1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Doktor mülakatları: Sendikalar protesto etti, Komisyon “kriterler adaylara açıklandı” dedi
Doktor mülakatları: Sendikalar protesto etti, Komisyon “kriterler adaylara açıklandı” dedi

Doktor mülakatları: Sendikalar protesto etti, Komisyon “kriterler adaylara açıklandı” dedi

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan hekim sınavları kamuda örgütlü hekim, öğretmen ve memur sendikaları tarafından protesto edildi.

A+A-

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan hekim sınavları kamuda örgütlü hekim, öğretmen ve memur sendikaları tarafından protesto edildi.

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, mülakata katılan hekimlerin puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişimin Komisyon Başkanı tarafından engellendiğini açıkladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu ise sendika temsilcilerinin gözlemci olarak sınavlara katılabildiğini, ancak, hekimlerin aldıkları puanların sendikaya değil, kişilerin kendilerine açıklandığını söyledi.
 

Protesto ettiler

Kamuda örgütlü sendikalar TIP-İŞ, KTAMS, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS, Kamu Hizmeti Komsisyonu’nu protesto etti.

Sendikalar şu açıklamayı yaptı:

“Bugün burada “Şeffaf ve hesap verebilen” bir kamu hizmeti komisyonu oluşturmak iddiası ile basın açıklamaları yapan, ‘Kurumsal bir yapı’ oluşturmaktan bahseden, gelen giden başkan ve yönetimlere göre değişmeyen tutumlar sergileyeceğini iddia eden lakin tam tersi uygulamalar yapan  Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı Ömer Köseoğlu’nu protesto etmek ve  her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı  bildirmek için bir araya geldik.”

“18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olan hekim mülakatlarına gözlemci olarak Tıp- İş Sendikası’nı temsilen katılan başkan Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun mülakata katılan hekimlerin 2005 Kamu görevlileri  sınav tüzüğüne göre, hesaplanan  puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişimi Komisyon başkanı Ömer Köseoğlu tarafından yasa dışı ve despotça bir üslupla engellenmiştir.


“Sınav tüzüğüne aykırı tavır” iddiası

Sendikalar sınav tüzüğüne aykırı davranıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

“Mülakat başlamadan sözlü olarak komisyon başkanına gözlemci sendika olarak bu bilgilere ve belgelere erişim hakkımızın olduğu, bu belgelere erişemezsek yapılacak mülakatın adil, objektif  ve hukuka uygun olup olmadığını değerlendiremeyeceğimizi bildirdik. Gözlemci sendikaların belgelere erişimini engelleyerek sendikaları dışlamış olacağını, sendikal mücadeleyi zayıf düşürme girişimi olarak algılanacağını, üstelik ‘Değiştirilmiş hali ile 2005 Kamu Görevlileri sınav tüzüğüne’ de aykırı davranmış olacağından yapılmaya çalışılan mülakatın hukuka aykırı olup dava konusu haline geleceğini kendisine bildirdik.

Tüm uyarılarımıza ve ısrarlı taleplerimize rağmen bilgi ve belgelere erişimimiz başkan tarafından engellenerek mülakata katılmamız mümkün olmadı. Çalışanların örgütlü mücadelesinin en önemli kurumları olan   sendikaları dışlayan, belge ve bilgilere erişimine engel olan, sendikaları etkisiz kılmaya çalışan, hukuka aykırı mülakat gerçekleştirmeye yeltenen komisyon başkanını protesto ediyoruz.  Antidemokratik, faşizan ve despot tutumları  bir yana, hukuk tanımayan tavırları ile de  kamu hizmeti komisyonunun güvenilirliğine gölge düşüren hareketleri, gerek örgütlü sendikalar gerekse de kamuoyu tarafından kabul görmeyecektir. Bu durum, komisyonun gerçekleştireceği sınav, mülakat ve atamalara da şüphe ile yaklaşılmasına ve hukuk davaları açılmasına yol açacaktır.”


Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Köseoğlu:

“Kriter puanları her adaya tek tek açıklanmaktadır”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, yazılı sınavların ardından doktorlarla ilgili atama mülakatlarının yasalara uygun yapıldığını belirtti, “Sendika bizden kriter puanlarını istedi, ancak bunlar kişisel verilerdir ve mülakat sırasında her adaya tek tak açıklanmaktadır, böylece kayıtlara da geçmektedir” dedi.

Sınav tüzüklerine tam olarak uyulduğunu savunan Köseoğlu, adayların puanlarının Bilimsel Kurul tarafından hazırlandığını, bu kurullarda ilgili meslek örgütlerinin de yer aldığını belirtti. Yenidüzen’e konuşan Köseoğlu, “Sendikaların komisyona yönelik dayatması üzücüdür, adayların her birine sınav öncesinde kriter puanlar tek tek söylenmektedir. Her adaya sınav öncesinde gerekli açıklamalar da yapılmaktadır. Sınav öncesinde bu verilerin sendika yöneticilerine verilmesi gibi bir usul yoktur” dedi.

_____________________________________________________________________

“İddiaların gerek yasal gerekse uygulamalar çerçevesinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır”

 

Kamu Hizmeti Komsiyonu eylemle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

 

Basında Yer Alan ve 19 Ağustos 2022 Tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Binası Önünde Yapılan Eylem Üzerine;

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü'nün Tefsir yan başlıklı 3. maddesi'nde " 'Gözlemci' kamu görevlilerinin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) esnasında hazır bulundurdukları birer temsilciyi anlatır." hükmüne amirdir.

Tıp-İş’in bugün basında açıkladığı ve sınav esnasında talep etmiş olduğu "Puanlama belgesi"/"Mülakat Listesi" tamamen bir iç düzenleme olmakla birlikte Mülakat'ın seyrinin daha kolay ilerlemesini sağlamak amacı ile Başkan ve Komisyon üyelerine bilgi amaçlı verilmektedir. Ayrıca, düzenlenen belge Bakanlık Danışmanı ve Sendika Gözlemcisi önünde "Aday"a okunmakta, "Aday"ın itirazı olması durumunda ise İtiraz değerlendirilmektedir. Ancak bu esnada Gözlemci ve/veya Danışman'ın buna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Düzenlenen bu puanlama belgesi içeriğinde bulunan bilgiler, Tıp-iş’in de üyesi olduğu "Bilimsel Kurul" tarafından hazırlanarak Bakanlık aracılığı ile Komisyonumuza ulaştırılmaktadır.

Ayrıca iddia edildiği gibi sözlü sınavın usule, hukuka ve hakkaniyete uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin gözlem yapılabilmesinin mümkün olmadığına ilişkin olarak ise yapılan tüm Sözlü Sınav (Mülakat)lar ses ve görüntü şeklinde kaydedilmekte ve tüm şeffaflığı ile Danışman ve Gözlemci şahitliğinde yapılmaktadır.

Yapılan mülakatlar Yasalara ve/veya Tüzüklere uygun olup yasal ve geçerlidir.

Bunların yanı sıra, mülakat başlarken Tıp-İş gözlemcisinin yapmış olduğu konuşma ve hareketler ile Komisyona müdahale etmeye çalıştığı ve Mülakatı sabote ettiği gözlemlenmiştir.

Yukarıdakiler ışığında, söz konusu iddiaların gerek yasal gerekse uygulamalar çerçevesinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

 

Bu haber toplam 1514 defa okunmuştur