1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. ‘DÖNÜŞÜM’ TASLAĞI HAZIR
‘DÖNÜŞÜM’ TASLAĞI HAZIR

‘DÖNÜŞÜM’ TASLAĞI HAZIR

2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağı hazır, gözler Türkiye ile sürdürülecek müzakere sürecinde

A+A-

Türkiye ile KKTC arasında 2019 ile 2021 yıllarını kapsayacak, Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Protokolü’nün zemini oluşturacak 2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağı çalışmaları tamamlandı.

 

Ayşe GÜLER

Türkiye ile KKTC arasında 2019 ila 2021 yıllarını kapsayacak, Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Protokolü’nün zemini oluşturacak, 2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağı çalışmaları tamamlandı.

Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan ve bugünkü Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi beklenen taslak çalışmada, kamudan yerel yönetime, sağlıktan eğitime, turizmden tarıma kadar birçok sektöre yönelik hedefler madde madde sıralandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye ile imzalanacak 2019-2021 Protokolü’ne yönelik karşılıklı görüşmelerin Eylül ya da Ekim’de başlayacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Denktaş, Sosyal ve Ekonomik Konsey tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program Taslağı’na göre de çalışmaların süreceğini açıkladı.

Taslak çalışmaya göre; Kamu Reformu çalışmaları sürdürülecek, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı yasallaşacak.

 

Taslak çalışmaya göre Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı yasallaşacak, sağlıkta tam gün hizmete, belediye sayılarında azaltılmaya gidilecek

 

Üçlü kararnameler daraltılacak, işe alma ve terfi mekanizmalarında liyakatin esas alınacak, uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi geliştirilecek.

Sağlıkta tam gün hizmete geçileceği, belediye sayılarında azaltılmaya gidileceğine yer verilen taslakta; yeni taş ocağı izni verilmeyeceği, mevcut sayıda azaltılmaya gidileceği, tarımda özerk Su Kurumu’nun oluşturulacağına işaret ediliyor.

Öte yandan Telekomünikasyon Dairesi ile limanların kamu-özel işbirliği modeliyle yeniden yapılandırılacağı, KIB-TEK’in fonksiyonlarına ayrıştırılacağına da taslak çalışmada dikkat çekiliyor.

HEDEFLER MADDE MADDE SIRALANDI… Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan ve bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesi beklenen taslak çalışmada, kamudan yerel yönetime, sağlıktan eğitime, turizmden tarıma kadar birçok sektöre yönelik hedefler madde madde sıralandı.

 

Sürdürülebilir ve rekabet edebilir ekonomik yapı vurgusu…

Taslak çalışmada; sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlarken, istihdamı artırarak, gelir dağılımının iyileştirmesi hedefleniyor.

Mali disiplinin sürdürülebilir olması, yurt içi tasarrufları artırarak, makroekonomik istikrarı güçlendirmek amaçlanıyor, bütçe disiplininin devam ettirileceği, gelirler politikasıyla da bu duruşun destekleneceğine vurgu yapılıyor.

 

TASLAK ÇALIŞMADAN:

 • Telekomünikasyon Dairesi KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİNDE yeniden yapılandırılacak.
 • Mevcut belediye sayısı AZALTILACAK.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal yapısı TAMAMLANACAK, Kadın Sığınma Evi ya da Şiddet Önleme ve Denetleme Merkezi FAALİYETE GEÇECEK.
 • Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı YASALLAŞACAK, üçlü kararnameler daraltılacak.
 • Kooperatifler YENİDEN YAPILANDIRILACAK, denetim ve izlenme sistemleri güçlendirilecek.
 • 18-35 yaş arası KKTC yurttaşlarının istihdamına yönelik istihdam TEŞVİK POLİTİKALARI GELİŞTİRİLECEK.
 • İşyeri DENETİMLERİ artırılacak,  ölümlü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü ile ilgili olarak TÜZÜK REVİZE EDİLECEK.
 • Sağlıkta hekimler ve diğer sağlık çalışanları TAM GÜN HİZMET VERECEK, mesai sonrası devlet hastanelerinde özel hasta bakma prosedürleri kamu sağlık kurumlarında uygulanacak.
 • Lefkoşa’ya YENİ HASTANE çalışmaları tamamlanacak
 • Güzelyurt ve İskele’ye YENİ HASTANE YAPILACAK.
 • Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına tiyatro binası kazandırılacak.
 • ÖZERK SU KURUMU kurulacak.
 • Okul öncesi eğitim İKİ YILA ÇIKARILACAK.
 • Yeni taşocağı açılmasına ve mevcut taş ocaklarının büyütülmesine izin verilmeyecek; sayıda azaltılmaya gidilecek.
 • Sürüş ehliyeti sınav sistemi AB standartlarında yapılacak.
 • Mağusa Limanı, Girne Turizm Limanı, Girne Antik Limanı, mevcut ve yeni yat limanları kamu-özel işbirliği modeliyle yeniden yapılandırılacak.
 • KIB-TEK fonksiyonlarına ayrıştırılacak.

 

 

Yerel yönetimler…

Belediye sayıları azaltılacak, bütçede disiplin sağlanacak

Taslak çalışmaya göre; mali sıkıntılarla gündemden düşmeyen yerel yönetimlerde demokratik, çağdaş, özerk yönetim hedefleniyor.
Belediyeler Yasası’nın günün koşullarına göre yeniden düzenleneceği çalışmada vurgulanıyor.

Bütçe sistemlerinde reform…

Taslak çalışmada; coğrafi temelli yerel yönetimlerin oluşturulacağı, mevcut belediye sayısının azaltılması için çalışma başlatılacağına vurgu yapılıyor.
Bununla birlikte bütçe disiplinin oluşturulması, belediyelerin bütçe sistemlerinde reforma gidileceğe de ifade ediliyor.

Beşeri kaynaklar…

Taslak çalışmada; çocukların gelişimine özel önem verileceği, onların okul öncesi ve okul döneminde en iyi şekilde yararlanmaları sağlanacağı vurgulanıyor.
Aile Yasası uygulamalarının izleneceği, ilgili yasaların Aile Yasa’sı ile uyumlaştırma çalışmalarının hızlandırılacağı, ana-çocuk sağlığı, doğum öncesi ve sonrası izinler, kadın ve çocuklar lehine yeniden düzenlenerek etkinleştirileceği de taslak da yer alıyor.
Ayrıca alkol ve madde bağımlıları için rehabilitasyon merkezi oluşturulacağı belirtiliyor.

Kadına yönelik şiddete karşı yasal koruma…

Öte yandan kadına yönelik şiddete karşı yasal koruma sağlanması ve yasaların etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal yapısının tamamlanmasının sağlanacağı, hazırlanacak Ulusal Eylem Planı çerçevesinde de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili ve planlı politika izleneceği, Kadın Sığınma Evi ya da Şiddet Önleme ve Denetleme Merkezi’nin faaliyete geçirileceği taslak programda yer alıyor.

İdari Örgütlenme…

Kamuda etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı!...

Taslak çalışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise kamu yönetimine yönelik çalışmalar…
Buna göre; kamu yönetiminin etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir yapıya kavuşturulması için Kamu Reformu çalışmalarının sürdürüleceği, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın yasallaşacağı vurgulanıyor.
Üçlü kararnamelerin daraltılacağı, işe alma ve terfi mekanizmalarında liyakatin esas alınacağı, uygulanmakta olan performans değerlendirme sisteminin geliştirileceği, çalışanların çalışma koşullarının iyileştirileceğine de taslak da yer veriliyor.

Kamu işlemlerinde otomasyon dönemi…

Detaylı bilgilerin paylaşıldığı çalışmada; her bakanlıkta planlama ve koordinasyon biriminin kurulacağı, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik mekanizmalar da geliştirileceği belirtiliyor.
“E-devlet” hedefi paralelinde kamu işlemlerinde otomasyon kullanımının yaygınlaştırılacağı, her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği işlevsel ve sağlıklı bir veri tabanının oluşturulacağı da taslak da ifade ediliyor.  
Daire ve hizmet birimlerine ait yürürlükteki Teşkilat Yasaları’nın, gözden geçirilerek düzenleneceği, icra, tapu ve benzeri konulardaki tıkanıklıkların aşılmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin tamamlanacağı, kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin de hayata geçeceğine değiniliyor.

