1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hasta Hakları Manifestosu açıklandı
Hasta Hakları Manifestosu açıklandı

Hasta Hakları Manifestosu açıklandı

Devlette karar verici mekanizmalar içinde yer alanlar, siyasi partiler ve milletvekillerinden hasta haklarına ve ihtiyaçlarına öncelik vermeleri, hasta haklarını koruyacak politikalar üretmeleri istendi.

A+A-

Devlette karar verici mekanizmalar içinde yer alanlar, siyasi partiler ve milletvekillerinden hasta haklarına ve ihtiyaçlarına öncelik vermeleri, hasta haklarını koruyacak politikalar üretmeleri istendi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) ve Aktif Yurttaşlık Ağı tarafından AB finansmanı ile yürütülen Hastanın Sesi (Patients Voice) Proje kapsamında dün düzenlenen, görsel tanıtımlarına Telsim’in katkı koyduğu, Avrupa ve Kıbrıs’ta Hasta Hakları konulu konferans ve Panel sonrasında hazırlanan Hasta Hakları Manifestosu kamuoyu ile paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda yer alan, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyesi Emine Çolak, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Aktif Yurttaşlık Ağı – İtalya Proje Müdürü Daniela Quaggia, Türkiye Hasta ve Hasta Yakını Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert, UKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Şölen Külahçı’nın katıldığı Konferans, açış konuşmalarının ardından Panel ile devam etti. Emine Çolak’ın Moderatörlüğünde yaklaşık 3 saat süren, EHHD Bşk. Emete İmge, Aktif Yurttaşlık Ağı İtalya Proje Md. Daniel Quaggia, Türkiye Hasta ve Hasta Yakını Derneği (HAYAD) Ynt.Krl.Bşk. Gürkan Sert ve ÜKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yrd.Doç.Dr. Şölen Külahçı sunum yaptıkları Panel’e Thalasamia Uluslararası Federasyonu Kurucu Direktörü Dr.Andrulla Elefhteriu teknik nedenlerle katılamadı.

Aralarında sağlık eski bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Ahmet Gülle (CTP Lefkoşa Milletvekili) sivil toplum kuruluş temsilcileri, emekli ve halen görevde bürokratlardan oluşan geniş yelpazede bir katılımcı kitlesinin bilgi, görüş, soru ve önerilerle katkı koymasıyla tamamlanan Panel sonrasında konferans katılımcıları tarafından son şekli verilen Hasta Hakları Manifestosu açıklandı.

 

“Hastaların haklarına ve ihtiyaçlarına öncelik”

KKTC’de bir ilk teşkil eden Hasta Hakları Manifestosu’nun tam metni şöyle:

“Bizler, Hükümete, Cumhuriyet Meclisinde görev yapan milletvekillerine,  siyasi partilere ve  sağlık politikalarında  karar vericilere hastaların haklarına ve ihtiyaçlarına öncelik vermeleri, hasta haklarının korunması için politikalar üretecek çalışmalar yapmaları ve bu manifestoya bağlılık göstermeleri konusunda çağrı yapıyoruz.

Bugün Hasta Hakları Konferansında buluşan paydaşlar olarak, sağlıkta kaliteyi yükseltmek için şu 3 önemli hak alanına dikkat çekiyoruz; Güvenilir ve etkili teşhis, tedavi, bakım ve desteğe eşit ve zamanında erişim, hastalara kendi sağlıkları hakkında belirleyici olabilmeleri amacıyla sağlık ekibinin bir  ortağı olabilmelerini sağlayacak daha iyi bilgi ve kaynak,

hastanın Sesi politika alanlarında etkin olsun”

 

Tespitler ve talepler

Tespitler ve talepler şöyle sıralandı: 1-Hastalar, nerede yaşadıklarına ve mali durumlarına bakılmaksızın kaliteli sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişim hakkına sahiptir. Özellikle kronik hastalar ve engelli bireylerin sağlıkları ile ilgili kararlara kendileri ve/veya yakınlarının her düzeyde tam bir katılımının sağlanmasını teşvik ediyoruz. 2- Sağlık politikalarının, bireylerin gerçek ihtiyaçlarına, tercihlerine, olanaklarına göre şekillenmesinden, bu politikaların sürdürülebilir ve uygulanabilir olmasından  emin olmak istiyoruz. Bu nedenle sağlık politikalarının oluşmasına, dernek çatısı altında örgütlenen hasta ve hasta yakınlarının siyasetçiler ve idare tarafından doğrudan dahil edilmesini bekliyoruz. 3- Yoksul ve risk taşıyan dezavantajlı bireylerin, çocuk ve yaşlıların koruyucu sağlık hizmetlerinden düzenli ve ücretsiz yararlanması için birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini  destekliyoruz.  4- Kronik hastalıklara karşı önlem ve kontrol, ancak bilimsel araştırma ve sağlıklı veri temin etmekle mümkün olur. Evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.  Koruyucu hizmetler ve Evde Bakım hizmetlerine  yönelik sağlık politikaları ve programların geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın göz önünde bulundurulması ve 2018 yılı Devlet Bütçesinde sağlığa ayrılan payın dünya standardı seviyesine (yüzde 12’ye) çıkarılması için Milletvekillerine ve Hükümete çağrı yapıyoruz. 5- Sağlıklı bir toplum olabilmemiz için, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, iletişim uzmanı, aile danışmanları gibi toplum tabanlı sağlık çalışanları  da dahil olmak üzere sağlık hizmetleri işgücü kapasitesinin acilen artırılmasını destekliyoruz. 6-Hastaların görüşü önemlidir! Bizler, her yaşta ve her durumda sürekli sağlık hizmetlerini kullanan bireyler olarak sağlık hizmetleri konusunda özgün bir bakış açımız vardır. Bedenini en iyi tanıyan bireyler olarak uygun maliyetli ve iyi kalitede bireysel bakım nasıl sunulur konusunda karar vericilerle birlikte karar üretmeye talibiz.  7- Sağlık konularında tam bilgilenme hakkına ve kendi sağlıklarını yönetme sorumluluğuna sahip biz hastalar, tıbbi tedavi ve ilaçlar konusunda verilen bilgi kalitesinin artırılması yönünde yapılacak çalışmaları destekliyoruz. 8- Hasta haklarını koruyan yasa tasarısının ivedilikle yasalaşması, sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarda hasta hakları ihlalleri ile ilgili şikayetlerin değerlendirileceği birimlerin oluşturulması ve bu birimlerde görev yapacak uzman insan kaynağının yetiştirilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yasama ve yürütme organlarını  göreve çağırıyoruz. 9-Sağlığa ayrılan kaynakların etkin bir şekilde yönetimini ve denetimini talep ediyor ve bu yöndeki çalışmaları teşvik ediyoruz”

 

 

Bu haber toplam 1767 defa okunmuştur