1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. VE SIRA GELDİ ‘ÖZELLEŞTİRME’YE
VE SIRA GELDİ ‘ÖZELLEŞTİRME’YE

VE SIRA GELDİ ‘ÖZELLEŞTİRME’YE

‘2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda süreç adım adım işliyor

A+A-

Kamuda mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi, Burs Tüzüğü’nün revize edilerek burslarda azaltılmaya gidilmesinin ardından gözler ‘2016-2018 TC-KKTC Yapısal Dönüşüm Programı’ndaki diğer adımlara çevrildi. 2017 Haziran'da limanlarda özelleştirme, elektrikte “ayrıştırma” var.

Ayşe GÜLER

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin imza attığı ‘2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda süreç işliyor.

Kamuda mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi, Burs Tüzüğü’nün düzenlenerek, azaltılmaya gidilmesinin ardından gözler programda ‘uygulanacak’ diğer adımlara çevrildi.

Programa göre sırada, limanlar, Telefon Dairesi ve elektrikte özelleştirme, belediye sayılarını azaltma, Genel Sağlık Sigortası, kablo ile elektrik getirme gibi hedefler var.

Limanlarda ‘kamu –özel ortaklığı’ modeli!

Yapısal Dönüşüm Programı Taslağı’na göre, ‘Mevcut ve yapılması planlanan deniz limanları, işletme hakkının devredilmesi suretiyle yeniden yapılandırılacak.

Yeni Yat Limanları, kamu düzenleyici ve denetleyiciliği altında, işletmecilik ‘kamu –özel ortaklığı’ modeliyle, yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve özel sektörün finansman ihtiyacına katkısı sağlanarak gerçekleştirilecek.

Mağusa, Girne Turizm ve Girne Antik Limanı’nın, kamu düzenleyici ve denetleyiciliği altında, özel sektörün işletmeciliği’nde, (kamu-özel işbirliği modeli) ile yatırım ihtiyacı karşılanacak, hizmet kalitesi artacak.

Programda, Mayıs 2017’ye kadar deniz yolu ulaşımında liman otoritesi ve liman hizmetlerinin birbirinden ayrılacağı, Limanlar Yasası’nın çıkarılacağı detaylandırılıyor.

‘Liman otoritesi ve liman hizmetleri birbirinden ayrılacak’

Programda, Mayıs 2017’ye kadar deniz yolu ulaşımında liman otoritesi ve liman hizmetleri birbirinden ayrılacağı, Limanlar Yasası’nın çıkarılacağı detaylandırılıyor.

Mayıs 2018’e kadar ise Mağusa ve Girne Turizm Limanlarının işletme hakkı devredileceği, Girne Antik Limanı ve Yat limanının işletme hakkının devri içinse taslakta programda öngörülen tarihin Aralık 2017 olduğu belirtiliyor.

Haziran’daki hedef:

KIB-TEK’in fonksiyonlarına göre ayrıştırılması!

Yapısal Dönüşüm Programı’na göre; ‘Reel Sektörün Rekabet Gücünün ve Ekonomideki Payının Artırılması’ için ‘Enerji Dairesi’ kurulacak, kurulacak olan daire, hem düzenleyici, hem de politika belirleyici olacak.

Bunun yanı sıra, Haziran 2017’ye kadar KIB-TEK’in fonksiyonlarına göre ayrıştırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılarak, Haziran 2018’e kadar ise kamu-özel işbirliği çerçevesinde elektrik dağıtım sisteminin işletme hakkının devredileceği programda yer alıyor.

 Başbakan Özgürgün’ün imzaladığı programda Haziran 2017’ye kadar KIB-TEK’in fonksiyonlarına göre ayrıştırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılarak, Haziran 2018’e kadar ise kamu-özel işbirliği çerçevesinde elektrik dağıtım sisteminin işletme hakkının devredileceği yer alıyor.

Öte yandan yapılacak faaliyetler arasında ise, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında denizaltı elektrik iletim projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin hukuki alt yapının oluşturulması da bulunuyor.

‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ için son 8 ay…

Yapısal Dönüşüm Program taslağına göre, kamu yönetiminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ da hayata geçirilecek.

Sağlıktaki dönüşüm programı uyarınca, sağlık sistemi herkesi kapsayacak, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tam gün hizmet vermesi sağlanacak.

Genel Sağlık Sigortası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte özel hastanelerden ve kliniklerden matbu ücret karşılığında hizmet alımına gidilecek. Kamu Hastanelerinde döner sermaye kurulacak ve sağlık çalışanlarının, döner sermayeden alacağı pay belirlenecek.

Kamu hastanelerinde ilaç dağıtımı durdurularak anlaşmalı özel eczanelerden ilaç temin edilecek.

Sağlık eylem planına göre, Döner Sermaye Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Hasta Hakları Yasası’nın çıkarılması ve Özel Hastaneler Yasası’nın revize edilmesi içinse Aralık 2017 tarihi kaydedilmişti.

 

Telefon Dairesi yeniden yapılandırılacak...

Programda dikkat çeken bir diğer nokta ise ‘Telefon dairesinin yeninde yapılandırılması ve telekomünikasyon hizmetleri kalitesinin artırılması’ bulunuyor.

Zaman zaman eylemlerin de yaşandığı Telefon Dairesi ile ilgili  ‘Yapısal Dönüşüm Programı’nda dikkat çeken nokta ‘kamu-özel ortaklığı modeli’ ilkesi olmuştu.

Programa göre, telekomünikasyon altyapısının ve hizmetlerinin, kamunun düzenleyici ve denetleyiciliği altında işletmecilikte kamu-özel ortaklığı modeli uygulanacak, uluslar arası standartlarda olması sağlanacak.

 Belediye sayısı azaltılacak!

Öte yandan belediye faaliyetlerinin etkinleştirmesi amacıyla belediye sayısı optimum seviyeye indirilecek, belediyelerin yönetim kapasiteleri artırılacak.

Belediye ölçeğinin genişletilerek belediye sayısını azaltacak, idari ve mali konularda şeffaflık ve hesap verebilirlik kuralları getirecek Belediyeler (Değişiklik) Yasası çıkartılacak.

 


 

 

Bu haber toplam 4139 defa okunmuştur