1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. MECLİS ‘YOĞUN GÜNDEM’LE AÇILACAK!
MECLİS ‘YOĞUN GÜNDEM’LE AÇILACAK!

MECLİS ‘YOĞUN GÜNDEM’LE AÇILACAK!

Meclis Tatili’nin sonuna gelinirken, komitelerde de ‘toplanma’ hazırlığı başladı…

A+A-

• Ekim başı açılacak Meclis’in gündeminde, CTP- UBP Hükümeti’nin programında takvimlendirdiği Seçim ve Halk Oylaması Yasası, Kamu Reformu, Belediyeler Yasası, Yurttaşlık Yasası ve Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası gibi çok önemli yasaların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından bir daha değerlendirilmek üzere geri gönderilen  ‘Siyasal Partiler Yasası’ da olacak…

• Cumhuriyet Meclisi’nin tatilin ardından ‘yeni yasama dönemi’nin açılmasına kısa bir süre kala, Genel Kurul gündemine gelecek ‘ÖNCELİKLİ’ yasalara ilişkin hazırlıklar da başladı.

Meltem SONAY

Cumhuriyet Meclisi’nin tatilin ardından ‘yeni yasama dönemi’nin açılmasına kısa bir süre kala, Genel Kurul gündemine gelecek ‘ÖNCELİKLİ’ yasalara ilişkin hazırlıklar da başladı.

Ekim başı açılacak Meclis gündeminde, CTP- UBP Hükümeti’nin programında takvimlendirdiği Seçim ve Halk Oylaması Yasası, Kamu Reformu, Belediyeler Yasası, Yurttaşlık Yasası ve Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası gibi çok önemli yasaların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından ‘bir daha değerlendirilmek üzere geri gönderilen’ Siyasal Partiler Yasası da olacak.

CTP-BG Girne Milletvekili, Hukuk, Siyasi İsler ve Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Fazilet Özdenefe, Meclis Genel Kurulu’na gelecek yasalar ve komite gündemleriyle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Hükümet değişikliği ile komitelerin de üye yapılarının değiştiğine işaret eden Özdenefe, gündemlerdeki yasalarla ilgili çalışmalara başlamak üzere, bu hafta itibarıyla komitelerin toplanmaya başlamasının da öngörüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı’ndan dönen Siyasal Partiler Yasası…

Milletvekili transferini zorlaştırmak, siyasal partilere mali anlamda denetimi sağlamak gibi birçok düzenleme içeren ve Meclis’ten ‘OYBİRLİĞİ’ ile geçen Siyasal Partiler Yasası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından ‘bir daha değerlendirilmek üzere’ geri gönderilmişti.

Akıncı, Siyasal Partiler Yasası’nda düzenlenen, ‘Son milletvekilliği seçiminde milletvekili çıkaramamasına karşın, bir milletvekili çıkarmış gibi katkı alacak %3 oy alan siyasi partilerin, Meclis’te temsil edilen siyasi partilere her yıl bir defada ödenecek katkı payının %15’lik dilimden faydalanmamasının YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ istemişti.

Akıncı ayrıca, son milletvekilliği seçiminde milletvekili çıkaramamasına karşın, bir milletvekili çıkarmış gibi katkı alacak %3 oy alan siyasi partilerin, yasada öngörüldüğü şekilde ‘bir sonraki seçimden sonra’ değil, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yani gerçekleştirilen son milletvekili seçimine göre ‘HEMEN’ katkı payı almasını da istemişti.

Milletvekili Fazilet Özdenefe, yasanın yeniden Genel Kurul gündemine geleceğini ve Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği noktaların değerlendirileceğini belirtti.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı’nın ‘bir daha görüşülmek üzere’ gönderdiği yasa, Meclis üye tam sayısının, yani en az 26 milletvekilinin evet oyu ile tekrar onaylanarak Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı’nda onaylanarak yürürlüğe girer.

Sıra ‘Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda…

Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü, Siyasi Partiler, Seçim ve Halk Oylaması yasalarını görüşmek üzere oluşturulan Meclis Komitesi’nin gündeminde SEÇİM VE HALK OYLAMASI YASASI olduğuna işaret eden Özdenefe, “Şu anda CTP olarak iki alternatif taslağımız var diğer partilerin de çalışmaları var. Komite oturumlarına başlar başlamaz yasa çalışması üretecek, hazırlanan tasarı Genel Kurula sevk edilecek” şeklinde konuştu.

Asıl hedefi TEK SEÇİM BÖLGESİ olan yasa çalışması, Hükümet’in de 9 aylık hedefleri arasında programına girmişti.

Bilişime ilişkin yasaya detaylı çalışma…

Hukuk Komitesi gündeminde ‘Bilişim’le ilgili bir düzenlemede olduğuna işaret eden Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, ülkede hiçbir düzenlemenin olmadığı bu konuyla ilgili teknik ve detaylı bir çalışma gerektiğinin altını çizdi.

İlk etapta en acil ihtiyaca cevap verecek, en verimli çalışmaların yapıldığına değinen Özdenefe, bir süre önce düzenlenen Bilişim Adası Çalıştayı’na da komiteyi temsilen katılarak uzmanların olduğu çalıştaydan oldukça faydalanıldığını aktardı.

Milletvekili Fazilet Özdenefe bu dönemde oldukça önemli bir yasa olan Bilişim Suçları Yasası’nın da tamamlanmasını hedeflendiğini kaydetti.

Özdenefe’nin ifadeleri şöyle:
“Tasarı, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı olarak gündemimize geldi. Ancak kapsamlı bir çalışma sonucu bilişim alanındaki kuralların düzenlenmesini ve bununla bağlantılı olarak da BİLİŞİM SUÇLARI’nın düzenlenmesini hedefliyoruz. Hedefimiz bilişim alanındaki düzenlemelerin kişi hak ve özgürlüklerine, özellikle düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel insan hakları ile çatışmayacak bir şekilde yapılması”.

Ateşli silahlar ve özel güvenlik…

Ateşli Silahlar Ve Özel Güvenlik Hizmeti Yasa Tasarıları ile ilgili de Hukuk Komitesi’nin gündemine olduğuna işaret eden Özdenefe, tasarılarla ilgili ciddi bir ilerleme sağlandıği, oylamaya geçilmeden konularla ilgili belirli noktalarda daha detaylı görüş için bakanlıklara talimat verildiğini ve detaylı çalışma istendiğini aktardı.

Bu tasarıların da bakanlıklardan gelen çalışmalar ışığında komitede şekillendirileceğini ifade eden Özdenefe, hedefin kısa zamanda görüşmelerin yapılıp yasa çalışmasının tamamlanması olduğunu belirtti.

Uyuşturucu ile mücadele ve denetimli serbestlik

Meclis’te temsil edilen 4 siyasi partinin, Meclis tatilinden hemen önce ‘Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik’ getiren yasa önerisi hazırlayarak Meclis’e sunduğunu anımsatan Özdenefe, bu yasanın da bu dönem Meclis’in gündeminde olacak önemli yasalar arasında olacağını belirtti.

Yurttaşlık Yasası’ndan önce bağlı yasalar…

İçişleri Bakanlığı’nca yaklaşık bir buçuk yıl üzerinde çalışan ve bu süre içersinde değişikliklere de uğrayan ‘Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın bu dönem üzerinde yoğun olarak çalışılacağı yasalardan olduğunu ifade eden Fazilet Özdenefe, hedefin insan haklarına uygun, hakkı gelenin yurttaşlık alacağı, siyasilerin kapısında yurttaşlığın temin edilemeyecek bir sistemin yaratılması olduğuna vurgu yaptı.

Yurttaşlık Yasası’na bağlı olarak İVEDİ olarak Meclis’e gelen Yabancıların Çalışma İzinleri Değişiklik ve Daimi İkamet İzni Yasa Tasarısı’nın gündeme alınacağına işaret eden Özdenefe, “Bunlar birbirini tamamlayıcı nitelikteki yasalar. Artık yurttaşlıkların insan haklarına ve ülke koşullarına uygun düzenlenmesi en büyük hedef. Mevcut yasa bugüne kadar çok da suistimal edildi. Hükümet programında da sözünü verdiğimiz gibi Yurttaşlık ve ona bağlı yasalar bu dönemde üzerinde yoğun çalışılacak ANA yasalardan olacak” dedi.

İdari, Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi’nde öncelik KAMU REFORMU’nda!

‘Kamu Reformu’ olarak anılan, Meclis Komitesi’nde bir yılı aşkın süre çalışılan, ‘Müşavirlik’ sitemine son verirken, ‘Üçlü Kararname’ ile atamaları sadece 23 kadro ile sınırlandıran, LİYAKATA dayalı bir sistem öngöre Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, YASALLAŞMAYI bekliyor.

Yasa çalışmalarında son taslak üzerinde uzlaşıldığını ve sendikalarla görüşülüp önerilerin de alındığını ifade eden Fazilet Özdenefe, görüşlerin harmanlanıp yasanın son şeklinin verilmesinin ardından madde madde oylamayla yasa çalışmasını neticelendirme hedefinde olunduğunu aktardı.
Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nda hedef, Ekim’de Genel Kurul.

