“Balıkçı barınakları ve limanlarda yatırım eksikliği var”

“Balıkçı barınakları ve limanlarda yatırım eksikliği var”

Balıkçı barınakları ve limanlarda ciddi yatırım eksikliği olduğunu dile getiren Şahali, ihtiyaç duyulan alt yapı yatırımlarıyla ile ilgili ihmal yaşandığı aktardı.

A+A-

Ayşe GÜLER

Tarım Bakanı Erkut Şahali, hükümette kim olursa olsun balıkçılığın öncelikli ekonomik uğraş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Balıkçı barınakları ve limanlarda ciddi yatırım eksikliği olduğunu dile getiren Şahali, ihtiyaç duyulan alt yapı yatırımlarıyla ile ilgili ihmal yaşandığı aktardı.

Gündüz: Balıkçılıktan geçimini sağlayanlar kayıt altına alınmalı”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ada ülkesi olmamıza rağmen balık fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Gündüz, bu konuda denetim yapabilecek mekanizmaların olup, olmadığını sordu.

Avlanmanın yasak olduğu dönemde açık sulara gırgır teknelerinin geldiğine değinen Gündüz, “bunları kim denetleyecek” dedi.

Gündüz, bu işten geçimini sağlayan kişilerin kayıt altına alınması gerektiğini dile getirerek, kaçakçılığın önüne geçilmesi için yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Balıkçılık konusunda hem destek hem de yasal mevzuat konusunda ciddi atılım yapılmasının şart olduğunu belirten Gündüz, ‘balon balıklarıyla’ ilgili önlem alınmasını istedi.

Şahali:Gemikonağı,Yedidalga ve Karaoğlanoğlu’ndaki barınaklar önceliğimiz”

Tarım Bakanı Erkut Şahali, balıkçılığın en öncelikle gündeme alınması gereken konu olduğunu ancak uzun süredir ihmale uğradığını söyledi.

Şahali, hükümette kim olursa olsun bu konunun öncelikli ekonomik uğraş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Balıkçı barınakları ve limanlarda ciddi yatırım eksikliği olduğunu dile getiren Şahali, ihtiyaç duyulan alt yapı yatırımlarıyla ile ilgili ihmal yaşandığı aktardı.

Şahali, balıkçı barınaklardaki kapasite sorununun tüm teknelerin muhafaza edilmeye çalışılmasından kaynaklandığını belirtti.

Doğrudan gelir desteğinden yalnızca profesyonel olarak kayıtlı balıkçıların yararlandığını dile getiren Şahali, amatör ve profesyonel balıkçılık ile uluslar arası sulardaki kaçak avlanmanın önüne geçilmesi için gerekli mekanizmanın kurulmasının şart olduğunu aktardı.

Şahali, Gemikonağı,Yedidalga ve Karaoğlanoğlu’ndaki barınaklarla birlikte Mağusa’daki yıkılan rıhtımla ilgili çalışma yapılmasının öncelikli konular arasında yer aldığın dile getirdi.

Balon balığı ile ilgili mücadeleye de değinen Şahali, bu konuda yapılan destek ödemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.


'Ekonomik gelişmeler'...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, milli gelirin artması için katma değeri yüksek bir şeyler üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Dünyada ekonomik gelişmelerle ilgili birçok model olduğuna değinen Nami, bu konuda bizde de hangi modelle hareket edileceğine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar: “Ekonomi büyütülmeli”

UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar, ekonomik gelişmelere değindi.

Tatar, Ticaret Odası tarafından hazırlanan, ‘Rekabet Edebilirlik Raporunu’ kürsüden okudu.

Tatar, kamu maliyesinin iyi yönetilerek, bütçe açıklarının daha sürdürülebilir noktaya getirilmesi gerektiğine değindi.

Ekonominin büyültebilmesi için yeni süreçlerin başlatılarak, reformların hayata geçmesinin şart olduğunu söyleyen Tatar, sektör arasında rekabet edebilirliğinin önemine değindi.

