1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Askerlikte 'yeni öneriler' ışığında bir haftalık erteleme
Askerlikte yeni öneriler ışığında bir haftalık erteleme

Askerlikte 'yeni öneriler' ışığında bir haftalık erteleme

Uzun süredir kamuoyunda süre kısaltılması dışında gündeme gelen “vicdani ret” konusunda da yeni gelişmeler yaşandı

A+A-

Binlerce gencin askerlikle ilgili değişiklik ve iyileştirme umuduyla beklediği ‘Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Meclis oturumunda öğleden sonra ele alınmaya başlanan yasa ‘gündeme gelen yeni önerilerin dikkate alınması’ adına gruplar arası varılan mutabakat gereği haftaya ertelendi. Milletvekilleri ve hükümet askerlikle ilgili bir hafta daha çalışacak.


• CTP'DEN VİCDANİ RET AÇILIMI… Uzun süredir kamuoyunda süre kısaltılması dışında gündeme gelen “vicdani ret” konusunda da yeni gelişmeler yaşandı, CTP Grubu dün 'yeni bir öneri' hazırladı.  Genel kuruldaki görüşmeler sırasında sunulacağı söylenen ‘öneri’ iç tüzüğe takıldı.

• İÇ TÜZÜK ENGELİ… Meclis hukukçuları tarafından komiteden geçen yasa önerisine ek bir öneri yapılamayacağı görüşünün verilmesi üzerine söz konusu öneri yapılamadı, oylanamadı. CTP adına Grup Başkan Vekili Asım Akansoy tarafından meclis kürsüsünden okunan öneri anayasa değişikliğine gerek olmadan silahlı kuvvetlerde vicdani retçilere ‘sivil hizmet’ yaparak askerlik yapma hakkı tanıyan bir içerik taşıyordu. Komiteden gelen yasa önerilerine eklenecek ‘ek önerilerin’ yasanın madde madde görüşülmesinde yapılabileceği belirtildi.

• ÇELER'DEN DE BENZER ÖNERİ… CTP’nin gündeme getirdiği bu öneriye benzer bir öneriyi de TDP milletvekili Zeki Çeler gündeme getirdi. Çeler, vicdani ret düzenlemesi dışında 'askerlik süresinin kısaltılmasını' da içeren bir öneri maddesi daha hazırladı. Zewki Çeler ve CTP’nin önerilerinin önümüzdeki hafta yasanın madde madde görüşülmesinde yeniden gündeme taşınacağı öğrenildi.

• ARA VERİLDİ, MUTABAKAT ARANDI… Hem Çeler’in, hem de CTP adına Akansoy’un  önerileri meclis iç tüzüğüne takıldı, oylanamadı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine meclis genel kurulu toplantısına 10 dakika ara verildi. CTP grup odasında toplanan CTP milletvekilleri diğer partilerle de görüşerek ortak mutabakat aradı.

• BAŞKAKAN 'HAFTAYA KALSIN' DEDİ… Yeniden başlayan genel kurul toplantısında yerinden söz alan Başbakan Yorgancıoğlu ‘askerlik konusunda yeni önerilerin olduğuna’ dikkat çekerek gruplar arası mutabakat gereği askerlik yasa önerisinin haftaya (Pazartesi) görüşülmesini önerdi. Başbakan gündeme gelen önerilerin dikkate alınması adına görüşmelerin haftaya devam etmesini önerdi, meclis bu öneriyi kabul etti. Askerlik konusundaki görüşmeler haftaya Pazartesi devam edecek. 

 

YENİDÜZEN (Özel)

Binlerce gencin askerlikle ilgili değişiklik ve iyileştirme umuduyla beklediği ‘Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Meclis oturumunda öğleden sonra ele alınmaya başlanan yasa ‘gündeme gelen yeni önerilerin dikkate alınması’ adına gruplar arası varılan mutabakat gereği haftaya ertelendi. Kamuoyunda eleştirilere neden olan ve birçok kesim tarafından “eksik” olarak yorumlanan yasa önerisi haftaya yeniden görüşülecek. Askerlikle ilgili yapılan tartışmalarda birçok gencin “genel bir süre kısaltması” talebine rağmen genel kurula gelen yasa önersinde  sadece meslek lisesi mezunlarına 15 ay yerine 12 ay askerlik maddesinin bulunması tepkiye neden olmuştu.
Meclis, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin 10 toplantı sonrası çalışmasını tamamladığı yasa önerisi, CTP-BG Milletvekili Abbas Sınay, TDP Milletvekilleri ve Başbakanlık, Başsavcılık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında şekillendi.
Meclis Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan komitenin raporuna, esas yasaya eklenmesi öngörülen ‘Vicdani ret hakkı’nı düzenleyen önerinin ilgili maddesinin ‘Oybirliği’ ile reddedildiği de yansımıştı.

Vicdani ret konusunda yeni öneriler
Uzun süredir kamuoyunda süre kısaltılması dışında gündeme gelen “vicdani ret” konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Anayasa değişiklik görüşmelerinde konuşulan CTP tarafından önerilmesine  rağmen sağ partilerin reddi nedeniyle değişiklik önerilerinden çıkarılan vicdani ret konusunda CTP Grubu yeni bir öneri hazırladı.  Genel kuruldaki görüşmeler sırasında öneri olarak sunulacağı söylenen ‘öneri’ iç tüzüğe takıldı. Meclis hukukçuları tarafından komiteden geçen yasa önerisine ek bir öneri yapılamayacağı görüşünün verilmesi üzerine söz konusu öneri yapılamadı, oylanamadı. CTP adına Grup Başkan Vekili Asım Akansoy tarafından meclis kürsüsünden okunan öneri anayasa değişikliğine gerek olmadan silahlı kuvvetlerde vicdani retçilere sivil hizmet yaparak askerlik yapma hakkı tanıyan bir içerik taşıyordu. CTP’nin gündeme getirdiği bu öneriye benzer bir öneriyi de TDP milletvekili Zeki Çeler gündeme getirdi. Çeler vicdani ret düzenlemesi dışında 'askerlik süresinin kısaltılmasını' da içeren bir öneri hazırladı. Hem Çeler’in, hem de CTP adına Akansoy’un  önerileri meclis iç tüzüğüne takıldı, oylanamadı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine meclis genel kurulu toplantısına 10 dakika ara verildi. CTP grup odasında toplanan CTP milletvekilleri diğer partilerle de görüşerek ortak mutabakat aradı. Yeniden başlayan genel kurul toplantısında yerinden söz alan Başbakan Yorgancıoğlu ‘askerlik konusunda yeni önerilerin olduğuna’ dikkat çekerek gruplar arası mutabakat gereği askerlik yasa önerisinin haftaya (Pazartesi) görüşülmesini önerdi. Başbakan gündeme gelen önerilerin dikkate alınması adına görüşmelerin haftaya devam etmesini önerdi, meclis bu öneriyi kabul etti. Askerlik konusundaki görüşmeler haftaya Pazartesi devam edecek. 

Yasa Önerisi’nde neler var: Meslek Lisesi mezunlarına 12 AY askerlik
Yasa Önerisi, mükellefiyet hizmet süresinin 15 ay olduğunu belirtirken, Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış meslek lisesi, ticaret lisesi veya endüstri meslek lisesinden mezun olup, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca ‘Kalfalık Belgesi’ olanların, mezun oldukları yıl silah altına girmeleri durumunda 12 AY askerlik yapmalarını öngörüyor.
Yasa Önerisi’nde, ‘insan kaynağının yeterliğine bağlı olarak bu süreler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi, Başbakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile değiştirilebilir’ hükmü de dikkat çekiyor.

Yurtdışındaki lisanslı profesyonel sporcular BEDDELLİ ASKERLİK olanağı
Yasa Önerisi, askerlik çağına girdikten sonra lisanslı profesyonel sporcu statüsüyle Asal Şube’ye başvurarak askerliğini her yıl erteleten ve toplam 9 yıl yurt dışında ikamet edenlere BEDELLİ ASKERLİK hakkı öngörüyor.

49 yaşından büyükler için 2 bin Sterlin
Askerlik Yasa Önerisi, 49 yaşından büyük olanların 2 bin sterlin ödemesi halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılmasını öngörüyor.
Yasa Önerisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın teklifi, Başbakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile döviz tutarlarının da her mali yılın başında indirilebilmesine veya üç katına kadar artırılabilmesine ilişkin düzenleme de içeriyor.

Her yıl erteleten yurtdışındaki sporcu veya çalışanlar YILDA 90 GÜN burada kalabilecek…
Yasa Önerisi’ne göre, profesyonel sporcu statüsündekiler dokuz yıl, diğer çalışanlar ise dört yıl askerlik ödevlerini erteleyerek her yıl 90 günü aşmamak kaydı ile KKTC’de kalabilecekler.
Askerliğini, profesyonel sporcu statüsüyle ertelettirenlerden aynı zamanda yüksek öğrenime kayıtlı olanlar, profesyonel sporcu statüsünün sağlık sorunu nedeniyle ortadan kalktığını belgelemeleri durumunda, yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkından da yararlanabilecekler.

Tarih 1 Ocak 2009…
Askerlik Yasa Önerisine göre, her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 2009 tarihinden önce KKTC’den ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2009 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olanlar, müracaat ettikleri takdirde yasadan yararlanabilecekler.


   

------------------------------------------------------------------------------------------------

CTP’nin dün gündeme getirdiği ‘vicdani ret’ önerisi:
“Silahlı Kuvvetler’de sivil hizmet”

Meclis oturumu sırasında CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy tarafından meclis kürsüsünden okunan ve mevcut yasa önerisine eklenmesi istenen öneri maddesi şöyle: 
“Yurt ödevini silahlı bir biçimde yerine getirmeyi vicdanlarına, kanaatlerine veya dini inanclarına aykırı gördükleri için bu ödevi Silahlı Kuvvetler bünyesinde görecekleri sivil hizmetlerle yerine getirmek isteyenlerin bu yöndeki iradelerin hangi koşullarda kabul edileceği bu kişilerin eğitim durumları ve meslekleri dikkate alınarak Silahlı Kuvvetler bünyesinde hangi sivil hizmetlerde veya hangi şartlarda görevlendirilebilecekleri bu kişilerin Silahlı Kuvvetler bünyesinde sivil hizmet vermek için başvuru usulü, görevlendirilmesi, denetlenmesi ve hizmet verirken uyacakları kurallar Başbakanlık’ça hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir”

Bu haber toplam 2590 defa okunmuştur