1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağsa Belediye 'hesap verdi'
Mağsa Belediye hesap verdi

Mağsa Belediye 'hesap verdi'

Toplam büyüklüğü 55,702,000 TL olan 2013 yılı bütçemizin %30.62’lik bölümü yatırımlarımıza ayrılmıştır. Buna ek olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kaynaklarından elde ettiğimiz fonlarla çok daha büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

A+A-

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, 2013 yılında kente Kadın Merkezi kurulacağını, su ve kanalizasyon şebekelerinde iyileştirmeler yapılacağını, kültürel faaliyetlerin artırılacağını ve Maraş Bölgesi’ne Gençlik Merkezi açılacağını söyledi.

Kayalp bugün bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte Golden Tulip Otel’de, “2013 Yılı Çalışma Programı”yla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda belediyenin genel durumuyla ilgili bilgi veren ve ileriye dönük planları aktaran Kayalp, bilgilendirme toplantılarını, şeffaf ve denetlenebilir olmanın bir koşulu olarak gördüklerini dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz dönemde, ülkedeki belediyelerin birçoğunda ciddi yapısal sorunlar bulunduğunu ifade eden Kayalp, ülkenin ekonomik sorunlarının da belediyelere yansıdığını kaydetti.

“Bizlerin de bir yandan gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanırken, giderlerimizde de çok önemli artışlar meydana gelmektedir” diye konuşan Kayalp akılcı ve verimliliği esas alan bir yönetim tarzını ilke edinerek bu “sıkıntılı dönemden” en az kayıpla geçtiklerini dile getirdi.

Gazimağusa Belediyesi Meclisi’ne bağlı komisyonlarda Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerin temsil edildiğini dile getiren Kayalp, bu komisyonlarda kararların tamamına yakınının oybirliği ile alındığını söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin, “ülkenin en güçlü belediyesi” olduğunu savunan Kayalp, personel giderlerinin bütçedeki payının Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu belirtti.
BÜTÇENİN YÜZDE OTUZU YATIRIMLARA AYRILDI

Belediye’nin 2013 yılı toplam bütçe büyüklüğünün 55 milyon 702 bin TL olduğunu aktaran Kayalp, bunun yüzde 30.62’lik bölümünün yatırımlara ayrıldığını kaydetti. Kayalp, buna ek olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kaynaklarından elde ettikleri fonlarla çok daha büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kayalp, geçmiş yıllarda olduğu 2013 yılında da çalışanlarla ilgili devlete ve sosyal güvenlik kurumlarına karşı mali yükümlülüklerin eksiksiz ve zamanında yerine getirildiğini söyleyerek takvime bağlı günlük cari giderler dışında belediyenin hiçbir borcu ve geciken ödemesi bulunmadığını dile getirdi.

Son iki yıldır altyapı çalışmaları nedeniyle bölge halkının zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşadığının bilincinde olduklarını dile getiren Kayalp, bu zahmeti en aza indirmek için çalıştıklarını ifade etti ve diğer bütün kentlerden farklı olarak Gazimağusa Belediyesi’nin, kullanıcılara ait olan kanalizasyona bağlanma inşaat giderlerini bütünüyle üstlendiğini aktardı.

Diğer kentlerde inşaat giderleri ve bağlantı harcının kullanıcılar tarafından karşılandığını söyleyen Kayalp, Gazimağusalılar’ın sadece yasal olarak ödenmesi gereken kanalizasyona bağlanma harcını ödediğini belirtti. Kayalp, bu farkın belediyeye maliyetinin yaklaşık 7 milyon Türk lirası olduğunu kaydetti.

FATURA TAHSİLATI YÜZDE 90

Belediyenin fatura tahsilâtında yüzde 90’lara ulaştığını belirten Kayalp, bunun bölge halkının Belediye’ye duyduğu güvenden kaynaklandığını aktardı.

