1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. İŞTE MECLİS KOMİTESİ'NİN "ÖZGÜRGÜN RAPORU"
İŞTE MECLİS KOMİTESİ'NİN "ÖZGÜRGÜN RAPORU"

İŞTE MECLİS KOMİTESİ'NİN "ÖZGÜRGÜN RAPORU"

Meclis Özel Komitesi’nin “Özgürgün Raporu” milletvekillerinin bilgisine sunuldu. “Dokunulmazlığın kaldırılması”nı ön gören raporda, UBP eski Genel Başkanı ve Milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkındaki Başsavcılık görüşlerini de içeriyor.

A+A-


Meclis Özel Komitesi’nin “Özgürgün Raporu” milletvekillerinin bilgisine sunuldu. “Dokunulmazlığın kaldırılması”nı ön gören raporda, UBP eski Genel Başkanı ve Milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkındaki Başsavcılık görüşlerini de içeriyor.

Rapora göre: “Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma” ve “Haksız Mal Edinme” iddialarına ilişkin teyit edici bilgi ve belgeler var.

Başsavcılığın “Haksız Mal Edinme” iddiası ve bunun “yargılanması ertelenemeyecek ciddi bir husus olduğu” görüşü de rapora yansıdı.

“Toplamda 170 Bin 910 Türk Lirası 74 Kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz mal, banka hesaplarına yer almasına rağmen mal bildirim formlarında belirtilmedi.”

UBP’li Komite üyeleri Yasemin Öztürk, Oğuzhan Hasipoğlu ve Hamza Ersan Saner, “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” suçunun niteliği ile dosyadaki olgular neticesinde “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması”nın doğru olmadığı görüşlerini beyan etti, itirazlarını kayda geçirdi, raporu onayladı.

Komite, Başsavcılık tarafından Meclis’e gönderilen 2014- 2017 yılları arasında Hüseyin Özgürgün’e ait banka giriş-çıkışları ile ilgili  “kaynağı belirsiz” şüpheli yatırımların olduğunu raporuna yansıttı.

Dosyalar Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarındaki giriş ve çıkış hareketlerini gösteren bilgiler ışığında hazırlandığı tespit edildi.

 

Raporda “kaynağı belli olmayan şüpheli yatırımlar” şöyle sıralandı:

  • Toplamı 2 Milyon 773 Bin 800 olan TL cinsinden 21 adet,
  • Toplamı 242 Bin olan Euro cinsinden 12 adet,
  • Toplamı 325 Bin 800 olan Sterlin cinsinden 6 adet
  • Toplamı 258 Bin 525 olan Amerikan Doları cinsinden 4 adet.

 

 

Meltem SONAY

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite, Pazartesi Genel Kurul gündeminde olacak Raporunu Milletvekilleri’nin bilgisine sundu.

Komite Raporu’nda çalışmasının yanı sıra, Özgürgün’ün Başsavcılık’tan Meclis’e gönderilen dosyalarına ilişkin de bilgi verdi.

‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması’ istemine ilişkin çalışmalarını yaz boyu sürdürdüğünü belirten komite, 26 Eylül 2019 tarihinde yaptığı son toplantıda hazırlanan Raporu oylayarak çalışmalarını tamamlamıştı.

Komite raporsunu, ‘Yasama Dokunulmazlığının Genel Değerlendirilmesi

İsnadın Ciddiliği’, ‘ Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İsteminin Siyasal Amaçlara Dayanıp Dayanmadığı’ ve ‘Sonuç’ başlıkları altında sundu.

Komite, “Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma” ve “ Haksız Mal Edinme”nin yeterince ciddi suçlamalar olup, Polis Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tahkikatın bu çerçevede gereken detay ve özenle yapılıp tamamlandığı cihetiyle konunun gecikmeden yargıya taşınması ve sonuçlandırılması gerektiği görüşüne vardı.

Özgürgün ‘savunmaya’ çağrıldı ama gelmedi

Komite, İçtüzük uyarınca, Hüseyin Özgürgün’ü savunmasını yapmaya veya bir başka milletvekili aracılığıyla savunmasını yaptırmaya ve konuya ilişkin kanıt sunmasına olanak tanımak amacıyla Komiteye davet ettiğini ancak Özgürgün’ün toplantıya katılmadığını da raporladı.

Raporda ayrıca Hüseyin Özgürgün’ün ilgili tarihlerde yurt dışında olduğu Komitenin bilgisine getirildiği de yazıldı.

‘Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma’dan 2, ‘Haksız Mal Edinme’den 43 dava

Raporda, Özgürgün’ün, Başsavcılığın 28 Ocak 2019 tarihli ‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması’ istemi yazısında belirtilen, “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” iddiası ile 2 Dava, “Haksız Mal Edinme”  iddiası ile de 43 davadan itham edilmek istendiğine de yer verildi.

Komite bu istem ışığında, “İsnadın Ciddiliği” ve “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanıp dayanmadığına” ilişkin hususlarını, iletilen isnad dosyaları içerisindeki belgeleri incelediğini kayda geçirdi.

CTP ve HP Başsavcılığın da çağrılmasını istedi

Raporda, CTP ile HP Grubunu temsil eden üyelerin, Başsavcılığın, evrak inceleme ve teknik konularda bilgi vermek maksadıyla amacıyla Komite toplantısına çağrılmasının faydalı olabileceği yönünde Komiteye görüş beyan ettikleri de not edildi.

Dünya genelinde ‘Yasama Dokunulmazlığı’nın amacı:

‘keyfi, zamansız,  geçici bir süre için de olsa yasama çalışmalarından alıkonulmasını önlemek’

Komite, Yasama Dokunulmazlığı’nın, suç işlediği ileri sürülen bir Milletvekilinin, Meclis Kararı olmadıkça Milletvekili olduğu süre içerisinde alıkonmaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamaması’ olduğunu anımsattı.

Raporda, dünya genelinde, Yasama Dokunulmazlığının amacının, Parlamento üyelerinin iktidar tarafından tahrik edilebilecek, keyfi, zamansız, esaslı ceza kovuşturmalarıyla geçici bir süre için de olsa yasama çalışmalarından alıkonulmasını önlemek olduğunun da altı çizildi.

Ülkemizdeki uygulamaya da işaret edilen raporda, Yasama Dokunulmazlığı’nın sınırsız bir hak olmayıp, yasal şartların oluşması durumunda kaldırılabileceği kaydedildi.

İsnadın Ciddiliği: Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğu tespit edildi

Komite, ciddi bir araştırma neticesinde ulaşılan bilgi ve belgelere dayanarak Başsavcılık Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminde bulunduğu görüşü ile ‘isnadın ciddiyeti’ne ilişkin karar ürettiğini rapora kaydetti.

Komite, çalışmalarında, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemlerine ilişkin dosyadaki tüm evrakı değerlendirdikten sonra ısnadın ciddi olduğu yargısına hangi gerekçelerle vardığını da sıraladı:

- Polis Genel Müdürlüğü tarafından ciddi bir çalışma yapıldığının açıkça görüldü,

- Bankalara, Motorlu Araçlar Mukayyitliğine, Aile Mukayyitliğine ve Tapu ve Kadastro Dairesine yazılar gönderilerek bilgi talep edildi,

-Banka hesaplarının dökümü ve diğer belgeler temin edildi,

- Mal Bildirim Formları ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu, Başsavcılığa göndermiş olduğu banka hesaplarındaki giriş ve çıkış bilgileri incelendi,

- Dosyalar Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarındaki giriş ve çıkış hareketlerini gösteren bilgiler ışığında hazırlandığı tespit edildi.

-Komite, Başsavcılık tarafından Meclise gönderilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemine ilişkin isnad dosyalarında yer alan ve Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 Bin 910 Türk Lirası 74 Kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğunu tespit etti.

UBP Milletvekilleri ‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması doğru değil’ dedi

Raporda, UBP Grubunu temsil eden Komite üyeleri Yasemi Öztürk, Oğuzhan Hasipoğlu ve Hamza Ersan Saner’in, “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” suçunun niteliği ve bu dosyadaki olgular neticesinde Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasının doğru olmadığı görüşlerini beyan ederek çekincelerini kayda geçirdikleri de yazıldı.

“Başsavcılığın ‘Haksız Mal Edinme’ suçunun işlendiği iddiası var, yargılanması ertelenemeyecek ciddi bir husus”

Komite, Başsavcılık tarafından Meclise gönderilen banka giriş-çıkışları ile ilgili bilgiler ışığında; kaynağı belli olmayan şüpheli yatırımların olduğunun ortaya konduğunu anımsattı, bu konularla ilgili teyit edici bilgilerin bulunduğunun tespit edildiğini rapora geçirdi.

Özellikle 2014- 2017 yılları arasında Hüseyin Özgürgün’ün banka hesap hareketlerinde yüksek miktarlarda giriş-çıkışlar olduğunun da isnad dosyalarındaki bilgilerden görüldüğü belirtildi.

Başsavcılığın, “Haksız Mal Edinme” suçunun işlendiği iddiası olduğunu altı çizilirken,  bunun da yargılanması ertelenemeyecek ciddi bir husus olduğu vurgulandı.

Kaynağı belli olmayan şüpheli yatırımlar şöyle sıralandı:

-toplamı 2 Milyon 773 Bin 800 olan TL cinsinden 21 adet,

-toplamı 242 Bin olan Euro cinsinden 12 adet,

-toplamı 325 Bin 800 olan Sterlin cinsinden 6 adet

- toplamı 258 Bin 525 olan Amerikan Doları cinsinden 4 adet.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemi, 'SİYASAL AMAÇLARA DAYANMIYOR’

Komite ayrıca, Başsavcılık yazıları ve isnad dosyaları üzerinde yaptığı incelemelerde, Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemlerini, İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca inceledi ve istemlerin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına da vardı.

 

Rapor’dan:

Komite, ‘İsnadın ciddiliği’ noktasında, ilk iki istem dosyasında belirtilen “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” suçlarının niteliği ve işbu dosyalardaki olgular bakımından UBP Grubunu temsil eden Komite üyeleri Yasemi Öztürk, Oğuzhan Hasipoğlu ve Hamza Ersan Saner’in çekinceleri saklı kalmak kaydı ile, Komiteye iletilen evraktan gerek Polis Genel Müdürlüğü gerekse Başsavcılık tarafından ciddi bir çalışma yapıldığının ve Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne iletilen istemlerde belirtilen ve Komiteye sunulan evrak ve isnad dosyasından, isnadın ciddi olduğu yargısına vardı.

 

yeniduzen-satin-aliniz-20191005123632.jpg

 

Bu haber toplam 5077 defa okunmuştur
İlgili Haberler