1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. %74.4 Crans Montana sonuçlarından mutsuz
%74.4 Crans Montana sonuçlarından mutsuz

%74.4 Crans Montana sonuçlarından mutsuz

Katılımcıların %67.6’ı Crans Montana’da gerçekleştirilen konferansta Akıncı’nın rolünü olumlu olarak değerlendirdi

A+A-

Kamuoyu araştırma şirketi, Prologue Consulting Ltd, gerçekleştirdiği son anketi paylaştı. 600 kişi ile telefon üzerinden yapılan anketin tümünü yayınlıyoruz.

 

 

CRANS MONTANA SONRASI

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Temmuz 2017

 

 

GİRİŞ:

Bu çalışma 17-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında 600 kişilik bir örneklem ile telefon anketi şeklinde gerçekleştirilmiştir.  Örneklem için ilk olarak bölgelerin nüfus dağılımını yansıtan yüzdeliklerle bölgesel kotalar belirlenmiş, daha sonra ise katılımcılar gelişigüzel örneklem (random sampling) yöntemi ile seçilmiştir.  Telefon üzerinden gerçekleştirilen alan çalışması sonrasında veriler SPSS programı ile analiz edilip raporlandırılmıştır.     

 

ÖZET:

Bu çalışmayı gerçekleştirmedeki amacımız Crans Montana konferansını toplumun nasıl değerlendirdiği ve bundan sonrası için nasıl bir adım atılmasını istediğini görmek olmuştur. 

Her zamanki gibi bu çalışmamızın da güncel bir konuyu ele alıp tartışma ortamına katkı yapması ve ilgili kurumlar tarafından halkın görüşlerinin dikkate alınmasının sağlanması adına önemli bir rölü olduğunu düşünmekteyiz. 

KONFERANSIN SONUCU OLUMSUZ FAKAT SN AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI VE ROLÜ OLUMLU

Toplumun büyük bir çoğunluğunun (%74.4) Crans Montana konferansının sonucunu olumsuz olarak değerlendirdiğini görmekteyiz.  Buna karşılık katılımcılar bu olumsuz sonucun sorumlulusu olarak Sn Anastasiades’i görmekte ve Sn. Akıncı’nın gerek konferans üzerindeki etkisi gerekse konferans sonrası açıklamalarını ‘olumlu’ olarak değerlendirmektedirler. 

Yukarıda belirtildiği gibi, katılımcıların %67.6’ı Crans Montana’da gerçekleştirilen konferansta Sn Akıncı’nın rolünü olumlu olarak değerlendirmektedir. 

Crans Montana konferansına Sn Anastasiades’in etkisini olumsuz bulanların oranı ise oldukça yüksektir: %87.9. 

%53.4 oranında bir kesim Crans Montana sonrasında Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamaları olumlu bulduğunu belirtmiştir.  

BAŞARISIZLIKTAN SN ANASTASIADES SORUMLU TUTULUYOR

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%72.5) konferansın başarısız olmasından Sn Anastasiades’i sorumlu tutmaktadır.    

BU DÖNEMDE CUMHURBAŞKANI EN FAZLA GÜVEN DUYULAN KURUM/KİŞİ

Konferans sonrasında katılımcıların %55.8’i cumhurbaşkanına güven belirtmiştir.  Ankette sıralanan ve güven puanı verilmesi istenen tüm kurumlar arasında bu yüzdelik ile Cumhurbaşkanı toplumun bu dönemde en fazla güven duyduğu kurum/kişi olarak ön plana çıkmıştır.  

GÖRÜŞMELERİN DURMASI DURUMUNDA İLK TERCİH YAN YANA İKİ DEVLET HALİNDE YAŞAMAK.  TÜRKİYEYE BAĞLANMAK SEÇENEĞİ SADECE %4.9 ORANINDA BİR KESİMİN DESTEĞİNİ ALMIŞTIR.

Konferans sonrasında görüşmelerin durması durumunda Kıbrıs Sorununun çözümünde ilk tercihleri sorulduğu zaman katılımcıların %56.1’i yan yana iki devlet tercihini ortaya koymuştur.  Türkiye ile birleşme seçeneği ise sadece %4.9 oranında bir kesimin desteğini almıştır.  Bu dönemde federasyona olan desteğin oranının azladığını görmekteyiz. 

İÇ MESELELERE ODAKLANMA İSTEĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bu çalışma ayrıca göstermiştir ki, özellikle konferansın başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında katılımcıların iç meselelere odaklanılması yönünde ciddi bir talebi bulunmaktadır. 

Katılımcılar iç meselelerde öncelikli olarak yolsuzluklar ve ekonomik durumla ilgili adımlar atılmasını istemektedirler.  Uyuşturucu kullanımı da öncelikli konular arasındadır. 

GENEL SONUÇLAR  

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%74.4) Crans Montana konferansının sonucunu olumsuz olarak değerlendirmektedir.   

Q1. Geçtiğimiz günlerde İsviçre’de Sn Akıncı, Sn Anastasiades, heyetleri, garantör ülkeler, Sn Eide ve BM Genel Sekreteri arasında gerçekleştirilmiş olan zirvenin sonucunu ne şekilde değerlendiriyorsunuz?

 

%

Çok olumlu

1,2

Oldukça olumlu

7,9

Ne olumlu ne olumsuz

16,5

Oldukça olumsuz

47,0

Çok olumsuz

27,4

Bu konferans sonrasında Sn Akıncı’nın yapmış olduğu açıklamalar ise katılımcıların çoğunluğu (%53.6) tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

Q.2. Bu çözüm konferansı sonrası Cumhurbaşkanı Sn Akıncının açıklamalarını ne şekilde değerlendiriyorsunuz?

 

%

Çok olumlu

9,8

Oldukça olumlu

43,6

Ne olumlu ne olumsuz

29,7

Oldukça olumsuz

14,3

Çok olumsuz

2,6

Konferansa etki:

Bu bölümde katılımcılardan sıralanan isimlerin her birinin konferansa etkisinin ne şekilde olduğunu belirtmeleri istenmiştir.  Konferansa en olumlu etkiyi Sn Akıncının (%67.6 olumlu) yapmış olduğunu düşünen katılımcılar, Sn Anastasiades’in etkisini ise en olumsuz (%87.9 olumsuz)  olarak ortaya koymuştur.     

Q3.1.Sn Akinci

 

%

Çok olumsuz

2,0

Oldukca olumsuz

7,9

Ne olumlu ne olumsuz

22,4

Oldukça olumlu

50,8

Çok olumlu

16,8

 

Q3.2.Sn Anastasiades

 

%

Çok olumsuz

35,5

Oldukca olumsuz

52,4

Ne olumlu ne olumsuz

10,3

Oldukça olumlu

1,5

Çok olumlu

,3

Katılımcıların %72.5’i konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasındaki ana sorumlunun Sn Anastasiades oluğunu ortaya koymuştur.  

Q4. Bu konferans sonrasında BM genel sekreteri konferansın başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştır.  Bu konferansız başarısızlıkla sonuçlanmasında sorumluluk sizce kimindir.  (TEK CEVAP)

 

 

%

Sn Akıncı

3,3

Sn Anastasiades

72,5

BM özel temsilcisi Sn Eide

3,2

BM Genel Sekreteri Sn Guterres

1,1

AB

4,6

ABD

4,6

Turkiye

2.5

Yunanistan

2,8

Ingiltere

7,4

Konferans sonrasında görüşmelerin durması durumunda Kıbrıs Sorununun çözümünde ilk tercihleri sorulduğu zaman katılımcıların %56.1’i yan yana iki devlet tercihini ortaya koymuştur.  Türkiye ile birleşme seçeneği ise sadece %4.9 oranında bir kesimin desteğini almıştır. 

Q7. Görüşmelerin durması durumunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kıbrıs sorununun çözümü için sizin ilk tercihiniz olurdu?

 

%

Statükonun devamı

3,0

Iki bolgeli, iki toplumlu federasyon icerisinde zayif merkez

3,5

Iki bolgeli, iki toplumlu  federasyon icerisnde guclu merkez

25,2

Yan yana iki ayrı devlet

56,1

1960 cumhuriyetindeki haklarimiza dönüş

3,5

Turkiye ile birleşme

4,9

Yukaridakilerden hiçbiri

3.7

 

NOT: OCAK 2017 CMIRS anketinde yukarıdaki soruya benzer bir soru sormuştuk.  Bu soruda her alternatife 10 üzerinden bir yaşanabilirlik puanı verilmesi istenmiştir.  Tam olarak kıyaslanabilir veriler olmasa da, federasyona destek belirten kesimin Temmuz 2017’de daha az olduğunu görebilmekteyiz. 

OCAK 2017 Sonuçları aşağıdaki gibidir:

Çözüm Alternatifleri

Yaşanabilirlik Puanı

(0-10)

Statukonun devami

4,61

Iki bolgeli, iki toplumlu federasyon icerisinde zayif merkezi devlet

4,86

Iki bolgeli, iki toplumlu federasyon icerisinde guclu merkezi devlet

6,12

Iki ayri devlet

7,60

Kibrisli Rumlar ile birlikte tek bir devlet

2,27

Türkiye'yle birlesme

3,50

 

KURUMLARA GÜVEN

Bu bölümde katılımcılardan kendilerine sayılan kurumların her birine ayrı ayrı ne derece güvenip güvenmediklerini belirtmeleri istenmiştir.  Cumhurbaşkanı bu çalışmada en çok güven duyulan kurum/kişi olarak ön plana çıkmıştır.  Bu da aslında bu dönemin en önemli olaylarından biri olan Crans Montana konferansındaki rolü üzerinden yapılmış bir değerlendirme olarak önemlidir.    

 

Q9.1.Cumhurbaşkanı

 

%

Güvenmiyorum

11.7

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

32,4

Güveniyorum

55.8

 

Q9.2.Hükümet

 

%

Güvenmiyorum

64.7

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

22,9

Güveniyorum

12.5

 

Q9.3.Meclis

 

%

Güvenmiyorum

62.7

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

27,2

Güveniyorum

10.1

 

Q9.4.Siyasi partiler

 

%

Güvenmiyorum

78.8

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

18,5

Güveniyorum

3.7

 

Q9.5.Polis

 

%

Güvenmiyorum

18,7

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

34,1

Güveniyorum

47.1

 

Q9.6.Yargı

 

%

Güvenmiyorum

18.6

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

36,6

Güveniyorum

44.7

 

Q9.7.Finansal kurumlar

 

%

Güvenmiyorum

30.7

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

45,8

Güveniyorum

23.5

 

Q9.8.Dini kurumlar

 

%

Güvenmiyorum

42.9

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

37,6

Güveniyorum

19.4

 

Q9.9.Medya

 

%

Güvenmiyorum

31.2

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

45,4

Güveniyorum

23.4

 

Q9.10.Ombudsman

 

%

Güvenmiyorum

21.3

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

32,7

Güveniyorum

46

 

Q9.11.Sendikalar

 

%

Güvenmiyorum

53.6

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum

33,9

Güveniyorum

12.4

 

Katılımcılardan ayrıca, görüşme sürecinin sona ermesi sonrasında ülke içi meselelerde en öncelikli konuyu belirlemeleri istenmiştir.  Bunu yaparken kendilerine sayılan konuların her birine 5 üzerinden bir öncelik puanı vermeleri istenmiştir.  Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi en öncelikli iki konu, sırasıyla, yolsuzluk (ve suçluların ceza almaması) ile ekonomik durumdur.    

S6. Sizce ülke yönetiminde ele alınması gereken iç meselelerde aşağıdaki konuların her biri ne derece önceliklidir? (5 en öncelikli, 1 en az öncelikli olacak şekilde 1’den 5’e puan veriniz)

 

PUAN VERİNİZ

Kıbrıs Sorunu

3,57

Ekonomik durum/ekonomik kriz

4,45

Yolsuzluk/suçluların ceza almaması

4,48

Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

4,33

İşsizlik

4,37

Artan fiyatlar/enflasyon

4,41

Yüksek yaşam maliyetleri

4,44

Suç oranı

4,30

Göç/göçmenler

3,79

Yabancı işçiler

3,85

Sağlık Sistemi 

4,34

Eğitim sitemi 

4,27

Emeklilik ve sosyal yardım

3,93

Uyuşturucu – Yasal olmayan madde kullanımı

4,43

Kamu taşımacılığı

4,01

Altyapı sorunları

4,21

Sosyal katılımcılık/vatandaş katılımcılığı

3,81

Konut Sorunları

3,64

Çevre konuları

4,19

 

 

 

Bu haber toplam 3828 defa okunmuştur
Etiketler : ,