1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Siyasi partilerden de SON DURAK vurgusu!..
Hazine ve Bütçe, Maliye’ye döndü; Eski Eserler Dairesi ise Dışişleri’ne gitti

Hazine ve Bütçe, Maliye’ye döndü; Eski Eserler Dairesi ise Dışişleri’ne gitti

Bakanlıklara bağlı dairelerle kurumlara ilişkin tüzük Bakanlar Kurulu'ndan geçti.

A+A-

UBP-HP Koalisyon Protokolü’nde Maliye Bakanlığı’ndan Başbakanlık altına alınan Bütçe Dairesi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi yerlerini korudu.

Her iki daire de Maliye Bakanlığı’nda kalırken, Maliye Bakanlığı’ndaki Genel Koordinatörlük görevinin, Başbakan Yardımcılığı tarafından atanacağı iddia edildi.

Geçmiş hükümette Turizm Bakanlığı’nda olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin ise Başbakan Yardımcılığı; Dışişleri Bakanlığı’na geçmesi dikkat çekti.

Kalkınma Bankası, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Şeker Sigorta’nın da geçmiş hükümetten farklı olarak, koalisyon protokolünde yer aldığı gibi Halkın Partisi’ndeki Dışişleri Bakanlığı’na alındığı görüldü.

Bakanlıklara bağlı dairelerle kurumlara ilişkin tüzük Bakanlar Kurulu'ndan geçti.
Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı “2019 Bakanlıklara Bağlı Daireler Tüzüğü”nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımladı.

Tüzüğe göre Bakanlıklara bağlı Daireler aşağıdaki şekilde düzenlendi:
Başbakanlığa Bağlı Daireler;

(1) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
(2) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı
(3) Bakanlar Kurulu Genel Sekreyerliği
(4) Başbakanlık Denetleme Kurulu
(5) Devlet Planlama Örgütü (6) Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
(7) İstatistik Kurumu
(8) Personel Dairesi
(9) Merkezi Mevzuat Dairesi
(10) Devlet Basımevi
(11) Gençlik Dairesi
(12) Spor Dairesi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Dışişleri Dairesi
(2) Tanıtma Dairesi
(3) Enformasyon Dairesi
(4) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Maliye Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
(2) Gelir ve Vergi Dairesi
(3) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
(4) Gümrük ve Rüsumat Dairesi
(5) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
(6) Bütçe Dairesi
(7) Hazine ve Muhasebe Dairesi

İçişleri Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Mülki Yönetim ve Bölümleri
(2) İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
(3) Tapu ve Kadastro Dairesi
(4) Merkezi Cezaevi
(5) Nüfus Kayıt Dairesi
(6) Muhaceret Dairesi
(7) Harita Dairesi
(8) Şehir Planlama Dairesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Daireler: (1) Karayolları Dairesi
(2) Planlama ve İnşaat Dairesi
(3) Posta Dairesi
(4) Telekomünikasyon Dairesi
(5) Limanlar Dairesi
(6) Sivil Havacılık Dairesi
(7) Trafik Dairesi
(8) Meteoroloji Dairesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Talim ve Terbiye Dairesi
(2) Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi
(3) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
(4) Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
(5) İlköğretim Dairesi
(6) Genel Ortaöğretim Dairesi
(7) Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
(8) Kültür Dairesi
(9) K.T. Devlet Tiyatroları
(10) Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi (2) Ticaret Dairesi
(3) Sanayi Dairesi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
(2) Turizm Planlama Dairesi
(3) Çevre Koruma Dairesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Tarım Dairesi
(2) Hayvancılık Dairesi
(3) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
(4) Su İşleri Enstitüsü
(5) Jeoloji ve Maden Dairesi
(6) Veteriner Dairesi
(7) Orman Dairesi
(8) Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
(2) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
(3) İlaç ve Eczacılık Dairesi
(4) Devlet Laboratuvarı Dairesi
(5) Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Daireler:
(1) Çalışma Dairesi
(2) Sosyal Sigortalar Dairesi
(3) Sosyal Hizmetler Dairesi
(4) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ise şöyle:

Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi 3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi 4. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. 5. K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. 6. Yayın Yüksek Kurulu 7. Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA) 8. E- Devlet Yürütme Kurulu 9. Piyangolar Birimi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi 3. Kalkınma Bankası 4. Lefke Avrupa Üniversitesi 5. Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd. 6. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

Maliye Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar 1. KKTC Merkez Bankası 2. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

İçişleri Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 1. İskan Komitesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 1. Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi 2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. 3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 4. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar; 1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu 2. Atatürk Öğretmen Akademisi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 2. Rekabet Kurulu 3. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. 4. Serbest Liman ve Bölge İdaresi 5. Yenilenebilir Enerji Kurulu 6. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 1. Toprak Ürünleri Kurumu 2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 3. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. 4. Genel Tarım Sigortası Fonu 5. Cypfruvex Ltd.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: 1. İhtiyat Sandığı 2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu.

Bu haber toplam 3971 defa okunmuştur
İlgili Haberler