1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KOOPERATİF'ten Özersay'a ispat çağrısı
KOOPERATİF'ten Özersay'a ispat çağrısı

KOOPERATİF'ten Özersay'a ispat çağrısı

"Özersay’ı asılsız iddialarını ispata davet eder, bu asılsız suçlamasıyla ilgili tüm yasal yollara başvuracağımızı..."

A+A-

KOOP BANK Yönetim Kurulu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın açıklamaları üzerine basını bilgilendirdi. 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sayın Kudret Özersay’ın çeşitli medya organlarında yayınlanan ve Banka Yönetim Kurulumuzu hedef alan açıklamasıyla ilgili olarak Banka Yönetim Kurulumuz aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun bilgisine getirir.

Söz konusu açıklamasını bütünüyle okuduğumuz zaman, Sayın Özersay’ın “ayıp” kelimesinin anlamını bilmediğini; siyasi hırsları nedeniyle “etik” hiç bir değere önem vermediğini; masum insanları töhmet altında bırakarak bundan çıkar sağlamaya yeltenecek kadar “ucuz” siyaset yaptığını; bankacılık sisteminden hiçbir şey anlamadığını;  reddedilen, yanlışlığı belgelenen gizli raporları dahi ifşa ederek birçok insanın ekmek parasıyla oynamayı göze alabileceğini maalesef gözlemiş olduk.

Sayın Özersay yaptığı söz konusu açıklamada şu ifadelere yer vermiştir.

“Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları menfaat ilişkisiyle bağlı oldukları tüzel kişilere (şirket veya ortaklık) kredi kullandırılmasına yönelik kararlarda oy kullandılar. Bankalar yasasının 25. Maddesini ihlal ettiler, hukuka aykırı işlem yaptılar”

Bu paragrafı okuyan her hangi bir kişi banka yönetim kurulu üyelerimizin kendi menfaatleri için oy kullandıklarını algılar. Bu düpedüz bir saptırmaca, koskoca bir yalan ve yanlış algı oluşturmaya yöneliktir. Hiç bir yönetim kurulu üyemiz eğer varsa kendi ve/veya yakınlarına ait şirketlerin çıkarları doğrultusunda oy kullanmamış, menfaat sağlamamıştır.

Özersay’ı bu koca yalanını ispatlamaya davet ederiz.

Düzgün, güvenilir bir kişi yukardaki paragrafla ilgili doğru bilgiyi ise şöyle açıklardı: “Bir Kooperatif Bankası iştiraki olan Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi İşletmelerine, Kooperatif Merkez Bankasının Yönetim Kurulu üyelerinin kredi verme kararı alması bankalar yasasına aykırıdır. Aykırı olmasından dolayı, bu kredi verme kararı Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığın da temsil edildiği “Borç Yönetim Komitesi” tarafından alınmış ve Şirketler Mukayyitliği tarafından onaylanmıştır” doğru bilgi budur.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd. ortağı değildir.

Bir Kooperatif iştiraki olan Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd, Kooperatif Merkez Bankası’nın da olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının ortak servetidir, kimsenin özel malı değildir. Çiftçinin, üreticinin, hayvancımızın yanında duran onlara hizmet vermeye çalışan bir kurumdur. Kimse bu kurumun üzerinden ucuz siyaset yapmaya kalkmamalıdır.

Özersay, gerek Kooperatif Merkez Bankası’nı gerekse Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd’i hedef alan bu açıklamasının nedenlerini halka açıklamak zorundadır.

Özersay’ın oluşturmaya çalıştığı kötü algı ile yönetim kurulu üyelerimizi töhmet altında bırakan açıklamasını şiddetle kınar, bu konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.

Özersay’ın bir diğer iddiası ise “önceden kredi alıp ödemeyenlere yeni kredi verildi. Donuğa düşmüş kredisi olanlara mevzuata aykırı bir şekilde, yani yasadışı yeni kredi verilmesini onayladılar” şeklindedir.

Özersay’ın bu iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Yönetim Kurulumuz,  bankamızdan daha önce kredi alıp ödememiş ve/veya donukta olan hiç bir kimseye kredi onayı vermemiştir.  Özersay’ı bu yanlış iddiasını ispata davet eder bu iddiasıyla da ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.

Özersay’ın bir başka iddiası ise “bazı kredi başvurularına olumsuz görüş verilmesine rağmen bu kişilere kredi verilmesine onay verildi” şeklindedir.

Banka Yönetim Kurulumuz şubelerimizden gelen her bilgiyi dikkatle inceleyip yetkili karar mercii olarak gerekli kararları üretmiştir. Bu kararlar sonucunda ise bankamızın karlılığı yükselmiş, mevduatları en çok yükselen yerel banka olmuş, faiz dışı gelirleri artmış ve kara geçmiştir.

Özersay bu açıklamasıyla ya Bankacılık sektörünün çalışması hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını; Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinin ne olduğunu bilmediğini ve/veya sırf bankamızı yıpratarak siyasi prim elde etmeyi hedeflendiği göstermiştir.

Buna bağlı olarak Sayın Özersay’a Bankalar yasasındaki ilgili maddeyi de hatırlatmakta yarar görüyoruz:

“Madde 15/2: “Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi komitesinin oluşumu ile çalışma esasları Merkez Bankasınca belirlenir.”

Özersay’ın bir başka iddiası ise halen soruşturma altında olan bir personelle ilgilidir. Ancak konuyla ilgili süreç devam ettiğinden bu konunun basında tartışılmasını etik bulmuyoruz. Sayın Özersay’ın ise bu gibi konulara da değer vermediğini bu açıklaması ile de gözlemiş olduk.

Özersayın bir başka iddiası ise ,  “Bankanın parasının kullanılması açısından bankanın menfaatlerini göz ardı eden ve bankayı zarara uğratan kararlar alındı” şeklindedir.

Özersay’ı bu asılsız iddiasını da ispata davet eder, bu asılsız suçlamasıyla ilgili tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz. Yukarıda belirttiğimiz gibi bırakın bankayı zarara uğratmayı, Yönetim Kurulumuzun görevde bulunduğu süre içerisinde almış olduğu kararların bütünlüğünde, bankamız gerek mevduatlarını gerekse karlılığını artırmıştır.

Son olarak  yürürlükteki mevzuatta da belirtildiği gibi (KKTC Bankalar Yasası : Madde 53) “Merkez Bankasının veya herhangi bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olduğu tespit edilen ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 15.000.000.000-TL. (On Beş Milyar Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler” maddesini hatırlatır tüm kesimleri bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ederiz.

Bu haber toplam 2228 defa okunmuştur