Belediyeler Yasası da İVEDİ…

‘Belediye (Değişiklik) Yasa Tasarısı’, yeni yasama yılının başlamasıyla, gündeme gelecek…  Yasa Tasarısı’nın, belediyelerin ‘özerk’ yapılarını korurken, idari yapılarını güçlendirecek, deneyim, hesap verebilirlik ve şeffaflığa dayalı birçok düzenleme içerdiğine işaret eden Özdenefe, tasarının ivedi olarak komite ele alınacağını da belirtti.

Dernekler Yasası gündeme gelecek!

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde Veteriner Hizmetleri Yasası’nın olduğuna ve geçtiğimiz dönem görüşülmeye başlandığına işaret eden Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, komitenin hedefinin en kısa sürede bu yasa ile ilgili çalışmaların tamamlanıp Ekim ayın Genel Kurul’a sevki olduğunu kaydetti.

Komite’nin bu yasanın hemen ardından ‘Dernekler Yasası’nı gündeme alacağı bilgisi paylaşan Özdenefe, “Şu anda gündemdeki çok eski bir yasa… Mevcut yasaya göre yurttaş olmayanlar dernek dahi kuramıyor. Hedef, AB normları çerçevesinde önemli düzenlemeler içeren yasanın hayata geçmesi” şeklinde konuştu.

Kamu Hizmeti Komisyonu için TASLAKLAR değerlendirilecek…

Hükümet Programı’nda 9 AY içerisinde yenileneceği belirtilen KAMU HİZMETİ KOMİSYONU YASASI da bu dönem Meclis gündeminde olan önemli yasalardan.

İstihdamların demokratik, şeffaf ve adil yapılması için ‘Kamu Hizmeti Komisyonu’na yönelik yeni yasa tasarısı gündemde. Hem Cumhurbaşkanlığı, hem de hükümetin büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi ‘yasa taslağı’ önerisi hazırladı. Ulusal Birlik Partisi’nin de bir taslak sunması bekleniyor. Hükümet, tüm taslakları değerlendirerek bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Kamu Yönetimi’nin iyileştirilmesinde ‘en önemli adımlardan biri’ olarak görülen ‘Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi’ ile ilgili çalışmaların taslaklar üzerinden yürütüleceğini kaydeden Özdenefe, yasanın Hükümet Programı’nda taahhüt edildiği gibi 9 ay içerisinde yasallaşacağını kaydetti.

İstihdama düzenleme!

Kamunun tüm birimlerinde istihdamı düzenleyecek yasa için de çalışmaların başladığını ifade eden Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, adilane istihdamların güvence alınması, partizanlıktan arınmış kriterlere bağlı münhalli, yazılı sınavlı bir istihdam sistemi için yasal çalışmanın hayata geçirileceğini kaydetti.

Mülteci Hakları Derneği Yasa Değişikliği Talebi…

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin geçtiğimiz dönem 4 partiden birer milletvekilinin imzası ile Meclis’e sunulduğunu ve iki kez genel görüşmesinin de yapıldığını anımsatan Özdenefe, Mülteci Hakları Derneği’nin de talebi doğrultusunda Meclis’teki yasanın, mevcut yasaya göre mültecilerin ülkeye gelmeleri durumunda sorgusuz sualsiz geri göndermelerine esneklikler getirmeyi öngördüğünü kaydetti.

“Şu anda çok kati bir şekilde bu insanlar derhal geri gönderiliyor, göçmen mi mülteci mi olduklarına bakılmaksızın hayati tehlikeleri olsa dahi gönderiliyor ”diyen Özdenefe önerinin, hayati tehlikesi olan mültecilerin bu yönde talepleri olması durumunda, durumları değerlendirilinceye kadar burada kalmalarına ilişkin düzenleme içerdiğini belirtti.

Özellikle sıcak çatışma, ciddi şekilde hayati tehlike bulunan bölgelerden gelenler için esneklik öngören yasa önerisinin Hukuk Komitesi gündeminde olduğunu belirten Özdenefe, önerinin mültecilerin hemen gönderilmeden araştırma ve değerlendirilme yapılabilmesi için baş muhaceret memuruna yetki verilmesini öngördüğünü ifade etti.

Özdenefe, öneride çocuklar için ayrı madde olduğu gibi, mültecilerin durumunun değerlendirilene kadar belirli bir süre ülkede kalması için insancıl bir izin de içerdiğini aktardı.

Bu haber toplam 2766 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler