1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Şeker sigorta dimdik ayaktadır”
“Şeker sigorta dimdik ayaktadır”

“Şeker sigorta dimdik ayaktadır”

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu, “Şeker Sigorta’nın dimdik ayakta olup yükümlülüklerini yerine getirmede hiçbir sıkıntısı olmadığını” belirtti.

A+A-

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu, “Şeker Sigorta’nın dimdik ayakta olup yükümlülüklerini yerine getirmede hiçbir sıkıntısı olmadığını” belirterek, ülkenin en büyük bankası Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in bir iştiraki olan şirketin sektör içindeki yerini üst sıralara çıkarma uğraşını vermeye devam edeceğini bildirdi.

Şeker Sigorta Yönetim Kurulu, halkın malı olan Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’nin bir iştiraki olan Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.’in mali durumunun; “çok çok iyi bir durumda olup şu anda ödemesi yapılmamış hiçbir hasar dosyası olmadığını” belirterek, 2018 Ocak ayı ile 2019 Ocak ayı karşılaştırıldığında prim üretimi olarak yüzde 42,50 bir büyüme sağlandığını kaydetti.

Önceki döneme ait hazırlanan denetim raporunda, “kusur, görev ihmalleri ve/veya usulsüzlükleri” ile yasalara aykırı hareket edildiği kanaatine vararak eski Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür’ün ilgili yasalar altında şirketi zarara uğrattıkları iddiasıyla adli mercilere havale edilmesinde Yönetim Kurulu olarak mutabık kaldığını hatırlatan Şeker Sigorta Yönetim Kurulu, söz konusu raporu, 23 Ocak’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne teslim edip şikayetini yaptığını belirtti.

Yargı karar vermediği sürece kimsenin suçlu addedilemeyeceği kanaatini ifade eden yönetim kurulu, birçok ödemede yönetim kurulu kararı olmadığı gözlemini aktardı.

Şeker Sigorta Yönetim Kurulu, “denetim raporunun içeriğinde ismi geçen kişiler hakkında herhangi bir önyargı ile hareket edilmediğini, esas amaçlarının; şirketi yönetenlerin kendilerine ve/veya kurumlarına kusur, ihmal, usulsüzlük ve/veya kişisel menfaatler sağlamak suretiyle meydana getirdikleri zararları telafi etmek ve/veya önlemek ve suçlu bulunmaları halinde gerekli cezalara çarptırılmalarını sağlamak olduğunu” da ifade etti.

ARCA’DAN AÇIKLAMA

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Arca, yönetim kurulu üyeleri adına, şirket ile ilgili basında yer alan haberler ve yapılan yorumlara karşı basın açıklaması yaptı.

Arca, son günlerde gerek görsel ve gerekse de yazılı basın kuruluşlarında eksik veya fazla yorumlar yapıldığını, hatta bazı yayın organlarının “işin özünden sapıp şu anda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerini aşağılayarak” yayın yaptığını iddia etti.

Bu durumun halk tarafından yanlış anlaşıldığını ve şirketin mali ve idari bakımdan güç durumda olduğu imajı yaratıldığını ifade eden Arca, şunları kaydetti:

“Yönetim Kurulu olarak şirketin verimli etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, personel yönetmeliği, mali işler yönetmeliği ile personel görev ve sorumluluklarının belirlenmesi konusunda kararlar üretmeye devam etmektedir.

“DİMDİK AYAKTA”

Tüm halkımız şunu bilsin ki; Şeker Sigorta dimdik ayakta olup yükümlülüklerini yerine getirmede hiçbir sıkıntısı yoktur. Yönetim Kurulumuz bu ülkenin en büyük bankası olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in bir iştiraki olan şirketimizi sektör içerisinde yerini üst sıralara çıkarma uğraşını vermeye devam edecektir.

