1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Çalışanların umutlarıyla oynamayacağız”
“Çalışanların umutlarıyla oynamayacağız”

“Çalışanların umutlarıyla oynamayacağız”

“Geçici personelin kadrolanmasını önermek, kamuda görev ifa eden geçici personelin umutları ile oynamaktan başka birşey olmayıp, yapılanın tam anlamı ile hem siyasi hem de sendikal popülizm olduğunu düşünmekteyiz”.

A+A-

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN)’den, UBP Milletvekili Dursun Oğuz’un kamudaki geçici personelin “kadrolanmasına” imkan tanıyan yasa önerisinin kamuda CİDDİ KAMPLAŞMALAR olduğuna işaret etti.

Kamuda yetkili iki büyük sendika ortak açıklamalarında, yasa önerisi sonrası kamuda görev ifa eden geçici personelin ciddi anlamda kadrolanma umudu yaşadığına işaret etti, yasa önerisinin Anayasa’nın EŞİTLİK ilkesine AYKIRI olduğuna işaret ederek, çalışanların umutlarıyla oynandığına dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi'nin bulguları ortadayken, geçici personelin kadrolanmasını önermenin kamuda görev ifa eden geçici personelin umutları ile oynamaktan başka birşey olmadığını altını çizen sendikalar, yapılanın tam anlamı ile hem siyas, hem de sendikal popülizm olduğu düşünecelerini belirtti.

Kamuda yetkili iki büyük sendika ortak açıklamalarında “Anayasa ve yasalara aykırı hiçbir uygulamayı sırf çalışanı üye yazmak adına savunmayacaklarının da altını çizdi.

“Kamuda ve kamuoyunda ciddi bir tartışma başlamış ve kamplaşmalar oluşmuştu”

KTAMS ve KAMU-SEN’in ortak açıklaması şöyle:

“UBP milletvekili Sn. Dursun Oğuz’un kamudaki geçici personelin “kadrolanmasına” imkan tanıyan yasa önerisini Cumhuriyet Meclisine sunması sonrası, gerek kamuda gerekse kamuoyunda ciddi bir tartışma başlamış ve kamplaşmalar oluşmuştur.

Hükümetin; Savcılık, Merkezi Mevzuat Dairesi ve Personel Dairesi'nden görüş alıp, Bakanlar Kurulu kararı ile yasa tasarısı olarak Meclis'e gönderemediği ve UBP Genel Sekreteri'nin sunduğu yasa önerisi sonrası kamuda görev ifa eden geçici personel ciddi anlamda kadrolanma umudu yaşamaktadır. Ayrıca Kamu Hizmet Komisyonu tarafından yapılan sınavla kamuya girerek lise hizmet sınıfında görev ifa eden üniversite mezunları ve kamuya girmek için sıra bekleyen yurttaşlar açısından bu yasa önerisi anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

“Anayasa’ya aykırı!.. Hem siyasi hem de sendikal popülizm!”

“Bu yasa önerisini değerlendiren sendikalarımız KTAMS ve KAMU-SEN şu hususları çalışanlarımızın ve kamuoyunun bilgisine getirmeyi bir borç bilir:

Bu yasa önerisi ile aynı içeriğe sahip olan ve Cumhuriyet Meclisi'nin 4.3.1997 tarihli birleşiminde kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere 5.3.1997 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na sunulan "Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar Yasası)", Anayasa Mahkemesi tarafından (2/1997) anayasaya aykırı bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi kadrolamayı anayasaya aykırı bulurken yaptığı tespit büyük önem arz etmektedir. Anayasa Mahkemesi ilk atamalarda ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılamayacağını, geçici personel statüsünün “ödevin niteliklerinden” olamayacağını açık bir şekilde belirtmiştir.

Yine Anayasa Mahkemesi yasa ile getirilmek istenen düzenin, bir bütün olarak ele alındığında anayasanın eşitlik ilkesini de zedelediğini, kamu görevine girmek için başvuru yapmanın her yurttaşın anayasal hakkı olduğunu, kamu görevine girebilmek için yeterlilik sınavını geçip de sırada bekleyen yüzlerce ve belki de binlerce yurttaş, kadroların açılmasını beklerken, bunlara hiç fırsat eşitliği tanımadan geçici personelin kadrolanmasının anayasanın 8. Maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesine tamamen ters düştüğünü belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin tüm bu bulguları ortadayken, geçici personelin kadrolanmasını önermek, kamuda görev ifa eden geçici personelin umutları ile oynamaktan başka birşey olmayıp, yapılanın tam anlamı ile hem siyasi hem de sendikal popülizm olduğunu düşünmekteyiz.”

“Anayasa ve yasalara aykırı hiçbir uygulamayı sırf çalışanı üye yazmak adına savunmak gibi bir hareket içerisinde olmayacak”

Bu çerçevede, hayatın her alanında hukuğun üstünlüğünü savunan sendikalarımız KTAMS ve KAMU-SEN'in anayasaya aykırılığı bu kadar açık olan bu kadrolamayı savunmasının mümkün olmadığını ve umut tacirliği yapmayacaklarını vurgularız.

Sendikalarımızın kamudaki geçici personel için ortaya koymuş olduğu çözüm önerisi çok açık ve nettir. Sendikalarımız KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin16 Mart 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmetleri) İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 151 Sayılı Sözleşmesi Yasası” temelinde, tüm geçici personellere, kadrolu personellerde olduğu gibi olumsuz performans değerlendirmesi olmadan ve disiplin suçu işlemeden durdurulamamasını sağlayan iş güvencesi verilmesidir. Bu hususta sendikalarımızın hazırlamış olduğu ve Ana Muhalefet Partisi tarafından Cumhuriyet Meclisi'ne sunulan ve ivediliğe alınan yasa önerileri ile hem 7/1979 sayılı kamu görevlileri yasası hem de 47/2010 sayılı GÖÇ yasası kapsamında çalışan geçici personele iş güvencesi verilmekte hem de bu yasalar altında çalışan kadrolu, geçici ve sözleşmeli personelin tahsisatlar, birleşik barem, izin hakları, fazladan yapılan öğrenim ve askerlik hizmetlerine kademe ilerlemesi verilmesi vb. özlük haklarının iyileştirilmesi planlanmaktadır.

Dün olduğu gibi bugün de sendikalarımız KTAMS ve KAMU-SEN anayasa ve yasalara aykırı hiçbir uygulamayı sırf çalışanı üye yazmak adına savunmak gibi bir hareket içerisinde olmayacak ve gerek sendikal gerekse siyasi popülizm yapmayacaklardır.

Tüm sendikaları ve tüm siyasi partileri, kamuda görev ifa eden geçici personelin umutları ile oynamamaya ve onların iş güvencesine kavuşması adına sendikalarımızın hazırladığı yasa önerisine destek vermeye davet ederiz”.

 

 

 

 

Bu haber toplam 3024 defa okunmuştur
Etiketler : , ,