1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Sağlık'a iki hafta süre
Sağlıka iki hafta süre

'Sağlık'a iki hafta süre

TIP-İŞ Sağlık Bakanı Gülle’ye mektup göndererek taleplerini aktardı, iki haftalık süre tanıdı…

A+A-

 

“27 Ekim’den itibaren grev dahil süresiz eylem kararı alındı”

Tıp İş Sendikası Başkanı Erol Şeherlioğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye bir mektup yazarak sağlık servislerindeki sorunlarla taleplerini aktardı; iki hafta içinde talepleriyle ilgili olumlu adım atılmayıp, “hekimlik mesleğini aşağılayan mevcut istihdam yöntemlerinde” ısrar edilmesi halinde ikinci bir uyarı yapmadan 27 Ekim’den itibaren grev dahil süresiz sendikal eylem kararı alındığını bildirdi.

Şeherlioğlu mektubunda Bakanlık ile sendikanın alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda vardığı mutabakatın üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, sendikanın temel talepleriyle ilgili Bakanlık ve hükümetin olumlu adım atmadığı ve geçmiş hükümetin devamı olan politikalarla sağlığın yönetilmeye devam edildiğini savundu.Tıp İş tarafından basınla da paylaşılan mektupta, göreve başlamasının ardından sağlık servislerinde yaşanmakta olan olumsuzlukların, yazılı ve sözlü olarak Gülle’ye iletildiği kaydedilerek, “Özellikle ‘Göç Yasası’ olarak tanımladığımız dayatma yasa ile kamuda ve sağlıkta yaratılan eşitsizlik ve sağlıktaki tasarruf tedbirlerinin, her türlü reform çalışmasının önünde en büyük engel olduğunu ve ortadan kaldırılmasının sendikamızın olmazsa olmazı olduğunu belirtmiştik” denildi.

Sağlık Bakanı Gülle’nin göreve gelir gelmez gerçekleştirdiği “Sağlık Çalıştayı”nın sonuçlarının hayata geçmesinin önündeki en büyük engelin dayatmalar olduğunun ortaya çıktığını ileri süren Şeherlioğlu mektupta şu ifadelere yer verdi:
“Sağlık Bakanlığı binasında birlikte düzenlediğimiz Basın toplantısı ile 2013 ve 2014 yıllarında alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda vardığımız mutabakatın üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, temel taleplerimizle ilgili siz ve hükümetiniz olumlu adım atmayıp, geçmiş hükümetin devamı olan politikalarla sağlığı yönetmeyi sürdürdünüz”.

“Klinik şeflikleri ve sorumlu hekim kadroları açılmıyor; başhekimlik kadroları partizanlığa açık şekilde dolduruluyor”

Diğer sağlık çalışanlarının terfi kadroları, geçicilerin kadrolanması sürdürülürken, acil ihtiyaç olan kadrolarda dahi hekim ihtiyacının sözleşmeli, hizmet alımı, mecburi hizmet süresinin uzatılması ile giderilmeye çalışıldığını kaydeden Şeherlioğlu, Klinik Şeflikleri ve sorumlu hekim kadrolarının açılmadığını, Başhekimlik kadrolarının ise bakanlık görevlendirmesi gibi yasa dışı, partizanlığa açık yöntemlerle doldurulduğunu savundu.

“Tadilatı halen sürmekte olan, yıllar önce hazırlanmış, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu bilinen Teşkilat Yasası’nda boş olan kadrolar dahi münhal edilmemektedir. Sekiz aydan beri Kamu hizmeti komisyonunda bekletilen Anestezi ve Radyoloji münhallerinin sınavı başka meslek gruplarının ‘aciliyeti’ öne sürülerek bekletilmiştir” diyen Şeherlioğlu, acilen ihtiyaç olduğu bilinen kadrolarda “hizmetçi” ve “sözleşmeci” olarak onlarca hekimin çalıştırıldığını ileri sürdü.

“Emeklilerden hizmet satın alınıyor, aynı uzmanlık dalında genç hekimlerin kadroları münhal ilan edilmiyor”

Şeherlioğlu, Bakanlığın emekli meslektaşlarından acil ihtiyaç olduğu gerekçesi ile hizmet satın almayı sürdürürken, ayni uzmanlık dalında mecburi hizmeti biten genç hekimlerin yasada boş olan kadrolarının münhal ilan edilmeyip, mecburi hizmet sürelerinin uzatılmaya çalışıldığını da savundu.
Şeherlioğlu taleplerini şöyle sıraladı:“1-Aşağıda belirtilen ve acil ihtiyaç olan boş kadroların, sendikamızla birlikte takvimlendirilerek ilan edilmesini, boş kadro olmaması halinde güncellenmekte olan Teşkilat Yasaları yasallaştıktan sonra, istihdamın yasalara uygun olarak sürdürülmesi, KVC 2, Çocuk Hastalıkları 4, Cerrahi 2, Kadın Doğum 4, Enfeksiyon Hastalıkları 2, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2, Psikiyatri 1, Nöroloji 2, Kardiyoloji 1 , Göğüs 2 ,Endokrin 2 ,Çene Cerrahisi 1, Diş Hekimliği 4, Pratisyen hekim 8 ,KBB 1 , Adli Tıp 1 ,Dermatoloji 2,Ortopedi 1, Çocuk Alerji uzmanı 12-Sağlık servislerinde hekim ihtiyacı, Teşkilat Yasalarında boş kadrolar dururken, özlük hakları sınırlı sözleşmeli kadroları ile giderilmektedir. Ülkede sadece hekimlere uygulanan bu hekimlik onurunu aşağılayıcı istihdam politikalarından vazgeçilmesi, 3-Özelden Hizmet alımı sürdürülen Anestezi uzmanlık dalında münhal kadro sayısının üçe çıkarılması,4-Vekalet ve yasa dışı görevlendirmelerle sürdürülen terfi kadrolarının münhal ilan edilmesi,5-Teşkilat yasalarında klinik yönetme yetkisini diplomalarından alan hekimlerin hastane yönetiminde etkisizleştirilmesi yönünde atılmaya çalışılan adımlardan vazgeçilmesi, 6-Ülkemizde dönüş yapan ve acil ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında hekimlerin (Kardiyo vasküler Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Beyin Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi gibi ) yasada boş olan kadroları ilan edilerek genç meslektaşlarımızın sağlık servislerimize kazandırılmasının sağlanması.”
(tak)

Bu haber toplam 1179 defa okunmuştur