1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Analık Hakkı budanamaz"
“Analık Hakkı budanamaz

“Analık Hakkı budanamaz"

Eylemde Sosyal Sigortalar Yönetimi, Savcılık, Sayıştaylık ile Hükümet Sosyal Sigortalar Yasasında Kadın Çalışanlara sağlanan Analık haklarının uygulatılması konusunda davranışları protesto edildi ve Bakanlığa kara çelenk bırakıldı.

A+A-

DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikasının dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Eyleme DEV-İŞ, TÜRK-SEN, KTAMS ve FEMA destek verdi.

Eylemde Sosyal Sigortalar Yönetimi, Savcılık, Sayıştaylık ile Hükümet Sosyal Sigortalar Yasasında Kadın Çalışanlara sağlanan Analık haklarının uygulatılması konusunda davranışları protesto edildi ve Bakanlığa kara çelenk bırakıldı.

Eylemde DEV-İŞ Genel Sekreteri ve Devrimci Genel-İş Başkanı Hasan Felek’in okuduğu basın açıklamasının tam metni şöyle:


“Değerli basın mensupları, bu gün buraya, yaptıkları yasalarla çalışanların birçok hakkını budamayı görev bilen, ama çalışan leyhine olan kırıntıları bile uygulatmak için kılını bile kıpırtatmayan düşmüş ama yenisi kurulana kadar görevde olacak UBP Hükümetini ve ilgili yasayı uygulatma görevini, görev süresi boyunca yerine getirmeyen Çalış ma Bakanlığını ile ilgili Daireleri protesto etmek ve bağlı dairelerin görevlerini yapmalarını istemek için geldik.
Bu hükümetin iş başına geldiği günden bu yana çalışanlara verdikleri harabiyeti bir kez daha anlatmayacağız. Çünkü Tam anlamıyla “Yıktılar Perdeyi, Eylediler Viran”. Ancak protesto nedenimiz olan konu ile alakalı yasadan kısaca söz edeceğiz.

Çalışanlar Aleyhine Geçirdikleri Yasa Maddelerinin Uygulanmasını Arslanlar Gibi Takip Ediyorlar.

Basınımızın da yakından izlediği gibi, 2010 yılında gündeme gelen ve sendikalarımızın büyük tepki gösterdiği Sosyal Sigortalar Yasası 2011 yılında geçirilmiş ve 2011 yılı Şubat ayında yürürlüğe girmişti. Bu yasaya göre;
Çalışanların prim oranları yükseltilmişti ve bu Uygulanıyor.
Emekli olma yaşı yükseltilmişti, Uygulanıyor.
Maktu yardımlar azaltılmıştı, Uygulanıyor.
İşsizlik ödeneği almak zorlaştırılmış ve mevsimlik çalışanların alamayacağı hale getirilmişti, bu da Uygulanıyor.
Emekli maaşı hesaplaması çalışan aleyhine düzenlenmişti,  bu da prorata olarak Uygulanıyor.
Yani Çalışan Aleyhine Olan Ne Varsa, Çalışma Bakanlığı ve UBP Hükümeti Bunları Takip Edip Arslanlar Gibi Uygulatıyor.

Çalışanların Leyhine Olan Kırıntıların Bile Uygulanmadığı Durumlarda Süt Dökmüş Bissi Kedi Oluyorlar.


Bu yasada, bir çok olumsuzluk yanında bir madde de Kadın Çalışanlar leyhine düzenlenmişti. Sigortalı Kadınların, doğumdan önce ve doğumdan sonra kullanacakları Gebelik ve Analık izinleri 6 haftadan 8 haftaya çıkarılmıştı.
Her ne hal ise bu hakkın kullandırılmaması için ne gerekirse yapılıyor. Çalışanların Leyhine Olan Kırıntıların Bile Uygulanmadığı Durumlarda Süt Dökmüş Bissi Kedi Oluyorlar.

Halbuki Devrik Çalış ma Bakanımız, bu yasanın tartışma sürecinde tüm olumsuzlukları bir yana bırakmış ve yalnızca “Kadınların doğum ve emzirme izinlerini artırdık” diye övünmüştü. Görüyoruz ki bu övünmeleri de FOS çıktı. Kadın bakanımız, kadınların Analık haklarına bile saygı göstermiyor. Bu hakkı uygulamayan ya da uygulatmayanlara karşı ne bir tavır alıyor, ne de yasayı uygulatmakla görevli bakanlığın kendi uhdesinde olduğunu hatırlıyor. Gerçi artık kendisi de devrik bakan ama olsun, Sosyal Sigortalar dairesi bu Bakanlığa bağlı ve onlar da görevlerini yapmıyorlar.

