1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Uluslararası Eğitim Fuarı 2015' açılıyor
Sanayi Odası’nda başkanlık yarışı

Sanayi Odası’nda başkanlık yarışı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün yapılıyor.

A+A-

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün yapılıyor.

Sanayi Odası’nda az önce başlayan toplantıda, Oda’nın yeni yönetimi için seçim yapılacak. Seçimde iki liste yarışacak.

Listede Başkan adayları Candan Avunduk ve Ali Kamacıoğlu, Yönetim Kurulu adayları ile yer alıyor.

Candan Avunduk’un yönetim kurulu aday listesi: Metin Uluğ, Yaprak Özyalçın, Çavlan Paralik, Hüseyin Ciddi, Didem Erel, Hüseyin Yavuz, Halil Onalt, Emre Serdar, Emre Çerkez, Macit Yüksel, Yeşm Çıralı, Sultan Taçyıldız, Bayram Ezdaş.

Ali Kamacıoğlu’nun yönetim kurulu aday listesi: Mustafa Betmezoğlu, Mustafa Ersözlü, Sıla Eziç Aktunç, Sercan Görgüner Bahçeci, Abdullar Emirzade, Atilla Bulancak, Hasan Kaymakam, Hüseyin Ruso, Mehmet Çıldır, Metin Yılgın, Nihat Yılmaz, Ergün Oza, Mustafa Togay.

Karar tasarıları ile faaliyet ve mali raporlarının ele alınacağı toplantıda, murakıp ataması da gerçekleştirilecek.

Toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı.

Oy birliğiyle Divan Başkanlığı görevi Musa Sönmezlere verildi.

Divan sekreteri olarak ise Cenk Sarper ve Fuat Kutlu seçildi.

s1-244.jpg

Toplantıda mevcut Başkan Candan Avunduk konuşma yaptı. Divan ve Sanayicilere hitap eden Avunduk, yaptığı açıklamada özellikle yerli üretim ve ihracatın geliştirilmesinin önemine değindi.

Görevde olduğu sürede hayata geçirdiği proje ve uygulamalardan söz eden Avunduk, ihracatın geliştirilmesi için oluşturulabilecek sistemlere değindi.

cc-062.jpg

Konuşmanın tam metni şu şekilde:

“Geride bıraktığımız bir yılı aşkın bir süredir, COVID-19 sağlık ve ekonomi alanlarında ciddi bir yıkım yaratmış, yaşam tercihlerimiz ve iş yapış süreçlerimizde önemli değişikliklere neden olmuştur.

Pandeminin yayılmaya başladığı ilk aylarda, birçok gelişmiş ülke maske, dezenfektan, ilaç gibi elzem ürünlere ihracat yasakları getirerek, ticarette kısıtlamalar uygulamıştır. Dünyanın sayılı büyük ekonomileri diye nitelendirebileceğimiz ülkeler, ithalata dayalı bir ekonomik model ile üretimden kopmanın zararlarını bire bir tecrübe etmek durumunda kalmıştır.

Bu süreç içerisinde ülkemizde maske, dezenfektan gibi ürünlerin dünya standartlarında üretilmesi ve üretim kapasitelerinin ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek miktarda artırılabilmesi büyük bir başarı ve gurur kaynağı olmuştur. Bu olgu, ülkemiz ve diğer ülkelerde yerel ürünlerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Son bir yıldır dünya genelinde yerli üretimin değeri daha iyi anlaşılmış, ülkeler üretimlerini geliştirmek için politikalar uygulamaya başlamıştır. Günümüzde, aşı üretimi yapan ülkelerin COVİD-19 ile mücadele konusunda en başarılı ülkeler olması bir rastlantı değildir. Aşı üretimi yapan ülkeler gelişmeye devam ederken, aşı ithal eden ülkeler sürecin gerisinde kalmıştır. Sanayi Odasının yıllardır savunduğu üzere, üretim bir toplumun gelişmesi, ekonomik refaha kavuşması için olmazsa olmazdır. Üretim, kültürümüzün bir parçası olmalı, üretme arzusu nesilden nesile aktarılmalıdır.

Değerli Sanayiciler,

Hepimiz zor bir dönemden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Bu dönem içerisinde sanayicilerimizin bir nebze de olsun rahat nefes alabilmesi adına, bürokrasinin her kademesinde mücadele ederek bazı kazanımlar elde ettik. Yıllardır 10 kuruş olan elektrik teşviklerinin 25 kuruşa çıkmasını başardık. İstihdamın desteklenmesi ve işçi durdurmalarının önlenmesi için sosyal sigorta işveren katkı paylarının devlet tarafından karşılanmasını sağladık. Bu süreçte nakit darlığına, ödeme güçlüğüne düşen sanayicilerimiz için kredi ödemelerinde erteleme imkânı sunulmasına ve Kredi Garanti Fonu teminatlı faiz destekli kredi programlarının oluşturulmasına öncülük ettik. Gerek devlete gerekse de çarşıya olan yükümlülüklerin ödenebilir hale gelebilmesi için ötelemeler yapılmasını temin ettik.

Ürünlerimizin haksız rekabete uğramasını engellemek adına rasyonel yöntemler ve ülke gerçekleri ile örtüşen fon, kota vb. uygulamaların hayata geçmesi için mücadele ettik. Kalibrasyon laboratuvarımızın kapsamının geliştirilmesi için projeler hazırladık. Bilişim sektörünün gelişmesi amacıyla teknopark/Ar-Ge mevzuat çalışmalarına destek verdik, yurtdışından TÜBİTAK, ODTÜ gibi kurumlar ile temaslar gerçekleştirdik, yerli bilişim firmalarımızın kamu otomasyon projelerinde daha fazla yer bulması için lobi çalışmaları sürdürdük.