Tatar, sanayi bölgelerinde yatırımlar yapıldığını, bunların daha da büyütülerek, yerli üretimin artırılabileceğine işaret etti.

 

Nami: “ Hangi modelle hareket edeceğimize karar vermeliyiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise ekonomik vizyonla ilgili Tatar ile benzer düşünce içerisinde olduklarını söyledi.

Nami, milli gelirin artması için katma değeri yüksek bir şeyler üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Dünyada ekonomik gelişmelerle ilgili birçok model olduğuna değinen Nami, bu konuda bizde de hangi modelle hareket edileceğine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Nami, bunlar yapılırken Türkiye ile ilişkilere dikkat edilmesinin şart olduğunu belirtti.

Hem makro hem mikro ekonominin yan yana geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Nami, bu başarının elde edilebileceğini dile getirdi.

 

 

'Sanayi bölgeleri'...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Lefkoşa Sanayi bölgesinde yapılan denetimlerde bugüne kadar 17 tesise asgari ücret tutarında ceza yazıldığını belirtti.

Mağusa Sanayi bölgesinin durumunun içler acısı olduğunu belirten Nami, bölgedeki çukurların kapatılması için ilk etapta 700 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu aktardı.

Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi Yasa Tasarısı’nda çalışmaya başladıklarını, Türkiye’nin rol model olarak alındığını kaydeden Nami, devletin düzenleyici, denetleyici rolde olması gerektiğini belirtti

Oğuz: “Sanayi bölgeleri sahipsiz, kimsesiz”

‘Sanayi bölgeleri’ ile ilgili konuşan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, daha önce sorunlarla gündeme gelen bölgelerin her şey yolundaymış imajı olduğunu kaydetti.

Oğuz, 4 ilçe dışında, Lefke ve Güzelyurt’ta sanayi bölgesinde olmadığını belirtti.

Elektrikte maliyetlerin artmasının sanayi dahil, tüm sektörlerin etkilendiğini söyleyen Oğuz, birçok kişinin fatura ödeyemez noktaya geldiğini dile getirdi.

Oğuz, resmi kayıtlara göre 4 ilçede 18 sanayi bölgesi kurulduğunu, 15’inin işlevsel olduğunu belirterek, söz konusu bölgelerde 1977 işletme bulunduğunu aktardı.

Devletin sanayi bölgeleriyle yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Oğuz, sektörün ileriye taşınmasının şart olduğunu kaydetti.

Oğuz, sanayi bölgelerinden her yıl belli oranda gelir elde edildiğini söyledi.

Bu bölgelerin denetim altına alınması gerektiğini ifade eden Oğuz, “Sanayi bölgeleri sahipsiz, kimsesiz” dedi.

Nami: “Devlet, düzenleyici, denetleyici rolde olmalı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bu sıkıntıların bir anda oluşmadığını, yılların getirdiği birikimler olduğun kaydetti.

Nami,  devletin tüm gelirlerinin Maliye Bakanlığı’na yattığını, bütçe yapılırken nereye ne kadar para aktarılacağına karar verildiğini belirterek, sanayi bölgelerinden toplanan paraların çok azının buralarda kullanılmak üzere bütçeye aktarıldığını da söyledi.

Sanayi bölgeleri ile ilgili yürürlükte olan yasaların uygulanmasında sıkıntı yaşandığını ifade eden Nami, sınırların araziler arasında birleştirildiğini, birçok kaçak yapı oluşturulduğunu belirtti.

Nami, 16 soruşturma memurunun eğitilerek, ilk etapta Lefkoşa Sanayi bölgesinde denetime başladığını aktararak, bugüne kadar 17 tesise, asgari ücret tutarında ceza yazıldığını belirtti.

Mağusa Sanayi bölgesinin durumunun içler acısı olduğunu belirten Nami, bölgedeki çukurların kapatılması için ilk etapta 700 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu aktardı.

Nami, “Devletin bu işin içinden çıkması gerekiyor. Mersin organize sanayi bölgesini ziyaret ettim. Sistemi gördük” dedi.

Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi Yasa Tasarısı’nda çalışmaya başladıklarını, Türkiye’nin rol model olarak alındığını kaydeden Nami, devletin düzenleyici, denetleyici rolde olması gerektiğini belirtti

Nami, daha modern jenaratör alımının akaryakıt tasarrufunu getirebileceğini ancak kesin çözümün yenilebilir enerji ile elde edilebileceğini söyledi.

Doğalgaz ve enterkonnekte sistemin Türkiye ziyaretinde gündeme geldiğini aktaran Nami, “Ülkeye doğalgaz asıl getirilebilir konusunu konuştuk” dedi.

'Çevre' de konuşuldu...

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tehlikeli atık yakma tesisi kurulacağını, bu konudaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Sucuoğlu: “Taş ocakları sayısı azaltılmalı”

Çevre sorunlarını gündeme getiren UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, bu durumu turizmi olumsuz etkilediğini belirtti.

Sucuoğlu, çevre kirliliği ile ilgili sıkıntıların herkesi ilgilendirdiğini kaydetti.

Ülkede egzoz emisyon ölçümlerinin yapılamadığını dile getiren Sucuoğlu, çöp alanlarının rehabilite edilmesi projesine bütçe ayrılmadığını söyledi.

Sucuoğlu, taşocakları konusuna da değinerek, 16’sı kırma kum olmak üzere aktif halde 36 taş ocağının bulunduğunu, izinlendirilen taş ocağı sayısının da 56 olduğunu belirtti.

Ülkedeki taş ocağı sayısının azaltılması gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, çevreye duyarlı sistemlerin hayata geçmesi gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu: “Çevre konusunda bilinç artırılmalı”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi olarak, taş ocaklarının sadece rehabilite edilmesi konusuna baktıklarını belirtti.

Ataoğlu, çevre konusunda okullarda bu konuda ders okutularak, bilincinin arttırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Egzoz emisyon kontrollerinin tüm ilçelerde, her hafta yapıldığını belirten Ataoğlu, sonuçların da basın ile paylaşıldığını kaydetti.

Ataoğlu, tehlikeli atık yakma tesisi kurulacağını, bu konudaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

 


Eğitimde yeni dönem...

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, yeni dönemde eğitimle ilgili atılacak adımları madde madde Meclis kürsüsünden açıkladı.

Eğitimde bazı okulların ‘küçükler, büyükler’ diye birleşmesi, ayrışmasının gündeme gelebileceğini belirten Özyiğit, bazı okullarda ise ‘müstakil anaokulları’ oluşturulabileceğini söyledi.

Yeni eğitim yılında, özel eğitimde tam gün eğitime geçme hedefinde olduklarını belirten Özyiğit, ülkede 6 özel eğitim merkezi olduğunu, bunları geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Ortaokulda ‘sınıfta kalma’ sisteminin yeniden geleceğini ifade eden Özyiğit, “Akademik eğitime devam edemeyecek öğrenciler ilgi ve ihtiyaca göre yönlendirilecek, böylelikle ara eleman ihtiyacı ortadan kalkacak” dedi.

Canaltay: “DAÜ’deki huzursuzluğun nedeni nedir?”

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, ‘özel eğitim ve meslek okulları’ konusunda konuştu.

Canaltay, dünyadaki eğitim sistemleri hakkında bilgi verdi.

Canaltay, üniversitelerin ekonomideki en önemli değerlerden biri olduğunu kaydetti.

2010-2019 yılları arasındaki öğrenci sayısında ciddi yükseliş yaşandığını dile getiren Canaltay, buna rağmen DAÜ’deki öğrenci sayısında düşüş yaşandığını söyledi, bu konudaki resmi verileri paylaştı.

Canaltay, “DAÜ’de rektör yardımcıları istifa etti. Personelin maaşlarıyla sıkıntı yaşanıyor, okuldaki huzursuzluğun nedeni nedir? Sorunlar tespit edilerek, çözüm bulunmalı” diyerek, “Vakıf Yönetim Kurulu atandı. Bu kurul, üniversiteye çıkarları için mi kullanıyor” diye sordu.

Kolejlerin çoğaltılmasıyla öğrencilerin ‘ezbere’ dayalı sisteme itildiğini belirten Canaltay, eğitimdeki kalitenin tartışılması gerektiğini, bunun bugünkü bir sorun olmadığını ifade etti.

Canaltay, özel dersin eğitimi olumsuz etkisinin DPÖ verilerine de yansıdığına değindi.

Özyiğit:  “DAÜ VYK’sı siyaset veya partizanlık yapmıyor”

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Canaltay’ın eleştirilerini yanıtladı.

Özyiğit, bazı okullarda öğrenci fazlalığı yaşandığını, yapılacak çalışma ile okulların “küçükler büyükler” diye birleşmesine, ayrışmasına gidilebileceğini açıkladı, bazı okullarda ise ‘müstakil anaokulları’ oluşturulabileceğini söyledi.

Singapur, Norveç ve Almanya’daki eğitim sistemlerine değinen Özyiğit, her ülkenin kendine özgü yapısı olduğunu, sosyo-ekonomik dokusunun da eğitimi etkilediğini belirtti.

Özyiğit, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, eğitim sisteminin şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği ile 5 milyon Euro’luk mutabakat sağlandığını söyleyen Özyiğit, bu çalışmalar kapsamında tüm okullara laboratuar yapılacağını kaydetti.

Özyiğit, “DAÜ VYK’sının siyaset veya partizanlık yaptığı” iddialarını şiddetle reddettiğini belirterek, “Geçmiş dönemlerde partizanlığı dik alakası yanıyordu. Bu dönemde tek bir isim bile istihdam edilmedi” dedi.

Ülkede 6 özel eğitim merkezi olduğunu, bunları geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Özyiğit, yeni eğitim yılında, özel eğitimde tam gün eğitime geçme hedefinde olduklarını açıkladı.

Ortaokulda ‘sınıfta kalma’ sisteminin yeniden geleceğini ifade eden Özyiğit, “Akademik eğitime devam edemeyecek öğrenciler ilgi ve ihtiyaca göre yönlendirilecek, böylelikle ara eleman ihtiyacı ortadan kalkacak” dedi.

Özyiğit, burs konusun speküle edildiğini de belirterek, Kıbrıs’ın güneyinde eğitim gören hiçbir öğrenciye burs verilmediğini, Pile’de öğrenim gören 3 öğrenciye burs verildiğini kaydetti.

'Turizm' konuşuldu...

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkeye daha fazla turist getirme konusunda uğraş halinde olduklarını aktardı, turizmde çeşitliliğinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Gürçağ: “Beşparmak Dağları kemiriliyor”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, “KKTC’ye neden turist gelsin?” konulu güncel konuşma yaptı.

Gürçağ, turizmde doğa, tarih ve kültürün önemli olduğunu belirtti.

Beşparmak Dağları’nın ‘kemirildiğini’, şehirlerin plansız yapılaşma ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Gürçağ, bunları ‘yıkım’ olarak değerlendirdi.

Gürçağ, çevre kirliliğinin kötü bir noktada olduğuna da değindi.

Limanlardaki iskelelerinin yıkık, dökük halde bulunduğunu belirten Gürçağ, Girne Antik Limanı’nın yapısının kötü halde olduğunu söyledi.

Ataoğlu: “Ülkeye daha fazla turist getirilmesi için uğraşıyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkeye daha fazla turist getirme konusunda uğraş halinde olduklarını belirtti.

