1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. İnsan ticaretine ağır ceza
İnsan ticaretine ağır ceza

İnsan ticaretine ağır ceza

‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçları Ceza Yasası’na girdi. Bu suçu işleyenlere ‘ağır cezalar’ öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ‘oybirliği’ ile onaylandı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi

A+A-

‘İNSAN KAÇAKÇILIĞI’ YASADA…

Yasa Önerisi’ne göre, maddi menfaat elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan yabancı birini ülkeye sokan ve burada kalmasını sağlayan bir kişi, ‘İnsan Kaçakçılığı Suçu’ işlemiş olacak ve 5 yıla kadar hapislikle cezalandırılabilecek. Bu suça mağdur kişilerin 18 yaşından küçük olması ve ‘onur kırıcı muameleye’ maruz kalmaları durumunda ise ceza 10 yıla kadar çıkabilecek.

 İNSAN TİCARETİ’NE DE AĞIR CEZA!..

‘İnsan Ticareti Suçu’ işleyen bir kişi de 10 yıla kadar hapse çarptırılabilecek. İnsan Ticareti mağduru kişinin 18 yaşın altında olması durumunda hapislik cezası 14 yıla kadar çıkabileceği gibi, ‘kamu görevini veya hizmetini’ kötüye kullanarak bu suçu işleyen bir kişi 16 yıla kadar hapislik cezası alabilecek.

PASAPORTU ELİNDEN ALINAN MAĞDURA DA KORUMA…

Yasa Önerisi, pasaportları ellerinden alınan ‘İnsan ticareti mağdurları’nın, Muhaceret İşlemleri’nden korunmasına yönelik de bazı düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye göre, bir kişiye;  insan ticareti mağduru olmadığı kanıtlanıncaya kadar, muhaceret işlemi de yapılmayacak.

‘İNTİHARA TEŞEBBÜSE’ CEZA DEĞİL ‘REHABİLİTE’…

Yasa önerisindeki bir diğer düzenleme ise ‘İntihara Teşebbüsü’ suç olmaktan çıkarmaya yönelik. Yasa Önerisi Genel Gerekçesi’nde ‘İntihara teşebbüs eden ve bu travmayı yaşayan kişilerin travmasına ve rehabilite edilmelerinin önemine’ işaret edilirken, intihara teşebbüs eden kişinin hafif bir suç işlediğini belirten 219’uncu maddenin tamamen kaldırılması öngörüyor.

Meltem SONAY

‘İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçlarının Ceza Yasası’na girmesini ve bu suçu işleyenlere de ‘ağır cezalar’ öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ‘oybirliği’ ile onaylandı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

‘İnsan Kaçakçılığı ve Ticareti’ suçuna ‘ağır cezalar’dan, İntihara Teşebbüs’ün suç olmaktan çıkarılmasına, “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemleri’ne ilişkin birçok ‘insani’ düzenleme içeren Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Pazartesi Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Komite’de ‘oybirliği’ ile onaylandı…

UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’nda dün toplanan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliği ile kabul etti.

CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe’nin öneri sahibi olduğu yasal düzenlemenin önümüzdeki Pazartesi Meclis Genel Kurulu gündeminde olması bekleniyor.

Mülteci Hakları Derneği, İnsan Hakları Derneği, Barolar Birliği ve Quir Kıbrıs Temsilcileri’nin yanı sıra birçok katılımcının görüşleri alınarak ve Başsavcılığın ‘uygunluk’ görüşleri de doğrultusunda çalışan Yasa Önerisi’nde, Barolar Birliği Çalıştayı sonuçlarından yararlanıldığı da öğrenildi.

‘İnsan Kaçakçılığı suçu’ yasada!

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesinin, şüphesiz ki, küreselleşmeye paralel olarak sınır aşırı bir boyut kazanan suç türlerinin yaygınlaşması olduğuna dikkat çekilen Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi’nde, bugün dünyanın birçok ülkesinin uluslararası suç örgütleri ile mücadele etiğine işaret edildi.

Maddi menfaat sağlamak amacıyla çaresiz insanları başka ülkelere kaçıran veya yasal olmayan yollarla insanları yabancı ülkelere sokan bu örgütlere karşı mücadele yöntemlerinin geliştirilmeye çalışıldığı da belirtildi.

Bu suç örgütlerinin eline düşen kişilerin ciddi istismar ve sömürüye maruz kaldığına, yaşamları ve beden bütünlükleri bakımından uğradıkları zararların çoğu zaman tamiri ve telafisinin de mümkün olmayan boyutlara ulaşabildiğinin altı çizildi.

Çaresiz insanların maruz kaldığı ve “insan kaçakçılığı” adı verilen bu suçun önlenmesi için birçok ülke yasal düzeyde tedbir aldığı anımsatılırken, mevzuatımızda insan kaçakçılığı suçunun düzenlenmemiş olmasının bu tip suçlar işleyen örgütler ve kişiler ile yerel düzeyde de mücadele etmeyi zorlaştırdığı vurgulandı. İnsan Ticareti suçunun, Meclisimiz tarafından 2018 yılının Nisan ayında onaylanan “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ve bu sözleşmeye ek Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi Protokolü’nde de öngörüldüğü gibi yasaya eklendiğinin de altı çizildi.

Bu yüzden, bu değişiklik önerisi ile Ceza Yasa’sına “İnsan Kaçakçılığı” suçu eklendiğinin altı çizildi.

İnsan Kaçakçılığı’na 5 yıla kasar hapislik!..

Yasa Önerisi’ne göre, maddi menfaat elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan yabancı birini ülkeye sokan ve burada kalmasını sağlayan kişi, ‘İnsan Kaçakçılığı Suçu’ işlemiş olacak ve 5 yıla kadar hapislikle cezalandırılabilecek.

Bu suça mağdur kişilerin 18 yaşından küçük olması ve ‘onur kırıcı muameleye’ maruz kalmaları durumunda da, ceza 10 yıla kadar çıkabilecek.

İnsan Ticareti’ne ‘AĞIR CEZA’…

Çoğu zaman ‘İnsan Kaçakçılığı’ suçu ile bağlantılı bir biçimde ortaya çıkan, özellikle de kadın ve çocukların ciddi hak ihlallerine maruz kalmasına neden olan “İnsan Ticareti” suçunun da da ülkemiz koşulları açısından mevzuatımızda yer bulması gereken bir suç türü olduğuna vurgu yapıldı.

‘Ağır Ceza’ öngörülen ‘İnsan Ticareti Suçu’ ise Yasa Önerisi’nde şöyle tanımlandı: Bir kişiyi zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, esarete tâbi kılmak, fuhşa zorlamak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak, kulluk ettirmek amacıyla tehdit, baskı, zor veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişi üzerindeki denetim olanaklarından veya kişinin çaresizliğinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokmayı, tedarik etmeyi veya kaçırmayı, bir yerden başka bir yere götürmek.

10-14-16 yıla kadar hapislik!

Yasa Önerisi’ne göre ‘İnsan Ticareti Suçu’ işleyen bir kişi 10 yıla kadar hapse çarptırılabilecek. İnsan Ticareti mağduru kişinin 18 yaşın altında olması durumunda hapislik cezası 14 yıla kadar çıkabilecek, ‘kamu görevini veya hizmetini’ kötüye kullanarak bu suçu işleyen bir kişi 16 yıla kadar hapislik cezası alabilecek.

Yasa Önerisi, pasaportları ellerinden alınan ‘İnsan ticareti mağdurları’nın, ‘Muhaceret İşlemleri’nden korunmasına yönelik de bazı düzenlemeler içeriyor.

Düzenlemeye göre, bir kişiye;  insan ticareti mağduru olmadığı kanıtlanıncaya kadar, muhaceret işlemi de yapılmayacak.

‘İntihara teşebbüse’ ceza değil ‘rehabilite’

Yasa önerisindeki bir diğer düzenleme ise İntihara Teşebbüsü’ suç olmaktan çıkarmaya yönelik.

Yasa Önerisi, intihara teşebbüs eden kişinin hafif bir suç işlediğini belirten 219’uncu maddenin tamamen kaldırılmasını ilişkin düzenleme içeriyor.

İntihar teşebbüsü sonrasında zaten travma yaşayan bireylerin mahkeme süreciyle birlikte travmalarının derinleşmesi soruna cezalandırma temelinde bir çözüm bulunamayacağına işaret edilen Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde, Ceza Yasamızın temelini oluşturan İngiliz Hukuk sisteminde intihara teşebbüs 1961 yılında suç olmaktan çıkarıldığını da altı çiziliyor.

İntiharın cezalandırmakla değil, intihara yönelen bireylerin bu teşebbüste bulunmadan önce ilgili mekanizmalar kurularak psikolojik danışmanlık temelinde rehabilite edilmesinin daha doğru olacağına olan inancına da değiniliyor.

‘Nefret Söylemi’ne düzenleme

Yasa Önerisi, “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi”nin de yeni 171’nci madde ile düzenlenmesini öngörüyor.

Yasadaki bu değişiklikle uygulamadaki bazı sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor, ‘Nefret Söylemi’ne ilişkin ceza 1 yıldan 3 aya düşürülürken, suçun internet medyası dahil olmak üzere sosyal medya aracılığı ile yapılması durumunda cezasının aynen, yani 2 yıl kalması düzenleniyor.

Tam katılımlı toplantı…

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki dünkü toplantıya, Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit  katılırken, Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Aktunçtaşlı ve Av. Ender Erler Çabuker’in de katıldığı belirtildi.

 

 

         

 

 

Bu haber toplam 2352 defa okunmuştur