1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Yüksek Yönetim Denetçisi hak aramada öncü olmalı'
'Yüksek Yönetim Denetçisi hak aramada öncü olmalı'

'Yüksek Yönetim Denetçisi hak aramada öncü olmalı'

Dizdarlı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın günün koşullarına veya ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olması gerektiğini bildirdi.

A+A-

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi, temel politikaları ve öncelikleri çerçevesinde görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla “38/1996 sayılı” Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın günün koşullarına veya ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olması gerektiğini bildirdi. Ombudsman Dairesi, Avrupa veya diğer ülke Ombudsmanlıklarında olduğu gibi ülkede de dairenin özellikle kadın, genç ve çocuk haklarında daha aktif olması ve hak arama kültürünün yerleştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında öncülük yapması gerektiğine vurgu yaptı. Sadece üniversitelerde yüz bini aşkın üniversite öğrencisinin bulunduğuna işaret eden daire, “Bu hususa ilaveten Merkezi Cezaevinde bulunan genç suçluları da göz ardı etmemek gerekir. Dolayısıyla söz konusu kişilerin haklarını güvence altına almak veya korumak sadece Dairemizin belirleyeceği hedefler doğrultusunda değil, İdare ile daha geniş bir çerçevede ele alınarak işbirliği içerisinde yapılması gerekmektedir.” dedi. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 27. Altı aylık raporunu yayınlandı. Raporda, Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi’nin, KKTC Anayasası’nın 114’üncü maddesi tahtında kurulduğuna işaret edilerek, dairenin; yönetimin herhangi bir hizmet veya eyleminin, yürürlükteki mevzuata ve Yüksek Mahkeme kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını veya herhangi bir yürütsel veya yönetsel birim veya görevli tarafından veya onlar adına yapılan herhangi bir hizmet veya eylemi denetlemek, rapor sunmak ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olduğuna işaret edildi. Dairenin temel amacının, “hak arama kültürünün yaygınlaşmasında, insan haklarının gelişmesinde bir araç olmak, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine ve şeffaf, hesap verebilir bir İdare’nin oluşmasına katkı koymak” olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Dairemiz tarafından hazırlanan raporlar ile İdare’ye yol göstermek görevlerimiz arasındadır. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi kamuoyu nezdinde önemli bir konuma gelmiştir. Bu kapsamda misyon ve vizyonumuzu geliştirmek için ortaya konulan amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda bir yol haritası çizme zarureti doğmuştur. Bu hususları planlarken Dairemizin yapısını eş zamanlı olarak Dairemize gelen talepler uyarınca yapılandırmak gerekmektedir. Bu değişimin gereğini yerine getiremeyen kamu kurumları işlev ve/veya görevlerini zaman içerisinde yerine getirememektedirler. Bu bağlamda toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmek ve Dairemizin işleyişinde sürekliliği sağlamak amacıyla teşkilat yapısının değişmesi önem arz etmektedir. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin icraat ve faaliyetlerinin altı aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılmasının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinin yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır.” Daire, toplumun hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek ve desteklemekle görevli olduğu bilinciyle altı aylık raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunduğunu kaydetti. 

Bu haber toplam 1376 defa okunmuştur