1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Girne’deki inşaat durduruldu”
“Girne’deki inşaat durduruldu”

“Girne’deki inşaat durduruldu”

Girne’de Kıbrıs İnşaat’a ait otel inşaatında meydana gelen ölümlü iş kazasıyla ilgili olarak, soruşturma süreci devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli önlemler alınana kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

A+A-

Girne’de Kıbrıs İnşaat’a ait otel inşaatında meydana gelen ölümlü iş kazasıyla ilgili olarak, soruşturma süreci devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli önlemler alınana kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaparak, bahse konu inşaat şirketi ve inşaat alanı ile ilgili gelinen son durumu özetledi. Açıklamada, alınan önlemlerden bahsedilirken Daire’nin yazılı izni olmadan inşaat faaliyetinin devam edilemeyeceği de söyleniyor. Bakanlık ayrıca, gerekli tedbirler alınıncaya kadar, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle;
Eylül 2014 tarihinde, Girne’de meydana gelen ölümlü iş kazasıyla ilgili olarak  olayın ilk gününden itibaren  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda  gelinen son durum şöyledir:

1. İşyerlerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları  arasında bulunmaktadır. Bakanlığımız, bu görevi Çalışma Dairesi Müdürlüğü  vasıtasıyla yürütmektedir. Daireye bağlı müfettişler , 35/2008 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve  bu Yasa altında çıkarılan  Tüzükler çerçevesinde bu mevzuatın denetlenmesi görevini  yürütmeye çalışmaktadır. Olay vuku bulduğu  günden itibaren  Dairemize bağlı  müfettişlerimiz tarafından  tahkikata başlanmış olup,  gerek olayın meydana geliş nedenleri gerekse  alınması gereken önlemler  ve olayın meydana gelişinde hata, ihmal ve sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılması  hususlarında kapsamlı  bir araştırma sürdürülmektedir. Olay, yapı  denetimi ve yapı güvenliği  ile de yakından ilgili olduğundan, Bakanlığımız,  Girne Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası,  Maden,Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ve İnşaat Encümeni  ile de  işbirliği halinde  çalışmalarını  sürdürmeye özen göstermektedir.

2.    Dairemiz müfettişleri ile  yukarıda  sayılan birimlerin  teknik ekipleri çeşitli tarihlerde inşaat şantiyesine denetimler yapmış ve son olarak 10 Eylül 2014 tarihinde inşaat şantiyesinde yapılan  denetimde, halen   inşaatta  ciddi bir  göçük tehlikesi bulunduğu, etkili önlemlerin mevcut olmadığı, çevre emniyetinin alınmamış  olduğu, yer hareketinden dolayı yerin birçok kısmında çatlak ve hasarlar  oluştuğu tespit edilmiştir.

3.      Yapılan  istişare neticesinde, bir önlem olarak;   inşaatın yapıldığı parsele komşu olan binalar;  Girne Belediyesi tarafından  "Tehlikeli Bina" ilan edilmiş ve bu binaların  tahliyesi sağlanmıştır.

4. Söz konusu  inşaat faaliyeti gerekli iş güvenliği  tedbirleri alınıncaya kadar İş Yasası’nın  72 (1)  ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın  34 (1)  Maddesi uyarınca, Çalışma  Dairesi  tarafından durdurulmuştur. Tehlikeli durumu ortadan kaldıracak önlemlerin  alınmasına dair uzman kişilerce hazırlanacak bir rapor ve buna dayalı  bir iş planı hazırlanması ve Dairenin  onayına sunulması  gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan ve Dairenin yazılı izni olmadan  inşaat faaliyetine devam edilmesi yasaklanmıştır.    Kapatma kararı, işverene Daire tarafından tebliğ edilmiş, inşaatın çeşitli  yerlerine asılmış,  ayrıca Girne Belediyesi , Polis Genel Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası ve İnşaat Encümeni’nin  bilgisine getirilmiştir.

5. İş kazasına ilişkin olarak sürdürülen tahkikatın bir boyutu işyerlerindeki tehlikenin giderilmesine yönelik olarak  alınması gereken  önlemlere ilişkin olurken, bir boyutu da  kazanın meydana gelmesinde  hata,kusur ve ihmali görülenler hakkında yasal işlem başlatılmasına dönük olmaktadır. Bu çerçevede, tahkikatın  tamamlanması  sonrasında  olayda hata,kusur ve ihmali bulunanlar  hakkında suç dosyası  tanzim edilecek  ve dosya  yargıya intikal ettirilecektir. 2014 yılı içerisinde tahkikatı yapılan  iki ölümlü  iş kazasına ilişkin  suç dosyaları  daha önce Başsavcılığa iletilmişti.

6. Bakanlığımız, özellikle inşaatlarda  iş kazalarını önlemek amacıyla , yapı  denetimi ve yapı güvenliği  boyutunu  da dikkate alarak  Belediyeler başta olmak üzere, ilgili  kurumlarla ortak  hareket ederek etkili  bir denetim  sistemi oluşturmak  için çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız, inşaatlarda daha güvenli  bir çalışma ortamı  yaratmak ve iş kazalarının sayısını  en az seviyeye indirmektir.

Bu haber toplam 2279 defa okunmuştur