1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Organ Nakli'ne oybirliği
Organ Nakline oybirliği

'Organ Nakli'ne oybirliği

“İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa” meclisten oybirliği ile geçti.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa” görüşüldü.

Yasanın görüşülmesini Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Zerrin Akalın ve ilgili dernek yetkilileri ve temsilcileri ve nakil bekleyen hastaların yakınları da izledi.

GÜLLE: “YENİ BİR DÖNEM”

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, yasayı, sağlığın yeni bir dönemi, açılımı diye niteledi ve sağlık seviyesinin yükselmesi açısından önemini vurguladı.

Kronik böbrek hastalarının, organ nakli için ümit bekleyen, başka ülkelerde sıraya giremeyen insanlar için bir ümit olan bir yasayı görüştüklerini ifade eden Gülle, yasanın canlı nakil olacak alıcı-vericiler arasında ciddi düzenlemeleri gündeme getirdiğini anlattı.

Gülle, organ bağışından ümit bekleyen hastalar için de yasada düzenlemeler yer aldığını belirtti.

“Tüp bebek merkezlerini düzenleyen tüzüğün dayandığı yasa olmadığını”, daha önceki çalışmalardaki eksiklik nedeniyle, şu anda yürürlükteki hiçbir tüzüğün hiçbir fonksiyonu bulunmadığını anlatan Bakan Gülle, görüşülen yasanın tüp bebek merkezleriyle ilgili de düzenlemeler getireceğine dikkat çekti.

Ahmet Gülle, organ ticareti, organ nakli turizmi gibi konuların gündeme geldiğine işaret ederek, “yaşanan olayların siyasetin nasıl baskı altına alınabildiğini gösterdiğini” söyledi.

Gülle, yasanın geçen hafta görüşülmesinin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili de bilgi verdi.

Doku ve organ nakliyle ilgili hassasiyetlere değinen Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, uzlaşı zemini yaratmak için çalıştıklarını, özellikle KKTC vatandaşları arasındaki organ naklini kolaylaştırıcı ancak organ ticareti olgusunun önüne geçecek düzenlemeler üzerinde durduklarını vurguladı.

Gülle, KKTC’de yaşayan yabancılara yönelik de düzenlemeler bulunduğunu, ama ülkeyle herhangi bir bağı olmayan, özellikle dünyadaki organ ticaretiyle bağlantıları önleyecek önemli düzenlemeler getirdiklerini anlattı.

Gerekli altyapıya ve izinlere sahip tüm kurumların organ nakli dahil yasadaki uygulamaları yapabilmesinin önünü açmak istediklerini, yasada bunu da düzenlediklerini ifade eden Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, ilgili sağlık örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin etik değerlerine uygun hareket etmesinin önemini vurguladı.

Gülle, eksik ve yanlış uygulamaların değişmesi anlayışı taşıdıklarını söyleyerek, bu yönde gerekli düzenlemeleri yaparak ve sorumluluğu alarak yasanın geçmesi için katkıda bulunmaları gerektiğini ifade etti.

'ORGAN NAKLİ'NE OYBİRLİĞİ

“İnsan sağlığının en üst düzeyde korunmasını sağlamak için insanlarda kullanılacak insan hürce, doku ve organlarının kalite, etik ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi” amacıyla hazırlanan “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakliyle İlgili Kuraları Düzenleyen Yasa” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

KKTC’de insanlara uygulanacak hücre ve doku veya organların bağışlanması, tedarik edilmesi, test edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması, dağıtımı nakli ve gereğinde imhasıyla ilgili aşamalarla ilgili düzenlemeler içeren yasa, Cumhurbaşkanı’nda bir daha görüşülmek üzere Meclis’e iade edilmişti.

Yasanın madde madde görüşülmesi öncesinde, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’nin sunduğu 2. maddedeki bir tefsire açıklık getiren; 26. maddesinin 4. fıkrasını değiştiren değişiklik önerileri oy birliğiyle kabul edildi. 26. madde “hücre, doku ve organ bağışını kontrol eden ilkeler” yan başlığını taşıyor.

Oylama sırasında söz alan TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, 26. maddeye değişiklik önererek, gerekçeleri anlattı. Çakıcı, denetimi devletin tarafından yapılması halinde Tıp fakültesi üniversitelerin organ nakli konusunu yapabileceğini kaydetti.

Öneri üzerine söz alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, önerinin yasaya bir adım getirdiğini ifade etti. Özgürgün, Tıp Fakülteleri’nin organ nakli düzeyine gelmesinin ve bunun bugün tartışılmasının önemli olduğunu belirterek, öneriye olumlu oy vereceklerini anlattı.

CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman da, 26’ıncı maddenin organ naklinin üniversitelerin yapabileceği konusunun olmadığını ifade ederek, Çakıcı’nın önerisinin ülkeye gelecek nakiller konusunda olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Çakıcı’nın önerisini oylamaya sundu. Öneri oy çokluğuyla reddedildi.  Bakanın önerisi ise oy birliğiyle kabul edildi. Yasa daha sonra madde madde görüşüldü.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle 7. kısımda bulunan geçici 4. maddesini yasadan çıkarılması önerisinde bulundu. Geçici maddenin yasadan kaldırılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu yasanın madde madde görüşülmesi ardından üçüncü görüşmesi yapılarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra, İdari Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi üyesi UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner’in üyelik görevinden çekilerek, yerine UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin geçirilmesi onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul daha sonra gündeminde bulunan Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüşmeye geçti.

YORGANCIOĞLU

Öneri konusunda ilk sözü alan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, organ nakli yasası konusunda tüm milletvekillerine teşekkür etti.

 

 

(tak)

Bu haber toplam 1874 defa okunmuştur