Belediye’nin yerel gelirlerinin sürekli arttığını ifade eden Kayalp, 2010 yılı bütçesinde yerel gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 12’lik artışla yüzde 53’ten yüzde 65’e çıktığını; devlet gelirlerinin bütçedeki payının ise yüzde 12’lik düşüşle yüzde 47’den yüzde 35’e gerilediğini belirtti.

Belediye’nin 2012 yılı personel giderlerinin bütçeye oranının yüzde 43.06 olarak gerçekleştiği bilgisini veren Kayalp, bunun kaynak verimliliği ve yatırım bütçesi açısından dünyada kabul edilir değer olan yüzde 60’ın çok altında olduğunu aktardı.

Kayalp, geçen zaman için belediye çalışan sayısında önemli bir yükseliş yaşanmadığını, 2006 yılında 259 olan çalışan sayısının 2013’te 285’e çıktığını kaydetti.

STRATEJİK PLANA GÖRE HAREKET EDİYORUZ

2013–2015 yıllarını kapsayan Gazimağusa Belediyesi Stratejik Gelişim Planı’nın bundan sonraki bütün etkinliklerinde temel yol gösterici olacağını söyleyen Kayalp, vizyonlarının “Planlı gelişen, altyapı gereksinimleri giderilmiş, sosyal belediyeciliği kendine rehber edinmiş ve katılımcılığa açık bir belediyenin hizmet verdiği, bölgesi ve deniziyle bütünleşmiş bir kent” olduğunu kaydetti.

Stratejik Plan’da önümüzdeki dönem için öngörülen projelerle ilgili bilgi veren Kayalp; 2013’te Mağusa Gençlik Merkezi’nin Maraş tesislerinin faaliyete geçeceğini; Mağusa Kadın Merkezi adında yeni bir merkez kurulacağını; Eşref Bitlis Caddesi’nin yeniden düzenleneceğini; Mutluyaka’ya ait su şebekesinin yenileceğini; 3’üncü etap kanalizasyon projesinin başlayacağını; Nehir Caddesi’ne su kanalı inşa edileceğini; Mahmut Celaleddin Yolu’nun Tarihi Suriçi’nin ‘yeni gözdesi’ haline getirileceğini; yılın her ayına yayılan bir kültür sanat programı hazırlanacağını; Belediye Sarayı’nın restorasyonunun bitirileceğini; arıtma tesisinin tam kapasite ile çalıştırılacağını; Belediye’nin web sitesinin yenileneceğini; yeşil alanların yeniden düzenleneceğini; üç yeni yeşil alan ve rekreasyon projesinin hayata geçeceğini; kent trafik planının hazırlanıp tüm otobüs duraklarının yenileneceğini ve yeni bir trafik birimi kurulacağını anlattı.

MARAŞ’A MAGEM TESİSİ AÇILACAK

Oktay Kayalp, 2013’te Maraş’a Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) tesisi açılacağını söyledi. Kentin her bölgesindeki gençlere, kendilerini geliştirme, sahip oldukları yetenekleri keşfetme olanağı sağlamak istediklerini söyleyen Kayalp bu amaçla 20 Temmuz Parkı’na “MAGEM Maraş” tesisi açılacağı bilgisini verdi.

MAĞUSA KADIN MERKEZİ KURULUCAK

Kayalp, bölgedeki kadınların sosyal yaşama her alanda katılımını teşvik için bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme hizmeti sağlayacak Mağusa Kadın Merkezi (Ma-KAMER) kurulacağını ifade etti.

Bu merkezle kadınların aile ekonomisine katkısını geliştirmek, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmak ve kadının toplumsal statüsünü, yasalarımızda belirtildiği şekilde eşit düzeye taşımayı amaçladıklarını anlatan Kayalp, bu merkezin toplumsal hoşgörünün geliştirilmesine katkıyı da öncelikli hedefleri arasında göreceğini anlattı.

YEŞİL ALANLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

2013 planları çerçevesinde yeşil alanların yeniden düzenleneceğini ifade eden Kayalp, Dumlupınar Mahallesi’ndeki 15 dönümlük alana, Çanakkale Mahallesi’ndeki Döveç Düğün Salonu Parkı’na ve Karakol Mahallesi’ndeki Fazıl Polat Paşa Camii ile Karadeniz Kültür Derneği arasındaki ormanlık alanda yeni rekreasyon alanları yapılacağını anlattı.

