1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Arıklı: “Perinçek beni aradı, aşı konusunda yardım edebileceğini söyledi”
Organik tarıma etkin denetim ve kontrol!

Organik tarıma etkin denetim ve kontrol!

Ülkede organik tarım faaliyetlerinin artırılarak, ‘sağlıklı gıdaya’ yönelik büyük bir adım atılmasının hedeflendiği, Organik Tarım Yasa Tasarısı’nda sona gelindi.

A+A-

KISA ZAMANDA, GENEL KURUL’A SEVK EDİLECEK… Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde bulunan yasa tasarısının madde madde görüşülmesi sürüyor. Yasa tasarısının yakın zamanda Genel Kurul’a sevk edilmesi hedefleniyor.

KOMİTE BAŞKANI CANDAN: “KALİTELİ ORGANİK ÜRÜNLER TEDARİK EDİLECEK”… Komite Başkanı, CTP Milletvekili Armağan Candan ise yapılan çalışma kapsamında organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilerek, tarım sektöründe bu piyasanın güçlenmesinin sağlanacağına değindi.

Ayşe GÜLER

Ülkede organik tarım faaliyetlerinin artırılarak, gıda güvenliği alanında, ‘sağlıklı gıdaya’ yönelik büyük bir adım atılmasının hedeflendiği, Organik Tarım Yasa Tasarısı’nda sona gelindi.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde bulunan yasa tasarısının madde madde görüşülmesi sürüyor.

Yasa tasarısının yakın zamanda Genel Kurul’a sevk edilmesi hedefleniyor.

Komite Başkanı, CTP Milletvekili Armağan Candan, yasa tasarının hayata geçmesi ile ülkedeki organik tarım faaliyetlerinin yasal zeminde gerçekleştirilmesi, etkin denetim, kontrol, sertifikasyon ve doğru etiket bilgileri ile piyasaya sürülmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Candan, yapılan çalışma kapsamında organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilerek, tarım sektöründe bu piyasanın güçlenmesinin sağlanacağına değindi.

Candan yasa tasarının hayata geçmesi ile ülkedeki organik tarım faaliyetlerinin yasal zeminde gerçekleştirilmesi, etkin denetim, kontrol, sertifikasyon ve doğru etiket bilgileri ile piyasaya sürülmesinin öngörüldüğünü de ifade etti.

İthalat ve ihracat kuralları belirlendi…

Yasa Tasarısı’nda organik tarıma dayalı ithalat ve ihracat kuralları da madde madde sıralandı.

Bakanlığın geçerli gördüğü bir sertifikası olmayan organik ürün veya girdilerin bu isim altında ithal veya ihraç edilemeyeceğine dikkat çekildi.

Bu bağlamda; hem ithalat hem de ihracat yapmak isteyen kişi ya da işletmelerin gerekli belge ve bilgilerle Organik Tarım Birimi’ne müracaat etmesi gerekiyor.

Yapılan müracaat sonrasında söz konusu birimin ‘ithale’ uygunluk verdiği ürünlere Bakanlık tarafından ön izin verileceği, gerekli kontroller sonrasında ülkeye girişine izin verileceği belirtildi.

Organik Tarım Komitesi oluşturulacak

Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesiyle birlikte Organik Tarım Komitesi oluşturulacak.  

Komite’de Bakanlık Müsteşarı veya temsilcisi başkanlığında; Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Veteriner Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Organik Tarım Birimi’nden birer temsilci üye yer alacak.

Komite gerekli gördüğü durumlarda kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle istişare edebilecek.

‘Balıkçılık’ dahil yabani hayvanları avlanması ‘organik üretim’ kabul edilmeyecek

Yasa tasarısında balıkçılık dahil, yabani hayvanların avlanması veya toplanması sonucu elde edilen ürünlerin organik üretim kabul edilmeyeceği ve yasa kapsamı dışında tutulacağı vurgulanıyor.

GDO’ların kullanılması yasak!

Organik üretimde, GDO’ların veya GDO’lardan üretilen ürünlerin yem, gıda, işlemeye yardımcı maddeler, bitki koruma ürünleri, gübre, toprak besleyicisi, tohum, mikro organizma ve hayvanların da kullanılmasının yasak olduğu, yasa tasarısında da vurgulandı.

Ayrıca; organik gıdanın veya organik yemin veya organik gıda veya organik yemde kullanılan ham maddelerin işlenmesinde, iyonize radyasyonun kullanımının yasak olduğu da belirtildi.

Organik bitkisel üretim kuralları da belirlendi…

Organik bitkisel üretim kuralları da yasa tasarısında belirlendi.

Buna göre; organik bitkisel üretimde topraktaki organik maddeleri koruyan veya arttıran, toprağın stabilitesini ve toprağın biyolojik çeşitliliğini zenginleştiren ve toprak sıkışması ile toprak erozyonunu önleyen toprak işleme ve yetiştirme metotlarının kullanılacağı ifade edildi.  

