Mehmet Çağlar

Mehmet Çağlar

ALTERNATİFSİZ SEÇİCİLİK...

A+A-

 

Hangi düşüncenin davranışa dönüşeceğine karar veren şey sorgulamadır...
Çünkü yanıtlarınızın ışığı neyi aydınlatıyorsa onu görürsünüz...

Sorgulayan aydınlatıcı ışığı geliştirmenin yolu ise bilgidir...
Deneyim, okumak, gözlem ve bilgiyi üreten her şey yani.
İnançlarımızın hayatı destekleyip desteklemediği,
Hayatımızı zenginleştirip zenginleştirmediği de önemlidir tabi ki...

YETKEMİZ AKIL OLMALI
Kısacası, suyun siyasi mücadeleye araç olarak nesneleştirilmesi yalnızca inanç ile organize edilemez...
Sürekli olarak pişirilip önümüze konan, sözde "ekonomik istikrar ve gelişme" için feda edilecekler listelerinin karşısına alternatifler üretmemiz şarttır...
Alternatifler üretmek toplumun ileriye taşınması ve içinde yaşanılan devletin sürekliliği için de elzemdir...
Dolayısıyla inanç, felsefe ya da ideoloji ile birlikte, CTP’nin referans alacağı en önemli yetke akıl olmalı...
Akıl evrenseldir...
Akıl, politikacının da işini görür, gemi kaptanının da, ekonomistin de ...
Siz eğer 2+2’nin 4 ettiğini akledebiliyorsanız, sürekli pişirilip önümüze konan sözde “ekonomik istikrar ve gelişme” için neyin feda edip edemeyeceğinizi de bilirsiniz...
Ve eğer aklı bir yetke olarak kullanabiliyorsanız, alınyazısıymış gibi ithal malı ıslahatla yola devam etmeniz de gerekmez !

DEĞİŞTİRMEK İÇİN DEĞİŞMEK GEREKİR
CTP, özünde olması gerektiğince akıl ve hayâl gücüyle donatılmış olmalı...
Eylemlerinin öznesi olarak da toplumun ne istediğini idrak etmelidir ...
Partisel olarak da toplumsal olarak da varlığımızı ve farklılıklara rağmen bütünlüğümüzü koruma koşulu budur.
Karl Marx der ki:
" İnsanı insan yapan dış dünyayı değiştirmesi değil, dış dünyayı değiştirirken kendisini de değiştirmesidir " ...
İşte bu bağlam ve anlayışla,
CTP de değişmelidir...

BİRBİRİMİZİ SEVEBİLMEK
Hepsinden önemlisi CTP,
Özellikle birbirini seven, birbiriyle dayanışan, adil olan, ezilenin yanında mücadele veren, birbirinden öğrenen, tartışan ve sürekli değişimi içselleştiren insanların partisi olmalıdır...
CTP ve CTP’liler, kimsenin ya da hiçbir kesimin menfaatleriyle sınırlı, kabûl ve idaresine tabi olmamalıdır...
Son yıllarda tek boyutlu yükselen ve etkileri bize de uzanan Anadolu fikriyatını benimsemiyor ya da hazmetmiyorsanız,
Sizin, pratikte paradan başka mukaddes tanımayan bu düşüncedeki kimselere söyleyecek sözünüz varsa, bu sözü somutlaştıracak alternatifler üretmelisiniz...
Bu zor değildir...
Toplumu çeşitli açılardan kuşatan ve zaman zaman köşeye sıkıştırmanın da ötesine geçip neredeyse “zorbalık” döngülerine dönüşen davranımlara karşı,

BİLİMSELLİK ŞARTTIR
Tek yapmamız gereken, gözlemlenen gerçeği yansıtabilmek için akıl yoluyla çaba harcamaktır...
Zaten Karl Marx’ın ortaya koyduğu sosyalizme olduğu gibi,  CTP’ye de rengini veren şey de işte bu "bilimsel" duruşudur...
CTP bu bilimsel duruşu ile toplumsal sorunlara bakmalı ve çözüm önerileri geliştirmeli...
CTP'nin kazanımları her zaman son tahlilde kesinlikle toplumsal olmalıdır...
Her daim toplumsallık, insan odaklılık ve bilimsellik CTP’nin eylemlerinin odağında olmalıdır ...

CTP hükümet ortağıdır diye, bu düzenin bozuk yerlerini koruma ütopyası ile hareket edecek bir siyasal parti değildir ...
Hep söylüyorum ...
Ancak yine tekrar etmekte fayda vardır:
Bir faktörü hep göz ardı ediyoruz...
“Kara kaşımız kara gözümüz” için mi özelleştirme adı altında sözde ülke dışından sermaye gelecek ?!
Piyasa ekonomisinde, yeniliklerin Özel ve Toplumsal getirisi belirgin bir şekilde birbirinden farklıdır...

HALK SEKTÖRLERİ
Özel sektör kendisi için uygun bir fikrin öncelikle topluma genel getirisi ile değil, kendisi için ne kadar değere sahip olduğuyla ilgilenir...bu ise elbette doğaldır. Ancak önemli olan özel sektörün yanı sıra kamu sektörünün ve özellikle 3. Sektör olarak halk sektörlerinin de yaşam bulmasını sağlamamızdır.
Alternatif üretmek topluma yön verme çabasıdır...
İdeolojik boyutta yaşanan değişimler oldukça önemlidir ama;
Herhangi bir toplumsal değişimin mümkün olabilmesi için,
İlk önce bir alternatifin ortaya çıkması şarttır...
İnsanın düşüncesinin değişmesini alternatifler sağlar!
Seçici olabilmeniz için mutlaka alternatifinizin olması gerekiyor!

Sonuç olarak;
Alernatifiniz yoksa, gelecek nesillerinizi daha fakir ve muhtaç bırakırsınız…

Bu yazı toplam 1519 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar