1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meclis 'devamsızlığı' soruşturuyor
Meclis devamsızlığı soruşturuyor

Meclis 'devamsızlığı' soruşturuyor

Açıklamada, “Yeni içtüzük çalışmalarının yapıldığı bu günlerde Anayasa’daki bu kurala ters düşmemek üzere yeni yaptırımların aşamalandırılarak düzenlenmesi gündeme getirilmiş olup bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Meclis Başkanlığı’nın ve Meclis Başkanlık Divanı’nın milletvekillerinin devamsızlığı ile ilgili olarak Anayasa ve İçtüzük gereği uygulayabileceği kuralları hatırlatarak, bu konuda uygulanabilecek daha farklı kurallar bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, “Yeni içtüzük çalışmalarının yapıldığı bu günlerde Anayasa’daki bu kurala ters düşmemek üzere yeni yaptırımların aşamalandırılarak düzenlenmesi gündeme getirilmiş olup bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, UBP İskele Milletvekili Ejder Aslanbaba’nın Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına izinsiz ve özürsüz olarak bir ayı aşan süre ile katılmaması üzerine, Anayasa ve İçtüzük kurallarına uygun olarak başlattığı uygulamaların basında çeşitli görüş ve değerlendirmelerin yapılmasına yol açtığına işaret edildi. Açıklamada, “Meclis Başkanlığımızın ve Meclis Başkanlık Divanımızın yaptığı uygulamalarda hukuka uygun davranma yönündeki ilke ve prensiplerinden taviz vermemesi, şeffaflığı ve konuya ilişkin duyarlılığı, bu konunun en doğru biçimde kamuoyu ile paylaşılması gerekliliğini ortaya koymuştur” denildi.

KKTC Anayasası’nın 85’inci maddesi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 139’uncu maddesinin hatırlatıldığı açıklamada, buna göre Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın bir milletvekilinin izinsiz ve özürsüz olarak bir ay süreyle başka bir deyişle bir ay boyunca aralıksız olarak Meclis çalışmalarına katılmadığını Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 142 ve 143’üncü maddeleri uyarınca saptaması üzerine konuyu Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine gönderdiği, ilgili komitenin ise hazırladığı raporu Genel Kurula havale ettiği, Genel Kurul’un bu konudaki iradesi ve kararının milletvekilliğinin sona erdirilmesi yönünde ise o milletvekilinin milletvekilliğinin sona erdiğine dikkat çekildi.

İlgili maddelerin şöyle olduğu belirtildi:

“ Milletvekilliğinin Sona Ermesi “ ( Anayasa)

Madde 85

(1) Milletvekilinin ölümü; seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi; çekilmesi; kısıtlanması, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmesi; bir ay süre ile özürsüz veya izinsiz olarak Cumhuriyet Meclisinin çalışmalarına katılmaması hallerinde milletvekilliği sona erer.

(2) Milletvekilliğinin sona ermesine Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu karar verir.”

“ Milletvekilinin Meclis Çalışmalarına bir ay katılmaması “ ( İçtüzük)

Madde 139.

(1)Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına izinsiz ve özürsüz olarak bir ay süre ile katılmayan milletvekilinin devamsızlığı Başkanlık Divanınca saptanır ve Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine Başkanlık Divanı kararı olarak gönderilir.

(2) Komite, bu konudaki çalışmalarını en geç on beş gün içinde tamamlar ve sonucu bir raporla Genel Kurula sunar.

(3) Bu raporu görüşen Genel Kurul, devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine karar verirse, o Milletvekilinin milletvekilliği sona erer.”

“DAHA FARKLI KURALLAR YOK”

Açıklamada, bu konuda Meclis Başkanlığının ve Meclis Başkanlık Divanının milletvekillerinin devamsızlığı ile ilgili olarak Anayasa ve İçtüzük gereği uygulayabileceği yegâne kuralların yukarıda belirtilen kurallar olduğu, bu konuda uygulanabilecek daha farklı kurallar bulunmadığı vurgulandı ve şunlar kaydedildi:

“Yeni İçtüzük çalışmalarının yapıldığı bu günlerde Anayasa’daki bu kurala ters düşmemek üzere yeni yaptırımların aşamalandırılarak düzenlenmesi gündeme getirilmiş olup bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.”

Bu haber toplam 1029 defa okunmuştur