Toprağın verimliliği ve biyolojik faaliyeti, baklagiller ve diğer yeşil gübre bitkilerinin çok yıllık rotasyonu ve organik üretim atıklarından sağlanan hayvan gübresi veya organik materyallerin uygulanması yoluyla korunup, artırılacağı yasa tasarısında yer aldı.

Bitkisel üretimde sadece, yasanın organik üretimde kullanılmasına izin verdiği gübreler ve toprak düzenleyicileri kullanabileceğine, mineral azotlu gübreler kullanılamayacağına işaret edildi.

Madde madde kurallar…

Organik su ürünleri üretim kuralları, organik hayvansal üretim kuralları, organik deniz yosunu üretim kuralları da belirlendi.

Ayrıca organik tarımda kullanılan ürün ve maddeler, bunların izin kriterleri de yasa tasarısında açıkça ortaya kondu.

Yasa tasarısında organik üretimin başladığı çiftlikle ilgili ‘dönüşüm süreci kuralları’, işlenmiş yem üretim kuralları, işlenmiş gıda üretim kuralları, organik maya üretimine ilişkin genel kurallar, ürün işlemede kullanılan belirli ürün ve maddeler için kriterler, istisnai üretim kuralları, organik üretim ile ilgili terimlerin kullanımı, organik ürün logolarına ilişkin kurallar da belirlendi.

Denetimler yasa tasarısında yer aldı…

Yasa tasarısında; denetimlerin nasıl olacağına ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Buna göre; kontrol kuruluşlarının büro denetiminin oluşturulacak komite tarafından, diğer denetimlerin ise Organik Tarım Birimi tarafından yapılacağına yer verildi.

Denetimlerin; denetim yetkisine sahip en az iki denetçi tarafından gerçekleştirileceği, bakanlığın gerekli görmesi halinde ise işletme denetimlerini de yaptığı ya da yaptırdığı ifade edildi.

Alınacak tedbirler de belirlendi

Usulsüzlük ve ihlal durumlarında alınacak tedbirler de yasa tasarısında açıkça belirtildi.

Yasa kurallarına aykırı bir durum tespit edildiğinde, ilgili bakanlığın söz konusu müteşebbisin etiket ve reklam materyallerinde organik üretim metoduna atıfta bulunulan ürünlerinin pazarlanmasını yasaklayacağı belirtildi.

Bir ürünün organik statüsünü etkileyen zarar veren durumlarda usulsüzlük veya ihlal olaylarına ilişkin bilgilerin en fazla bir hafta içinde Kontrol Kuruluşları ve Bakanlığın birbirlerine bildirdikleri ifade edildi.

Ulusal Organik Tarım Programı hazırlanacak

Yasa tasarısında; organik üretimin teşvik edilmesi için ilgili bakanlığın Bakanlar Kurulu’nun onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere uzun vadeli Ulusal Organik Tarım Programı hazırlayacağı ifade edildi.

Söz konusu programda organik ürün üreticilerinin doğrudan veya dolaylı desteği alabilmeleri ce organik üretimin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli tedbirleri içerdiği belirtildi.

5 yıla kadar hapis, asgari ücretin 10 katına kadar ceza ya da her ikisi birden!

Yasanın herhangi bir kuralına veya yasa uyarınca getirilen bilgi sunma yükümlülüğünü yerine getirmedikleri, yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen, yetkili kişinin görevini yerine getirmesi engelleyen kişilerin mahkum olması halinde asgari ücretin 10 katına kadar para cezası veya 5 yıla kadar hapis veya her iki cezaya birden çarptırabileceği yer aldı.


Komite Başkanı, CTP Milletvekili Armağan Candan

“Organik ürünlere yönelik talep karşılanacak”

Komite Başkanı, CTP Milletvekili Armağan Candan, yasa tasarının hayata geçmesi ile ülkedeki organik tarım faaliyetlerinin yasal zeminde gerçekleştirilmesi, etkin denetim, kontrol, sertifikasyon ve doğru etiket bilgileri ile piyasaya sürülmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yapılan çalışma kapsamında organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilerek, tarım sektöründe bu piyasanın güçlenmesinin sağlanacağına değindi.

Candan, yasa kapsamında Organik Tarım Birimi’nin oluşturulmasının hedeflendiğini aktararak, ‘Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Tüzüğü’, ‘Organik Ürün Logo Tüzüğü’, ‘Üçüncü Ülkelerden Gelen Organik Ürünlerin İthalatına İlişkin Detaylı Kuralları Ortaya Koyan Tüzük’, ‘Organik Şarap Hakkındaki Ayrıntılı Kuralları Düzenleyen Tüzük’ olmak üzere 4 tüzüğün de hazırlandığını kaydetti.


KOMİTEDEN OYBİRLİĞİ İLE GEÇTİ

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün, gündeminde bulunan Organik Tarım Yasa Tasarısı’nı görüşerek oybirliği ile kabul etti.

UBP Milletvekili Başkan Vekili Hasan Taçoy başkanlığındaki komite toplantısına; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısında davetli ve görevliler de hazır bulundu. (TAK)

 

 

yeniduzen-satin-aliniz-425.jpg

 

 

Bu haber toplam 1536 defa okunmuştur