1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Esentepe'de uyuşturucu: 2 tutuklu
Davalar askıya alındı

Davalar askıya alındı

Başsavcılık, Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi’nin yargılanamayacağı gerekçesiyle davalarının askıya alındığını açıkladı.

A+A-

Başsavcılık, Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi’nin yargılanamayacağı gerekçesiyle davalarının askıya alındığını açıkladı.

Başsavcılık, haklarında görevi kötüye kullanma suçlaması bulunan UBP Lefke Milletvekili Çaluda ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi’yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık, ithamnamede; Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da yer verildiğini ifade ederek, “Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığı ve Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Sayın Aytaç Çaluda bu safhada yargılanamayacağı cihetle konu suçlar hakkındaki davalar bu safhada Sayın Aytaç Çaluda için askıya alınmışlardır. Buna bağlı olarak aynı davada sanık olan ve bu suçları birlikte işledikleri iddia edilen Sayın Aytaç Çaluda ve Sayın Şerife Ünverdi’nin Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlardan ayrı ayrı yargılanmaları uygun görülmediği cihetle söz konusu davalar Sayın Şerife Ünverdi için de askıya alınmışlardır” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının sadece Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli “Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması” istemi yazısında belirtilen “Fasıl 154 Ceza Yasasının 20., 100. ve 105. maddelerine aykırı davranışla ‘görevi kötüye kullanma’ ve 63/06 sayılı Çalışma İzinleri Yasası madde 9,23,25 ve Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü madde 2,8,11 ve 13 uyarınca mevzuat kurallarına aykırı hareket edilerek ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğrattığı” iddiası ile ilgili olarak kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil tarafından hazırlanan ve Kasım 2018’de Mahkemeye dosyalanan ithamnamede; Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığını söylediği Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da yer verildiği belirtildi.

Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından sadece Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması istemi yazısında belirtilen Fasıl 154 Ceza Yasasının 20, 100 ve 105’inci maddelerine aykırı görevi kötüye kullanma ve 63/2006 sayılı Çalışma İzinleri Yasası madde 9, 23, 25 ve Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü madde 2, 8, 11 ve 13 uyarınca mevzuat kurallarına aykırı hareket edilerek ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğrattığı iddiası ile ilgili olarak kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığını beyan ettiği Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da Kasım 2018 tarihinde dosyalanan ithamnamede yer verilmesinin Başsavcılık ve icabı halinde Yüksek Savcılar Kurulu tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

ATAKARA İSTİFA ETTİĞİ İÇİN DİSİPLİN SORUŞTURMASININ İLERİ GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Başsavcılık, ayrıca Yüksek Savcılar Kurulunun 12 Şubat 2020 tarihli çağrıya binaen yaptığı toplantıda Hukuk Dairesi’nin Girne biriminde görev yapan Mustafa Atakara hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan 9118/2018 sayılı davadaki karara binaen başlatılan tahkikat neticesinde ortaya çıkan tanık ifadelerini, tahkikat memuru raporu ve mahkeme kararını dikkate alarak Mustafa Atakara hakkında disiplin soruşturması yapılmasına karar verildikten sonra Mustafa Atakara’nın 24 Şubat 2020 tarihli bir dilekçeyi Hukuk Dairesi’ne sunarak birikmiş izinlerini kullandığı ifade edildi.

Başsavcılık, bunun ardından 17 Nisan 2020 tarihi itibarı ile istifasının kabulünü belirttiği cihetle gerekli makamlar nezdinde istifasına ilişkin işlemlerin başlatıldığını belirterek, “Sayın Mustafa Atakara’nın görevinden istifa etmesi nedeni ile hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ileriye gitmesi hukuken mümkün değildir” dedi. 

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Polis Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Başsavcılığına gönderilen CTK.434/2017 no’lu soruşturma dosyasında zanlı olarak bulunan Sayın Aytaç Çaluda  milletvekili olduğu ve  Anayasa’nın 84.maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılanamayacağı için, KKTC Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına 9 Mayıs 2018 tarih ve SAV.0.00-43-18/801 sayılı bir yazı yazılarak Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istem Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 128. ve diğer ilgili maddeleri uyarınca karar verilmek üzere Meclis’e iletilmiştir.

Meclis İçtüzüğünün 128.maddesine göre bir milletvekilinin veya Meclis üyesi olmayan bir bakanın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istem Başsavcılıkça Meclis Başkanlığı’na iletilir. Dokunulmazlığın kaldırılması isteminde, hangi yasadaki hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir.

ÇALUDA HAKKINDA SUÇLAMA

KKTC Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen 9 Mayıs 2018 tarihli yazıda Polis Soruşturma dosyası incelenmesi sonucunda diğer zanlı ile birlikte Sayın Aytaç Çaluda hakkında Fasıl 154 Ceza Yasası 20., 100. ve 105. maddelere aykırı olarak  ‘görevi kötüye kullanma’ suçu ve 63/06 sayılı Çalışma İzinleri Yasası madde 9,23,25 ve Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü madde 2,8,11 ve 13 uyarınca mevzuat kurallarına aykırı hareket edildiği ve/veya Devletin tahsil etmesi gereken 284,352.90 TL alacağının tahsil edilmemesi sebebi ile gelir kaybına uğratıldığı iddiası ile ithamname hazırlandığı belirtilmiş ve Sayın Aytaç Çaluda’nın milletvekili seçilmiş olması nedeniyle ileri işlem yapılamadığı belirtilmiştir.

Cumhuriyet  Meclisi tarafından İçtüzük kurallarına uygun olarak Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite oluşturulmuştur.

Özel Komite’nin 25 Haziran 2018 tarihli İkinci toplantısına KKTC Başsavcılığı da davet edilmiş ve Başsavcılığı temsilen Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil ve Savcı Meryem Beşoğlu bu toplantıya katılmıştır. Bu toplantıda Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil 9 Mayıs 2018 tarihli yazı ekinde gönderilen ithamnamenin ham halinde olduğunu, bunun kontrol edileceğini ve gerekirse de değişebileceğini beyan etmiş ve kendi kanaatine göre Fasıl 154 Ceza Yasasının 104.maddesinin-ki  madde ağır ceza mahkemesi yetkisine giren bir suçu düzenlemektedir- ithamnameye eklenmesi gerektiğini beyan  etmiştir. Ergül Kızılokgil’in ithamnamenin son haline şekil verebilmesi için toplantı  4 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir.

Özel Komite’nin 4 Temmuz 2018 tarihli 3. Toplantısında Ergül Kızılokgil içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçları da içeren yeni bir ithamname taslağını komite üyelerine dağıtmış, ancak bu taslağın da ithamnamenin son hali olmadığını belirtmiştir.

Özel Komite’nin 11  Temmuz 2018 tarihli  toplantısında Sayın Aytaç Çaluda dinlenmiştir. Sayın Aytaç Çaluda komiteye hitabında sair şeyler yanında KKTC Başsavcılığının 2 farklı ithamname düzenlemesinin Meclis İçtüzüğünün 128.maddesinin 2.fıkrasında yer alan Dokunulmazlığın  kaldırılması  isteminde,  hangi  yasadaki  hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir  kuralına aykırı olduğunu ileri sürmüştür.

Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komitenin  18 temmuz 2018 tarihli  Raporunda açıkça ilgili milletvekilinin İçtüzüğün 128.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması istemi yazısında belirtilen Fasıl 154 Ceza Yasasının 20.,100. Ve 105. Maddelerine aykırı davranışla ‘görevi kötüye kullanma’ ve  63/06 sayılı Çalışma İzinleri Yasası madde 9,23,25 ve Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü madde 2,8,11 ve 13 uyarınca mevzuat kurallarına aykırı hareket edilerek ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğrattığı iddiası ile itham edilmek istendiği belirtilmiştir. Aynı raporda Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması istemi yazısı ve bu yazıya ekli taslak ithamnamenin İçtüzüğün 128.maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak’ hangi yasadaki hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir’ kuralı çerçevesinde hazırlandığı belirtilmiştir. Komitenin 25 Haziran 2018 tarihli ikinci toplantısına katılan Başsavcılık yetkililerinden sözlü talep edilen ikinci taslak ithamnamenin sadece bilgi amaçlı olup, Komite kararının Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli istem ve isteme ekli taslak ithamname dikkate alınarak verildiği açıkça belirtilmiştir. Sayın Aytaç Çauda’nın KKTC Başsavcılığının 2 farklı ithamname düzenlemesinin Meclis İçtüzüğünün 128.maddesinin 2.fıkrasında yer alan dokunulmazlığın kaldırılması isteminde, hangi yasadaki hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir kuralına aykırı olduğu iddiası kabul görerek Komite kararında Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli istem ve isteme ekli taslak ithamnamesi kabul edilerek ikinci taslak ithamname reddedilmiş veya kabul görmemiştir.

Özel Komite, Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını oyçokluğu ile karar vermiştir. Komite Raporu Meclis Genel Kurulunun 22  Ekim 2018 tarihli 9.Birleşiminde oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilerek Sayın Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırılmıştır.

Yasama dokunulmazlığını hukuki sonucu olarak Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekili sıfatı devam eder, meclis çalışmalarına katılabilir, dokunulmazlığı sadece dokunulmazlığının kaldırıldığı suç için kalkar, sadece bu suçtan yargılanabilir veya tutuklanabilir, başka bir suç işlemesi halinde yargılanabilmesi için o suç için de dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından yukarıda belirtildiği üzere Sayın Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı sadece Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması istemi yazısında belirtilen Fasıl 154 Ceza Yasasının 20.,100. ve 105. maddelerine aykırı davranışla ‘görevi kötüye kullanma’ ve  63/06 sayılı Çalışma İzinleri Yasası madde 9,23,25 ve Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü madde 2,8,11 ve 13 uyarınca mevzuat kurallarına aykırı hareket edilerek ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğrattığı iddiası ile ilgili olarak kaldırılmışken  Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil tarafından hazırlanan ve Kasım 2018’de Mahkemeye dosyalanan ithamnamede Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığını söylediği Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da yer verilmiştir. Bu nedenden dolayı Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığı ve Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Sayın Aytaç Çaluda bu safhada yargılanamayacağı cihetle konu suçlar hakkındaki davalar bu safhada Sayın Aytaç Çaluda için askıya alınmışlardır. Buna bağlı olarak ayni davada Sanık olan ve bu suçları birlikte işledikleri iddia edilen Sayın Aytaç Çaluda ve Sayın Şerife Ünverdi’nin Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlardan ayrı ayrı yargılanmaları uygun görülmediği cihetle söz konusu davalar Sayın Şerife Ünverdi içinde askıya alınmışlardır.

Sayın Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından sadece Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması istemi yazısında belirtilen Fasıl 154 Ceza Yasasının 20, 100 ve 105’inci maddelerine aykırı görevi kötüye kullanma ve 63/2006 sayılı Çalışma İzinleri Yasası madde 9, 23, 25 ve Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü madde 2, 8, 11 ve 13 uyarınca mevzuat kurallarına aykırı hareket edilerek ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğrattığı iddiası ile ilgili olarak kaldırılmışken Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığını beyan ettiği Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da Kasım 2018 tarihinde dosyalanan ithamnamede yer verilmesi Başsavcılık ve icabı halinde Yüksek Savcılar Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Ayrıca Yüksek Savcılar Kurulu’nun 12/02/2020 tarihli çağrıya binaen yaptığı toplantıda Hukuk Dairesi’nin Girne biriminde görev yapan Sayın Mustafa Atakara hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan 9118/2018 sayılı davadaki karara binaen başlatılan tahkikat neticesinde ortaya çıkan tanık ifadeleri tahkikat memuru raporu ve mahkeme kararını dikkate alarak Sayın Mustafa Atakara hakkında disiplin soruşturması yapılmasına karar verildikten sonra Sayın Mustafa Atakara 24/02/2020 tarihli bir dilekçeyi Hukuk Dairesi’ne sunarak birikmiş izinlerini kullandıktan sonra 17/04/2020 tarihi itibarı ile istifasının kabulünü belirttiği cihetle gerekli makamlar nezdinde istifasına ilişkin işlemler başlatılmıştır. Sayın Mustafa Atakara’nın görevinden istifa etmesi nedeni ile hakkında başlatılan Disiplin Soruşturmasının ileriye gitmesi hukuken mümkün değildir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

 

Bu haber toplam 2958 defa okunmuştur
İlgili Haberler