1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kredi kartları konusunda devrim gibi yasa
Kredi kartları konusunda devrim gibi yasa

Kredi kartları konusunda devrim gibi yasa

Kasım ayında Meclis’te görüşülmesi beklenen Yasa Tasarısı, idari para cezası verilmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam eden veya idari para cezası gerektiren bir suçu iki kez tekrarlayan banka yönetiminde görev yapan kişiler ve yönetim

A+A-

 

Komitede onaylanarak genel kurula gönderilen ve yasalaşma yolunda ilerleyen “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı” banka kartları konusuna bankalara ciddi yaptırımlar getiriyor.Yasada belirlenen yükümlülüklere uyulmaması durumunda bankalara ve üye işyerlerine AĞIR cezalar da öngörülüyor…

 

YASA TASARI’NDAN :

• Yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalara 10 asgari ücret ceza
• Bankalara yapılan şikayet ve itirazlara 20 iş gününde cevap zorunluluğu…
• Faiz hükümlerine uymayan bankalara asgari ücretin 150 katı ceza
• Cezaya rağmen yükümlülüklerine yerine getirmeyene hapislik
• Üye işleri yetkilileri ve çalışanlarına cezalar
• Kart sahiplerinin yazılı rızasını almadan, kart bilgilerini saklanması,  kopyalanması ve başkasına açıklanması durumunda üye iş yeri sahipleri, yetkilileri ortakları veya çalışanlarına aylık 90 brüt asgari ücrete kadar para cezasına veya 6 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden verilecek
• Banka ve kart sahipleri arasında sözleşmeye uyulmamasına 10 asgari ücret ceza
• Harcama belgesi düzenlemeyen üye işyerlerine 20 asgari ücret ceza
• Yasaya aykırı kartlı sistem kuran, kart çıkaran ve işyerleri ile üyelik sözleşmesi yapanlara yüklü para cezası
• Ceza kesilen bankalara savunma için 1 ay süre
• 15 gün içinde ceza yatırılmaması halinde bankalara gecikme zammı uygulanacak
• Cezalar, basın veya başka bir yayın organı ile Merkez Bankası tarafından halkın bilgisine getirilecek

Ayşe GÜLER
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin oybirliği ile onaylayarak Meclis’e gönderdiği Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı, belirlenen yükümlülüklere uyulmaması halinde idari para cezaları ve adli cezalar öngörüyor.
İdari ve adli cezalar, bankaların yanı sıra üye işyeri sahiplerini ve çalışanlarını da kapsıyor.
Yasa Tasarısı’nın önümüzdeki haftalarda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oy birliği ile geçmesi de bekleniyor.
Yasa Tasarısı ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür, Tasarı’da idari ve adli cezaların bulunduğunu,
bankalar ile ilgili denetlemeleri Merkez Bankası’nın yapacağını dile getirdi.
Özgür, vatandaşların kredi kartı kullanımını kolaylaştırıldığını kaydederek, kredi kartı limit ve faizlerine de sınırlandırma getirildiğini de ifade etti.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalara 10 asgari ücret ceza
‘Ülkede banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyerek kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlama’ amacını taşıyan tasarıya göre, yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar aylık brüt asgari ücretin 10 katı kadar idari para cezası alacak.
Söz konusu ceza, kredi kartlarının limit, asgari ödeme tutarı ve taksitlerinin yanı sıra, kredi kartının hesap özeti bilgilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalara da uygulanacak.

Bankalara şikayet ve itirazlara 20 iş gününde cevap zorunluluğu…
Öte yandan kredi kartı sahiplerinin şikayet ve itirazlarını dilekçe, elektronik posta veya başka herhangi bir yöntem ile bankaya iletmesi durumunda, bankanın en geç 20 iş günü içerisinde bu talebe ayni yöntem ile gerekçeli yanıtını kart sahibine iletmesi gerekiyor.
Gerekli cevabın verilmemesi halinde Tasarı’ya göre ilgili bankalar,  aylık brüt asgari ücretin 10 katı idari para cezası alacak.

Faiz hükümlerine uymayan bankalara asgari ücretin 150 katı ceza
Tasarı’nın ‘Kredi Kartlarının Faiz Oranlarının Merkez Bankası Tarafından Belirlenmesi’, kartlara uygulanacak faiz oranlarının, yıllık olarak ‘Türk Lirası borçlarda belirlenen ticari reeskont kredi faiz oranının azami 2,5 (iki buçuk katını), döviz borçlarda belirlenen ticari reeskont faiz oranının azami 3(üç) katını aşamaz’ hükümlerine uymayan bankalar ise, aylık brüt asgari ücretin 150 katı ceza alacak.

Cezaya rağmen yerine getirmeyene HAPİSLİK
Yasa Tasarısı, idari para cezası verilmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam eden veya idari para cezası gerektiren bir suçu iki kez tekrarlayan banka yönetiminde görev yapan kişiler ve yönetim kuruluna, ‘adli’ ceza da öngörüyor.
Yasa Tasarısı, idari para cezası verilmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam eden veya idari para cezası gerektiren bir suçu iki kez tekrarlayan banka yönetiminin, aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar para cezasına veya 5 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılmasını öngörüyor.

-----------------------------------------------
 

Üye işleri yetkilileri ve çalışanlarında da cezalar…

Yasa Tasarısı, banka ile aralarındaki sözleşmelerde, kart sahiplerinin bilgilendirilmesi ve sistem güvenliğinin sağlanması hususlarına uymayan üye işyeri sahipleri, yetkilileri veya çalışanları için de adli cezalar öngörüyor.
Tasarıya göre, yasanın ilgili hükümlerine uymayan üye işyeri sahipleri, yetkilileri veya çalışanlar, 30 brüt asgari ücret kadar para cezası veya 5 yıla kadar hapislik cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek. 
Öte yandan kredi kartı sözleşmelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin kurallara aykırı davranan bankalar ise aylık asgari ücretin 20 katı idari para cezasına çarptırılacak.

Kredi kartlarına bilgilerinin verilmesi durumunda…
Öte yandan tasarıya göre; ‘Kart Hamilinin Bilgilendirilmesi Ve Sistemin Güvenliğinin Sağlanması’, yasalarda yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart sahiplerinin yazılı rızasını almadan, kart bilgilerini saklanması,  kopyalanması ve başkasına açıklanması durumunda üye iş yeri sahipleri, yetkilileri ortakları veya çalışanlarına da ceza öngörülüyor.
Buna göre, söz konusu kişilere aylık 90 brüt asgari ücrete kadar para cezasına veya 6 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

------------------------------------------------------------

Kart sahibi bilgilerinin saklanmasına ağır ceza

Öte yandan üye iş yerlerinin banka kartının veya kredi kartının kullanımı sonucunda kartın ve kart sahibi ile ilgili edindikleri bilgileri, kart hamilinin yazılı rızası olmadan saklaması, kopyalaması ve başkasına açıklaması durumunda, bankalar aylık 90 brüt asgari ücrete kadar para cezasına veya 6 yıla kadar hapis cezasını veya her iki cezayı birden alabilirler.
Banka kartı veya kredi kartı sahibi  ile ilgili edindikleri bilgileri satamaz, üyelik anlaşması yaptığı anlaşmalı bir Banka ve/veya bankalar arası kredi kartı ortaklığı dışında gerçek veya tüzel kişiye vermesi halinde gerçek ve tüzel kişilerle paylaşıp, takas etmesi durumunda bankalar ayni adli cezaya mahkum olacak.

Banka ve kart sahipleri arasında sözleşmeye uyulmazsa, 10 asgari ücret ceza
Bunun yanı sıra ‘Banka kartlarının kart hamillerine verilme usul ve esaslarının’ yanı sıra  ‘Banka İle Kart Hamili Arasında İmzalanan Banka Kart Sözleşmesi’ hükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalara ise aylık brüt asgari ücretin 10 katına kadar ceza öngörülüyor.
Öte yandan üye işyerlerinin banka kartı ve kredi kartı, kabulü ve kontrolüne aykırı davranılması halinde ‘üye işyerleri ile banka arasındaki üye işyeri sözleşmesi feshedilmesi ve 1 yıl süre ile üye işyeri ile sözleşme yapılamaz’ hükmüne uymayan bankalar ise aylık brüt asgari ücretin 10 katına kadar para cezası alacak.
Hazırlanan Tasarı’da ayrıca kredi kartı sözleşmesinin içeriği, kredi kartı sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ilişkin kurallara uymayan bankalara ise aylık asgari ücretin 20 katı kadar idari para cezası kesilecek.

Harcama belgesi düzenlemeyen üye işyerlerine 20 asgari ücret ceza
Hazırlanan Tasarı doğrultusunda; ‘kart hamilinin bilgilendirmesi ve sistemin güvenliğinin sağlanması’ hususunda harcama belgesi düzenlemeksizin çeşitli iletişim araçlarıyla veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kurulacak olan sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamayan üye işyerlerine de 20 aylık brüt asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Yasaya aykırı kartlı sistem kuran, kart çıkaran ve işyerleri ile üyelik sözleşmesi yapanlar…
Yasaya aykırı kartlı sistem kuran, kart çıkaran ve işyerleri ile üyelik sözleşmesi yapan gerçek veya tüzel kişilere ise 90 aylık brüt asgari ücrete kadar para cezasına veya 6 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya çarptırılmaları öngörülüyor.

-----------------------------------------------------
 

Ceza kesilen bankalara savunma için 1 ay süre

Yasa Tasarısı’nda belirtilen maddelere aykırı hareket ettiği tespit edilen bankaya, idari para cezasını gerektiren aykırılıklar yazılı olarak tebliğ edilerek, savunma istenecek.
İdari para cezalarının uygulanıp uygulanmayacağına ise ilgilinin savunması alındıktan sonra karar verilecek.
İdari para cezası kesilen ve savunma istenen bankalara,  bu yazının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde savunma verilmemesi halinde bankanın savunma hakkından feragat edildiği kabul edilecek.
Bu durumda İdari para cezasının, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yatırılması zorunlu olacak.

Merkez Bankası’ gerekçe’ belirtecek
Tasarı’nın ‘İdari Para Cezaları ve Yöntemleri’ kısmında ise Merkez Bankası’nın idari para cezasını uygularken gerekçesini belirtmek zorunda olduğuna değinildi.

15 gün içinde ceza yatırılmazsa, gecikme zammı uygulanacak
Bankanın savunması alındıktan sonra idari para cezası verilmesinin uygun görülmesi halinde idari para cezasının, tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yatırılması zorunlu olduğu kaydedildi.
Tahsil edilen idari para cezalarının ise Merkez Bankası nezdinde, hazine hesabına gelir olarak kaydedileceği aktarıldı.
Öte yandan 15 gün içerisinde tahsil edilmeyen idari para cezaları ise Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarına göre tahsil edileceği ve kamu alacaklarına uygulanacak gecikme zammı uygulanacağı da Tasarı’da yer aldı.

Cezalar, duyurulacak
Öte yandan bankalara uygulanan idari para cezalarının, basın veya başka bir yayın organı ile Merkez Bankası tarafından halkın bilgisine getirilmesi zorunluluğu da getirildi.


----------------------------------------------

Özgür: “İdari ve adli cezalar var”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür, Yasa Tasarısı’nda idari ve adli cezaların bulunduğunu, bu durumun önemli olduğunu söyledi.
Bankalar ile ilgili denetlemeleri Merkez Bankası’nın yapacağını dile getiren Özgür, diğer iş yeri sahipleri ve kart sahiplerinin de idari cezaların yanı sıra ciddi adli cezalara çarptırılacağını kaydetti.
Özgür, Yasa Tasarı’nda kredi kartı ve kullanımına ilişkin usul ve esaslarının da belirlendiğine vurgu yaparak, vatandaşların kredi kartı kullanımını kolaylaştırıldığını kaydetti.
Özgür, Tasarı’da ayrıca kredi kartı limit ve faizlerine de sınırlandırma getirildiğini de ifade etti.

Bu haber toplam 8141 defa okunmuştur