Diğer bir yandan, sanayi sektörümüzün kangren sorunlarından biri haline gelen Organize Sanayi Bölgeleri konusunda OSB Yasası’nın günümüz koşullarına uyarlanması amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile taslak bir çalışma hazırlayıp, KKTC-TC mali işbirliği protokolünde Yasa değişikliğine ilişkin madde konulmasını sağladık.

Ülkemizde sanayi yatırımlarına uygun yer bulmakta yaşanan sıkıntılar, geleceğe yönelik sanayi yatırım ihtiyacının karşılanması için büyük ve tam teşekküllü bir OSB alanı oluşturulması ihtiyacını doğurmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak adına, KTSO Yönetim Kurullarında görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın da katkılarıyla on seneyi aşkın bir süreden beri Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili tüm kamu birimleri ile yeri geldiğinde iş birliği yapılarak, yeri geldiğinde baskı kurularak yeni bir OSB alanı için yer belirlemek adına çalışmalar yapılmıştır. Nihayetinde Güvercinlik bölgesinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekarelik alanın sanayi sektörümüze kazandırılması Odamız tarafından sonuçlandırılmıştır.

Yeni bir OSB talebimizin hem KKTC – TC arasındaki mali işbirliği programına girmesi sağlanırken, hem de altyapısı için kaynak ayrılmıştır. Kıbrıs Türk sanayisinin geleceği olarak gördüğümüz bu projenin öncelikli olarak mevcut OSB’lerde ve şehir içerisinde sıkışmış veya yeni sanayi yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize verilmesi sağlanacaktır.

Değerli Sanayiciler,

Malumunuz üzere, ülkemizdeki ihracatın ithalatı karşılama oranı %5 civarlarında olup, ne kadar ithalata bağımlı bir toplum haline geldiğimizi göstermektedir. Ekonomik olarak ciddi bir daralmanın yaşandığı bu süreçte ithalat ile hali hazırda kıt olan kaynaklarımızın yurt dışına çıkması mantıklı değildir. Sürdürülebilir bir ekonomik refah için ihtiyacımız daha fazla ithalat değil, daha fazla üretim ve ihracattır.

Sanayi Odamız, ihracatın geliştirilmesi ve ihracatçıların sorunlarının çözülmesi konularında her zaman öncü olmuş, elini taşın altına koymuştur. Ne mutludur ki, ihracatla ilgili üstlenmiş olduğumuz bu önemli görevi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapmış olduğumuz iş birliği aracılığıyla geliştirip, TİM KKTC Ofisi’nin Odamız bünyesinde açılmasını sağladık. 61 İhracatçı Birliği ve 90 bini aşkın ihracatçıyı barındıran TİM’in ihracatın geliştirilmesi konusundaki tecrübelerinden yararlanmak, çalışmalarını yakından takip edebilmek ve ihracatla ilgili sorunların çözülmesinde destek almak Kıbrıs Türk sanayicisi için değerli bir kazanımdır.

Yeni pazarlara erişmek için TİM ve diğer ülke odalarıyla online görüşmeler yapılarak, Kıbrıs Türk sanayi ürünlerinin ilgili ülkelerdeki odalar vasıtasıyla alıcıya ulaşması için çalışmalara başlanmış ve kesintisiz devam ettirilmektedir.

İhracatın geliştirilmesi için navlun ve gümrük vergisi destekleri başta olmak üzere, desteklerin zamanında ödenmesi adına girişimler yapılmış, biriken ödemelerin yatırılmaya başlanması sağlanmıştır. Kalan alacakların sonuçlandırılması için takibimiz devam etmektedir. Artık ihracat kendi haline bırakılan bir faaliyet olmaktan çıkarılmalı, bir devlet politikası haline getirilmeli ve ihracatçı dostu bir eko-sistem oluşturulmalıdır.

Değerli Sanayiciler,

Sözlerimi sonlandırırken, düşen vaka sayıları ve aşıların da yaygınlaşmaya başlaması ile, önümüzdeki dönemde pandeminin yaralarının sarılmaya başlanmasını, sektörlerimizin yeniden ayağa kalkmasını temenni ederim. Pandeminin etkisinin azalmasıyla ile birlikte dünya genelinde ekonomik bir sıçrama dönemi öngörülmektedir.

Hepinizin malumu olduğu üzere, pandemi insan alışkanlıklarını ve iş yapış süreçlerini kontrolümüz dışında değiştirmiştir. Önümüzdeki dönemde bu değişikliklere adapte olan işletmeleri ciddi fırsatlar beklemektedir. Sanayicilerimizi bu sürece hazırlamak Odamızın asli görevidir; plan ve projelerimiz hazırlanmaktadır. Bu süreçten en kısa sürede, en az hasarla çıkmak için Odamız, siz değerli sanayicilerimize hizmet etmekten onur ve mutluluk duyacaktır.”


400 üye oy kullanacak

Toplantıya misafir konuşmacılar ile devam edileceği belirtildi. Divan Başkanı Musa Sönmezler, toplantıda ülkedeki ithalat, ihracat, 2019 yılı ekonomik göstergeler raporu, sanayiciliğin bu raporlar içerisindeki yeri ve 2020 yılı bütçesine dair bazı rakamlar paylaşarak,  ihracatın önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

Genel Kurul'a sunulan karar ve tasarıların görüşmesi ile faaliyet raporunun sunulması- onaylanması ardından saat 13.00'te oy verme işlemine geçilecek. Saat 18.00'e dek oy kullanımı devam edecek.

Yaklaşık 400 üyenin oy kullanması bekleniyor.

 

 

Bu haber toplam 1308 defa okunmuştur
İlgili Haberler