1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Altı maddelik yol haritası açıklandı
 Altı maddelik yol haritası açıklandı

Altı maddelik yol haritası açıklandı

Gürpınar: “Kapatma/durdurma yetkimizi kullanmaktan kaçınmayacağız”

A+A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş kazalarını azaltmak için altı maddelik yol haritası açıkladı…

 

• “Amacımız iş kazalarının azaltılması, iş güvenliği bilincinin yerleştirilmesidir”

• “Ölüme sebebiyet verecek durumların tespiti halinde bu işletmeleri kapatma veya faaliyeti durdurma yetkimizi kullanmaktan kaçınmayacağız”

• “Devlet ihalelerine iş sağlığı ve güvenliği de eklenecek”

• “İş kazası olan işyerleri daha fazla, kaza olmayan işyerleri daha az prim ödeyecek”

• Daha etkin denetim, eğitim, uzman yetiştirme, ceza ve teşvikler öngörülüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş kazalarını önleme amacıyla 6 maddelik çalışma programını açıkladı.
İlgili bakanlıklar ve odalarla birlikte daha etkin denetimler hedefleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş kazalarına karşı önlemler paketinde “Devlet ihale sistemine iş sağlığı ve güvenliğinin dahil edilmesi; okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi; işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlenmesi; daha çok iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetiştirilmesi; 2015’ten itibaren iş kazası yaşanan yerlerde daha fazla, kaza olmayan işyerlerinde ise daha az sosyal güvenlik primi ödenmesi; iş kazalarında hata, kusur ve ihmali bulunanlara verilen cezaların artırılması” gibi hedefler yer alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, dün öğleden sonra bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında iş kazalarının azaltılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde hazırlanan 6 maddelik önlemler paketini açıkladı.

“Yılda 250-300 iş kazası… 6-8’i ölümle sonuçlanıyor”

İş kazalarının ciddi bir sorun olduğunu yılda 250-300 iş kazası meydana geldiğini, bunların ortalama 6-8 tanesinin ölümlü olduğunu ifade eden Gürpınar, iş kazalarını azaltma yönünde başlattıkları mücadelede kararlı olduklarını ifade etti.
Denetimlerin arttırılmasını, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılması ve işletmelerde gerekli önlemlerin alınmasını teşvik etmeye yönelik programla ilgili olarak Gürpınar, “Amacımız iş kazalarının azaltılması, iş güvenliği bilincinin yerleştirilmesidir” dedi.

“Yarısı inşaat alanlarında”

İş kazalarının yaklaşık yarısının inşaat alanlarında meydana geldiğini belirten Gürpınar, inşaatların her aşamada denetlenmesi gerektiğini ifade etti

“Devlet ihalelerine iş sağlığı ve güvenliği de eklenecek”

Devlet ihalelerine iş sağlığı ve güvenliği unsurunun da dahil edileceğini belirten Gürpınar, bunun iyi sicili olan şirketlere olumlu yansıması olacağını belirtti.
Başarılı olabilmek için iş güvenliği ve iş sağlığı unsurlarının içselleştirilmesi gerektiğini ifade eden Gürpınar, çalışmalarında cezaların daha caydırıcı yapılması için yasal mevzuatta değişikliklerin de gündemlerinde bulunduğunu söyledi.

“Kapatma/durdurma yetkimizi kullanmaktan kaçınmayacağız”

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayanlara yönelik cezaların caydırıcı olmadığını belirten Gürpınar, verilebilecek cezaların kısıtlı olduğunu dolayısıyla yasal düzenlemeye de gidileceğini belirtti. Gürpınar, “Ölüme sebebiyet verecek durumların tespit edilmesi halinde bu işletmeleri kapatma veya oradaki faaliyeti durdurma gibi bir yetkimiz de vardır. Bu yetkimizi bundan sonra da kullanmaktan kaçınmayacağız” dedi.