Kooperatifçilik…

Yeniden yapılandırma, denetim ve izleme sistemi…

Taslak çalışmaya göre; kooperatifler yeniden yapılandırılacak, denetim ve izlenme sistemleri güçlendirilecek. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği bünyesinde Risk Merkezi kurulacak, kooperatifler tarafından doğrudan KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’ne aktarılacak raporlar Mukayyitlikteki Risk Merkezi’ne de gönderilecek. Kooperatiflerin her ay düzenli olarak Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne gönderdiği bilanço ve kar-zarar hesapları Mukayyitlik bünyesinde Gözetim Sistemi ile ilgili kurulan merkezde elektronik ortamda toplanacak. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük ve orta boy işletmeler ile Eko-Agro turizm işletmelerinin, kooperatif yapıları altında toplanması sağlanacak.
Mevcut balıkçılık kooperatifleri güçlendirilerek. Ekonomik yararlılığı ortadan kalkmış olan durgun kooperatiflerin tasfiye işlemlerine devam edilecek.

İskan…

Taşınmaz Mal Komisyonu’na yeni ve makul finansman modeli

Taslak çalışmaya göre; İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası çerçevesinde devam eden işlemler İskan Komitesi tarafından sonuçlandırılacak.
Bununla birlikte ilçe, köy ve mahallelerin sayısal haritaları oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Dairesi’ne bağlı tapu amirlikleri on-line sistemle birbirlerine bağlanacak, tüm işlemler her yerden yapılacak.
Ayrıca bugüne kadar dağıtımı yapılan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanacağı, sosyal konut projelerinin hayata geçirileceği taslakta yer alıyor.  
Taslak çalışmada; Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yeni ve makul bir finansman modeli ile desteklenmesi için tedbir alınacağı, başvuruların çok daha hızlı sonuçlandırılacağı da ifade ediliyor.

Fiziki plan…

Öte yandan ilçelerin ve emirname bölgelerinin imar planları çalışmaları Ülkesel Fiziki Plan kapsamında yeniden gözden geçirilerek ve kamu yararı gözetilerek sonuçlandırılacağı, imar planlarının hayata geçirileceği kaydediliyor.

Çevre…

Taslak çalışmada; Girne Dağları ve Akdeniz foklarının yuvalama alanları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edileceği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılacağına işaret ediliyor.
Katı atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı, Katı Atık Yönetim Planı’nın revize edileceğine işaret ediliyor.
Ayrıca, ülke genelindeki tüm çöp alanları kapatılarak rehabilite edileceği, rehabilite edilen Dikmen Çöp Alanı’nın yönetiminin sağlanacağı, ülkenin tüm kıyılarını ilgilendiren Kıyı Yönetim Planı’nın hazırlanacağı taslak çalışmada yer alıyor.
Taslak çalışmaya göre; tüm derelerin konumları haritalandırılacak, Derelerin Korunması Yasası değiştirilecek, Çevre Yasası altında öngörülen tüzüklerin tamamlanması için çalışmalara devam edilecek, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları sürdürülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik…

Taslak çalışmada çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ile tam uyum sağlanacağına vurgu yapılıyor.
Yerel işgücünün, işgücü piyasasına katılımının artırılacağı,  yabancı işgücü ihtiyacını asgari düzeye indirebilmek için, sektörlerin taleplerine yönelik işgücü sertifika programlarının yapılacağı taslakta yer alıyor.  
Ayrıca 18-35 yaş arası KKTC yurttaşlarının istihdamına yönelik istihdam teşvik politikalarının geliştirileceği, engellilerin işgücü piyasasında desteklenip istihdam edilmesi için gerekli önlemlerin alınacağına işaret ediliyor.
İşyeri denetimlerinin artırılacağı,  ölümlü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü ile ilgili olarak tüzüğün revize edileceği kaydediliyor.
Öte yandan asgari ücretin, kişilerin eğitim durumuna göre belli oranlarda artırılmış miktarının ücret olarak verilmesi koşuluna bağlı olarak işverenlerin Sosyal Güvenlik yatırımlarının tümünün iade edileceğine işaret ediliyor.
Burada kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılarak erkeklere göre daha uzun süre teşvik verilmesine devam edileceğine yer veriliyor.

Sağlık…

Tam gün hizmet dönemi…

Sağlıkta ise Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilerek, sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanının birbirinden ayrıştırılması hedefleniyor.
Kamu hastanelerinde ilaç dağıtımının durdurulacağı, anlaşmalı özel eczanelerden ilaç temin edilmesi sağlanacağı taslak çalışmada ifade ediliyor.
Ayrıca hekimlerin ve diğer sağlık çalışanları tam gün hizmet verecek, mesai sonrası devlet hastanelerinde özel hasta bakma prosedürleri kamu sağlık kurumlarında uygulanacağına işaret edilirken, kamu sağlık çalışanlarına performanslarına göre döner sermayeden pay verileceği kaydediliyor.

Hastalara kendi bölgelerinde sağlık hizmeti…

Sağlıkta perifer hastanelerin yeniden yapılandırılması, hastaların kendi bölgelerinde sağlık hizmeti alabilmesi hedefleniyor.
Otomasyon sisteminin, sağlık merkezleri, özel klinik ve hastaneleri, eczaneleri ve laboratuvarları, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ataşeliklerini de kapsayacağı, Sosyal Güvenlik Yasası ile Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacağı taslak çalışmada yer alıyor.

Tıp öğrencilerine yönlendirme…

Taslak çalışmaya göre; tıp fakültelerinde okuyan öğrencilerin acil hekimliği, onkoloji, adli tıp ve nefroloji gibi hekim ihtiyacı bulunan alanlara yönlendirilmesi için çalışma yapılacak.
Akıl Hastalıkları Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacak ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin iyileştirilmesine öncelik verilecek. Alkol ve madde bağımlıları için tedavi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma merkezi kurulacak. Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nun Kanser Tarama Projesi ve Sağlık Yaşam Polikliniği Projelerinin hayata geçirilmesi sağlanacak. İlaç fiyatlarının aşağı çekilebilmesi ve kullanım miktarlarının kontrol edilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Güzelyurt ve İskele’ye yeni hastane…

Lefkoşa’ya yeni hastane çalışmalarının tamamlanacağı, Güzelyurt ve İskele’ye de yeni hastane yapılacağı taslakta yer alıyor. Tüm hastane ve sağlık merkezlerindeki kadrolar güçlendirileceği, eksiklikler giderilerek, eski cihaz ve ekipmanların yenileceği, tüm devlet hastanelerinde randevu sistemine geçileceğine işaret ediliyor.

Kültür…

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına tiyatro binası

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın saptanması ile ilgili çalışmalar geliştirilecek.
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında eğitim, kültür ve sanat alanında sürdürülmekte olan işbirliği güçlenerek, devam edecek.
Telif haklarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.
Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanelerinin daha çağdaş koşullarda hizmet sunması sağlanacak
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına tiyatro binası kazandırılacak.

Spor…

Federasyonlarda, uluslararası standartlara uygun yapı hedefi

Öte yandan spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, spor federasyonlarının, uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın değişiklik yapılması, Lefkoşa’da atletizm kompleksinin hayata geçirileceği taslak çalışmada ifade ediliyor.

6-18 yaş aralığındaki öğrencilere spor yapma alışkanlığı…

Taslak çalışmaya göre ayrıca yaz döneminde 6-18 yaş aralığındaki öğrenci gruplarına spor yapma alışkanlıklarının geliştirilmesi için rekreasyon faaliyetleri organize edilecek. Sporcu yetenek seçimi programı uygulanarak yetenekli çocukların seçimi ve program eşliğinde takip edilmeleri sağlanacak.
Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na göre üç yılda bir yapılması gereken spor şurası 2018 yılı içerisinde yapılacak. Engelli vatandaşların spor alanlarında daha uygun koşullarda faaliyet gösterebilmeleri sağlanacak.

