1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Güney'de modernleşme
Güneyde modernleşme

Güney'de modernleşme

Anastasiadis, adam kâyırmacılığın önlenmesi ve siyasilerin sorumluluklarının ortaya çıkması için, dün yeni bir önlemler paketi açıkladı

A+A-

Güney Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis’in, modernleşme, yeni bir devlet modeli meydana getirilmesi, adam kâyırmacılığın önlenmesi ve siyasilerin sorumluluklarının ortaya çıkması için, dün yeni bir önlemler paketi açıkladığı haber verildi.
Önlemlerin Mecliste derhal ileriye götürüleceklerini yazan Politis, “Modernleşmeye Yönelik 35 Adım” başlıklı haberinde, önlemler arasında, Güney Kıbrıs Başkanı aleyhinde dava açılabilecek suçların genişletilmesi, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, bakanlarla ilgili hukuki ve cezai sorumlulukların düzenlenmesi aynı zamanda tüm siyasi kişilerin mal varlıklarının kamuoyuna açıklanmasının yer aldığını kaydetti.
Haberine iç sayfalardan geniş bir şekilde yer veren gazete, özellikle seçim öncesi dönemlerde siyasi vizyon olarak dile getirildiği duyulan şeylerin, dün Güney Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından, uygulanmalarıyla ilgili net zaman takvimleriyle birlikte, hükümet önlemleri olarak açıklandıklarını belirtti.
Anastasiadis’in dün açıkladığı önlemlerin cesur olduğunu, ancak kamu hizmeti düzeninin kazanımlarına el koyacak kadar cesur olmadığı yorumunda bulunan gazete, önlemlerin geleceğe havale edildiklerini ve Kamu Hizmeti Reform Komiseri’nden, üç ay içerisinde, kamu hizmetinin düzenlenmesi için somut önlemleri içerecek bir faaliyet planı beklendiğini haber verdi.

“DOKUNULMAZLIĞA SON”

Anastasiadis’in açıkladığı önlemler arasında, devlet ve hükümet yetkililerini ilgilendiren önlemler de bulunduğunu yazan gazete, Anayasa’nın değiştirilmesi önerisiyle, Güney Kıbrıs Başkanının dava edilebileceği suçların açıkça belirleneceğini ve genişletileceğini yazdı.
Milletvekillerinin dokunulmazlığının, her türlü suçla ilgili olarak kaldırılmakta olduğunu kaydeden gazete, buna eş zamanlı olarak, görevlerini yerine getirmeleri sırasında, tam ifade özgürlüğü ile özgürce oy kullanma haklarının da garantiye alınmakta olduğunu belirtti.

“TEMİZ ELLER”

Gazete açıklanan önlemler arasında, uygulanmayan mevcut yasanın öngördüğü kişiler dışındaki başka kişilere de mal varlıklarını açıklama yükümlülüğünün dayatılmakta olduğunun bulunduğunu da belirtti.
Başkanlık bürosu müdürü, başkanlık komiserleri, mecliste temsil edilmeyen partilerin başkanları, yargıçlar vs...’nin de mal varlıklarını kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden gazete, kamuoyuna açıklanan bilgilerin özel bir komite tarafından inceleneceğini ve komite tarafından usulsüzlük tespit edilmesi halinde, rapor hazırlanacağını ifade etti.
Açıklanan önlemler arasında, kamu sektörü ile yarı devlet kurumlarındaki tekliflerin onaylanmasıyla ilgili kararların gerekçelendirilmesi ve açıklanmasının bulunduğunu da kaydeden gazete, önlemler arasında, her bakanlık için bir denetim komitesi kurulmasının bulunduğunu da belirtti.
Bu komitenin, Sayıştay’ın raporlarıyla ne derece uyumlu olunduğunu takip edeceğini kaydeden gazete, bakanlık ve kurumların da, denetim hizmetlerinin şikâyet ve gözlemlerinin uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı raporları; bütçelerine paralel olarak, Meclis’e sunma yükümlülükleri bulunduğunu ekledi.
Gazete aynı şeyin belediyeler ve muhtarlıklar için de geçerli olacağını belirtti.

“GÖREV SÜRELERİNİN KISITLANMASI”

Bazı yetkililerin iktidar pozisyonlarında uzun süre kalmasının önlenmesi için, görev sürelerinin kısıtlanacağını yazan gazete, Güney Kıbrıs  Başkanının ikiden fazla dönem üst üste görevde kalmasının, makamın yeniden talep edilmesiyle ilgili engel teşkil etmekte olduğunu ifade etti.
Belediye başkanları ve muhtarların görev sürelerinin de benzer şekilde kısıtlanacağını yazan gazete, milletvekilleri, belediye temsilcileri aynı zamanda ihtiyar heyeti üyelerinin de üç dönemden fazla görev yapamayacaklarını kaydetti.
Bakanlar için herhangi bir madde bulunmadığını yazan gazete, bakanların Rum Yönetimi Başkanı tarafından seçilmekte olduğunu ifade etti.

“ADAM KÂYIRMACILIĞIN ÖNLENMESİ”

Anastasiadis’in açıkladığı önlemlerin arasında, adam kayırmacılığın sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler bulunduğunu da kaydeden gazete, kamuda veya yarı devlet kurumlarında daimi bir pozisyon elde edilmesi için, yazılı sınavlardaki başarıların göz önünde bulundurulacağını ifade etti.
Atama ve terfi komitelerindeki üyelerin seçilmesinde de katı önlemler tayin edileceğini kaydeden gazete, yarı devlet kurumlarında işe alım ve terfilerle ilgili bağımsız bir komite kurulacağını; bu hakkın yönetim kurullarından alınacağını belirtti.

“ŞEFFAFLIK”

Gazete, açıklanan önemli önlemlerin bir tanesinin de, vatandaşlara, tüm kamu belgelerine ulaşma hakkının verilmesi olduğunu kaydetti.

“VATANDAŞLARIN KATILIMI”

Gazete, Güney Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yasal düzenleme ile birlikte, gerek vatandaşlara, gerek de vatandaş gruplarına, özel veya genel ilgi konularına ilişkin önerilerin kurumsallaşmasını talep etme imkânının verilmekte olduğunu açıkladığını da kaydetti.
Vatandaşların seçimlere katılma zorunluluğunun suç olmaktan çıkarılacağını yazan gazete, yatay oy ve elektronik oylamanın benimsenmesi hedefinin ileriye götürtülmekte olduğunu ifade etti.

ÖNLEMLERİN DERHAL UYGULANMASI

Güney Kıbrıs Başkanı Anastasiadis’in, seçilmesini takip eden 90 gün tamamlanmadan önce, yasa tasarılarının sunulması taahhüdünde bulunduğunu yazan gazete, onaylanmalarının hemen akabinde ise uygulanacaklarını belirtti.
Önlemlerin uygulanması için, Bakanlar Kurulunun, programın ve kararların hayata geçirilmesini takip etme mekanizması kurulmasına karar verdiğini kaydeden gazete, bunun her ay Anastasiadis’e rapor sunma yükümlülüğü olacağını ekledi.
Anastasiadis’in, yeni bir devlet modeline ihtiyaç olduğunu ve bunun siyasi güçlerin tümünün arzusunu teşkil etmekte olduğunu söylediğini haber veren gazete, Anastasiadis’in, siyasi güçleri yasa tasarılarının gözden geçirilmesine öncelik vermeye çağırdığını ekledi.

PARTİLERDEN ÖNLEMLERE OLUMLU TEPKİ

Koalisyon partilerinin, Güney Kıbrıs Başkanı Anastasiadis’in dün açıkladığı önlemlerin doğru yönde olduğunu düşündüklerini yazan Fileleftheros ise, AKEL partisinin ise önlemler hakkında açıklama hakkını, bugüne sakladığını kaydetti.
Fileleftheros gazetesi Anastasiadis’in açıkladığı önlemlerle ilgili haberi “Hizmet Devleti İçin Önlemler” başlığıyla aktarırken, Simerini “Devletin Modernleşmesi İçin Önlemler Paketi”, Haravgi “Devletin Modernleşmesi İçin Başka Önlemler”, Alithia ise habere “Yeni Devlet İçin Radikal Önlemler” başlığıyla yer verdi.
(tak)

Bu haber toplam 1709 defa okunmuştur