1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 11 MİLYON TL'LİK HİBE PROGRAMI TANITILDI
11 MİLYON TLLİK HİBE PROGRAMI TANITILDI

11 MİLYON TL'LİK HİBE PROGRAMI TANITILDI

“Mali Destek Kısmi Hibe Programları” kapsamında bu yıl, "tarım ve kırsal kalkınma", "turizm potansiyelinin geliştirilmesi" ve "rekabet gücünün artırılması" alanlarında toplam 11 milyon TL hibe verilecek.

A+A-

“Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmı Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında 2011 yılından bu yana her yıl açıklanan Mali Destek Kısmi Hibe Programlarıyla ilgili bugün Başbakanlık’ta basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile TC Adana Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyük katıldı.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada önceki yıl 143 projeye 21 milyon TL hibe sağlandığını belirtirken, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça proje kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan seçme ve uygulama aşamalarında ücretsiz profesyonel danışmanlık hizmeti alınacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Denktaş, program kapsamında kâr amacı güden kuruluşlara asgari 25 bin TL, azami 250 bin TL hibe verileceğini ve hibe destek oranının yüzde 50 olacağını; kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ise asgari 25 bin TL, azami 200 bin TL hibe verileceğini ve destek oranının yüzde 75 olacağını açıkladı.

2011 yılından bu yana Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında toplam 35 projeye 5,5 milyon TL tahsis edildiğini belirten Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Sennaroğlu, 2014 programında ise 4 milyon TL kaynak tahsis edileceğini ifade etti.

Adana Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyük ise toplantıda yaptığı konuşmada, prensiplerinin gelişime katkı koymak olduğunu belirtti.

YORGANCIOĞLU: “11 MİLYON TL’LİK HİBE PROGRAMI ÖNGÖRÜLÜYOR”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, dünyada birçok ülkenin, yaşanan ekonomik krizden sonra, ekonomilerini yeniden canlandırma adına, değişik modeller uygulama sürecine başladıklarını söyledi.

“Her ne kadar bizim ülkemiz, ekonomik ambargolar altında olsa da, bizim ülkemiz de dünya ve Türkiye’de yaşanan deneyimler ve kendi deneyimleri ışığında kendine özgü tedbirleri alma yoluna gitmektedir” diyen Yorgancıoğlu, geçtiğimiz dönemlerde değişik sektörleri tetikleyen inşaat sektörünü canlandırma adına tapu devir harçlarında bazı düzenlemeler yapıldığını anımsattı. Yorgancıoğlu, devirlerde, 2014 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 civarında artış sağlandığını bildirdi.

Ülke koşullarına bağlı olarak, turizm ve küçük ölçekli işletmelere, faiz destekli kredi sağlandığını söyleyen Yorgancıoğlu, bu miktarın Eylül ayı itibariyle 32 milyon TL civarında olduğunu vurguladı.

Yorgancıoğlu, bugün düzenlenen toplantıyla, Türkiye hükümetinin deneyim ve bilgi birikimleri ile Çukurova Yatırım Ajansı’nın ülkeye yaptığı hibelerin bir devamının paylaşılacağını ifade etti.

Yorgancıoğlu, bir önceki yıl, 143 projeye 21 milyon TL hibe sağlandığını, önümüzdeki dönem için ise 11 milyon TL’lik hibe programı öngörüldüğünü belirtti.

Ekonomiye yapılan her yatırımın ve katkının yeni bir dinamizm yaratacağını söyleyen Başbakan Yorgancıoğlu, “Bundan daha önemlisi, KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki önemini, gerek devlet, gerekse özel sektörle uyumunun sağlanması halinde yaratacağı dinamizmi de dikkate almamız önemlidir” diye konuştu.

Yorgancıoğlu, katkılarından ötürü TC hükümetine, buradaki yetkililerine, süreci takip edenlere teşekkür etti.

AKÇA: “ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÜCRETSİZ PROFESYONEL DANIŞMANLIK HİZMETİ SAĞLAYACAK”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2010 yılında başlayan Özel Sektörün Güçlendirilmesi ve Kamunun Etkinleştirilmesi Programı’ndan bahsederek, bu çerçevede altyapı yatırımlarına ve özel firmaların finansman yönünden desteklenmesine ağırlık verdiklerini anlattı.

Bugün açıklanan hibelerin proje yarışmasına dayandığını belirten Akça, işletmelere yüze 50’ye, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yüzde 75’e kadar hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Proje kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan seçme ve uygulama aşamalarında ücretsiz profesyonel danışmanlık hizmeti alınacağını kaydeden Akça, TC Adana Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyük’e de teşekkür etti.

Program kapsamında yürütülen projelerden çok sayıda kişinin yararlandığını söyleyen Büyükelçi Akça, hem faiz desteği, hem de kısmi hibe desteği projelerinin önemli bir eksikliği giderdiğini anlattı.

“KKTC’de finans piyasası daha etkin çalışsa faizler daha düşük olur. Çünkü 10 milyara yakın mevduat var” diyen Akça, bu programların, finans piyasasının yeterince etkin olmamasının telafisi olduğunu belirtti.

DENKTAŞ: “KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA ASGARİ 25 BİN TL, AZAMİ 250 BİN TL HİBE”

Konuşmasına önceki dönemlere değinerek başlayan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, 2011–2012 döneminde 9 milyon 115 bin TL tutarında 62 projenin sözleşmeye bağlandığını, bunların izlenip tamamlandığını söyledi.

