1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Pandemi denildi,  "af" kapsamı genişledi: ‘Kayıt dışılık artacak’ endişesi!
Pandemi denildi,  "af" kapsamı genişledi:  ‘Kayıt dışılık artacak’ endişesi!

Pandemi denildi,  "af" kapsamı genişledi: ‘Kayıt dışılık artacak’ endişesi!

CTP ile TDP’nin onay vermediği yasa çalışması, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

A+A-

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafından, ilk etapta ‘pandemi’ gerekçe gösterilerek çıkarılmak istenen, sonrasında da kapsamı genişletilen resmi adıyla “Yabancılar Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bilinen ismiyle "muhaceret affı", muhalefetin karşı çıkmasına rağmen Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.

CTP ile TDP’nin onay vermediği yasa çalışması, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme ile haklarında ihraç veya tutukluluk kararı bulunan kişiler dahil, izinsiz ikamet eden, çalışma izni olmayan kişiler aylık brüt asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabilecek. Baş Muhaceret Memurunun, aftan yararlanmak isteyen kişilerin izinlerini onaylaması ve belirtilen tarihlerde aylık bir asgari ücretin yatırılması halinde bu kişiler hakkında tespit edilen cezalardan sorumlu tutulmayacak, ‘kaçak’ durumundan çıkacak.

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafından, ilk etapta ‘pandemi’ gerekçe gösterilerek çıkarılmak istenen, sonrasında da kapsamı genişletilen Yabancılar Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.

CTP ile TDP’nin onay vermediği yasa çalışması, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme ile haklarında ihraç veya tutukluluk kararı bulunan kişiler dahil, izinsiz ikamet eden, çalışma izni olmayan kişiler aylık brüt asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabilecek.

Yasa çalışmasına göre; başvuru yapan kişilerin yasa kapsamında olup, olmamasına ise Baş Muhaceret Memuru karar verecek.

YENİDÜZEN, yasa tasarısı Resmi Gazete’den yayınlanmadan önce muhalefet vekilleriyle görüştü, çalışmayı değerlendirdi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, muhaceret affı meselesinin artık olağanüstü durumlarda uygulanan istisnai bir pratik olmaktan çıktığını söyledi, “Ülkedeki plansızlığın sonucu olarak yabancı işgücünü sömürmenin ambalajı haline geldi” dedi.

Söz konusu yasa tasarısının pandemi bahane edilerek hazırlandığını ancak içeriğinde bu sürece ilişkin herhangi bir veri olmadığını vurgulayan Derya, “Kapsam itibarıyla pandemi dolayısı ile kaçak duruma düşmüş insanları değil, sınırsız bir şekilde geriye doğru işlem yapmaya kalkan bir yasaydı” şeklinde konuştu.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise yasa çalışmasının içeriğini yeteri kadar tatmin edici bulmadıklarını söyledi, denetimle ilgili nasıl adım atılacağının yer almamasını eleştirdi.

Çeler, yeterli denetim yapılmaması nedeniyle yeni kayıt dışılıkların ortaya çıkabileceğini belirtti.

“Hükümet, denetimden yoksun şekilde günü birlik yaşıyor” diyen Çeler, “Bugünlere gelmemize sebep hükümet edenlerdir” şeklinde konuştu.

 


MADDE MADDE YASA…

Yasa çalışmasına göre; ziyaretçi izni bitmesine rağmen, ülkeden ayrılmayan yabancı uyruklu kişiler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde Muhaceret Dairesi’ne başvuruda bulunabilecek.

Başvurusuna onay alması halinde ise 10 gün içerisinde yürürlükteki aylık brüt asgari ücreti yatırarak, aftan yararlanabilecek.

Bu kişiler, cezanın geri kalanından sorumlu tutulmayacak.

İhraç kararı alınan kişiler…

Öte yandan yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce ülkede izinsiz ikamet eden veya hakkında tutuklama ya da ihraç kararı alınıp, uygulanmayan yabancı uyruklu kişiler de 90 gün içerisinde Muhacaret Dairesi’ne online şekilde başvuruda bulunabilecek.

Baş Muhaceret Memuru, bu kişilerin yasa kapsamında olduğunu tespit ederse, aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını yatırması halinde haklarındaki tutukluluk veya ihraç kararı kaldırılacak.

Ardından söz konusu kişilere, Muhaceret Dairesi tarafından hiçbir harç alınmadan 60 günlük ziyaretçi izni verilecek.

Kimler yararlanamayacak?

Ülkeye en son girişi turizm vizesi ile olup, kendisine verilen izin süresi 1 Ocak 2020 tarihinden önce dolan ve ülkede izinsiz kalmaya devam edenler, bu madde kurallarından faydalanamayacak.

Yurt dışında olan yabancıların  durumu…

Ülkede izinsiz bulunduğu tespit edilerek, ülkeye girişi yasak olan yabancı uyruklu kişiler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 90 gün içerisinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde iş bulduktan sonra ‘ön izinle’ giriş yapmaları ve giriş yaptığı sırada aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını ödemeleri halinde cezanın geri kalanından sorumlu tutulmayacak.

Üniversite öğrencileri…

Aftan, üniversite eğitimi görmek için başvuru yapıp, kabul belgesi alan veya eğitimine ara verip, öğrenci belgesi sunan kişiler de yararlanabilecek.