Kayalp böylece yürüyüş yolları, oyun ve spor alanları ile pikniğe elverişli mekanlarıyla şehir içinde yepyeni sayfiye alanları kazandırılacağını dile getirdi.

KENT TRAFİK PLANI HAZIRLANACAK

Önümüzdeki dönemde “Kent Trafik Planı” hazırlanacağı bilgisini veren Kayalp, bu çerçevede tüm otobüs duraklarını yenileneceğini, trafik birimi kurulacağını, “asfalt seferberliği” başlatılacağını belirtti.

Kentin trafik altyapısının büyük çaplı bir proje ile yenileneceğini anlatan Kayalp, kanalizasyon inşaatı sırasında yıpranan yolların yenileneceğini anlattı.

EŞREF BİTLİS CADDESİ DÜZENLENECEK

Eşref Bitlis Caddesi’nin etaplar halinde yenileneceğini aktaran Kayalp, bütün alt yapısı ve imarı tamamlanmış olan bu caddenin servis yollarıyla birlikte sil baştan ele alınacağını söyledi.

Kayalp, böylece kent içi trafik akışında rahatlama sağlanacağını belirtti.

MUTLUYAKA SU ŞEBEKESİ YENİLENECEK

Denizden Su Arıtma sistemini kurarak bölgeye kesintisiz su akışı sağlandığını dile getiren Kayalp bu suyun kayıpsız ve temiz şekilde halka ulaşabilmesi için şebekenin tamamen yenilendiğini söyledi.

Kayalp, önümüzdeki dönemde ise Mutluyaka’nın su şebekesinin gelecek 20 yıllık gereksinimi karşılayacak şekilde yenileneceğini anlattı.

3. ETAP KANALİZASYON PROJESİ BAŞLAYACAK

Kentin tamamına kanalizasyon altyapısı getireceklerini söyleyen Kayalp, kanalizasyon şebekesinin üçüncü etap inşaatına çok yakında başlayacaklarını aktardı.

NEHİR CADDESİ’NE SU KANALI İNŞA EDİLECEK

Eski Lefkoşa Yolu ile İskele-Karpaz yolunu birbirine bağlayan Nehir Caddesi’ne paralel olarak akan derenin ıslah edileceğini kaydeden Kayalp, bunun hem görsel olarak, hem de sağlık açısından kente büyük avantaj sağlayacağını anlattı.

ARITMA TESİSİ

Şu anda Kanalizasyon Arıtma Tesisi’nden günlük 2 bin 500 metreküp arıtılmış ve tarımsal kullanıma elverişli suyun doğaya bırakıldığını anlatan Kayalp tesisin tam kapasite ile çalıştırırlığında günlük 5 bin metreküp suyun tarımsal kullanıma aktarılacağını anlattı.

Kayalp, bunun ülke ekonomisine de önemli bir katkıda bulunacağını ifade etti.

MAHMUT CELALEDDİN YOLU TARİHİ SURİÇİ’NİN “YENİ GÖZDESİ” OLACAK

Kayalp, kenti daha çok turistin ziyaret etmesi ve bu sayede esnafın daha fazla para kazanması için bir yandan tarihi mekanların cazibesini artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Oktay Kayalp, bu amaçla Mahmut Celaleddin Yolu’nu “Tarihi Suriçi’nin yeni gözdesi” yapacaklarını söyledi.

YENİ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HAZIRLANACAK

Oktay Kayalp, Kültür ve Kongre Merkezi ile sayesinde bu yıla kadar tesis yokluğu nedeniyle açık alanlarda yapılan kültür sanat çalışmalarının bundan böyle tüm yıl periyodik olarak düzenleneceğini anlattı.

