1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. KUR’AN KURSLARINA YASAL ZEMİN
KUR’AN KURSLARINA  YASAL ZEMİN

KUR’AN KURSLARINA YASAL ZEMİN

Bazı UBP-DP ve Bağımsız Milletvekilleri’nden Din İşleri Dairesi Yasası’na ‘DEĞİŞİKLİK’ önerisi…

A+A-

Meltem SONAY

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi, UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, DP Lefkoşa Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve Bağımsız Milletvekilleri Hasan Taçoy,Hakan Dinçyürek ve Sayın Menteş Gündüz’ün birlikte sunduğu Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisini görüştü, Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Komite Üyesi CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ‘DİNİ KURSLARA’ ilişkin3’üncü maddesine ret oyu kullandığı Yasa Önerisi’nin tümü,oybirliğiyle kabul edildi.

 

CTP’den ‘kursları Eğitim Bakanlığı yerine Din İşleri’nin üstlenmesine’ RET!

Komite Üyesi CTP Milletvekili Erkut Şahali, Eğitim Bakanlığı’nın bu yasada belirtilen kurslara ilişkin mükellefiyetini yerine getirmediği takdirde, gerekli düzenlemeyi Din İşleri Başkanlığı’nın üstelenmesine ilişkin maddeye RET oyu kullandı.

 

Şahali: “Kabul edilebilir değil”

Bazı UBP- DP ve Bağımsız Milletvekilleri’nin getirdiği Din İşleri Dairesi Yasa Önerisi'ndeki maddelerin şekillenmesinde ciddi çabaları olduğunu ifade eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, yaz kurslarına ilişkin düzenlemelerde özellikle ‘Eğitim Bakanlığı’nın tek sorumlu ve yetkili olacak şekilde sorumluluk üstlenmesi için direnç gösterdiklerini aktardı. Kurslarla ilgili maddede, Eğitim Bakanlığı’nın yasada belirtilen kurslara ilişkin mükellefiyetini yerine getirmediği takdirde, gerekli girişimi Din İşleri Başkanlığı’nın üstelenmesineve kursları Eğitimden sorumlu bakanlığın denetimine tabi olmak kaydıyla gerçekleştirebilmesine ilişkin düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını da ifade eden Şahali, o nedenle maddeye RET oyu kullandıklarını ifade etti.

 

“İstismarın önüne geçilmesi adına…”

Din eğitimi ile ilgili ülkedeki talebin ortada duran bir gerçek olduğunu ifade eden Şahali, her yaz da bu kurslarla ilgili kargaşa yaşandığına işaret etti. Zorunlu din eğitimini benimsemediklerini ifade eden Şahali, bu konudaki istismarın da önüne geçilmesi, kursları devletin üstlenmesi ve dileyenlerin katılımıyla, Eğitim Bakanlığı’nca yapılması, disipline edilmesi düşüncesiyle konuya ve Yasa Önerisi’ne yaklaştıklarını da ifade etti.

----------------

YASA ÖNERİSİ’NDE NELER VAR?

Din İşleri, ‘Eğitim Bakanlığından kurslar düzenlenmesini talep edecek’

Komite, Dairenin görevlerini Önerinin tümünü gözönünde bulundurarak yeniden kaleme aldı. Buna göre, dairenin görevlerine, “Eğitim Bakanlığından kurslar düzenlenmesini talep etmek” de eklendi.

 

Cami, cami avlusunda her türlü faaliyet…

‘Cami, cami avlusu ve müştemilatında ve kullanımındaki bütün alanlarda Yasanın amaçları doğrultusunda her türlü faaliyetlerin yapılmasına izin vermek” de Dairenin görevleri arasına eklendi.

 

Daire’nin belirlediği ‘dini bilgiye sahip’ kişiler kurs verebilecek

Yasa Önerisi’nin ‘OYÇOKLUĞU’ ile onaylanan maddesinde ‘kurslarla ilgili’ düzenlemeler yapıldı.

Buna göre Din İşleri Başkanlığı Eğitim Bakanlığı’ndan, Anayasa’nın öngördüğü çerçevede din ve ahlak konusunda halkı bilgilendirmek ve Milli Eğitim Yasası’nda yer alan milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurslar düzenlenmesini, Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlıktan talep edebilecek.

Kurs verecek kişilerin pedagojik formasyona sahip olup İlahiyat Fakültesi mezunu olması koşul.

Ancak bu nitelikleri haiz kişilerin bulunmaması halinde kurslar, dini bilgiler konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu Daire tarafından belgelenen ve pedagojik formasyona sahip kişiler tarafından verilebilecek.