Eğitim…

Taslak çalışmada; yükseköğretimdeki öğrenci sayısı ve kalitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulanıyor.
2018 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Çalıştayı’ndan çıkacak raporun bu alanda yapılacak çalışmalara yön vereceği, yükseköğretime geçiş modeli yaratma konusundaki çalışmaların yoğunlaştırılacağına işaret ediliyor.
Bu bağlamda 3.ülke uyruklu öğrencilerin KKTC üniversitelerine kayıt kabul kriterlerini belirleyecek mevzuat düzenlemesinin kısa sürede yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
Öte yandan burs uygulamalarında 2018-2019 Eylül dönemi başvuruları için ilk kez online başvuru kabul edileceği, Yükseköğretim Yasası’nın iyileştirileceği, yükseköğretim stratejik planı hazırlanacağı çalışmada kaydediliyor.

İlk ve ortaöğretim…

İlk ve ortaöğretimde eylem planı hazırlanacağı, E- Devlet Projesi kapsamında E- Okul Projesi için çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor.
Orta eğitimde, mesleki-teknik öğretime ağırlık verileceği, Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin kurulacağına işaret ediliyor.
Ayrıca İlk ve orta dereceli okullardaki öğretim programlarının çağdaş eğitim anlayışına uygun olarak güncelleneceği taslak çalışmada yer alıyor.  

Okul öncesi eğitim 2 yıla çıkarılacak…

Taslak çalışmada okul öncesi eğitimin iki yıla çıkarılması öngörülüyor.
Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okul öncesi, ilk ve orta eğitim kurumları içinde özel eğitim verecek özellikli derslikler ve özel eğitim veren okulların geliştirileceği de kaydediliyor.

Gençlik…

Yeni gençlik merkezlerinin açılması, KKTC gençlik profili profilinin belirlenmesi taslaktaki önemli ayrıntılar arasında...
Ayrıca engelli gençlerin de sosyal, kültürel ve sportif yaşamda yerini almaları, kırsal kesimde yaşayan gençlerin sportif ve kültürel alanlarda daha çok yer alabilmesi için adım atılacağı taslak çalışmada ifade ediliyor.

Ulaştırma…

Trafikte hedef güvenliği artırma, kazaları azaltma

Her yıl onlarca kişinin trafikte hayatını kaybetmesi göz önüne alınarak, trafikte güvenliği artırılması, kara noktaların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Taslak çalışmada elektronik denetim sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılacağı, Ana Trafik Yönetim Sistemi Merkezi’nin kurulacağı ifade ediliyor.
Ayrıca sürüş ehliyeti sınav sisteminin AB standartlarında yapılacağı, toplu taşıma sisteminin oluşturulacağı da taslak çalışmada yer alıyor.

Limanlarda kamu-özel işbirliği…

Öte yandan Limanlar Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma) Esasları Yasası’nda değişiklik yapılacağı,
Mağusa Limanı, Girne Turizm Limanı, Girne Antik Limanı, mevcut ve yeni yat limanları kamu-özel işbirliği modeliyle yeniden yapılandırılacağı çalışmada dikkat çekiyor.

Telekomünikasyon ’da kamu-özel işbirliği…

Taslak çalışmada Telekomünikasyon ’un altyapısının ve hizmetleri kamu-özel işbirliğinde yeniden yapılandırılacağına vurgu yapılıyor.
Bununla birlikte Bilişim Suçları Yasası, ArGe Yasası, E-Ticaret Yasası ile Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Kameralı Güvenlik Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Turizm…

Turizmde; kaynakların verimli ve etkin şekilde kullanımının sağlanacağı ifade ediliyor.
Taslak çalışmaya göre; turizm bölgelerinde yarım kalmış veya inşaatına hiç başlanmamış yatırımların tamamlanması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.  
Eco, agro turizm modellerinin destekleneceği, sağlık turizminin altyapısı oluşturulacağı da taslak çalışmada yer alıyor.
Taslakta; turizm tesislerinde yerli ürün kullanımının etkinleştirilmesi, sektördeki teşvik yöntemlerinin yeniden alınacağı vurgu yapılıyor.
Turizm Gelişim Planı’nın uygulamaya konacağı da taslak çalışmada yer alıyor.