Denktaş, 2013-2014 döneminde Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı’na 59 başvuru yapıldığını bunlardan 40’ının toplam 6 milyon 77 bin TL tutarla sözleşmeye bağlandığını; Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için 49 başvuru yapıldığını bunlardan 17’sinin toplam 3 milyon 118 bin TL tutarla sözleşmeye bağlandığını; Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na ise 43 başvuru yapıldığını ve 23’ünün 2 milyon 900 bin TL tutarla sözleşmeye bağlandığını, tümüyle ilgili izleme sürecinin devam ettiğini aktardı.

İşbirliği protokolü kapsamında müştereken belirlenen tarafların görev ve sorumluluklarını ve sürecin işleyişini belirleyen Usul ve Esaslar Düzenlemesi’nin yönetmelik niteliğinde olduğunu söyleyen Denktaş, bu yönetmeliğin KOBİ Geliştirme Merkezi’nden alınabileceğini belirtti.

Denktaş, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın birinci önceliğinin turizme dönük tesislerin hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması; ikinci önceliğinin turizme dönük yeni tesisler oluşturulması ve üçüncü önceliğinin turizm potansiyelini harekete geçirecek destekleyici faaliyetler geliştirilmesi olduğunu kaydederek, bu maksatla 3 milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı’nın birinci önceliğinin üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslararası ticaret imkânlarına kavuşturulması; ikinci önceliğinin ise çevresel değerlerin korunma kullanma dengesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirten Denktaş, programın toplam bütçesinin 4 milyon TL olduğunu kaydetti.

Her iki program kapsamında da, kâr amacı güden kuruluşlara asgari 25 bin TL, azami 250 bin TL hibe verileceğini ve hibe destek oranının yüzde 50 olacağını söyleyen Denktaş, yine her iki programda da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara asgari 25 bin TL, azami 200 bin TL hibe verileceğini ve destek oranının yüzde 75 olacağını anlattı.

“EKİM’DE TANITIM TOPLANTILARI YAPILACAK”

Başvuruların 8–9–10 Aralık tarihleri arasında KOBİ Geliştirme Merkezi’ne yapılabileceğini kaydeden Denktaş, 8–9–10 Ekim tarihlerinde tanıtım toplantıları yapılacağını ve Proje Destek Ofisi oluşturulduğunu belirtti.

Başvuru yapacak olanları eğitimleri ve yönergeleri takip etmeye çağıran Denktaş, bütün başvuruların şeffaf şekilde değerlendirileceğini dile getirdi.
Serdar Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Programlar için teşekkür etti.

SENNAROĞLU: “ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLANDI”

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu da, “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”nün imzalanmasından bu yana, ilgili sektörlere önemli katkılar sağlandığını söyledi.

Sennaroğlu, tarım ve kırsal kalkınma alanlarında uygulanan mali destek programının, her geçen gün yeni yöntem ve tekniklerin geliştiği tarım alanında, çiftçi ve hayvancının gelişen çağa ayak uydurmasına katkı sağladığına işaret etti.

2011 yılından bu yana Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında toplam 35 projeye 5,5 milyon TL tahsis edildiğini belirten Sennaroğlu, 2014 programında ise 4 milyon TL kaynak tahsis edileceğini ifade etti.

TARIM PİYASALARININ ETKİNLİĞİ

Sennaroğlu, şöyle devam etti:
“İşletme başına 25 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar hibe verilecektir. Destek, kâr amacı güden işletmelerde yüzde 50, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yüzde 75 olacaktır. Mali yardım programının Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı tarafından yürütülecek kısmı; tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasını amaçlamaktadır.”

Bu amaç doğrultusunda öncelik verilecek faaliyetlere değinen Sennaroğlu, bunların; tarımsal işletmelerin modernizasyonu, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması, tarımsal ve kırsal alanlara yönelik kapasite ve ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi olduğunu belirtti.

Projenin, tarım ve kırsal alanlara yönelik kapasite ve ürün geliştirme, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği gibi birçok tarımsal faaliyeti desteklemeye yönelik olduğunu kaydeden Sennaroğlu, mali desteğin doğru projelere yönlendirilmesiyle tarım alanında gelişme ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.

Sennaroğlu, Türkiye’ye teşekkürlerini sunarken, üreticileri de işletmelerinde modern üretim tekniklerini yakalama ve geliştirilmeleri için projeleriyle hibe programına başvurmaya çağırdı.

BÜYÜK: “PRENSİBİMİZ GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK”

Adana Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyük ise, KKTC’deki bu programa danışmanlık hizmeti vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Çukurova Kalkınma Ajansı ile ilgili bilgi veren Büyük, “Ajansımız, hem projelerin seçimi, hem de izlenmesi noktasında objektif, sonuç odaklı başarılı projelerin, ekonominin kalkınmasına, desteklenen sektörlerin gelişmesine katkı sağlayacak prensiplerle hareket etmiştir. Bundan sonra da aynı prensiplerle hareket edecek” dedi.

Büyük, proje yapma konusunda yeterlilikleri geliştirme, doğru projeler oluşturma ve iyi bir şekilde uygulama gerçekleştiği zaman, memnuniyet ve başarının kendiliğinden geleceğini belirtti.

(TAK)

Bu haber toplam 3643 defa okunmuştur