Ataoğlu, ada genelinde festivallerin yoğun olduğunu, turistlerin söz konusu etkinliklere götürülmesi için girişim yaptıklarını dile getirdi.

Turizmde çeşitliliğinin artırılması gerektiğine değinen Ataoğlu, Mağusa Surlaiçi’nde bulunan tarihi evlerin yok olması yerine, yaşatılması için kredi ve hibe desteği verildiğini kaydetti.

Ataoğlu, çevre kirliliği ile ilgili ciddi çalışma yürüttüklerini söyleyerek, Çevre Yasası’nın hayata geçtiğini, atıklarla ilgili tüzüklerin yürürlüğe girdiğini aktardı.

Çvre temizliği yapılmasına rağmen, kirliliğin devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, cezaların uygulanır şekle getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, Çevre Dairesi personeline ‘ceza yazması’ konusunda eğitim verildiğini, çalışanların Çevre Polisi olarak hareket edebileceğini belirtti.

Ayrıca Ataoğlu, çevre ile ilgili eğitimin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğine değindi.


'Üniversiteler' tartışıldı...

Eğitim Bakan Cemal Özyiğit, ülkedeki 19 üniversitenin 14’ünün YÖK kriterlerini yerine getirdiğini, geriye kalanların bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Özyiğit, “YÖK’ün burada denetim yapmasında bir sıkıntı yoktur” diyerek, YÖDAK ile ön denetim tüzüğü ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, ilerleyen günlerde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını aktardı.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, eğitimin en önemli lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Önceki yıl YÖK tarafından yapılan “KKTC üniversitelerinin neden tercih edilmediğine” yönelik araştırmaya değinen Arıklı, öğrencilerin ulaşım, konaklama ve hayat pahalılığından dert yandığını ifade etti.

Arıklı:  “Öğrenciler ulaşım, konaklama ve hayat pahalılığından dert yanıyor”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, eğitimin en önemli lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirtti.
Önceki yıl YÖK tarafından yapılan “KKTC üniversitelerinin neden tercih edilmediğine” yönelik araştırmaya değinen Arıklı, öğrencilerin ulaşım, konaklama ve hayat pahalılığından dert yandığını ifade etti.
Arıklı, öğrencilerin uçak biletlerinde indirip yapılıp, yapılamayacağını, kiralarının ve okul harçlarının TL üzerinden alınıp, alınmayacağını sordu.
LAÜ tüzüğünün bir an önce hayata geçmesi gerektiğine değinen Arıklı, böylelikle iki vakıf üniversitesi DAÜ ve LAÜ arasında da denkliğin sağlanabileceğini öne sürdü.

Özyiğit: “YÖK’ün burada denetim yapmasında sıkıntı yok”

Eğitim Bakan Cemal Özyiğit, konuşmasına başlamadan önce Bertan Zaroğlu ile ilgili tartışmalara değindi, herkesin birbirini ötekileştirmeden, saygı içerisinde ülkede yaşaması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, Türkiye’nin hassas bir süreçten geçtiğini ifade ederek, bugünlerde YÖK Başkanı’nın adaya geleceğini, tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde yapılan ikili anlaşmalarla YÖK’ün buradaki üniversitelere denetim yapmasının kayıt alındığını dile getiren Özyiğit, şu anda ülkedeki 19 üniversitenin 14’ünün YÖK kriterlerini yerine getirdiğini belirtti.

Özyiğit, “YÖK’ün burada denetim yapmasında bir sıkıntı yoktur” diyerek, YÖDAK ile ön denetim tüzüğü ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, ilerleyen günlerde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını aktardı.

Yatay Geçiş Tüzüğü’ne yönelik de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özyiğit, bu konudaki çalışmaları özetledi.

Bu haber toplam 3395 defa okunmuştur
İlgili Haberler