Tarım…

Öte yandan tarımda ise Entegre Tarım Bilgi Sistemleri’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacağı, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Hayvan Kayıt Sistemi kurulacağı,  tarımsal desteklerin Entegre Kayıt Sistemi’ne göre verileceği ifade ediliyor.
Hellim üretimi ve ticaretinin AB standartlarında yapılacağına taslakta yer alıyor.
Taslak çalışmada Hayvan Sağlığı, Halk sağlığı ve çevre güvenliği çerçevesinde hayvansal atıkların bertarafına yönelik sistem kurulacağı ifade ediliyor.
Ayrıca iyi tarım uygulamaları geliştirilerek, sertifikalı üretim özel olarak desteklenecek. Gıda ve yem güvenliği konuları tek otorite olarak Tarım Bakanlığı bünyesinde toplanacağı, üretimden tüketime kadar geçen tüm süreçlerde, AB ve uluslararası standartlara uygun gıda ve yem güvenliği sağlanacağına taslakta yer veriliyor.
Yangınlara kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alınması amacıyla “yangın koruma ve yangına müdahale sistemi” kurulacağı da ifade ediliyor.

Sanayi…

Taslak çalışmada büyük Organize Sanayi Bölgesi Projesi hayata geçirileceği ifade ediliyor.
Sanayi Bölgeleri’ndeki altyapı eksiklikleri ile ilgili tedbir alınacağı, yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinde sektöre göre gruplaşmayı sağlayacak yerleşim planları oluşturulacağı belirtiliyor.
Sanayi Envanterinin tamamlanacağı,  Sanayi Sicil Yasası’nın yürürlüğe gireceği, ayıca “KKTC Sanayi Stratejisi” raporunun uygulanmasına başlanacağı da çalışmada yer alıyor.
Taslak çalışmada; yerel ürün kullanımını destekleyici mevzuatın düzenleneceği, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının destekleneceğine vurgu yapılıyor.
KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM)’in kurumsal yapısını güçlendirileceği,  KKTC Kalkınma Bankası Yasası’nda düzenleme yapılacağı da çalışmada yer alıyor.

Taş ocakları: Yeni izin yok, mevcudu azaltma yolu…

Taslak çalışmada, ülkenin kanayan yarası haline gelen taş ocaklarına yönelik de hedefler yer alıyor.
Buna göre; yeni taşocağı açılmasına ve mevcut taş ocaklarının büyütülmesine izin verilmeyeceği, mevcut taş ocağı sayısının da azaltılacağı çalışmada ifade ediliyor.
Taş ocaklarının doğaya yeniden kazandırılması çalışmaları yanında ürün kalitesinin de kontrol altına alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı da çalışmada dikkat çekiyor.
Taslak çalışmada bu konudaki denetim sistemi yasal mevzuat temelinde etkinleştirileceğine de dikkat çekiliyor.

Enerji …

Taslak çalışmada; elektrik maliyetlerini düşürücü, arz güvenliğini ve çeşitliliğini sağlayıcı, yenilenebilir enerji yatırımlarının dolu kota kısıntını ortadan kaldırıcı ve karşılıklı elektrik alış verişini sağlayacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti enterkonnekte sistemine bağlanmayı sağlayacak elektrik kablosu projesi için yapılan çalışmalar ilerletileceğine yer veriliyor.
Yenilebilir Enerji Yasası ve tüzüklerinin gözden geçirileceği,  elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında kayıp/kaçakların asgari seviyeye indirilmesine yönelik çalışmaların süreceği ifade ediliyor.  
KIB-TEK’in yeniden yapılandırılacağı, kurumun fonksiyonlarına ayrıştırılmasıyla gerçek anlamda maliyet analizinin yapılmasının sağlanacağı taslak çalışmada dikkat çekiyor.
Ayrıca taslak çalışmada ülkeye ithal edilen akaryakıtın ithalinden tüketimine kadar geçen her safhada denetim alt yapısı geliştireceği, yakıtların kalite kontrolünün daha etkin yapılacağına yer veriliyor.