------------------------------------------------------------------------


Önlemler paketi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ın açıkladığı iş güvenliği önlemleri çerçevesinde belirlenen hedeflerin arasında daha etkin bir denetim sitemi kurulması bulunuyor. Özellikle en fazla ölümlü ve ciddi yaralanmaların görüldüğü inşaat sektörüne yönelik olarak, İnşaat Mühendisleri Odası ile Lefkoşa Belediyesi’nin işbirliğinde yürütülen Yapı Denetim Sistemi’nin (Mesleki Kontrolörlük Uygulaması) yaygınlaştırılması öngörülüyor.
Bu alanda yazılı bir prosedür hazırlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, İnşaat Taşeronları Birliği ve Belediyeler Birliği ile ortak çalışma yapılacak.
Denetimler, Çalışma Dairesi, Belediye ile İnşaat Encümenliği elemanlarından oluşturulacak denetim birimleri tarafından bir program çerçevesinde yapılacak.

İhalelere iş sağlığı ve güvenliği dahil edilecek

Devlet ihale sistemine iş sağlığı ve güvenliğinin dahil edilmesi planlanıyor.
Kamu tarafından ihale edilen inşaat ve yapı işleri ile ilgili ihale şartnamesine, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kurallar açık ve net olarak eklenecek. İhale şartnamelerinde firma yeterliliği için “İş Sağlığı ve Güvenliği Sicili” de değerlendirme kriterlerine eklenecek.
İhale şartnamelerine iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı da dahil edilecek. Avans ödemeleri için çevre emniyeti ve asgari iş sağlığı ve güvenliği kurallarının sağlanması şartı aranacak. Her hak ediş ödemesinden önce, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risk değerlendirme raporunda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecek.

Farkındalığın artırılması için eğitimler

Güvenli çalışma ve çalıştırma kültürünün de geliştirilmesi için 2015’ten itibaren meslek örgütlerine, okullara yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilkokullarda iş sağlığı ve güvenliği konulu animasyon gösterileri, ortaokul ve liselere yönelik eğitim çalışmaları, kamuoyuna yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması öngörülüyor.

Çalışmalar arasında, iş sağlığı ve güvenliği konulu spot yarışması düzenlenmesi, kamu spotlarının yerli televizyon kanallarında gösteriminin sağlanması, ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte kampanyalar düzenlenmesi, üniversitelerle işbirliği içerisinde seminerler düzenlenmesi, bilgilendirici el ilanı, broşür dağıtılması; afiş hazırlanması, bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü bilgi ve rehberin bulunduğu bir web sayfası hazırlanması planlanıyor.

Uzmanlığın yaygınlaştırılması

İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacak. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri belirli periyotlarla gözden geçirilecek. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik ve daha fazla iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetiştirilmesi için kurslar düzenlenecek.
Çalışma Dairesi Müfettişlerine, iş sağlığı ve güvenliği konularında ileri düzey eğitimleri verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ile ilgili tüzükte değişiklik yapılarak uzmanların sorumluluğunun ayrıntılı olarak belirlenmesi, özellikle riskli işyerleri için özel uzmanlık sertifikası sistemine geçilmesi de planlanıyor.

İş kazası olan işyerleri daha fazla, kaza olmayan işyerleri daha az prim ödeyecek

Sosyal Sigorta sistemine iş sağlığı ve güvenliği sicilinin dahil edilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede ölümle sonuçlanan iş kazalarının veya 5 günden fazla iş göremezliğe yol açan iş kazalarının meydana geldiği işyerlerinde, söz konusu yılı takip eden yılda ödenecek iş kazası sigorta primleri arttırılacak; diğer taraftan ise 2 yıl hiç iş kazası olmayan işyerlerinde üçüncü yıl uygulanacak iş kazası sigorta primleri düşürülecek.
Bu uygulamanın gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ceza ve yaptırımların artırılması

İş kazalarında hata, kusur ve ihmali bulunanlara verilecek cezaların artırılmasına ilişkin olarak yasada düzenlemeye gidilecek. Tehlikeli işyerlerinin Çalışma Dairesi tarafından kapatılmasına ilişkin prosedür de yazılı kurallara bağlanacak.

(tak)

Bu haber toplam 1357 defa okunmuştur