1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Avukatlara düzenli çalışma, etkin denetim…
Avukatlara düzenli çalışma,  etkin denetim…

Avukatlara düzenli çalışma, etkin denetim…

Baro Konseyi ve Mahalli Barolar'ın Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi

A+A-

Avukatların düzenli ve etkili bir biçimde çalışmasının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan, Baro Konseyi ve Mahalli Barolar'ın Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 

Ayşe GÜLER

Barolar Birliği, avukatların düzenli ve etkili bir biçimde çalışması, denetim altına alınması için adım attı.

Baro Konseyi ve Mahalli Barolar'ın Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, devrim niteliğinde bir tüzük hazırladıklarını söyledi, bu çalışma ile birliğin kurumsallaşmasının sağlanacağını ifade etti.

YENİDÜZENe bilgi veren Esendağlı, “Kararların şeffaf şekilde alınmasını, Yönetim Kurulu’nun nasıl toplanacağını belirledik” dedi.

 


 

TÜZÜK NE İÇERİYOR?

 

Yönetim Kurulları en az 1 kez toplanacak…

Tüzüğe göre; Yönetim Kurulları en az ayda bir kez toplanacak. Toplantı çağrıları Başkan tarafından yapılacak.

Önceden belirlenen bir toplantının gün ve/veya saatinin değişmesi halinde

üyelere bildirim toplantı başkanı tarafından sağlanacak.

Yönetim Kurulları, toplantılarını uygun gördükleri biçimde yapabilir, erteleyebilir veya düzenleyebilecek.

Gereklilik halinde toplantılar çevrimiçi gerçekleştirilebilecek ve bu şekilde

karar alınabilecek.

 

Oylar eşit çıkarsa başkana ‘ikinci ve ayır edici’ oy hakkı…

Çalışma ile; toplantı gündemini başkan saptayacak.

 Üyelerden herhangi birinin istemi üzerine gündeme ekleme yapabilecek.

Toplantıda ortaya çıkan konular, oyçokluğu ile karara bağlanacak.

Oyların eşit olması halinde, başkanın ikinci ve ayırt edici oyu olacak.

Mahalli Baro Yönetim Kurullarında toplantıda hazır bulunan yedek üyeler de oy hakkına sahip olacak. Kararlar hazır bulunanların yarısından bir fazlası ile alınacak.

 

Raportör tutanak tutacak…

Yapılacak toplantılarda; tutanaklarının kaydedilmesi, arşivlenmesi ve toplantı sonrasında paylaşılması sorumluluğu raportör tarafından yerine getirilecek.

Yapılması karar alınan işlerle ilgili görev dağılımı ve zaman çizelgesi de tutanaklarda yer alacak.

Toplantılarda yapılan görüşmelerin tam olarak tutanağa yazılması yolunda bir karar yoksa, görüşmelerin özeti yazılacak.

Tutanaklarının bir nüshası, tutanakların tutulduğu defterde ve bu tutanakların saklanması amacıyla temin edilmiş bir hard diskte muhafaza edilecek. Üyelere de internet yoluyla gönderilecek.

Tutanaklar Barolar Birliği elektronik iletişim grubu ve/veya Barolar Birliği web sayfası vasıtasıyla avukatlarla paylaşılacak.

 

Disiplin soruşturma şikayetleri yayınlanmayacak…

Mahalli Barolarla ilgili tutanaklar sadece ilgili Mahalli Baro üyeleri ile paylaşılacak.

Öte yandan disiplin soruşturmaları veya disiplin şikayetleriyle ilgili herhangi bir husus veya ilgili kararlar yayınlanmayacak.

 

Denetim…

Bu Tüzüğe aykırı bir davranışta bulunan veya bu Tüzüğe uymayan herhangi bir Yönetim Kurulu ve/veya avukat hakkında Avukatlar Yasası’nın 17'nci madde kuralları uygulanacak.

Herhangi bir avukatın, Disiplin Kurulunun kanısınca, ahlaka aykırı bir suçtan, bir mahkeme tarafından mahkum edilmesi veya Disiplin Kurulunun kanısınca böyle bir avukatın, yüz kızartıcı, hileli veya avukatlık mesleğinin etiğine aykırı bir davranıştan ötürü suçlu olması halinde, Disiplin Kurulu:

O avukatın adının Avukatlar Sicilinden silinmesini emredebilecek.

Uygun göreceği bir süre için mesleği icra etmesini geçici olarak durdurabilecek.

Avukatın suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan aylık asgari ücretin on katına kadar para cezası ödemesini emredebilecek.

Avukata, uyarı veya kınama cezası verebilecek.

Huzurundaki işlem masraflarının ödenmesi için uygun göreceği bir emir verebilecek.

 


 

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı:

“Devrim niteliğinde bir tüzük…”

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, tüzüğün hayata geçmesi ile baro organlarının kendi çalışmalarını disiplin altına alacağını söyledi.  

Esendağlı, kurumsallaşmak için çalışma yapıldığını ifade ederek, bu tüzüğü ‘devrim’ olarak gördüğünü de belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Esendağlı, “ Kararların şeffaf şekilde alınmasını, Yönetim Kurulu’nun nasıl toplanacağını belirledik” dedi.

Esendağlı, söz konusu tüzüğün geçtiğimiz haftalarda yapılan Genel Kurul’da oybirliğiyle geçtiğini, ardından da Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

 

yd-destek-gorseli-2-078.jpg

Bu haber toplam 2096 defa okunmuştur