Söz konusu düzenleme, KKTC vatandaşı kişilerin eşlerini, ülkede ikamet İzni, öğrenci izni, çalışma izni, iş kurma izni veya iş yapma izni ile bulunan kişilerin eşlerini ile 25 yaşından küçük olan bekar çocuklarını ve on sekiz yaşından büyük olan engelli çocuklarını da kapsayacak.

Bu kişiler yasa yürürlüğe girdikten sonra 90 gün içerisinde ülkeye giriş yaparak, aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını ödemeleri halinde, cezanın geri kalanından sorumlu tutulmayacak.

Ülkeye girişlerinde 60 günlük ziyaretçi izni verilecek.

İş bulacaklar, ön izinle giriş yapacaklar…

Öte yandan bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce ülkede izinsiz ikamet eden veya çalışıp, tutuklanarak, ülkeden ihraç edilen yabancı uyruklu kişiler 90 gün içerisinde, şahsen yurt dışındaki elçilik, konsolosluk veya temsilciliklerine yazılı olarak başvurabilecek.

Başvurusu onaylanan kişiler,  90 gün içerisinde iş bulduktan sonra ön izinle giriş yaparak, aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını ödemeleri halinde, cezanın geri kalanından sorumlu tutulmayacak.

 


MUHALEFET NE DEDİ?

 

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

“Muhaceret affı istisnai bir pratik olmaktan çıktı”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, muhaceret affı meselesinin artık olağanüstü durumlarda uygulanan istisnai bir pratik olmaktan çıktığını söyledi, “Ülkedeki plansızlığın sonucu olarak yabancı işgücünü sömürmenin ambalajı haline geldi” dedi.

Söz konusu yasa tasarısının pandemi bahane edilerek hazırlandığını ancak içeriğinde bu sürece ilişkin herhangi bir veri olmadığını vurgulayan Derya, “Kapsam itibarıyla pandemi dolayısı ile kaçak duruma düşmüş insanları değil, sınırsız bir şekilde geriye doğru işlem yapmaya kalkan bir yasaydı” şeklinde konuştu.

Derya, CTP'li komite üyeleri olarak bu duruma müdahale ettiklerini ve kapsamı daralttıklarını ifade etti.

Buna rağmen yasa tasarısına "hayır" oyu kullandıklarını söyleyen Derya, bu tip afların sistematik hale gelmesine ve yabancı işgücü sömürüsünü engellemeyen bir uygulama olarak durmasına karşı olduklarını vurguladı.

Derya,  adanın kuzeyine başta Türkiye olmak üzere, çok çeşitli ülkelerden gelen yabancı iş gücü olduğunu belirterek, “Bu insanların en temel insan hakları sağlanmadan ülkeye girmesinin ve hatta sonrasında "UBP'den geç, sonra gel vatandaşlık verelim" şeklinde muameleye maruz kalmasının insanlık onuru ile bağdaşmadığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Derya, “İnsanlara oy deposu muamelesi yapanlar, devleti en temel sağlık ve eğitim hizmetlerini vermekten aciz hale getirenler, alt yapı hizmetlerini sunamayıp toplumu sürekli muhtaç konuma sokanlar, insan onuruna yaraşır bir sosyal güvence ve ücret politikası belirlemekten kaçınıp ülkeyi kendi kurultay hesaplaşmalarına kilitleyenlerin "Muhaceret Affı" ile popülizm yapmasına itirazımız var” dedi.

“Hiçbir insanın dili, dini, etnik kökeni fark etmeksizin ayrımcılığa ve sömürüye maruz kalmadan yaşayabileceği bir ülke yaratmazsak, bugünkü ekonomik kriz koşullarının maliyetini en ağır yoksullaşmaya maruz kalan emekçi kesimlerin üzerine yıkılmasına müsaade edersek, toplumda ciddi çatışmalar çıkması kaçınılmazdır” diyen Derya, şöyle devam etti: Bugün göç dolayısı ile Avrupa'da, Türkiye’de ırkçılık yükseliyor. İşsiz kalan yerli işgücü, yabancı işgücüne "ekmeğimi çalan unsur" olarak bakmaya başlıyor. Bunun sonucu olarak türeyen yabancı düşmanlığı, tüm demokrasi düzenlerini tehdit eder duruma geldi. Muhaceret affı geçici popülist adımlarla değil, doğru düzgün ekonomik planlama ile sektörel gelişim öngörüleri ortaya koyarak, nüfusun da ona göre planlanlanmalı.

 

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“Yeterli denetim yapılmaması, yeni kayıt dışılık yaratacak”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yasa çalışmasının içeriğini yeteri kadar tatmin edici bulmadıklarını söyledi, denetimle ilgili nasıl adım atılacağının yer almamasını eleştirdi.

Çeler, yeterli denetim yapılmaması nedeniyle yeni kayıt dışılıkların ortaya çıkabileceğini belirtti.

“Hükümet, denetimden yoksun şekilde günü birlik yaşıyor” diyen Çeler, “Bugünlere gelmemize sebep hükümet edenlerdir” şeklinde konuştu.

Çeler, hükümetin tek gailesinin kurultay olduğunu da vurguladı.

Muhaceret affının pandemi ve işverenlerin yarattığı sıkıntıdan dolayı kayıt dışı duruma düşmüş insanları kapsaması gerektiğini dile getiren Çeler, “Vatandaşlarda nasıl olsa af çıkacak mantığı oluştu. Bu çok yanlış” dedi.

 

 

yd-destek-gorseli-2-367.jpg

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1782 defa okunmuştur