1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Kıb-Tek’te yine gerilim
Kıb-Tek’te yine gerilim

Kıb-Tek’te yine gerilim

Kıb-Tek Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, yönetimde usule uygun olmayan kararlar alındığı iddiasıyla hukuk yoluna gideceğini açıkladı.

A+A-

YENİDÜZEN (Özel)

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, yönetimde usule uygun olmayan kararlar alındığı iddiasıyla hukuk yoluna gideceğini açıkladı. Avcıoğlu, Başbakan’a ve hükümete yazdığı mektupta “Özellikle son altı haftalık periyotta uygulamakta olduğunuz kabul edilemez yönetim biçimini, kabul edilebilir seviyelerde tutmak için tüm diyalog yollarını denedim fakat sonuç alamadığımı üzülerek görmekteyim. Gelinen noktada Koalisyon Protokolüne ve Yönetim Kurulu İşleyişi, Karar Alma usulüne uygun olarak alınmayan veya Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı olarak toplantı yeter sayısı olmadan alınan tüm karaların usulüne uygun olarak görüşülmesi için geri çekilerek, Yönetim Kurlunda usulüne uygun olarak görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Usulün uygulanmamasında ısrar etmeniz halinde, ilgili mercilere gerekli girişimleri yaparak hukuk süreci başlatmak durumunda kalacağımı bilginize getirir, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”  dedi.

Asbaşkan Avcıoğlu, Başbakan, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’ne dağıtılmak üzere, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazı kaleme aldı.

“Yasa ihlali yapıldı”

Asbaşkan Yusuf  Avcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazdığı mektubuna 26 Haziran 2019 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından atanarak göreve başladığını, akabinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile gerçekleşen ilk toplantıda Bakan Taçoy’un, Yönetim Kurulu’nun 5 UBP- 2 HP’li üye ile oluşturulmasına karşın, alınacak kararların tamamında her iki partiden de en az bir üyenin olması gerektiğini ve bunun Koalisyon Protokolünde yer aldığını bizzat söylediğini anımsattı.

Avcıoğlu, “Kıb-Tek Genel Müdürü Sn. Ahmet Dargın’ın yaşadığı sağlık problemi akabinde Genel Müdürlüğe vekalet konusu ile başlayan altı haftalık süreçte, “Koalisyon ortağı her iki partiden de en az bir üyenin onayı olması” (Ek-1) hususuna uymayarak Koalisyon Protokolünü, “Kritik maddeleri gündeme koymayarak ve koalisyon ortağımız olan partinin temsilcilerinden gizleyerek, ses kaydı başlatmayıp, toplantı tutanağı tutturmadan sözde karar alarak” Yönetim Kurulunun İşleyiş  ve Karar Alma prosedürünü, “Toplantı yeter sayısı olmadan, sözde toplantı açıp karar alarak” Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nı ihlal etmiş bulunuyorsunuz. Son iki toplantıda görüşüldüğü ve karar alındığı iddia edilen görevden alma, görevlendirme ve atamalar bu toplantıların Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılan gündem dosyalarında yer almadığı gibi, bu kararlara dair herhangi bir ses kaydı ve tutanak bulunmamakla birlikte, Fasıl 171’in 7’inci maddesi Tayinden Men maddesine ve bu maddeye bağlı fıkralara göre, 26 Eylülde üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyesinin, bu tarihten sonra katılmış olduğu toplantılarda nisap ve toplantı yeter sayısına bir katkısı olamayacağından, sözde almış olduğunuz birçok karar Toplantı Yeter sayısı olmadığından ve Üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyesinin imzaları geçersiz olacağından geçersizdir. Benzer durumlarda üyeliği boşalan eski Yönetim Kurulu üyelerine dair örnekler de yine bu yazının eklerinde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulunun işleyiş ve karar alma prosedürünün Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı olarak uygulandığını ileri süren Avcıoğlu, personel görevlendirmeleri ve atamaların ‘keyfi ve siyasi görüşleri’ göz önünde bulundurularak yapıldığını iddia etti. Hukuk yolunu işaret etti…

“Keyfi görevlendirmeler ve atamalar yapıldı”

Personel görevlendirmeleri ve atamaların ‘keyfi ve siyasi görüşleri’ göz önünde bulundurularak yapıldığını iddia eden Avcıoğlu, şunları belirtti:   “Başsavcılıktan alınan görüş doğrultusunda yasaya uygun biçimde devretmiş olduğum şirket üzerinden, koalisyon ortağı olduğunuz partinin temsilcisine karşı takınmış olduğunuz saldırgan tutum, rahatsızlıklarınızı ilgili Bakan veya Başbakan’a iletmek yerine muhalefet partilerine ait yayın organlarına vermiş olduğunuz gerçekleri yansıtmayan demeçler ve partinizin ilgili yasaya göre üyeliği düşen temsilcisinin durumunu görmezden gelmeniz ise oldukça manidardır. Bununla birlikte bu süreçte altına atmış olduğunuz birçok görevden alma ve görevlendirme hiçbir somut/rasyonel gerekçeye dayanmamakta, tamamen keyfi ve kişilerin siyasi görüşleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Şöyle ki, santrallerden sorumlu Müdür Muavinini görevden alarak yerine Müdür Muavini olarak atamış olduğunuz kişi, çok değil bundan daha 3 yıl önce, dönemin Yönetim Kurulunca kendisine verilen Müdür Muavinliğinin, bir alt mevkisi olan Şube Amirliği görevini bizzat kendisi “kendini yeterli bulmadığı” için Yönetim Kuruluna iade etmiştir. Keyfi olarak görevden alınan yetişmiş personelin Koordinasyon Kurulu’na atanması ise Kurum içerisinde bir Müşavirler ordusu yaratmakta, aynı zamanda kurum personelinin çalışma huzuru ve kurum içi işleyişe zarar vermektedir. Koordinasyon Kuruluna atanan personele görev vermediğiniz/ verilmesini geciktirdiğiniz gibi, görevden alarak Koordinasyon Kuruluna gönderdiğiniz personel sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu artışla hem Kurumun yetişmiş ve tecrübeli mühendislerini kaybetmesine hem de Kıb-Tek üzerinde ciddi bir mali yüke sebep olmaktadır. Kurum içerisinde hata yapan personel var ise, bunu gidermenin yolu Koordinasyon Kurulunda müşavirler ordusu yaratmak değil, Disiplin Kurulunu çalıştırmaktır. Geçmiş hükümetler döneminde Bakanlar Kurulunca açılarak, keyfi bir biçimde “Sürgün ve Müşavirlik” pozisyonu olarak kullanılan bu kadro uygulaması, Partimizin Müşavirliğin kaldırılması ilkesine ters düşmekte ve bu çerçevede yine Bakanlar Kurulu’nun alacağı bir karar ile son vermek için de girişim yapacağımı bilmenizi isterim. Uygulamakta olduğunuz Görevden Alma/ Görevlendirme yöntemi sebebiyle, Kasım 2019 içerisinde açılacak olan 36 personelin istihdamı için yapılacak olan münhalin tarafsızlığı ve şeffaflığı noktasında endişelerim mevcuttur.”

“Hukuk süreci başlatmak durumunda kalacağım”

Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, yönetimde usule uygun olmayan kararlar alındığı iddiasıyla hukuk yoluna gideceğini belirterek, mektubunu şöyle tamamladı: “Özellikle son altı haftalık periyotta uygulamakta olduğunuz kabul edilemez yönetim biçimini, kabul edilebilir seviyelerde tutmak için tüm diyalog yollarını denedim fakat sonuç alamadığımı üzülerek görmekteyim. Gelinen noktada Koalisyon Protokolüne ve Yönetim Kurulu İşleyişi, Karar Alma usulüne uygun olarak alınmayan veya Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı olarak toplantı yeter sayısı olmadan alınan tüm karaların usulüne uygun olarak görüşülmesi için geri çekilerek, Yönetim Kurlunda usulüne uygun olarak görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir. Usulün uygulanmamasında ısrar etmeniz halinde, ilgili mercilere gerekli girişimleri yaparak hukuk süreci başlatmak durumunda kalacağımı bilginize getirir, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”

k1-156.jpg

k2-138.jpg

Bu haber toplam 2246 defa okunmuştur
İlgili Haberler