten geçti ama olsun yine de zararın neresinden dönersek kardır… Şehirde alt yapı yok, hizmet kötü, her apartmanda onlarca daire, her dairede birkaç araç, trafik felç, tüm bunlar Girne’de yaşamayı çok güç kılıyor…”


GİRNE BÖLGESİNDEKİ EMLAKÇILAR NE DEDİ?

Kumsal Emlak Direktörü Necmi Sıddık:

“Çatalköy’de 150 bin Sterlin olan ev, 200 bin Sterlin’i geçecek”

“Herkesin arazisi ve herkesin ekmeği ile oynuyorlar. Bunu daha önceden çalışıp söylemeliydiler. İnşaat alanı düştüğü zaman fiyat da düşer. Ben bu yapılanların bir nevi yanlış olduğunu düşünüyorum. Düzensizlik bir şekilde devam ediyor. Ada ülkesinin yukarıya çıkması gerek fakat bizler yataya dönüyoruz. Planlı, programlı, düzenli bir şekilde, dikey genişlememiz gerek, yatay değil… Her tarafımız deniz, su, yatay genişleyemeyiz… Bu kat izinleri emlak piyasasını sıkıntıya sokacak, bu da fiyatlara yansıyacak. Örneğin Çatalköy’de 150 bin Sterlin olan ev, 200 bin Sterlin’i geçecek. Fiyatlar çok oynayacak. Bunların yerine Girne’deki gökdelenlere çözüm bulsaydılar, bu kadar geç kalmasaydılar, merkez için farklı çözümler üretseydiler daha yararlı olacaktı. Girne merkezde Türk Mahallesi’ne gökdelen izni verilmesi bana göre çok yanlış, yeni bir oluşum, yeni bir bölge ve yeni altyapılarla düzenlemeler yapılmalıydı.

Bu plan içerisinde yanlışlıklar olan ve çok geç kalınmış bir plandır.

Bu yapılan şehir planlama değil, şehir dağıtmadır…”

 

Emlak Dünyası Direktörü Hasan Efe:

“Yerli halk Girne’de mal alamayacak duruma gelecek…”

“Bu konuyla ilgili beklentiler de olumlu görüşler de var. Kötünün iyisi oldu diyebiliriz. Mevcut Girne berbat ama bu plan mevcut durumdan daha iyi gibi görünüyor. Apartman izinleri kalktı gibi görünüyor, belki Girne’yi bir düzene sokar…

Düşünün ki bir yanda 10 kat diğer yandan 3 kat apartmanlar… Bir düzene girilecekse mutlak çizgi, çekilmesi gerek doğrudur fakat büyük haksızlık yaşanıyor olacak. İyiye gidişat için de bu tarz olumsuzluklar yaşanacak.

Zaten bu plan geçmeden insanlar geçeceğini duyduğu için yüksek kat izinlerini aldı, keşke hiç izin verilmeseydi. Son birkaç ayda 70’i aşkın doysa şehir planlama dairesinden geçmiş diye duyduk, yani bu da en az bin tane konut demektir, yani zaten önümüzde yeni şekilsiz ve düzensiz yapılaşma göreceğiz, keşke bunlara da izin verilmeseydi.

Bu plandan dolayı fiyatlar çok fazla etkilenecek, arazi değerleri artacak. Eskiden bir arsayı 300 bin Sterlin’e satıyorsak şimdi 500 bin Sterlin’e satacağız, olan yine vatandaşa olacak, fiyatlar artacak, yerli halk Girne’de mal alamayacak duruma gelecek… Bu aşamadan sonra çözüm bulunabileceğini de düşünmüyorum. Son bir yılda verilen projeler iptal edilirse gelecek dönem daha düzgün bir yapılaşma görebiliriz. Bu da çok zor ve sanırım imkânsız gibi görünüyor…

Bu verilen standardın dışına çıkılmazsa beş yıl sonra güzelliklerini görebileceğiz.” 


yeniduzen-satin-aliniz-042.jpg

Bu haber toplam 4003 defa okunmuştur
İlgili Haberler