1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meclis'te 'askeri üs' gerginliği
“Her 3 kadından biri şiddet görüyor”

“Her 3 kadından biri şiddet görüyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, son zamanlarda yaptıkları bir araştırmada ülkedeki her 3 kadından birinin fiziksel şiddete maruz kaldığını tespit ettiklerini açıkladı, bu konuda acilen bir yasaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli’nde, “Kıbrıs Türk toplumunda Kadının Görünürlüğü” konusunda konuştu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, paneldeki konuşmasında, “Bize öğretilen, hatta asırlardır biçilen görevlerde kadın, anaç kadın, ev işlerinden sorumlu kadın, erkeğinin destekçisi olarak ifade edilirken, toplumun yarısını oluşturan bir kitle görmezden gelindi” dedi. 
“Atasözleri erkekleri tanımlarken “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır”, “Evin reisi erkektir” şeklindeyken, kadın için ise “Yuvayı dişi kuş yapar”, “Evin direği erkek, duvarı kadındır” şeklinde yine kadına biçilen geleneksel görevleri net şekilde gözler önüne seriyor” şeklinde konuşan Meral Akıncı, kadının ülkede hak ettiği yere henüz ulaşamadığının görüldüğünü ifade etti.
Kıbrıs Türk toplumunun eğitim seviyesinin yüksekliği ile övünülmesine karşın kadının toplumda temsiliyetinin hak edilenden çok uzak olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Devlet Planlama Örgütü’nün 2015 verilerine göre, kamu sektöründe üst kademe yöneticilerin yalnızca  %28.9’unun kadın olduğunu, aynı veriler ışığında Kıbrıs Türk kadınlarının sadece %6.2’sinin kendi hesabına çalıştığının görüldüğünü anımsattı. Son milletvekilliği seçimi ile %8 olan meclisteki kadın temsiliyetinin ancak %18’e yükselebildiğine işaret eden Meral Akıncı “50 vekilin yalnızca 9 tanesinin kadın olması bile durumun ne oranda kötü olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.
DPÖ’nün Ağustos 2015 işsizlik oranlarına bakıldığında ise yüksek lisans diploması taşıyan işsizlerin %86’sını kadınların oluşturduğunu, üniversite mezunu kayıtlı işsiz kadınların oranının %69, lise veya kolej mezunu işsiz kadınların oranının ise %71 dolayında olduğunu belirten Meral Akıncı, “Eğitimli kadının erkek egemen toplumda iş bulmasının ne kadar zor olduğu bu veriler ile net şekilde bir görülüyor” dedi.

Tarihsel süreçte Kıbrıs Türk kadınının görünürlüğü

Kıbrıs Türk kadınının tarihsel görünürlüğüne bakıldığında, Kıbrıs’ta Türk kadınlarının ilk örgütlenmesinin 1931’de Kıbrıslı Türk kadınlar tarafından kurulan “Lefkoşa Türk Hanımları Cemiyet-i Hayriyesi” olduğunu belirten Meral Akıncı, “Bu ilk adım ile kadınların yavaş yavaş toplumsal görünürlüğünü artırmaya başladığını ifade etti. 1924 yılında ilk kez bir Kıbrıslı Türk kız öğrencinin Türkiye’ye okumaya gittiğini, 1938’de bir Kıbrıslı Türk kızın, Türkan Aziz’in Beyrut Üniversitesi’nde “ebelik-hemşirelik” okumaya gönderildiğini dile getiren Meral Akıncı, 1940 yılında ise erkekle eşit eğitim hakkı tanınarak Kız Öğretmen Koleji’nin kurulduğunu belirtti.
 
Siyasal yaşamda kadının yeri

Kıbrıs Türk kadınının bugün siyasi yaşamda yerini yeterince alamadığını, sesini tam olarak duyuramadığını söyleyen Meral Akıncı, özetle şöyle dedi:
“Uzun yıllardır sürmekte olan Kıbrıs sorunu nedeniyle uluslararası alanda, kadın haklarında yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkıyla izlenememiştir. Bugün KKTC’de kadınlar için seçme, seçilme, hükümeti temsil etme gibi konularda yasal hiçbir engel yoktur. Ancak uygulamada bu hakların erkeklerle eşit olarak kullanılamadığı görülmektedir. 
Kadınlar ne Meclis’te ne hükümette ne de kamu yönetimi ve yargıda erkeklerle eşit şekilde temsil edilmektedirler. Kadınların nüfus sayısındaki oranıyla siyasetteki temsilci sayısı oranı arasında büyük farklılık olduğu görülmektedir. Kamuda kadın ve erkek çalışan sayısı birbirine yakın olmakla birlikte, üst düzey yönetici kadrolarında kadın sayısı azdır. Kadınlar siyasi partilerin ve sendikaların siyasi süreçlerinde eşit şekilde temsil edilmemektedir. KKTC’de hiçbir siyasi partinin ne geçmişte ne de şimdi bir kadın parti lideri olmuştur.”
KAYAD’ın yaptığı bir araştırmaya göre, kadınların %58’i eşleri eve gelmeden önce evde olması gerektiğine inandığının ortaya çıktığını belirten Meral Akıncı, yine bu araştırmanın verilerine göre, kadınların %88’inin her şeyden önce iyi bir anne ve ev hanımı olmaları gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Ev içi şiddet

Kadının, toplumsal rolünü yerine getirme yolunda büründüğü iyi anne ve iyi ev hanımı görüntüsüne sadık kalırken, tabu olarak saklanan ve kabul edilmeyen bir gerçekle yüz yüze kalabildiğini ifade eden Meral Akıncı, “Bu da ev içi şiddettir. Bu konuda toplumumuzda, farkındalık eksikliği olduğu bir gerçektir. Son zamanlarda yaptığımız bir araştırmada ülkemizde her 3 kadından birinin fiziksel şiddete maruz kaldığını tespit ettik. Evrensel verilerle de örtüşen bu rakam dünyada olduğu gibi toplumumuzda da kadına yönelik ev içi şiddetin ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu konuda acilen bir yasaya ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.
KKTC’de kadın hakları konusunda uluslararası önemli sözleşmelerden bazıları onaylanmakla birlikte uygulamaya geçilmediğini söyleyen Meral Akıncı, yasaları yürürlüğe koymak kadar, gerektiği şekilde uygulamanın da önemli olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.
 

 

 

Bu haber toplam 1797 defa okunmuştur