‘EŞDEĞER KOÇANLARI DERHAL İPTAL EDİLMELİ’

‘EŞDEĞER KOÇANLARI DERHAL İPTAL EDİLMELİ’

Fikrin ve Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Barış Mamalı, "Güneydeki gayrımenkullerini satanların kuzeyde aldıkları eşdeğer koçanlarının derhal iptal edilmesi gerekir" dedi

A+A-

 

 

Fikrin ve Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Barış Mamalı, feragat koşuluna ve taahhüdüne uymadan güneydeki taşınmaz mallarını elden çıkartan kişilerin kuzeydeki eşdeğer malının hukuki meşruiyetini yitirdiğini vurgulayarak, “Güneydeki gayrımenkullerini satanların kuzeyde aldıkları eşdeğer koçanlarının derhal iptal edilmesi gerekir” dedi.

 

Mamalı yazılı açıklamasında, ilgili devlet makamlarının bu konuda ciddi bir araştırma yaparak bu tip olayları ortaya çıkarması ve gerekli müeyyideyi uygulaması, var olan yasal boşlukların da acilen hazırlanacak özel bir ceza yasası ile giderilmesi gerektiğini belirtti.

 

1974 sonrası oluşan fiili durum ve 1977 yılında yürürlüğe giren İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası (İTEM)’e göre güneyde terk ettikleri taşınmaz mallara karşılık KKTC’de eşdeğer nitelikli mal alabilmenin bazı koşullara bağlandığını, en önemli şartın ise kuzeyde eşdeğer mal alabilmek için Güney Kıbrıs’ta bulunan taşınmazın KKTC devletine feragat edilmesi olduğunu anımsatan Mamalı, şunları kaydetti:

 

“Ancak 2004 yılında sınır kapılarının açılıp güneye geçişin başlamasından sonra kuzeyde eşdeğer mal alan bazı şahısların güneydeki taşınmaz mallarını gizlice (KKTC devletinin bilgisi ve onayı dışında) elden çıkarttıkları, sattıkları ya da bu hususta sözleşmeler yaptıkları yönünde ciddi bilgi ve haberler çıkmaktadır. Bu tip davranışlar açıkça devlete karşı hileli eylemler ihtiva etmekte ve devlet ensesinden haksız kazanç elde etmeye olanak tanımaktadır. Çünkü devlet güneydeki malın kendisine feragat edildiğine dayanarak kuzeyde eşdeğerde mal verirken, kişilerin bu feragati bertaraf ve ihlal ederek güneydeki taşınmaz mallarını satması açıkça devleti kandırmak ve onun üzerinden haksız kazanç sağlamayı ifade etmektedir.

 

Feragat koşuluna ve taahhüdüne uymadan güneydeki taşınmaz mallarını elden çıkartan kişilerin kuzeydeki eşdeğer malı hukuki meşruiyetini yitirmektedir. Kendisini hileli bir şekilde kandıran ve haksız kazanç elde eden (KKTC Devletine devredilen malları elden çıkartmak veya buna teşebbüs etmek) kişilerin kuzeyde elde ettikleri eşdeğer nitelikli gayrımenkullerin tapu kayıtlarının ve koçanlarının devlet tarafından derhal iptal edilmesi gerekir. Keza, hem feragat edilen taşınmazdan maddi menfaat elde etmek, hem de buna karşılık alınan eşdeğer malın halen mülkiyet sahibi olunmasının hiçbir adil ve haklı yanı olamaz.

 

Hem Güneydeki mallarını, hem de Kuzeydeki eşdeğer mallarını satanların ise hiçbir affedilir hukuki mazaretleri bulunamaz. Devletin bu tür davranışlara kesinlikle prim vermemesi gerekir.”

 

Mamalı, yasaların ve özellikle İTEM Yasası’nın 89. maddesinin bu tür davranışları dolaylı da olsa suç olarak düzenlediğine ve bu suçu işleyenlere ağır hapislik öngördüğüne de dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1094 defa okunmuştur