1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. “Çözüme inanç azaldı arzu devam ediyor”
“Çözüme inanç azaldı arzu devam ediyor”

“Çözüme inanç azaldı arzu devam ediyor”

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Üniversitesi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında Kıbrıs müzakerelerinde son aylarda cereyan eden gelişmeler ve prosedüre geçici ara verilmesinin, Rumların çözümün mümkün olduğu inancını azaltmakla birlikte

A+A-

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Üniversitesi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında Kıbrıs müzakerelerinde son aylarda cereyan eden gelişmeler ve prosedüre geçici ara verilmesinin, Rumların çözümün mümkün olduğu inancını azaltmakla birlikte prosedürün bir çözüme ulaşması arzusunu azaltmadığı haber verildi.

Politis yoklama sonuçlarını “Vatandaşların Çözme Desteği İstikrarlı… Kıbrıs Üniversitesi’nin Kamuoyu Yoklaması” başlığıyla manşete çekti.

Haberde 19-29 Nisan döneminde, telefon aracılığıyla rastgele ulaşılan 18 yaş ve üzeri 505 Rum ile yapılan ve istatistiki hata payı yüzde 4,3 olarak verilen yoklamada, görüşüne başvurulan Rumlara sorulan sorular ve alınan cevaplar özetle şöyle aktarıldı:

-İki toplum lideri Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmak için bir müzakere prosedürü başlattığı hatırlatılarak, prosedürden sonuç çıkacağından ne kadar iyimser olduklarını “0” (Hiç iyimser değilim) ile “10” (çok iyimserim) arasında puanlamaları istenen katılımcıların yüzde 30.6’sı “0”, yüzde 5.55’, “1”, yüzde 8.51’i “2”, yüzde 8.44’ü “3”, yüzde 6.33’ü “4”, yüzde 25.02’si “5”, yüzde 5.77’si “6”, yüzde 4.45’i “7”, yüzde 2.61’i “8”, yüzde 0.11’i “9” ve yüzde 2.60’ı “10” puan verdi.

-Katılımcılardan, bu prosedür aracılığıyla, liderlerin karşılıklı kabul edilecek bir çözümde anlaşacakları beklentilerini de “0”dan (bu prosedürden bir şey çıkmasını hiç beklemiyorum) “10”a (bu prosedürün çözümü gündeme getireceği beklentisindeyim) kadar puanlamaları istendi. Bu soruya katılımcıların yüzde 13.53’ü “0”, yüzde 2.31’i “1”, yüzde 2.52’si “2”, yüzde 3.63’ü “3”, yüzde 3.36’sı “4”, yüzde 19.08’i “5”, yüzde 4.70’i “6”, yüzde 5.55’i “7”, yüzde 7.24’ü “8”, yüzde 6.26’sı “9” ve yüzde 31.82’si “10” puan verdi.

-Müzakerelerden, her iki liderin de kabul edeceği bir çözüm planı çıksa (referandumda) oylarının ne olacağı sorulduğunda katılımcıların yüzde 22.23’ü “kesinlikle evet oyu veririm”, yüzde 24.78’i “daha çok evet oyu veririm”, yüzde 33.35’i “evet oyu verme ihtimalim de hayır oyu verme ihtimalim de eşit”, yüzde 7.26’sı “daha çok hayır oyu veririm” ve yüzde 12.37’si “kesinlikle hayır oyu veririm” cevabını verdi. Aynı soruya Ocak 2017’de verilen cevaplar ise “yüzde 23 “kesinlikle evet”, yüzde 15 daha çok evet”, yüzde 18 “evet deme ihtimalim de hayır deme ihtimalim de eşit”, yüzde 12 “daha çok hayır” ve yüzde 32 “kesinlikle hayır” idi.

-Katılımcıların, Türkiye-Yunanistan ve Federal Kıbrıs arasında bir Dostluk Paktı imzalanması konusundaki görüşleri ise şöyle şekillendi: yüzde 22.50 “tamamen kabul ediyorum”, yüzde 27.95 “kabul ediyorum”, yüzde 23.88 “ne kabul ne reddediyorum”, yüzde 10.45 “reddediyorum” ve yüzde 15.22 “tamamen reddediyorum”

-Garanti Antlaşmaları’nın çözümün inançla uygulanması sözleşmesi ile değiştirilmesi seçeneğine katılımcıların yüzde 22.56’sı “tamamen kabul ediyorum”, yüzde 25.77’si “kabul ediyorum”, yüzde 29.58’i “ne kabul, ne reddediyorum”, yüzde 11.66’sı “reddediyorum” ve yüzde 10.42’si “tamamen reddediyorum” cevabını verdi.

-Türkiye’nin Kıbrıs’a tek yanlı askeri müdahale hakkının kaldırılması konusunda katılımcıların yüzde 76.91’i “tamamen kabul ediyorum”, yüzde 9.59’u “kabul ediyorum”, yüzde 3.95’i “ne kabul ne reddediyorum”, yüzde 2.18’i “reddediyorum” ve yüzde 7.37’si “tamamen reddediyorum” dedi.

-Kıbrıs’taki Türk askeri sayısının (geçmişte Türk Alayı’nda olduğu gibi) 650’ye, Yunan askeri sayısının (geçmişte Yunan Alayı’nda olduğu gibi) 950’ye indirilmesi konusunda şekillenen görüşler ise yüzde 36.87 “tamamen kabul ediyorum”, yüzde 21.86 “kabul ediyorum”, yüzde 13.63 “ne kabul ne reddediyorum”, yüzde 6.14 “reddediyorum” ve yüzde 21.49 “tamamen reddediyorum” oldu.

-BM’nin yukarıda 4 unsur olarak kaydedilen Güvenlik ve Garantilerle ilgili formülünü kabul edip etmedikleri sorulan katılımcıların yüzde 6.83’ü “tamamen kabul ediyorum”, yüzde 31.91’i “kabul ediyorum”, yüzde 35.62’si “ne kabul ne reddediyorum”, yüzde 18.26’sı “reddediyorum” ve yüzde 7.37’si “tamamen reddediyorum” cevabını verdi.

- Rum meclisinin 1950 Enosis Plebisiti’nin, eğitim kurumlarında anılacak günler arasına alınması ile ilgili önceki kararına katılıp katılmadıkları sorulan katılımcıların yüzde 38.47’si “tamamen karşıyım”, yüzde 11.96’sı “karşıyım”, yüzde 22.96’sı “ne karşıyım ne de katılıyorum”, yüzde 11.57’si “katılıyorum” ve yüzde 15.02’si “tamamen katılıyorum” cevabını verdi.

-Rum meclisinin, DİSİ ve AKEL’in olumlu oyuyla geçen ve kutlanacak günleri belirleme yetkisini Rum Eğitim Bakanlığı’na veren ikinci kararına katılıp katılmadıkları sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 23.39 “tamamen karşıyım”, yüzde 16.97 “karşıyım”, yüzde 24.71 “ne karşıyım ne de kabul ediyorum”, yüzde 19.20’si “katılıyorum” ve yüzde 15.73’ü “tamamen katılıyorum” cevabını dile getirdi.

 

 

 

Bu haber toplam 1918 defa okunmuştur
Etiketler : ,