Yeni Yönetim, Genel Müdürümüz Mehmet Betmezoğlu ve tüm çalışanları ile birlikte bu hedefe kenetlenmiş durumdayız. Şeker Sigortayı layık olduğu yere getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

Güven Arca, yönetim kurulu üyeleri; Göksel R. Saydam, Özgün Kutalmış, Mehmetali Göçer ve Gülden Yalık ile birlikte şirketin 10 Temmuz 2018 tarihli “1/2018 sayılı Olağanüstü Genel Kurul Kararı” ve Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nin 17 Ağustos 2018 tarihli “PKD.0.00-651.01-18-E,947 sayılı onayı” ile 17 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Şeker Sigorta (KIBRIS) Ltd. Yönetim Kurulu’na atandığını kaydetti.

Arca, 20 Ağustos 2018 tarihli ilk Yönetim Kurulu’nun tanışma toplantısında Şirkette görev yapan personelin “Disiplin suçu işlemediği ve/veya görevini suiistimal etmediği sürece hiçbir siyasi partinin etkisinde kalmadan, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hiçbir şirket çalışanının işine son verilmeyeceğini veya pasifize edilmeyeceğini, aksine bazı çalışanların aralarında mevcut soğukluğun ve iletişim eksikliğinin giderilmesi ve mesleki eğitimlere ağırlık verilmesi suretiyle mesleki performanslarının artırılması gerektiği” hususunda prensip kararı alındığını ve bu hususun tüm çalışanlara iletildiğini kaydetti.

Şeker Sigorta (KIBRIS) Ltd.’in “MŞ. 5345 no” altında tescil edilmiş olan “KKTC Fasıl 113 Şirketler Yasası” kurallarına istinaden ve 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası uyarınca Limited Şirket statüsünde faaliyet gösteren bir işletme olduğunu belirten Arca, şöyle devam etti:

“Bu yasalar ile yürürlükteki vergi ve diğer yasa kurallarını dikkate alarak bir sonraki toplantımızda kendimize bir yol haritası çizebilmemiz için 2017 yılsonu ve 20.08.2018 tarihine kadarki dönem hesaplarını incelemeye aldık. Şeker Sigorta gibi bir şirketin 2017 yılsonu hesabında görülen toplam 15.222,377.- TL prim üretimine rağmen 56.366.-TL tutarındaki ticari net bir karın mantık dışı olduğuna kanaat getirerek 2016 sonundan 2017 ve 20.08.2018 dönemine ilişkin yapmış olduğumuz yoğun çalışma neticesinde elde ettiğimiz bazı dikkat çeken bulguları rapor haline getirdik.

Bu konudaki bulgulara ilişkin Raporu hazırlamamız yaklaşık üç buçuk ayımızı almıştır. Bir taraftan bulguları toparlamaya çalışırken, diğer taraftan da sürekli toplantılar yaparak şirketimizi mevcut durumdan kurtarıp layık olduğu yere yükseltmek için yoğun çaba harcadık.

18.12.2018 tarihinde sonlandırdığımız söz konusu raporu, Şeker Sigorta (KIBRIS) Ltd.’nin büyük hissedarı olan K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası yürütülmesinden sorumlu, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne ve Hükümeti oluşturan koalisyon ortaklarına da ilettik.

Raporumuzun son paragrafında da belirtmiş olduğumuz gibi ‘kusur, görev ihmalleri ve/veya usulsüzlükleri’ ile yasalara aykırı hareket edilmiş olunması kanaatine varılmış ve bunlara sebep olan eski Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürün ilgili yasalar altında şirketi zarara uğrattıkları iddiasıyla adli mercilere havale edilmesinde Yönetim Kurulu olarak mutabık kalınmıştır.

Söz konusu Raporu 23.01.2019 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gidip teslim ettik ve şikâyetimizi yaptık.

“YARGI KARAR VERMEDİĞİ SÜRECE KİMSE SUÇLU ADDEDİLEMEZ”

Bizler yönetim kurulu olarak, raporun yargı aşamasında olması bilinciyle rapor hakkında hiçbir yorum ve açıklama yapmama kararı aldık. ‘Hiç kimse yargı karar vermediği sürece suçlu olarak addedilemez’ kanaatindeyiz.”

“ÖDEMELERDE YK KARARI YOK”

Güven Arca, Yönetim Kurulu olarak raporu hazırlarken kendilerinden önceki Yönetim Kurulu tarafından özellikle Şirketler Yasası’nın şirket yönetim kuruluna (Direktörler Kuruluna) yüklediği yönetim sorumluluğuna ilişkin kurallara uyulmadığı gibi (Md.141/4) yapılan birçok ödemeler hakkında da yönetim kurulu kararları olmadığının gözlemlendiğini kaydetti.

Arca, ayrıca adı edilen Yasa’nın 125. ve 142. maddelerinin hissedarlara şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında hesap vermek ve aklanmak amacıyla her yıl yapılması gereken genel kurul toplantılarının 2013-2017 yıllarında yapılmadığının dikkatlerini çektiğini ifade ederek, “Rapora konu teşkil eden bazı hususlarla ilgili yapılan ödemelerin fatura, makbuz veya benzeri belgelerle kanıtlanmış olmasının o ödemenin miktarını, alınan mal ve hizmetin gerekliliğini, şirketin amaçları bakımından uygunluğunu ve işletme kârının artırılmasına yönelik yapılmışlığını kanıtlamaya yeterli olmadığı gerçeği dikkate alınmıştır” dedi.

“RAPORDA İSMİ GEÇENLER HAKKINDA ÖNYARGIYLA HAREKET EDİLMEDİ; ESAS AMAÇ YÖNETİCİLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ ZARARLARI TELAFİ ETMEK, CEZALANDIRILMALARINI SAĞLAMAK”

Denetim raporunun içeriğinde ismi geçen kişiler hakkında herhangi bir önyargı ile hareket edilmediğini, esas amaçlarının; şirketi yönetenlerin kendilerine ve/veya kurumlarına kusur, ihmal, usulsüzlük ve/veya kişisel menfaatler sağlamak suretiyle meydana getirdikleri zararları telafi etmek ve/veya önlemek ve suçlu bulunmaları halinde gerekli cezalara çarptırılmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Arca, şu bilgileri de paylaştı:

“Mevcut Yönetim Kurulu tam bir uyum içerisinde çalışmaktadır. Alınan kararlar gerektiği kadar tartışılarak ve oy birliği ile alınmaktadır. Hiçbir görüş ayrılığımız yoktur ve olayları sakin karşılamaya ve mantıklı kararlar vererek şirketin menfaatlerini koruma ve müşteri memnuniyetini sağlama çabalarımız devam etmektedir.

Yapılan tüm uygulamalar yönetim kurulumuzun ürettiği kararlar paralelinde gerçekleştirilmekte ve yürürlükteki şirketler mevzuatı uyarınca karar defterine işlemektedir.

Halkın malı olan Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’nin bir iştiraki olan Şeker Sigorta (KIBRIS) Ltd.’in mali durumu çok çok iyi bir durumda olup şu anda ödemesi yapılmamış hiçbir hasar dosyası yoktur. Ve hatta eskiye nazaran ödemeler daha disiplinli, yasalara uygun ve daha süratli yapılmaktadır.

2018 Ocak ayı ile 2019 Ocak ayı karşılaştırıldığında prim üretimi olarak %42,50 bir büyüme sağlandığı, poliçe âdeti olarak da hatırı sayılır bir gelişmenin olduğu tespit edilmiştir.

Sadece Ocak 2019 ayında sel felaketinden dolayı bugüne kadar toplam 1.400,000.- TL’lik hasar ödemesi yapılarak zarara uğrayan insanlarımız tazmin edilmiş ve edilmeye devam edilecektir.

Geçmiş yönetim döneminde büyük rakamlara ulaşan ve denetçilerin raporlarında da yer alan ve kamuoyuna da yansıyan ‘ikram-izaz’, ‘kiralık araba asistans hizmetleri’ ile ‘genel idari giderler’, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu radikal önlemlerle neredeyse sıfırlanmış ayrıca, şirket alacaklarının erken veya zamanında tahsilini sağlamak suretiyle kararlar üretilmiştir. Gereksiz ve amaç dışı giderler iptal edilerek ve belli rakamlar üzerindeki mal ve hizmet alımları konusunda teklif alma usulüne gidilerek Şirketimizin mali yapısı kabul edilebilir seviyelere yükseltilmiştir.”

Bu haber toplam 2286 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler