1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. YILLIK HEDEF % 5 BÜYÜME
YILLIK HEDEF % 5 BÜYÜME

YILLIK HEDEF % 5 BÜYÜME

Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan 2018-2020 Orta Vadeli Program Bakanlar Kurulu’nca onaylandı

A+A-

Didem MENTEŞ

2018-2020 Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Planlama Örgütü'nce hazırlanarak 11 Mayıs 2018 tarihinde Sosyal ve Ekonomik Konsey'de tartışılan, daha sonra ise Yüksek Planlama Kurulunda, saptanan hedeflere uygunluk ve yeterlilik derecesi açısından incelenen 2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağı, 17 Temmuz’da Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 yıllık formatta her yıl hazırlanan Orta Vadeli Program ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, program içerisinde ekonomik ve sosyal konularla 24 tane sektörün ilke, politika ve hedeflerinin yansıra dünya ve KKTC’deki gelişmeler, program dönemindeki hedefler, göstergeler ve politikalar ile temel ekonomik göstergelerin yer aldığını söyledi.

KKTC ekonomisindeki gelişmeler altında da rakamlara yer verildiğini aktaran Muhtaroğlu, 3 yıllık süreçte KKTC ekonomisi büyüme oranlarının 2018’de % 5, 2019’da % 5, 2020’de de % 5.5 olmasının hedeflendiğini açıkladı.

 İTHALAT-İHRACAT FARKI… 2020 yılında ihracatın 124.6 Milyon Dolar’a yükselmesinin öngörüldüğünü aktaran Muhtaroğlu, ithalatın da 2 Milyar Dolar düzeylerinde olmasının beklendiğini ifade etti.

 

“Enflasyon oranı revize edilecek”

Muhtaroğlu, 2017 yılında yaklaşık 121 bin kişi olan istihdam rakamlarının, 2020 yılı sonunda 133 bin 342 kişiye ulaşmasının öngörüldüğünü vurgulayarak, 2017 yıl sonu itibariyle % 5.8 olan genel işsizlik oranında da 2020 yılında % 5’e gerilemesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

Orta Vadeli Program’da 2020 yılında ihracatın 124.6 Milyon Dolar’a yükselmesinin öngörüldüğünü aktaran Muhtaroğlu, ithalatın da 2 Milyar Dolar düzeylerinde olmasının beklendiğini ifade etti.

Müsteşar Muhtaroğlu, Orta Vadeli Program hazırlandığı dönem enflasyon öngörüsünün 2020 yılı sonunda % 8.7 düzeylerde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini fakat gelinen aşamada kurların yükselmesinden dolayı enflasyondaki gelişmelerden sonra bu rakamların önümüzdeki günlerde yeniden revize edileceğin açıkladı.

YENİDÜZEN gündeme getirmişti

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN Haziran ayında Orta Vadeli Program taslağını yayınlayarak, kamudan yerel yönetime, sağlıktan eğitime, turizmden tarıma kadar birçok sektöre yönelik hedefleri gündeme getirmişti.

“2020’de işsizliğin % 5 gerilemesi hedefleniyor”

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018-2020 Orta Vadeli Program ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi vererek, bu program dahilinde öngörülen rakamları da paylaştı.

2018-2020 Orta Vadeli Program’ın Devlet Planlama Örgütü tarafından 3 yıllık formatta her yıl hazırlanan program olduğunu belirterek, bu programın KKTC Hükümeti’nin gerek sektörlerle gerek kamuyla ilgili hedeflerini, politikalarını ve ilkelerini belirleyen program çalışması olduğunu vurguladı.

2018-2020 Orta Vadeli Program’ın, Türkiye ile KKTC arasında yapılan Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Protokolü ile karıştırılamaması konusunda uyarıda bulunan DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Orta Vadeli Program’ın KKTC tarafından hazırlanan bir program olduğunu vurguladı.

Muhtaroğlu, 2018-2020 Orta Vadeli Program’ın özellikle ekonomik ve sosyal konularla 24 tane sektörün ilke, politika ve hedeflerinin yer aldığını söyleyerek, programın içeriğinde dünya ve KKTC’deki gelişmeler, program dönemindeki hedef, gösterge ve politikalar yanında temel ekonomik göstergelerin yer almakta olduğunu aktardı.

“Sürdürülebilir ekonomik yapı hedefleniyor”

Muhtaroğlu, “Orta Vadeli Program’ın amacı; sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlarken istihdamı artırmak, sağlanan mali diplinin sürdürebilir olmasını sağlamak,  bütçe dengesini sağlamak ve makroekonomik istikrarı güçlendirmektir” dedi.

Orta Vadeli Program içerisinde dünya ekonomisindeki büyüme, enflasyon ve işsizlik verilerine de yer verildiğini kaydeden Muhtaroğlu, KKTC ekonomisindeki gelişmeler altında da rakamlara yer verildiğini ifade etti. Muhtaroğlu, “büyüme oranları, sabit sermaye oranları, kamu borç stoku, devlet bütçe dengesi, ödemeler dengesi, enflasyon, istihdam verileri, bankacılık verileri, kamu kesimi genel dengesi verileri gibi başlıklara da yer verilmiştir” dedi.

Muhtaroğlu, ayrıca Orta Vadeli Program içerisinde gerçekleşeme verileri yanısıra 2020 yılına kadar büyüme, istihdam, ödemeler dengesi, enflasyon, gayri safi milli hasıla, devlet bütçe dengesi, sabit sermaye yatırımları konularında da tahmin ve hedeflere yer verildiğini aktardı.

Muhtaroğlu, Programdaki ‘rekabet gücünün artırılması’ başlığı altında da iş ortamının iyileştirilmesi, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, finansal sistemin geliştirilmesi, enerji alt yapısının geliştirilmesi ve ARGE çalışmalarının yaygınlaştırılmasının da yer aldığını vurguladı. 

HER YIL % 5 BÜYÜME BEKLENTİSİ… 3 yıllık formatta her yıl hazırlanan Orta Vadeli Program ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, bu süreçte KKTC ekonomisi büyüme oranlarının 2018’de % 5, 2019’da % 5, 2020’de de % 5.5 olmasının hedeflendiğini açıkladı.

 

“Turizm ve yüksek öğretim gelirlerinin artması bekleniyor”

Programda yer alan tahmin ve hedefler içerisinde belli başlı temel ekonomik göstergelerle ilgili bilgi veren Müsteşar Muhtaroğlu,  2018- 2020 yılları arasında KKTC ekonomisini büyüme oranlarının 2018’de % 5, 2019’da % 5, 2020’de de % 5.5 olmasının hedeflendiğini vurguladı.

2017 yılında yaklaşık 121 bin kişi olan istihdam rakamlarının, 2020 yılı sonunda 133 bin 342 kişiye ulaşmasının öngörüldüğünü vurgulayan Muhtaroğlu, 2017 yıl sonu itibariyle % 5.8 olan genel işsizlik oranında da 2020 yılında % 5’e gerilemesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

Orta Vadeli Program’da 2020 yılında ihracatın 124.6 Milyon Dolar’a yükselmesinin öngörüldüğünü aktaran Muhtaroğlu, ithalatın da 2 Milyar Dolar düzeylerinde olmasının beklendiğini ifade etti.

2020 yılında turizm net gelirlerinin ise 972.7 Milyon Dolar’a ulaşmasının beklendiğini söyleyen Muhtaroğlu, 2020 yılında yükseköğretim net gelirlerinin de 910.7 Milyon Dolara ulaşmasının beklenmekte olduğunu vurguladı.

Müsteşar Muhtaroğlu, Orta Vadeli Program hazırlandığı dönem enflasyon öngörüsünün 2020 yılı sonunda % 8.7 düzeylerde gerçekleşeceği tahmin edildiğini fakat gelinen aşamada kurların yükselmesinden dolayı enflasyondaki gelişmelerden sonra bu rakamların önümüzdeki günlerde yeniden revize edileceğin dile getirdi.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, önümüzdeki 2019- 2021 yıllarına ait Orta Vadeli Program çalışmalarının ise Ekim ayında hazır hale geleceğini de açıkladı.

 

PROGRAMDA NELER VAR?

 • Telekomünikasyon Dairesi kamu-özel işbirliğinde yeniden yapılandırılacak
 •  Mevcut belediye sayısı azaltılacak.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal yapısı tamamlanacak.
 • Kadın Sığınma Evi ya da Şiddet Önleme Merkezi faaliyete geçecek.
 • Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı yasallaşacak, üçlü kararnameler daraltılacak.
 • Kooperatifler yeniden yapılandırılacak.
 • 18-35 yaş arası istihdam teşvik politikaları geliştirilecek.
 • İşyeri denetimleri artırılacak.
 • Sağlıkta tam gün hizmet verilecek.
 • Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’ye yeni hastane yapılacak.
 • Özerk su kurumu kurulacak.

 

yeniduzen-satin-aliniz-679.jpg

 

 

 

 

Bu haber toplam 2535 defa okunmuştur