1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KTÖS: Kolej giriş sınavları vazgeçilmez midir?
Yol yok, alt yapı yok, Bakanlar Kurulu kararı var!

Yol yok, alt yapı yok, Bakanlar Kurulu kararı var!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, alt yapıdan yoksun, çöp ve molozların döküldüğü Minareliköy’deki yaklaşık 6 dönümlük araziyi ‘SANAYİ BÖLGESİ’ ilan etti, ancak bölgede ne alt yapı var, ne de yol…

A+A-

Seçim yasaklarında son viraja girildi, kırsal kesim arsalarından sonra sanayi bölgeleri dağıtımı için adım atıldı. UBP-DP Azınlık Hükümeti, alt yapıdan yoksun, çöp ve molozların döküldüğü Minareliköy’deki yaklaşık 6 dönümlük araziyi ‘SANAYİ BÖLGESİ’ ilan etti, ancak bölgede ne alt yapı var, ne de yol…

‘GENEL YERLEŞME PLANI’ BAKANLIK YETKİSİNDE!... Yasa,  Organize Sanayi Bölgesi’nin genel yerleşme planının Bakanın koordinasyonu ile hazırlandığı da belirtirken,  tüm sorumluluğu ilgili bakana yani Ekonomi Bakanlığı’na veriyor.

PLANIN NE OLDUĞU, YASADA AÇIKÇA İFADE EDİLMİYOR.. Arazinin parsellenmesi, alt yapılar, elektrik, su- telefon tesisatları ve bölgeye kurulacak bina tipleri ile ilgili kuralların, ‘genel yerleşme planı’ içerisinde belirlense de ‘genel yerleşme planının’ ne olduğu ise Yasa’da açıkça ifade edilmiyor.

Ayşe GÜLER

Seçim yasaklarında son viraja girildi, ‘kırsal kesim’ arsalarının ardından ‘sanayi bölgeleri’ dağıtımı için adım atıldı.

UBP-DP Azınlık Hükümeti, alt yapıdan yoksun, çöp ve molozların döküldüğü Minareliköy’deki yaklaşık 6 dönümlük araziyi ‘SANAYİ BÖLGESİ’ ilan etti.

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar; 6 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Herhangi bir planlama yapılmadan Minareliköy’de organize sanayi bölgesinin ilan edilmesi, gözleri ilgili yasaya çevirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, bu bölgelerin kurulması, sınırlarının saptanması ve mevcut sanayi bölgesi sınırlarının saptanarak, değiştirilmesinin BAKANIN ÖNERİSİ sonrasında BAKANLAR KURULU kararı ile belirlendiğine işaret ediyor.

Yasa,  Organize Sanayi Bölgesi’nin genel yerleşme planının Bakanın koordinasyonu ile hazırlandığı da belirtirken,  tüm sorumluluğu ilgili bakana yani Ekonomi Bakanlığı’na veriyor.

Arazinin parsellenmesi, alt yapılar, elektrik, su- telefon tesisatları ve bölgeye kurulacak bina tipleri ile ilgili kuralların, ‘genel yerleşme planı’ içerisinde belirlendi yasada yer alıyor.

‘Genel yerleşme planının’ ne olduğu ise Yasa’da açıkça ifade edilmiyor.

Karar ne diyor?

Kararda şu ifadeler yer alıyor: Bakanlar Kurulu, Minareliköy pafta/harita S.30.C.04.C.02 Ada 172’de 3 numaralı özel kurallar altında KKTC adına kayıtlı parselin, KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)’nci fıkrasının (b) bendi ve (3)’ncü fıkrası ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4’ncü maddesinin (1)’nci fıkrası uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması, eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi, kullanım amacına yönelik olarak Şehir Planlama Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve ilgili dairelerden uygunluk görüşü alınması koşulu ile Sanayi Bölgesi ilan edilerek Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.


YASA NEYE İŞARET EDİYOR?

Önce Bakan önerisi, sonra Bakanlar Kurulu kararı!

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, yeni organize sanayi bölgesi kurulmasıyla ilgili sürece ve izlenecek yasal yollara açıkça işaret ediyor.

Yasaya göre; bu bölgelerin kurulması, sınırlarının saptanması ve mevcut sanayi bölgesi sınırlarının saptanarak, değiştirilmesine BAKANIN ÖNERİSİ sonrası BAKANLAR KURULU karar veriyor.

Alt yapı, elektrik, su ve telefon ‘genel yerleşme planı’ içerisinde…

Yasa’da ‘Organize Sanayi Bölgesi’nin tanımı da yapılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nin ‘tamirciler, el sanatkârları ve küçük imalâtçılar için ayrılan Küçük Sanayi. Sitesi ile küçük sanatlar kapsamına girmeyen daha büyük yatırım projeleri için ayrılan Sanayi Bölgesinden oluştuğu’ ifade ediliyor.

Yasa’ya göre Organize Sanayi Bölgesi’nin genel yerleşme planı ilgili Bakanlıklarca, Bakanın koordinasyonu ile hazırlandığı belirtiliyor.

Arazinin parsellenmesi, alt yapılar, elektrik, su- telefon tesisatları, genel maksat bina ve bölgeleri, küçük sanatlar için standart bina tipleri ile sair kurallar genel yerleşme planı içerisinde belirlendiği de kaydediliyor.

Yönetim biçimi…

Yasa’nın 6. maddesi ‘yönetim biçimi ve bakanlığın görevlerini’ de sıralıyor.

Buna göre; ilgili maddenin birinci fıkrası, Organize Sanayi Bölgesinin idari organizasyonun Bakanlık tarafından yürütüldüğüne işaret ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş amacına uygun bir şekilde devamlılığını sağlamak için hazırlanan tüzükler uyarınca karar almak ve işlemlerde bulunmak noktasından da Bakanlığı sorumlu tutuyor.

Aynı maddenin ‘c’ ve ‘ç’ maddesi ise “Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki boş arazilerin yatırım maksatları için değerlendirilmesini sağlamak, Yeni Organize Sanayi Bölgesi  proje  uygulamalarını  organize  etmek ve uygulamanın devamlılığını sağlamak görevi Bakanlığa aittir” deniliyor.

‘Arazi tahsisi’!

Organize Sanayi bölgesinde ‘arazi tahsisi’ de Yasa’nın 8. maddesinde açıklandı. Buna göre; bu bölgede kurulacak tesislerin yatırım projelerinin kalkınma plan ve programlarına uygun olarak Bakanlık tarafından onaylandığı kaydediliyor.

Projeye uygun arazi tahsisi için proje sahibinin bakanlığa yazılı müracaat ettiği, ardından da yine aynı bakanlık tarafından ‘tahsis kararının’ alındığı yasada yer alıyor.

Tahsis edilen arazinin kira bedelinin hazırlanacak bir tüzükle belirlendiği, ancak kira bedelinin de yapılan tüm alt yapı masrafını on yıldan fazla olmayan bir sürede karşılayacak biçimde olduğu ifade ediliyor.

Bu süre Küçük Sanayi Sitesi için 15 yıla kadar çıkarılabildiği yasada yer alıyor.  Arazi içindeki alt yapı ve eğer var ise taşınmaz malın da kira bedeline dahil  olduğu, kira bedelinin ilk on yılın dolmasından başlayarak her 5 yılda bir yeniden saptandığı da görülüyor.

 

 

 

 

Bu haber toplam 1783 defa okunmuştur