Çalışan Haklarını İstismar Etmek İsteyen Savcılık’a veya Sayıştaylığa Görüş Sorsun, Siparişe Göre Görüşü Hazırlanır.

Bu yasaları uygulatmayanlardan bahsetmiştik. Peki bunlar kim? Ne yazıktır ki Savcılık ve Sayıştaylık. Çalışanların haklarını vermek istemeyenler ve istismar edenler, Savcılık veya Sayıştaylıktan görüş istesin yeter. İlginçtir hep böyle oluyor, görüşler siparişe göre hazırlanıyor. Gerçi Sayıştaylığın görüş verme gibi bir misyonu yok ama hemen bu işlere dalıyor. Savcılığa gelince, yazdıkları birçok görüşü okuyanları “Bunu yazan Hukukcu mu?” diye hayrete düşürüyorlar. Yanlış yaptıkları kendilerine anlatılınca da önce cellaleniyorlar, sonra çocukların bile okuduğu zaman anlayabileceği yasa maddeleri irdelenince yanlışlarını anlasalar bile, bu kez de komplekslere kapılıp düzeltmemekte ısrar ediyorlar.

Karmaşaya Neden Olan Yanlış Görüş ve Yasaların Özeti

Doğum ve Analık Haklarını Düzenleyen Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasası 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası olarak düzenlendiği halde, bu konuda Değişiklikten önce SigortalarYasasında bu hak 6 hafta iken, buna uygun olsun diye Belediye Personel Yasasına da bu hak 6 hafta olarak yazılmıştı ve bu yasada gerekli düzenleme yapılmadı.Savcılık, Sayıştaylık gibi devlet kurumları bu çelişkiyi, ilgili diğer yasaları yok sayarak Kadın Çalışanlar aleyhine yorumlamaktan hiç çekinmediler.

Halbuki bu gibi anomali durumların giderilmesi için İş Yasasının 30. Maddesi açıklık getiriyor ve şöyle diyor;

“Yasalar, Toplu Sözleşmeler, İş Akitleri ve Gelenekten Gelen Hakların Uygulanmasında, Çalışan Leyhine Olanlar Uygulanır”.
Kaldı ki, Altını çizerek belirtmek isteriz ki, Sosyal Sigortalara prim yatıran herkesin, ödedikleri primin karşılığında bu yasanın sağladığı olanaklardan faydalanma hakkı olduğunu da herhalde kimse tartışmaya kalkmaz.
Şimdi bunları bilen ve İş Yasasındaki 30. maddeyi okuyanlar “Öyle ise, Bu Hak 8 Hafta Doğum Öncesi, 8 hafta da Sonrası” diye anlar herhalde. Bu noktada, Savcılık ve Sayıştaylığı da derslerine yeterince çalışmayıp, verdikleri görüşler ile çalışanları mağdur ettiklerinden ve yanlışlarını düzeltme yerine inat yapmalarından dolayı kınarız. Çünkü onlar yaptıkları yanlışların bedelini Çalışanlara ödetmeye çalışıyorlar.

Bu Yasaların Uygulanmasını Sağlayacak Olan Çalışma Bakanlığıdır. Bu Da Yasalarda Açıkca Yazıyor.

Savcılık Yargı Değildir. Savcılık Görüşleri ise Mahkeme Kararı Olmadığı Bir Yana, Sanırım Mahkemelerde En Çok Dava Kaybeden Makam da Savcılık Dairesidir. Savcılık Devlet Kurumlarının Avukatıdır ve Müvekkilinin İstediği Doğrultuda Çalışır.

Bunu Belirttik Çünkü Çalışma Bakanlığına Bağlı Sosyal Sigortalar Gn. Müdürü de, İçişleri Bakanlığına Bağlı Belediyeler ile ilgili Birim de bu Kolaycılıkla Görevlerini Yapmamayı Tercih Ediyorlar “Yanlış Ama, Savcılık Böyle Görüş Verdi Ne Yapalım” deme hakkına kimse sahip değildir. Bu Yasaların Uygulanmasını Sağlayacak Olan Çalışma Bakanlığıdır. Bu Hüküm De Yasalarda Açıkca Yazıyor.
İşte bu gün bundan dolayı buradayız. Çalışma Bakanlığını Protesto eder ve görevlerini yapmaya davet ederiz. Bilinmelidir ki DEV-İŞ, mağdur duruma düşen ve düşebilecek olan üyelerimizin “Analık Haklarını İhlal” edenlerin bu mağduriyetleri maddi ve manevi tazmin etmelerine kadar gereğini yapacaktır. Bir Ananın Bebeği ile ilgileneceği süreleri çalmak herhalde en vicdasız suçlardan biridir.”

Bu haber toplam 1460 defa okunmuştur