 

Din İşleri kurs için uygun yer ve eğitmen sağlayacak

Uygulamalı eğitim ise Din İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek yerlerde eğitmen eşliğinde Eğitim Bakanlığı denetiminde yapılacak.

Eğitim Bakanlığı’nın yasada belirtilen mükellefiyetini yerine getirmediği takdirde ise, Din İşleri Başkanlığı gerekli düzenlemeyi, Bakanlığı bilgilendirmek koşuluyla üstlenecek ve Bakanlığın denetimine tabi olmak kaydıyla, kurs için uygun yer ve eğitmen sağlayacak.

 

Görevden alınan Din İşleri Başkanı ‘Danışman’ olacak!

Yasa Önerisi’ne göre, ‘Görevi sona eren veya görevine son verilen Din İşleri Başkanı, atanmadan önce Dairede kadrolu din görevlisi olması halinde, emekli olana kadar Dairede Danışman statüsünde danışmanlık görevini yürütecek. Danışman Din İşleri Başkanına karşı sorumlu olur ve Başkanlıkça verilen görev ve yetkileri yerine getirecek’.

----------------

Kadrolarda ARTIRIM!..

Esas Yasanın kadrolar ile ilgili kuralları düzenleyen 9’uncu maddesinde de değişikliğe gidilen öneri ile Din İşleri Başkanlığı’nın 67 olan kadro sayısı 346’ya çıkarıldı.

“Din İşleri Sorumlusu” kadro sayısını, Lefke’nin yeni ilçe olması nedeniyle, “5” olan kadro sayısını “6” olarak değiştirildi.

Dini Hizmetler Sınıfı (Yüksek Öğrenimli) kadrosunda yer alan “İmam” kadro adı “Yüksek İmam” olarak değiştirildi ve kadro sayıları artırıldı.İmam-Hatip” kadro adını daha doğru olacağı gerekçesiyle “İmam” olarak değiştirdi ve kadro sayıları da dereceleri de artırıldı.

Müezzin Kayyum” kadrolarını iki dereceli olarak değiştirmiş, kadro sayılarını da bu değişikliğe paralel olarak değiştirildi.

Bir dereceli ve kadro sayısı “2” olarak öngörülen “Din Hizmetleri Görevlisi” kadrosu,

dört dereceli düzenlenerek kadro sayılarını da buna paralel olarak artırıldı.

“III. Derece Mimar” kadrosunu gereksiz bularak çıkarmış ve yerine “III.Derece Basın ve Halkla İlişkiler Memuru” kadrosu eklendi.

“III. Derece İdare Memuru”, “III. Derece Maliye Memuru” “III. Derece Kitabet Memuru”, “I. Derece Odacı-Şoför ve II. Derece Odacı” kadroları Dairenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

 

Dairenin izni olmaksızın vaizlik, imamlık yasak…

Yasa Önerisi’nde ‘Dairenin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişinin, hiçbir cami veya mabette veya bunlar dışında herhangi bir yerde öğütmenlik (vaizlik) veya imamlık yapamayacağına’ ilişkin madde de dikkat çekti.

Yasa Önerisi’ne göre, Daireden gerekli yazılı izni almayanlar veya aldıkları izin koşullarına uymayanlar veya yazılı izni olmadan cami veya mabette veya bunlar dışında herhangi bir yerde öğütmenlik (vaizlik) veya imamlık yapanlar bir suç işlemiş olacak ve iki yıla kadar hapislikle cezalandırılabilecekler.

 

Mevcut personelle ilgili ‘Geçici maddeler’ de var…

Yasa Önerisi’in ‘geçici’ maddesi uyarıca, bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış olan ve halen görev yapan Din İşleri Başkanı, bu Yasa kuralları uyarınca ve bu Yasada belirtilen süreye bakılmaksızın görevden alınıncaya kadar görevine devam edecek.

Yasa yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç bir ay içerisinde bu (Değişiklik) Yasası ile oluşturulması öngörülen Komisyon oluşturulacak, Dairede geçici statüde olup fiilen din hizmetleri görevini yerine getirenlere en az yüz saatlik hızlandırılmış din hizmetleri eğitimi düzenlenecek.

Eğitim tamamlandıktan ve Sınav Tüzüğünün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Komisyon tarafından Din Hizmetleri Yeterlik Sınavı düzenlenecek.Sınavlarda başarı aranacak.

Bu haber toplam 5173 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler