1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. %72.38 Euro’ya geçmek istiyor
%72.38 Euro’ya geçmek istiyor

%72.38 Euro’ya geçmek istiyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketinde son bölüm yayınlandı

A+A-

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketinde son bölüm yayınlandı:

%72.38 Euro’ya geçmek istiyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketine göre katılımcıların yüzde 72.38’i döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını belirtti.

Çalışmanın genelinde toplumun başta ekonomik konular olmak üzere, siyasi ve sosyal konularda karamsar olduğu görülürken, ülke yönetimi ve demokrasinin işleyişi konularında bugüne kadarki en düşük puanların ortaya çıktığı belirtildi.

Ayrıca katılımcıların ülkede yolsuzluk, organize suçlar gibi konuların yaygın olduğunu düşündüğü, bunun da toplumun adalet duygusunu zedelediğinin altı çizildi.

Anketteki çalışmada; ‘katılımcıların ülkede işler kötü gittikçe Kıbrıs Sorununa çözüm konusunda isteklerinin de arttığı’ ifade edilirken, özellikle iki toplum arasında Güven Yaratıcı Önlemler ve yeni geçiş kapıları açılması yönünde bir istek bulunduğu da verilere yansıdı. Bunlara ek olarak en çok tercih edilen çözüm senaryosu ise 2 Toplumlu, 2 Bölgeli Federasyon modeli olduğu görüldü.

 

Anketin tamamı şöyle:

“CMIRS Nisan 2022

Bu çalışma Nisan 2022 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülmüş olup Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamıdır.  CMIRS olarak her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemlemekteyiz. 

Bu, çalışmanın 3. ve son bölümüdür. 

Mine Yücel yorum:

Çalışmanın genelinde toplumun başta ekonomik konular olmak üzere, ekonomik, siyasi ve sosyal konularda karamsar olduğu görülmektedir.  Ülke yönetimi ve demokrasinin işleyişi konularında bugüne kadarki en düşük puanlar ortaya çıkmıştır.  Katılımcılar ayrıca ülkede yolsuzluk, organize suçlar vs gibi konuların yaygın olduğunu düşünmekte, bu da toplumun adalet duygusunu zedelemektedir.

Katılımcıların siyasilere güveni kalmamış olup, oy vermem diyenlerin oranı oldukç yüksektir.  Katılımcılar arasında ayrıca siyaset üzerinde etkili olamayacakları düşüncesi de oldukça yaygındır ki bu ülkede örgütlenme ve demokrasinin sağlığı açısından oldukça düşündürücü bir sonuçtur.   Katılımcıların neredeyse tamama yakınının ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor olması ve ülkede çoğunluğun olumsuz duygular içerisinde olması da 2013 yılından beridir gerçekleştirmekte olduğumuz bu çalışmada ilk kez toplumun bu derece kötümser olduğunu göstermiştir. 

Bütün bu sonuçlar bu bölümde yayınladığımız çözüm ve Güneyle ilgili bulguları da açıklamaktadır.    Katılımcıların ülkede işler kötü gittikçe Kıbrıs Sorununa çözüm konusunda istekleri de artmaktadır.  Katılımcılar arasında özellikle iki toplum arasında Güven Yaratıcı Önlemler ve yeni geçiş kapıları açılması yönünde bir istek bulunmaktadır.  Buna ek olarak en çok tercih edilen çözüm senaryosu da 2 Toplumlu, 2 Bölgeli Federasyon modelidir. 

Çözümle ilgili görüşler yanında uzun bir zamandan sonra ilk kez CTP de birinci parti konumuna gelmiştir.  Ayrıca katılımcıların dörtte üçe yakını ülkeyi yönetenlerin halkın çıkarlarına göre hareket etmediğini düşünmektedir.  Ülkeyi yönetenlerin kendilerine karşı toplum içerisinde birikmiş olan hoşnutsuzluğu görmeleri ve ona göre toplumu rahatlatan politikalar oluşturmaları gerekmektedir.  

 

 

 

ÖZET SONUÇLAR:

Ankete katılanların 84%’ü ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünmektedir. 

Katılımcıların 89.04%ü ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünmektedir.

Ankete katılanların 76.85%i ülkede organize suçların yaygın olduğunu düşünmektedir. 

Katılımcıların 72.38%i döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını belirtmiştir. 

Katılımcıların 74.69%u iklim değişikliğinden dolayı kaygılı olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların 70.19%’u çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünmemektedir.

Katılımcıların 45.09%u bu ülkede kendini özgürce ifade edemediğini düşünmektedir. 

Ankete katılanların 74.76%sı ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini düşünmektedir.

Katılımcıların 68.9%u Güney Kıbrıs’a geçişlerde yeni kapılar açılması gerektiğini düşünmektedir.

Katılımcıların 63.2%si Güney Kıbrıs’la yeni güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların 77.94%ü çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini düşünmektedir.

Katılımcıların 62.47%si Rum tarafının Maraş-Ercan-Mağusa Limanı önerisinin kabul edilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Katılımcıların 40.6%sı seçmek durumunda kalsa 2 Toplumlu 2 Bölgeli Federasyonu tercih edeceğini belirtirken, 35% Uluslararası Tanınmışlığı olan 2 Ayrı Devlet seçeneğini, 5.8% ise Kıbrıs Sorununu çözmeden mevcut durumun devamını tercih ettiğini belirtmiştir.

Katılımcıların 61.29%u olası bir çözüm planına evet oyu vereceğini belirtmiştir.

 

 

Genel Sonuçlar

Genel İfadeler:

Ankete katılanların 84%’ü ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünmektedir.  Bu oran Mart 2021 anketinde 56.4%, Haziran 2021 anketinde 73.74%, Aralık anketinde ise 82.56% idi. 

Katılımcıların 89.04%ü ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünmektedir. Bu oran Haziran 2021 anketinde 86.98%, Aralık 2021 anketinde ise 88.6% idi.

Ankete katılanların 76.85%i ülkede organize suçların yaygın olduğunu düşünmektedir.  Bu oran Haziran anketinde 78.26%, Aralık 2021 anketinde ise 82.64% idi.

Katılımcıların 72.38%i döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını belirtmiştir.  Bu oran Aralık 2021 anketinde 63.79% idi. 

İklim

Katılımcıların 74.69%u iklim değişikliğinden dolayı kaygılı olduğunu belirtmiştir.  Bu oran Aralık 2021 anketinde 80.85% idi. 

Katılımcıların 70.19%’u çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünmemektedir.

Katılımcıların 45.09%u bu ülkede kendini özgürce ifade edemediğini düşünmektedir.  Bu oran Eylül 2021’de 55.65%, Mart 2021’de ise 33.41% idi.

Ankete katılanların 74.76%sı ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini düşünmektedir.

Güney’e Geçişler ve Güven Yaratıcı Önlemler

Katılımcıların 68.9%u Güney Kıbrıs’a geçişlerde yeni kapılar açılması gerektiğini düşünmektedir.

Katılımcıların 63.2%si Güney Kıbrıs’la yeni güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların 77.94%ü çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini düşünmektedir.

Katılımcıların 62.47%si Rum tarafının Maraş-Ercan-Mağusa Limanı önerisinin kabul edilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Katılımcıların 40.6%sı seçmek durumunda kalsa 2 Toplumlu 2 Bölgeli Federasyonu tercih edeceğini belirtirken, 35% Uluslararası Tanınmışlığı olan 2 Ayrı Devlet seçeneğini, 5.8% ise Kıbrıs Sorununu çözmeden mevcut durumun devamını tercih ettiğini belirtmiştir.

Katılımcıların 61.29%u olası bir çözüm planına evet oyu vereceğini belirtmiştir.

 

Bu haber toplam 2514 defa okunmuştur
Etiketler :