Özerk Su Kurumu…

Taslak çalışmaya göre; Su Yönetim Yasası’nda yasal düzenlemeler yapılacak, Su Havzaları Yönetim Planı hazırlanacak.
Bununla birlikte Özerk Su Kurumu kurulacak ve Su İşleri Dairesi de yeniden yapılandırılacak.
Ayrıca Su Temin Projesi kapsamında TC’den gelen suyun işletilmesine ilişkin projenin ihale dosyası hazırlanacak ve bunların değerlendirilmesi sırasında Merkezi Yönetimin, Su İşleri Dairesi’nin, Belediyelerin ve KTMMOB’un görüşleri dikkate alınacak.
Güzelyurt Akiferi izlenecek, su potansiyelinin belirlenebilmesi için mevcut su kuyuları envanterinin çıkarılacak.
Türkiye’den gelen suyun tarımsal alanda sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla bölgesel sulama projeleri geliştirileceği de taslak çalışmada yer alıyor.

İnşaat…

İnşaat sektöründe ise Planlama ve İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi ile Telekomünikasyon Dairesi güçlendirilmesi hedefleniyor.
Yapılaşmaya müsait olmayan alanların önceden belirleneceği, imar izinlerinin ve emirnamelerin ülkesel fiziki plan çerçevesinde tespit edileceği taslak programda yer alıyor.
Taslak çalışmada işçi sağlığı ve iş güvenliği sağlanması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılacağı, inşaat sektöründe mesleki-teknik eğitime önem verileceği ifade ediliyor.
Ayrıca izinsiz yapılaşmayı önleyecek ve yapı güvenliği geliştirileceğine de vurgu yapılıyor.

Ticaret…

Taslak çalışmaya göre; ithalat ve ihracat rejimleri yeniden gözden geçirilerek; bürokrasiyi azaltıcı, yerli üretimi destekleyici politikalar geliştirilecek.
Ayrıca Metroloji (Ölçü ve Ölçü Aletleri) Yasası’nın alt mevzuatlarıyla beraber alt yapısı oluşturulacak.
Kıbrıs Türk İhracatçılar Meclisi (KTİM) oluşturulacak.

 

DENKTAŞ: “KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER EYLÜL YA DA EKİMDE”… YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, protokole yönelik karşılıklı görüşmelerin Eylül ya da Ekim’de başlayacağını söyledi, Sosyal ve Ekonomik Konsey tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program Taslağı’na göre de çalışmaların süreceğini açıkladı.

 

Maliye Bakanı Serdar Denktaş:
“Karşılıklı görüşmeler Eylül ya da Ekim’de başlayacak”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye ile imzalanacak 2019-2021Protokolü’ne yönelik karşılıklı görüşmelerin Eylül ya da Ekim’de başlayacağını söyledi.
YENİDÜZEN’e bilgi veren Denktaş, Sosyal ve Ekonomik Konsey tarafından Orta Vadeli Program Taslağı’nın hazırlandığını, bu taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Yerel seçimlerin yanı sıra Türkiye’deki seçim nedeniyle protokol görüşmelerinde ‘durağan’ bir döneme girildiğini ifade eden Denktaş, “Bu taslak üzerinde çalışacağız, son rötuşları yapacağız. Değişiklik gerekirse de yapacağız” dedi.
Denktaş, seçim ortamı içerisinde görüşmeleri daha ileriye taşımaya ne bizim ne de Türkiye’nin hazır olmadığını söyleyerek, “Eylül-Ekim’e kadar kendi hazırlığımızı yapacağız, çalışmaları tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

 

yeniduzen-satin-aliniz-520.jpg

 

 

Bu haber toplam 1941 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler