1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Rekabet Kurulu’ndan Bakanlar Kurulu ve Başsavcılığa, MİK DOSYASI!
Rekabet Kurulu’ndan  Bakanlar Kurulu ve Başsavcılığa,  MİK DOSYASI!

Rekabet Kurulu’ndan Bakanlar Kurulu ve Başsavcılığa, MİK DOSYASI!

Merkezi İhale Komisyonu(MİK), Rekabet Kurulu Kararı’na uymadı, konu ‘YARGIYA’ taşındı…

A+A-

YENİDÜZEN
Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) Sağlık Bakanlığı'nın ‘Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Randevu Sistemi için Çağrı Merkezi İşlemleri Hizmet Alımı İhalesi’nin iptali’ne ilişkin yapılan bir itirazı değerlendiren Rekabet Kurulu, ‘İptali’ yanlış buldu, MİK’e ‘İptali iptal et’ dedi.

Rekabet Kurulu ‘İPTAL’ kararına uymayan MİK’i Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava yolu açık olmak üzere Bakanlar Kurulu ve Başsavcılığa bildirdi.

Rekabet Kurulu başvuruyu haklı buldu…

Rekabet Kurulu,  Ankatech Trading Ltd. direktörü Yunus GÜNEY’in,  Sağlık Bakanlığı'nın "Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Randevu Sistemi için Çağrı Merkezi İşlemleri Hizmet Alımı İhalesi’nin iptali"ne ilişkin itirazını değerlendirdi, başvuruyu HAKLI buldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulu kararına göre; Ankatech Trading Ltd. direktörü Yunus GÜNEY, Sağlık Bakanlığı'nın "Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Randevu Sistemi için Çağrı Merkezi İşlemleri Hizmet Alımı İhalesi’nin iptali"nin İhale Yasası'nm 78(l)'inci maddesine aykırı olduğunu iddia edip, İPTALİ için başvurdu.

Rekabet Kurulu, "İhale Sürecinin İptal Edilmesi Kararı" düzenleyen Kamu İhale Yasası'nın 78'inci maddesinin Kamu İhale Yasası’nın teklif zarfları açıldıktan sonra ihale iptalinin, hiçbir teklifin sunulmadığı ve/veya kabul edilebilir bir teklifin sunulmadığı hallerde veya katılımcı sayısının bu Yasa uyarınca ihalenin verilmesine ilişkin usullerde belirlenen minimum sayıdan az olması halinde veya teklif edilen tüm fiyatların, ilgili kamu ihalesi konusunda planlanan veya ayrılan kaynakları aşması halinde yapılabileceğine işaret etti.

‘MİK’in ihale iptali YASAYA UYGUN DEĞİL’

Merkezi ihale Komisyonu’nun söz konusu ihaleyi iptal edilmesine gerekçe olarak, "İhale Sağlık Fonu’ndan karşılanmak üzere ihaleye çıkılan 1111 Çağrı Merkezi işlerinin KKTCELL'e devredilmesi, Çağrı Merkezi'nin Covid-19 ile ilgisi olmaması ve Sayış tay Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda acil bir ihtiyaç olarak değerlendirilmemesi nedeniyle, iptal edilmiştir” dediğine de işaret eden Rekabet Kurulu, ihalenin İPTAL KARARINI İPTALİ KARARI üretti.

Rekabet Kurulu, Merkezi ihale Komisyonu'nun söz konusu ihale ile ilgili verdiği iptal kararının gerekçesinin, Yasa'da düzenlenen İhale komisyonları, tekliflerin sunulması için verilen sürenin sona ermesinden ve teklif zarflarının açılmasından sonraki koşullara uygun olmadığına işaret etti.

Kurul ayrıca, başvuru sahibinin iddiasını haklı bulurken, ihaleyi iptal eden Merkezi İhale Komisyonu'nu kararının iptal edilmesine de karar verdi.

Bu kararını önce MİK’e bildiren Rekabet Kurulu MİK'in Kurul kararını uygulamadığına da işaret ederken bu aşamada konunun ‘YARGI YOLU AÇIK’ olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile Bakanlar Kurulu ve Başsavcılığa da bildirilmesine karar verdi.

REKABET KURULU’NUN KARARLARI ŞÖYLE:

1. Başvuru sahibinin iddiasında haklı olduğuna,

2. MİK.0.00-424/02[424/02]-21/E.1485 sayılı yazı ile bildirilen 202/2021 sayılı "Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Randevu Sistemi için Çağrı Merkezi İşlemleri Hizmet Alımı İhalesi"ni iptal eden Merkezi İhale Komisyonu'nu kararının iptal edilmesine,

3. Merkezi İhale Kornisyonu'nun, geçerli teklifleri dikkate alarak Yasa'nın 77 (l)'inci maddesi ve itiraz konusu ihalenin İdari Şartnamesinin 30.2'inci maddesine göre değerlendirme yaparak 202/2021 sayılı ''Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Randevu Sistemi için Çağrı Merkezi İşlemleri Hizmet Alımı İhalesi"ni, sonuçlandırılmasına,

4. Başvuru sahibinin itiraz ücreti karşılığı olarak Gelir ve Vergi Dairesine 02.12.2021 tarihli ve 2021120203010080000059 numaralı makbuz ile yatırmış olduğu 6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası) tııtarındaki rakamın kendisine ihale makamı tarafından iade edilmesine,

5. Yasa'nın 83(4) maddesi gereği bu karar doğrultıısunda yapılan uygulamalar ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu'nun bir rapor hazırlayarak 29.04.2022 tarihine kadar Kurul' a sunmasına,

6. Kararın başvuru sahibine, Merkezi İhale Komisyonu'na, Merkezi İhale Komisyonu Üyelerine, Sağlık Bakanlığı'na ve Ankatech Trading Ltd.e bildirilmesine,

7. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası md. 83 (4) uyarınca, Merkezi İhale Komisyonu'nun Kurul kararını uygulamaması sebebi konunun, KKTC Bakanlar Kurulu ve KKTC Başsavcılığı'na bildirilmesine, 839 Sayı : 306 kararın bildirilmesinden itibaren 75 gün içerisinde Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verdi.

Bu haber toplam 1333 defa okunmuştur