1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. BU SORULARA YANIT BULUNACAK MI?
BU SORULARA YANIT BULUNACAK MI?

BU SORULARA YANIT BULUNACAK MI?

PETROL DOLUM TESİSİNE HAYIR İNİSİYATİFİ SORGULAMAYA DEVAM EDİYOR

A+A-

 

Petrol Dolum Tesisine Hayır İnisiyatifİ’nin bugün düzenlendiği basın toplantısının tam metni şöyle:

BAŞBAKANLIĞA SORUYORUZ?
Petrol Dolum Tesisi konusunda sessiz kalmaya devam mı ediyorsunuz?
Bazı basın organlarında bu konuda çıkan rüşvet söylentilerine, tesise karşı olan partililerinizin sessiz  seslerine, halkın hassasiyetine, yöre halkının karşı çıkmasına, tesisin fayda maliyet analizine karşı  halen birkaç kişiyi tesiste bekci yapmak için tesisi yaptırma konusunda kararlı mısınız? Tesisin yapılması konusunda kararları sessizce almaya devam mı edeceksiniz?  Toplumun önemli bir kısmına rağmen mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA SORUYORUZ?
Büyük gayretle önce Lefke'de, sonra eko turizmin göbeği Büyükkonuk-Yedikonuk bölgesinde ve son olarak Kalecikte orman arazisinde yer buldunuz. Bazı az gelişmiş ülkelerde şöyle söylemler olur:  Müdür ve Müsteşarlar Bakan talimat verdi yaptık, der. Sonra Bakan, Başbakan talimat verdi yaptık, der. Sonra Başbaşbakan da Bakanlar Kurulu karar verdi der.ve bu böyle devam eder gider yıllarca. 

Bizde de böyle mi?.  Bu ülkelerde Siyasetin her Kuruma yansıdığı bir Ülkede arkasına birilerini alanlar giderler o ülkede yürütmenin başına, tabi yaklaşmak için siyasi kanalları kullanırlar, o arada bazı araçları da kullanırlar (ayni, nakti imkanlar gibi)  bazı bakanlar, müsteşar/müdürler de bu işin içinde aracıdırlar ve bir düzenle elde etmek istedikleri arazi, kredi, petrol dolum lisansı, ve diğer lisans ve imkanları elde ederler.  Turizm arazisi mi istediniz? Kalkınma gibi kamu bankalarından kredi mi? aynı yol, petrol depolama mı yapacaksınız? aynı yol.......... devam eder gider.  (Tabi bu ülkede yasalar, kurallar ve uluslararası hukuk da uygulanmazdır.)
Bu ülkelerde, size veya başkalarına aynı fırsat sunulmaz, yolu budur, ya bu yolu kullanacaksınız, ya da  kendi yağınızla kavrulacaksınız. Tipik bir azgelişmişlik yapısı. Bizde de aynı mı?

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞINA SORUYORUZ?
Ekonomi sizden sorulmalı, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için plan ve politikaları belirlediniz mi? yoksa? ülkede devasa petrol dolum tesisleri kurdurmak suretiyle sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak vizyonunuz mu? enerji/kirli sanayi konusunda Lisansları verirken ihale mi açtınız? teklif mi aldınız? hangi politikaları uyguluyorsunuz? Hemen hemen her merciinin yaptığı gibi ÇED raporu olumlu ise istediğime lisans veririm! görüşünde misiniz? ihalesiz bir şekilde mi?

TURİZM, ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞINA SORUYORUZ?
Vizyonu Sürdürülebilir Turizm olan bir Bakanlığa mı soruyoruz?
Tabii ki Projenin kabulu için önerdiğiniz üzere şirketin depolanacak miktarı küçük gösterme numarasına aldanacak mısınız? Çocuk değilsiniz tabi.
Hem çevre konusunda hem turizm konusunda bu tesisin taşıdığı riskleri, ülkenin önemli bir kesiminin bu tesise hayır dediğini bile bile Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna uygun görüş mü vereceksiniz? Evet demeleri için müdürlerinize başkı mı yapacaksınız? veya Evet diyeceleri mi bulacaksınız? Müdürleriniz de suya sabuna dokunmayan görüşler vererek sorumluluğu üzerlerinden attıklarını düşünerek kendilerini akladıklarını düşünüp vijdanlarını rahatlatacaklar mı? Siz de ÇED Komisyonu uygun gördü ne yapalım mı diyeceksiniz?
Ya da benim dokunulmazlığım var mı diyeceksiniz?

MALİYE BAKANLIĞINA SORUYORUZ?
Simdi siz Kalecikteki araziyi Mega Petrol Tesisi kuracaklara kirlamak için sözleşme mi imzalayacaksınız?
Tabii ki Projenin kabulu için depolayacakları miktarı küçük gösterme numarasına aldanacak mısınız? Orman Müdürü bunu imzlamayıp topu  bu Bakanlığın Müdürüne attı, Turizm de topu üzerinden attı ise en cesur sizi görüyorlar demektir.    İmzayı siz atacağınıza göre Tarihe geçeceksiniz demektir.  Ülkesini yok eden Bakanlık olarak. Belki kendinizi ikna edersiniz ama Elleriniz o imzayı atacak mı? siz de mi ne yapayım ÇED Komisyonu uygun gördü mü diyeceksiniz?
Ne yapayım benim dokunulmazlığım var mı diyeceksiniz?

ÇED KURULUNA SORUYORUZ?
Sizin dokunulmazlığınız mı var? Gelen görüşlere göre karar verdik mi diyeceksiniz? Bu sizi sorumluluktan kurtarır mı?.  Tüm geçen kararlar sizi sorumluluk altına sokar, bilirsiniz.
Siyasi gelecek adına ülkenin geleceğini yok etme potansiyeli taşıyan böyle bir projeye, dairelerden gelen sözde olumlu görüşlere göre mi karar vereceksiniz? Sorumluluk üzerinizde değil mi?

ENERJİ DEPOLAMA KOMİTESİNE SORUYORUZ?
Komite üyesi müdürlermiş. Devlet Emlak Müdürü başkanlığında, çevre müdürü, Jeoloji maden müdürü,Şehir planlama müdürü, Sanayi Dairesi müdürü ile İçişleri ve Ulaştırma bakanllıklarından birer müdür. Ani bir kararla sizi bu konuda uzman yaptılar. Uzmanlık bir kararla olabiliyormuş! İcraatları takip edeceksiniz!. Birşey olursa siz kontrol edemediniz mi olacak? bu karar ne demektir? Konu ileride yargıya intikal ederse kirlilik faturasını kim ödeyecek?. Yoksa emekli Maaş ve birikimlerleriniz?

EVET BİZLER SORGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1626 defa okunmuştur