Kayalp, farklı konuklarla her hafta farklı bir etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını anlattı.
BELEDİYE SARAYI RESTORASYONU BİTECEK

Yılların yıpratıcı etkisi ve çağın gerektirdiği altyapı eksikliğinin belediye sarayının restorasyonunu zorunlu hale getirdiğini anlatan Kayalp, bütünüyle aslına sadık kalarak yenilemeye başladıkları binadaki inşaat tamamlanma aşamasına geldiğini aktardı.

Kayalp, baştanbaşa yenilecek binada statik güçlendirme, merkezi iklimlendirme, güvenlik sistemleri ve bütün kablolama işlerinin yeni bir inşaatta yakışır şekilde yapıldığını anlatarak binanın çok yakında tam kapasite ile kullanıma açılacağını aktardı.

WEB SİTESİ YENİLENECEK

Oktay Kayalp, açıldığı zaman ülkenin sayılı kamu sitelerinden biri olan www.magusa.org’un yenileneceğini anlatarak, sitenin online ödeme ve interaktif iletişim dahil olmak üzere pek çok yeni hizmet sağlayacağını beliritti.

KAYALP SORULARI YANITLADI

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtladı.

Gazimağusa kentinin son 3-5 yıldır turizmin ilgi kaynağı olduğunu günde yaklaşık 700 turistin kenti gezmekte olduğunu ifade eden Kayalp, Güney Kıbrıs’tan da Gazimağusa’ya 4 saatlik geziler düzenlenmekte olduğunu kaydetti.

1994 yılında Gazimağusa Belediyesi’ni LTB’deki durum gibi kötü bir durumda devraldıklarını belirten Kayalp, LTB’de ekonomik akılla önlem alınması halinde, belediyenin belli bir sürede ayağa kalkmasının sağlanabileceğini vurguladı.

Kayalp, adaylarının kazanması halinde kendisine siyaseten yardımcı olacaklarını da belirtti.

LTB’ye mali katkı yapmalarının mümkün olmadığını yasal olarak bunun yapılamayacağını da anlatan Kayalp, “Adayımız kazanırsa kendisi ile en büyük gücümüz olan bilgi birikimimizi paylaşacağız… Araç gereçte yardımcı olup sosyal ortam çalışmalarımıza LTB’yi de dâhil edeceğiz… Güçlerin birleşmesiyle LTB rahatlayacak” dedi.

LTB’de ekonomik aklın gerektirdiği düzenlemelerin yapılacağını belirten Kayalp, Kadri Fellahoğlu’nun kazanması halinde işe gelemeden para alanlar ve yüz kızartıcı suç işleyenler konusunda önlem alacağını düşündüğünü söyledi.

KKTC’de tarihi dokuya sahip kentlerin tümünde çok başlılık bulunması nedeniyle tarihi dokuyla ilgili yapılacak işlerde ciddi aksaklıklar yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Kayalp, dünyada olduğu gibi KKTC’de de bu işlerin özerk birimlere devredilmesi gerektiğini kaydetti.

Kayalp, “Bürokrasi bizi boğuyor” dedi.

Belediye çatısı altında tiyatro kurulması için altyapı çalışmalarının başladığına da işaret eden Kayalp, seçim bildirgesinde özel marina yapma konusu bulunmasına rağmen bunu yapamadığını da anlatarak, Gazimağusa iç limanının, yat limanı olarak düzenlenebileceğini ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi’ne devlet katkısının yüzde 35 olduğunu ancak kendisinin proje yaparken hep kötü senaryoya yani katkı alamama durumuna göre hazırlık yaptığını belirten Kayalp, devletin katkıyı kesmeye hakkı olmadığını vurguladı.

Gazimağusa Belediyesi olarak vatandaştan ve devletten gereken kadar para almakta olduklarını da kaydeden Kayalp, birçok belediyede sorunun tahsilatlarda popülizm yapılması olduğunu kendilerinin bunu yapmadığını söyledi.

Kayalp, Lefkoşa’da tahsilat oranının yüzde 35 olduğunu, bunun da yüzde 65’in vergi vermemesi demek olduğuna işaret etti.

Bu haber toplam 1266 defa okunmuştur