1. HABERLER

  2. SEKTÖR

  3. Yeminli Tercüme Nerelerde Kullanılır?
Yeminli Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Yeminli Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Uluay Çeviri birçok alanda uzmanlığa ve deneyime sahip yeminli tercüman kadrosuyla kaliteli, hızlı ve ekonomik yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri sunmaktadır.

A+A-

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

 

Kaynak dilden hedef dile yapılan çevirinin gerekli yetkinliğe sahip bir tercüman tarafından, doğru, eksiksiz ve kurallara doğru yapıldığına dair sertifikalandırma işlemi yeminli tercüme ile sağlanır. Ülkemizde yeminli tercümanlık yapma hakkının ve yeminli tercüman unvanının verilmesini içeren sertifikalandırma süreci noterlikler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme son derece önemli ve büyük talep gören çeviri türleridir. Mutlaka yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri için çeviri konusu alanda deneyimli ve uzman yeminli tercümanlarla çalışılması tercih edilmelidir. Uluay Çeviri birçok alanda uzmanlığa ve deneyime sahip yeminli tercüman kadrosuyla kaliteli, hızlı ve ekonomik yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri sunmaktadır.

Devletin kendisine verdiği yetki sınırları içerisinde özel ya da tüzel kişilerin tescil gerekliliği bulunan işlemlerine ve belgelerine resmiyet kazandırma yetkisi ve kendine has bir yasal statüsü olan noterler bir kamu görevlisi olarak devlet adına güven tesis etme görevini üstlenirler. Hukukçu tüzel kimliğine sahip olan noterler bağımsız olarak onay, denetleme ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Hali hazırda tercüme hizmeti veren, yeminli tercüman olmak için istenilen şartları taşıyan, yeminli tercüman olmak için noterlik nezdinde başvuruda bulunan, başvurusu olumlu değerlendirilen, Noter huzurunda yemin etmesi sonucu adına Yeminli Tercüman Yemin Tutanağı ya da Yeminli Tercüman Yemin Zaptı düzenlenen kişilere yeminli tercüman denilir. Yeminli tercümanlar yeminli tercüme yapabilecekleri gibi noter tasdikli tercüme de yapabilirler. Noter tasdikli tercüme için, yeminli tercümanın yaptığı çevirinin yemin zaptının bulunduğu noterlik tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Noter Tasdikli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüman tarafından yapılması ve daha sonra noter tarafından onaylanması gereken noter tasdikli tercüme konusu belgeler resmi statüye sahiptirler. Yapılan çeviriye resmi nitelik kazandırılmasını ve tercümenin resmi onaylı olmasını isteyen kişilerin, kurumların ya da kuruluşların bu taleplerinin karşılanmasında noter tasdikli tercüme hizmetleri devreye girer. Noter tasdikli tercümenin en önemli özelliklerinden biri yapılan tercümenin doğru ve güvenilir olduğu konusunda güvence sağlamasıdır.

Noter tasdikli tercüme için yeminli tercümeyi yapan tercümanın, noter tasdiki için yaptığı başvuru sırasında hazır bulunması ve tercümesi yapılan asıl evrakı notere ibraz etmesi gerekir. Noterin görevi ibraz edilen belgeleri detaylı şekilde inceledikten sonra tasdik edip etmeme kararı vermektir. Noter tasdiki yalnızca tercümeyi yapan yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterde yaptırılabilir. Farklı bir noterde noter tasdikli tercüme yaptırılması olası değildir.

Resmi kurumlar ve kuruluşlar kendilerine ibraz edilecek belgelerin resmi onaylı olmasını istedikleri takdirde yeminli tercümanlardan noter tasdikli tercüme hizmeti alınması gerekmektedir. Noter tasdikli tercüme hizmetlerine en sık ihtiyaç duyulan belgeler arasında; pasaport, kimlik, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdan örneği, ehliyet, vekaletname, transkript, diploma, denklik belgesi, ikametgah belgesi, evlilik cüzdanı, boşanma kararı, velayet, vesayet, uyruk değişikliği belgesi, mahkeme evrakları, dava dilekçeleri, bilirkişi raporu, tapu işlem belgeleri, uluslararası sözleşmeler, iş teklif sözleşmeleri yer almaktadır.

Yeminli Tercüme Nedir?

Noterliğe yaptığı yeminli tercümanlık başvurusu olumlu sonuçlanan, noter huzurunda yemin ederek yeminli tercümanlık yapma hakkı kazanan kişilere yeminli tercüman, yeminli tercümanların yaptığı çevirilere ise yeminli tercüme denilir. Yeminli tercümanın yaptığı çevirilerin noter tarafından tasdik edilmesi sürecini de kapsayan çeviri hizmetine ise noter tasdikli tercüme adı verilir.

Yeminli tercüman olmak isteyen çevirmenin tercüme hizmeti vermek istediği dildeki yetkinliğini ispatlar nitelikteki evraklar ile istenilen diğer evrakları notere ibraz etmesi gerekir. Yeminli tercümanların çevirisini yaptığı belgelere her sayfanın altında yeminli tercümanın ıslak imzası bulunur.

Noter tasdikli tercüme kapsamında, yeminli tercümanın çevirdiği ve ıslak imzasını attığı çeviri belgeler notere götürülerek noter onayı alınır. Bu işlemle birlikte noter kendi huzurunda çeviri hizmeti verdiği dildeki yetkinliğini imzalayan ve yemin eden tercümanın yaptığı tercümenin eksiksiz ve doğru olduğunu onaylamış olur.

Tercümelerin yeminli tercüme statüsü kazanması için yeminli tercümanlar tarafından tercümesinin yapılması zorunludur. Yeminli tercümanın yaptığı tercüme, yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterde onaylanarak noter tasdikli tercüme süreci tamamlanabilir.

Yeminli tercümanların çevirdiği, imzalayıp mühürlediği tercümelere yeminli tercüme denilir. Noter tarafından onaylanması tercüme konusu evrakın farklı bir nitelik kazanmasını sağlar. Yeminli tercümanların çeviri belgede ıslak imzasının ve kaşesinin olması çeviri belgelerin daha resmi boyutlara taşınmasında önemli bir rol üstlenir. Eğer herhangi bir belgenin ibraz edileceği resmi kurum ya da kuruluş belgenin yeminli tercüme ya da noter tasdikli tercüme olmasını talep ediyorsa yeminli tercümanlarla çalışılması zorunludur. Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme genellikle devlet dairelerine, üniversitelere, noterlere, bankalara, evlendirme dairelerine, konsolosluklara ve kamu kuruluşlarına ibraz edilecek evraklar için gündeme gelir.

Yeminli tercümanlık yüksek niteliklere sahip olmayı gerektiren ve beraberinde ciddi sorumluluklara neden olan bir meslektir. Yeminli tercüman çeviri belgenin altına attığı ıslak imza ile çeviriyle ilgili hukuki tüm sorumlulukları üstlenmiş olur.

 

Bu haber toplam 589 defa okunmuştur